146 találat a(z) társasági szerződés cimkére

Apport kivétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar kft. magánszemély tulajdonosa a gép apportot pénzre cseréli a jegyzett tőkében. 1.) Az apport kivétele termékértékesítésnek számít-e, ami áfafizetési kötelezettséggel jár? 2.) A társasági szerződést kell-e módosítani, mivel a jegyzett tőke összege érdemben nem változik? Köszönöm a választ!

Kiva adózási mód választása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kiva adózási módot a 2018. november elején alakuló társaság választhatja már a megalakulás napjától? Ha igen, akkor a társasági szerződésben kell rögzíteni a választott adózási módot, vagy a 18T203KV nyomtatványon történő bejelentésre van szükség? Válaszát megköszönve: Kissné

Ügyvezetés, személyes közreműködés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem több részből áll, igyekszem tagolni. 1) Ha egy kft. tagja heti 40 órában, munkaviszonyban személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és a későbbiekben emellett az ügyvezetést is el kell látnia, akkor máshol főállású társas vállalkozónak fog minősülni ügyvezetőként? Amennyiben igen, akkor ha később már nem működik közre személyesen, csak ügyvezet, azt teheti-e munkaviszonyban, ha a társasági szerződés engedi? 2) Ha a cég tagja jelenleg 8 órás munkaviszonyban ügyvezető, akkor minek minősül, ha egyidejűleg személyesen is közreműködik? Ez megoldható-e egy 8 órás munkaviszonnyal, munkaszerződés-módosítással, kapcsolt munkakörrel, például úgy, hogy 6 órában ügyvezet és 2 órában személyesen közreműködik, a T1041-en a magasabb óraszámú Feorral bejelentve? Vagy kettő külön munkaszerződés, illetve T1041 kell hozzá, esetleg mindkét megoldás jó?

Járulékalap kft.-ben dolgozó tag esetében Kérdés

Kft.-ben 2 fő tulajdonos van, 50-50%-os tulajdoni hányaddal. A társaság ügyvezetőjének foglalkoztatásával kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy munkaviszonyban elláthatja-e a cég fő tevékenységével kapcsolatos feladatokat? Ha igen, akkor azt a társasági szerződésben rögzíteni kell-e? Az ügyvezetést megbízási jogviszonyban "nulla" forintért kívánja elvégezni. Kérdés, van-e lehetőség a fentiekre? Köszönöm.

Kft. tevékenységi körének változtatása Kérdés

Az egyik kft. főtevékenység és egyéb tevékenység módosítását tervezi. Azt a felvilágosítást kapták, hogy most már nem kötelező a társasági szerződést módosítaniuk, csak a könyvelő jelentse be a NAV felé a v.áltozást Kérdésem az volna, hogy valóban így van-e? Válaszukat köszönöm, Márkusné

Személyesen közreműködő ügyvezető tag Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. személyesen közreműködő tagja minimálbéren 36 órás munkaviszonyt létesítene az ügyvezetésre vonatkozóan. Ezt a társasági szerződésben kell-e módosítani (abban megbízás szerepel), vagy elegendő a taggyűlésnek határozni róla? A tagnak máshol nincs munkaviszonya, sem egyéb jogviszonya. Ezt követően a személyes közreműködés tekintetében ingyenes megbízással folytathatja-e a tevékenységét? Helyes így az az elképzés, hogy járulékot csak a minimálbéres munkaviszony után kell fizetni? Ez esetben emelt adóalappal kell számolnunk? Köszönöm válaszát és véleményét. Üdvzözlettel: Szabó László

Tagok közötti nyereségfelosztás Kérdés

Bt. társasági szerződésében "A nyereség a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg" szerepel. Kérdés: A tagok gyűlése egy adott évre vonatkozóan egyhangú döntéssel megváltoztathatja-e a felosztás arányát a társasági szerződés módosítása nélkül?

Társasági szerződés szerinti jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azzal kapcsolatban kérném a segítségét, hogy milyen kockázattal jár, ha az ügyvezető jogviszonya nem a társasági szerződésben megállapított jogviszonynak megfelelő. A cégnél a társaság ügyvezetője évek óta mint társas vállalkozó van bejelentve, méghozzá főállás mellett, így járulékot nem fizet. Viszont a társasági szerződés szerint az ügyvezetőséget munkaviszonyban látja el. Ilyenkor azért róhatnak meg, mert nem módosították a társasági szerződést, vagy a jogviszony nem megfelelő? Melyik hatóság vizsgálja az összefüggést? Másik kérdésem, hogy valahol rögzíteni kell-e, hogy a társas vállalkozás tagja személyesen közreműködik-e vagy sem a cégben? Társasági szerződésben nem látom a tagoknál ezt leírva. Taggyűlési határozat esetleg kell ezek tisztázásához? Nyilván a jogviszonyt valami alapján el kell bírálni, de elég, ha egy ellenőrzéskor lenyilatkozza a tag, hogy ő azért nincs bejelentve, mert nem működik közre személyesen a vállalkozásban? Előre is köszönöm válaszát.

