191 találat a(z) szerződés cimkére

Nagyot ugrott az az építőipari teljesítmény Cikk

2018 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 28,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületek építésének volumene 15,2, az egyéb építményeké 48,8 százalékkal. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése júniusban 7,2 százalékkal emelkedett az előző havihoz mérten. A II. negyedévben az építőipar termelői árai 9,2 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva – közölte a KSH:

Tartós adomány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelem egy óvodának szeretne 700 000 forint összeget tartós adományként adni. 1. Jelen jogszabályok alkalmazásával milyen feltételek mellett teheti ezt meg ügyfelem? 2. Milyen részletezettségű szerződést kell kötni?3. Milyen hosszú távra lehet a szerződést kötni, vagy lehetséges határidő nélkül? 4. Amennyiben a gazdálkodása egy idő után nem biztosítja eme összeg adományozását, milyen szankciók sújthatják? Várom megtisztelő válaszát: Géczi Sándorné

Egyetemisták albérletben: nem mindegy, ki köti a szerződést! Cikk

Egy hónappal az új tanév indulása előtt elkezdődött a lázas albérletkeresés. A diákok albérleti díját jellemzően a szülők fizetik. Ügyelni kell arra, hogy ki köti a bérleti szerződést a bérbeadóval, ha például a diáknak vagy a szüleinek más településen van ingatlanuk, és azt bérbe adják.

Egyéni vállalkozónak kell-e szerződés munkavállalásakor? Kérdés

Kérdezném, hogy vízvezeték-szerelő egyéni vállalkozónak kell-e szerződést készíteni a vállalt munkáknál, hol olvashatok erről valami iránymutatást? Válaszukat előre is köszönöm!

Érdemes felülvizsgálni a nyaralók biztosítási szerződéseit Cikk

Egy-egy népszerű nyaralóhely frekventált területein az ingatlan négyzetméterárak már vetekszenek a fővárosi új beruházások áraival. A tavaszi-nyári időszak azonban nem csak a vásárlások időszaka, hanem a kárbejelentéseké is. Nem árt tehát a nyaralók esetében is a megfelelő biztosítási védelemről gondoskodni – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

Tulajdonátruházás autó Kérdés

Tisztelt Szakértők! Megteheti-e egy egyszerű áfaalany kft. (e-cégjegyzék szerint nem autókereskedő cég), hogy nem ad számlát egy másik áfaalany kft.-nek, mikor egyik tárgyi eszközként nyilvántartott autóját értékesít neki? Az eladó azt kéri, hogy a szerződés és az átírási papírok alapján könyveljük le a beszerzést.

Szerződés semmisségének kimondása esetén az áfa visszaigénylése Kérdés

A 2011. és 2012. évben a cég áfás előlegszámlákat bocsájtott ki. A szerződés semmisségének megállapítása tárgyában peres eljárás folyt. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság 2018. február 20-án jogerősen megállapította a szerződés semmisségét. Ezen ügyletről mínuszos számlát állítottunk ki. Kérdés: visszaigényelhetem-e a számlák áfatartalmát 2018-ban

Építőközösség által épített út átadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemélyek alakítottak építőközösséget – amit nem jegyeztettek be –, hogy saját, illetve önkormányzati tulajdonban lévő területre utat és közművet építsenek. A közművek műszaki átadás-átvétele megtörtént, az út elkészült. Most az elkészült közműveket és a még magántulajdonban lévő telkeket kellene térítésmentesen átadni az önkormányzatnak. Kérdésem, hogy keletkezhet-e áfafizetési kötelezettségük a magánszemélyeknek, vagy az önkormányzatnak a térítésmentes átadás után? Az önkormányzat csak azzal a feltétellel veszi át az utat, ha a jövőben esetlegesen felmerülő áfafizetési kötelezettség az építő közösséget terheli. Az önkormányzat állítja, hogy a jövőben sem lesz áfafizetési kötelezettség, de a szerződésből nem veszik ki a mondatot. Nagyon köszönöm a segítségét! Válaszát köszönöm! Tisztelettel: PK

Kölcsön külföldi cégnek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi cég szeretne kölcsönt nyújtani olyan külföldi cégnek, amelyben van részesedése a hazai cég tulajdonosának is. A kérdés, hogy ezt megteheti-e készpénzben, illetve szükséges-e a szerződés ügyvéd általi okiratba foglalása, vagy elég, ha a felek megkötik egymás között a szerződést? Illetve jól tudom-e, hogy akár 0 százalékos kamat is kiköthető a szerződésben? Köszönöm előre is.

Ételszállító magánszemély alkalmazása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy meleg ételt készítő társaság futárral szállíttatja ki az ételt. A futárral nem kötnek semmilyen írásbeli szerződést, de az alábbi dokumentum egy példányát aláírás után átadják részére. A futár saját gépkocsival,11-23 óráig dolgozik, jellemzően 10 000-15 000 forint a kifizetett összeg erre az időtartamra. „Kifizetési pénztárbizonylat/ Alulírott X.Y. (szül.év-hó-nap. Adóaz.jel:…) elismerem, hogy a mai napon 13 000 forint költségtérítést az Ételkészítő Kft. részemre kifizetett. 2018. hó-nap. Aláírás:………………… X.Y. Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről A nyilatkozatot adó magánszemély neve: X.Y. (szül.év-hó-nap, adóaz. jele:…..) Az önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a bevételből 13 000 forint felmerülő, elismert költség levonását kérem. Kelt: 2018….hó-nap. ……………………..X.Y. (szül.év-hó-nap) A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. A kifizető megnevezése: Ételkészítő Kft. Adószáma:…….. Kelt: 2018.-hó-nap.” A fentieket egy darab „pénztárgépszalag-szerű” gépi nyomtatványon nyomtatták ki. A fejrovatban téves év megjelölés szerepel! Kérdéseim: helyes-e, hogy nem készül írásbeli szerződés? Nyilatkoztatható-e a magánszemély 100 százalékos költségelszámolásról? Bizonylatolni kell-e a magánszemélynek a költségelszámolást? Köszönettel: Reményiné

GDPR Kérdés

Tisztelt dr. Kéri Ádám Úr! Külkereskedelemmel foglalkozó kkv vagyunk. A mai napig a következő tájékoztatókat, szabályzatokat és nyilvántartásokat készítettük el: • Általános adatvédelmi tájékoztató • Munkavállalók tájékoztatása a cég által kezelt személyes adatokról (átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) • Adatkezelési, titoktartási és információ biztonsági szabályzat a munkavállalók részére • Partnertájékoztató (magyar, angol és német nyelven) • Adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartás a munkavállalók adataihoz kapcsolódóan, illetve • a szerződéses partnerek kapcsolattartói adataihoz kapcsolódóan Ezeken felül szükségünk lehet-e még egyéb dokumentációkra a GDPR-ra való felkészüléshez? Egyéni vállalkozókkal, őstermelőkkel, illetve családi gazdálkodókkal történő szerződéskötés esetén elegendő-e őket a szerződéshez mellékelt partnertájékoztatón belül tájékoztatni arról, hogy az általuk rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése a szerződés teljesítésének céljából történik, azokat x évig őrizzük meg? Válaszát előre is megköszönve, üdvözlettel: Durkó Dóra

A követelések kezelése az áfában. Ellenérték módosítása, árengedmény Cikk

A számviteli törvény, illetve a direkt adózási szabályok (társasági adózás, jövedelemadózás) több helyen foglalkoznak azon speciális esetekkel, amikor az adóalany követelése módosul. Ennek legtipikusabb esetei a követelés-elengedéssel, vagy behajthatatlanná válással valósulnak meg. Három cikkből álló sorozatunkban forgalmi adózási szempontból szeretnénk ezt a rendkívül izgalmas kérdést körüljárni. Elsőként a követelések (pontosabban az ellenérték) módosításáról, illetve az árengedmények egyes eseteiről írunk.

Jutalom Kérdés

Tisztelt Szakértő! A jutalomra való jogosultságot a felek kiköthetik a munkaszerződésben. Ha a szerződésben rögzítik a jutalom összegét, és az időt – félévenkénti kifizetés – és azt, hogy vezetői értékelés alapján adható, akkor ez azt jelenti, hogy ha nincs pozitív értékelés, akkor a jutalom kifizetés elmarad, jogszerű az eljárás? Köszönettel várom válaszát.

Magánszemélytől beszerzett személygépjármű eladásának áfája Kérdés

Magánszemélytől saját használatra beszerzett személygépkocsi eladásakor fel kell számítani az áfát? A magánszemély nem állított ki számlát csak szerződést.

Egyszemélyes kft.-tag Ptk. és Mtv. megítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. tagja az ügyvezetést elláthatja munkaviszonyban vagy megbízással. A Ptk 3:112 alapján, alapító okirat mintában szerepel is a jogviszonyra vonatkozó választási lehetőség. Amennyiben a társasági szerződésben szabályozásra kerül, akkor személyes (szakmai) közreműködés is ellátható munkaviszonyban? Korábban (3/2003 PJE) az volt az álláspont, hogy munkavállaló és munkáltató személyének el kell különülnie érvényes munkaszerződéshez. Ez az állásfoglalás az új Ptk. megjelenésével érvénytelenítésre került (1/2014 PJE). Az új Ptk. rendelkezett az ügyvezetés jogviszonyáról, hogy lehetséges munkaviszonyban, ez elég egyértelmű/ védhető, még ha esetleg nincs is teljes összhangban a Mtv.-vel. De a személyes közreműködés jogviszonyáról a Ptk. nem rendelkezik külön. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen állásfoglalás, jogértelmezés? Azaz teljesen jogszerűen lehet-e valaki egyedüli munkaviszonyos ügyvezető és egyéb munkakörben foglalkoztatott munkaviszonyos saját egyszemélyes kft.-ben? Egy részmunkaidős munkavállaló és egy társas vállalkozó havi járulékaiban igen jelentős eltérés van, ami nagy adózási kockázatot hordoz magában, ha a jogviszony átminősíthető NAV által. Kapcsolódó kérdés: a munkaviszony részleteit (munkaszerződés kötelező elemeit) milyen formában kell rögzíteni? A Ptk. 3:209 szerint közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy elég egy alapítói határozat? Köszönöm előre is a segítséget.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Elszámolási időszak – áfa tv. 58. §

Kelemen László

adószakértő, jogász

Befogadott számlák a NAV-nál

Kelemen László

adószakértő, jogász

Számlakiállítás saját költség felhasználásról

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close