213 találat a(z) szochokedvezmény cimkére

Rehabilitációs kártya – szochokedvezmény Kérdés

2015. évi határozat alapján a dolgozó 55%-os minősítést kapott, a rehabilitációs ellátást megszüntették, de rehabilitációs kártyát kapott. Felülvizsgálat csak állapotváltozás esetén lesz. 2019-ben ezt a határozatot figyelembe veheti-e a munkáltató a szochokedvezmény elszámolásánál, illetve elszámolható-e a kedvezmény?

Szochokedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! 3 dolgozónk van, akik után a 2018. évben igénybe vettünk szociális és szakképzési hozzájárulási adókedvezményt (25 év alatti pályakezdők és gyesről visszatért kismama). Igénybe lehet-e venni ezen dolgozók után továbbra is a kedvezményeket, változatlan feltételekkel, mivel a kedvezmények igénybevételének határideje 2019. évben járna le?

Szochokedvezmény 2019 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk férfi munkavállalója részére gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak, melynek várható lejárata 2020.12.31. A feleség három gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A 2011.évi CLVI. törvény 462/D § (6) bekezdés alapján szochokedvezményt vettünk igénybe, mely 2020. január hónapig érvényesíthető. A szochotörvény átmeneti rendelkezések 36. §-át úgy értelmeztem, hogy az érvényesítésre nyitva álló időtartamig igénybe vehető a kedvezmény. A Pest Megyei Kormányhivatal viszont elutasította a munkavállaló hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét azzal az ondokkal, hogy nem jár neki a kedvezmény. 1. kérdésem: jár-e a kedvezmény? 2. kérdésem: ha jár a kedvezmény, hol kérhetünk igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításáról, és a három gyermek utáni családi pótlékra jogosultságról? 3. kérdésem: ha jár a kedvezmény, milyen mértékű? Köszönettel: Csné

Mezőgazdaságban foglalkoztatott szochokedvezménye Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdaságban foglalkoztatottak utáni szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezménnyel kapcsolatos a kérdésem. A minimálbér (149 ezer forint) a 9,75 százalékos kedvezmény alapja a 8421. FEOR-számmal bejelentetett dolgozók után? A 1908. kitöltési útmutatóban ehhez a 8421. FEOR-számhoz a következő magyarázat kapcsolódik: „Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.” Ha a dolgozó a hónapon belül például fizetett szabadságon van, vagy területrendezést folytat a gazdaság területén, akkor ezt úgy kell érteni, hogy a szochokedvezményt nem lehet elszámolni utána az adott hónapra? Köszönöm a válaszadást!

Jár szochokedvezmény ledolgozott munkanap nélkül? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyugdíjas munkavállaló segédmunkás munkakörben, teljes munkaidőben dolgozik. Havi bére 138 000 forint. A távollétei az alábbiak szerint alakultak: – Betegszabadság 12.01.-12.13. – Igazolt távollét 12.14.-12.21. – Fizetett munkaszüneti nap 12.25.-12.26. – Rendes szabadság 12.27.-12.28. Az lenne a kérdésem, hogy mekkora a szociális hozzájárulási adó összege a szakképzettséget nem igénylő munkakör miatti kedvezmény figyelembe vételét követően? Lehetséges, hogy csak a munkaszüneti napra és a fizetett szabadság juttatására lehet a kedvezményt érvényesíteni, a betegszabadságra kifizetett bér összegére pedig nem? Köszönettel.

Öregségi nyugdíj igénylése visszamenőleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Csökkentett munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk 2017.08.01. óta. Rokkantsági ellátásban részesül. A mai napon kaptam tőle egy dokumentumot, amit a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala állított ki, miszerint kérheti az öregségi nyugdíj megállapítását 2018. 07. 26. naptól. Cégünk a munkavállalót a 2018. évben csökkentett munkaképességű munkavállalóként foglalkoztatta rehabkártyával, az ezzel járó szochokedvezménnyel, illetve a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének mértékénél is számoltunk vele. Kérdésem a következő: ha ő visszamenőlegesen igényli az öregségi nyugdíjat, akkor cégünknek önrevíziózni kell a tavalyi év érintett hónapjait? Válaszát köszönöm! Hecsei Éva

2019-es szochokedvezmények Kérdés

Kedves Adózóna! A szochokedvezményekről szóló cikkből (https://adozona.hu/2019_es_valtozasok/Szochokedvezmenyek_2019ben_tablazatban_LB0THO) hiányolom a szakképzési járulékra vonatkozó gondolatokat. Szerintem azzal együtt lenne teljes a kép. Ugye jól tudjuk, hogy ott, ahol teljes szochokedvezmény van (vagyis 19,5% és nem 9,75%), továbbra sem kell szakképzési járulékot fizetni a mentesített szochoalapra. Köszönettel: Nagy Péter

Nyugdíj, rokkantsági ellátás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik munkavállalónk öregségi nyugdíjasnak minősül, viszont rokkantsági ellátásban is részesül. A nyugdíjfolyósító tájékoztatta, hogy az öregségi nyugdíjának összege kedvezőtlenebb, mint a jelenlegi rokkantsági ellátás összege, így az eljárást az igénybejelentéskor tett nyilatkozata alapján megszünteti. A fentieket figyelembe véve ezek szerint nyugdíjasként nem foglalkoztathatom? gy nem részesül a nyugdíj melletti munkavégzés adókedvezményeiben? Válaszát előre is köszönöm.

Szochokedvezmények átmeneti szabályai Kérdés

Van-e átmeneti szabály azokra a szochokedvezményekre, amelyek 2018-ban indulnak, de az érvényesítés ideje 2019. január 1. után jár le, például a 25 év alattiak kedveznénye?

Szochokedvezmény Kérdés

Egy egyszemélyes kft. ügyvezetője az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az ügyvezetést munkaviszonyban látja el, heti 40 órában. Az Ügyvezetést 2018. 08. 31-éig megbízási jogviszonyban látta el (volt mellette máshol 8 órás munkaviszonya), a munkaviszony megszűnését követően 2018. 09. 01-jén létesített munkaviszonyt a kft.-ben az ügyvezetésre. Ezt megelőzően 2018. 07. 19-éig gyesben részesült, erről a szochókedvezmény miatt igazolást is kért. Kérdéseim a következők: 1. Igénybe veheti-e az igazolás birtokában a szochokedvezményt (figyelme véve, hogy a kft.-vel már ez előtt is volt jogviszonya, bár az társas vállalkozói jogviszony volt, illetve, hogy saját kft.-ről beszélünk)? 2. Nála a foglalkoztatás első 2, illetve 3. évének a munkaviszony kezdetétől számított évek számítanak, függetlenül attól, hogy már előtte is biztosított volt az adott kft.-ben mint heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó? 3. Az igazolási kérelem a munkaviszony kezdett megelőzően 1 hónappal postázásra került az illetékes hatóságnak, ennek ellenére annak kiállítására csak 2018. 10. hónapban került sor. Így a munkavállaló (illetve annak munkáltatója) az igazolás hiánya miatt a szeptemberi bérnél még nem tudta igénybe venni a szochokedvezményt. Mivel az igazolás októberben került kiállításra, abban a hónapban már igénybe lehet venni a hónap egészére a kedvezményt, még akkor is, ha a munkaviszony kezdete nem abban a hónapban kezdődött?

Tartósan álláskereső szochokedvezménye Kérdés

A tartósan álláskereső szochokedvezménye tudomásom szerint 2019. január 1-jétől megszűnik. Van-e olyan átmeneti rendelkezés, mely szerint a korábban felvett és még "ki nem merített" kedvezményt meddig, milyen feltételekkel lehet igénybe venni?

Szochokedvezmény 2019: megváltozott munkaképességűek Cikk

Jövő évtől ugyan megszűnik a Rehabilitációs Kártya, de megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásakor továbbra is jár a szochokedvezmény. Pozitív változás, hogy jövő évtől emelkedik az egészségi állapot mértékére vonatkozó határ, ami alatt igénybe vehető a kedvezmény, amit a D vagy E kategóriába tartozó munkavállalók foglalkoztatására is kiterjesztették.

Szochokedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalónk 8 órás munkavégzés mellett a felesége helyett gyedet igényelt, ezért hivatalos igazolás alapján részére szochokedvezményt veszünk igénybe. Válásra került sor, a gyerekek kikerülnek a munkavállaló háztartásából, és a gyedről is lemond. Kérdésem, hogy továbbra is igénybe vehető-e a szochokedvezmény a munkavállaló után, és ha igen, akkor meddig? Köszönettel várom válaszát.

25 év alattiak szochokedvezménye érvényesítése visszamenőleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyéni vállalkozó 2017 szeptembere óta alkalmaz egy 22 éves alkalmazottat, akinek korábban nem volt egyáltalán munkahelye. Az előző könyvelő nem vette igénybe a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alattiak szochokedvezményét. Szeretnék beadni revíziót ezekre a hónapokra, ha lehetséges. A kérdésem az, hogy visszamenőlegesen meg lehet-e kérni az igénybevételhez szükséges igazolást a NAV-tól, vagy ebben az esetben a vállalkozó elesett ennek a kedvezménynek az érvényesítésétől? Válaszát előre is köszönöm!

Anyasági ellátási kedvezmény kiva alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk kivaalanyként olyan munkavállalót alkalmaz napi 4 órás részmunkaidős foglalkoztatással, aki a foglalkoztatás megkezdésekor gyesen volt, jelenleg a háztartásában nevelt három gyermekre tekintettel gyet ellátásban részesül. Legkisebb gyermeke 2018.05. hóban töltötte be 3. életévét. A foglalkoztatás megkezdésekor nem rendelkeztünk a kedvezmény feltételeinek fennállását igazoló szerv által kiállított igazolással, azt utólag, 2018.07.18 keltezésű dátummal – cégünk kérése alapján munkavállalónk kérésére – állította ki a hatóság. Kérdésem: érvényesíthetjük-e a 2011. évi CLVI. törvény 462/D paragrafusa szerinti kedvezményt, vagy a 464/F paragrafus alapján az – mivel a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában az igazolás nem állt rendelkezésre – már nem érvényesíthető? Ha érvényesíthető a kedvezmény, akkor mely időponttól: a foglalkoztatás megkezdésének napjától visszamenőleg, vagy csak az igazolás keltének napjától, esetleg esetünkben augusztus 1-jétől? Ha az igazolás keltétől, akkor időarányosan kell-e a kedvezményt számítani? És hogyan kell értelmezni a 2 plusz 1 év kedvezményre jogosító időt, ha csak az igazolás keltétől érvényesíthatő a kedvezmény? Azaz a foglakoztatás kezdő napjától az igazolás kezdetének napjáig terjedő időre esetleg az elveszik? Válaszát előre is köszönöm. BBÉ

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kapcsolt vállalkozás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close