Ügyvezetés és értékesítés egy jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., ahol az ügyvezető 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A társasági szerződés szerint megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést. Az ügyvezetés mellett ő fogja személyesen ellátni a bevételszerző tevékenységet is, vagyis az üzletben történő értékesítés is az ő feladata. A kérdésünk az lenne, hogy ebben az esetben elláthatná-e az ügyvezetést és a bolti eladói tevékenységet, amennyiben a garantált bérminimum után megfizeti a járulékot? Vagy kell neki külön jogviszony az ügyvezetéshez és a bevételszerző tevékenységhez? A társasági szerződés szerint megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést. Emiatt esetleg kellene a társasági szerződést módosítani? Köszönjük a segítséget!! üdv: CsÉva

Üzletrész szerint fizetendő osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy kft., melynek 3 tagja van, és a 3 millió forintos jegyzett tőke 400 ezer – 400 ezer és 2,2 millió forint arányban lett befizetve. A harmadik tag még 2,3 millió forintot tőketartalékként is befizetett Elkértük társasági szerződést, amelyből kiderül, hogy üzletrészek 48,274-47,226-4,5 százalékos arányban oszlanak el. Tehát van egy társaság, melynek 3.000,000 a törzstőke tagjegyzék szerint: I. tag. törzsbetét 400 000 (üzletrész 48,274%-ot testesíti meg) II. tag: törzsbetét 400 000 (üzletrész 47,226%-ot testesíti meg) III.tag: törzsbetét: 2 200 000 (üzletrész 4,5% testesíti meg) Sajnos ebben a tagjegyzékben egy szó nincsen a tőketartalékba befizetett összegről, de a befizetés ezzel a jogcímmel történt. Hol kell keresni erről információt? Társasági szerződésben sem találtuk erről információt. Kérdés: ha ez a társaság 10 millió forintos osztalékot hagyja jóvá, akkor milyen arányban kell ezt kifizetni tagok részére? Törzsbetét arányában vagy üzletrész arányában? Szavazati arány megegyezik az üzletrész arányával, ez társasági szerződésből kiderül. Köszönettel:

Társas vállalkozás tagja megbízott ügyvezető és munkavállaló egyben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kétszemélyes kft. egyik tagja a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően megbízással látja el az ügyvezetői tevékenységet. Jövedelme ezen tevékenységből nem származik. 1. Lehetséges-e hogy a tag az ügyvezetői tevékenységet továbbra is megbízási jogviszonyban díj nélkül lássa el, miközben a kft-vel kötött munkaszerződés alapján heti 40 órában munkaviszonya létesül a minimálbért meghaladó munkabérért? Máshol nem lesz munkaviszonya. 2. A társasági szerződés szerint az ügyvezető a munkáltatói jogok gyakorlója, így a munkaszerződésben a munkavállaló és a munkáltató ugyanaz a személy lenne, ez lehetséges? 3. Szükség van-e a fentiek miatt társasági szerződés módosítására? Válaszát előre is köszönöm!

Bt. beltag ügyvezető munkaviszonya Kérdés

Egy bt. társasági szerződése még 1998. évi. Egy beltag ügyvezetője van és egy kültag, aki személyes közreműködésre jogosult. A társasági szerződés 8. pontja alapján a nyilatkozatoknál szerepel, hogy a beltag tevékenységét munkaviszonyban látja el. A kültag saját elhatározásától függően jogosult személyes közreműködésre. A 11. pont alatt a képviseletnél az üzletvezetést és a alkalmazottak feletti jogokat egyaránt a beltag gyakorolja. Itt már konkrétan nincs kiírva még egyszer, hogy munkaviszony vagy megbízási jogviszony. Kérdés: a fenti társasági szerződés alapján a bt.-beltag lehet-e munkaviszonyban? Esetleg ehhez szükséges már az okiratot módosítani? Szükséges-e külön feltüntetni a 11. pont alatt is külön, hogy az ügyvezetést is munkaviszonyban látja el? Elég, ahogy a 9.pontban ez már megtalálható? Ha a beltag munkaviszonyban állhat, akkor szükséges a kültagnak is ügyvezetőnek lennie? Ha igen, akkor neki ugyanúgy meg kell jelölni a munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt az ügyvezetésre külön?

Főtevékenységen kívüli tevékenységek Kérdés

Ügyfeleim szeretnék kibővíteni a tevékenységi körüket néhány főtevékenységen kívüli tevékenységgel. A NAV szerint kizárólag a T201-sen kell kezdeményezni a tevékenységek felvételét, majd az egyablakos rendszeren keresztül kerül az a nyilvános cégkivonatba. Az ügyvédek szerint éppen fordítva: a társasági szerződést kell ahhoz módosítani, hogy mind a cégkivonatba, mind a NAV-hoz eljussanak az adatok. Kinek van igaza? Köszönöm, ha válaszolnak: CsK

Bt.-ügyvezető munkaviszonya társasági szerződésben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy ha egy betéti társaság társasági szerződésében egyáltalán nincs benne, hogy az ügyvezető (aki egyben a beltag is) milyen jogviszonyban látja el az ügyvezetést, akkor lehet-e munkaviszonyban bejelenteni? (Akárhogy nézem, ez a pont nem szerepel a társasági szerződésben.) Jelenleg társas vállalkozóként látja el az ügyvezetést, de szeretne munkaviszonyra váltani. Az ő esetében elegendő például taggyűlési határozat, vagy kifejezetten bele kell írni a társasági szerződésbe, hogy munkaviszonyban látja el ügyvezetői feladatát? Köszönöm válaszukat!

Milyen cégjogi teendői vannak a 2018. évi végelszámolásnak? Kérdés

Egy kft. 2017-ben – az előző évi beszámolót jóváhagyó taggyűlésén – úgy döntött, hogy 2018. I. 1-jével megindítja a végelszámolással való megszüntetését. Mi igaz abból, hogy 2018-ban már a változásbejelentési kérelem mellett módosítani kell a kft. társasági szerződését is a cégnév kiegészítése és az ügyvezető helyetti végelszámoló személye, neve miatt? Ezen kívül van még valamilyen cégjogi változás/változtatás?! Kérjük, hogy a kijelölt/felkért szakértő az álláspontját a 2018-ban hatályos joghelyekkel is legyen szíves alátámasztani!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Kkv-besorolás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Céltartalék követelésre

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs