302 találat a(z) munkaszerződés cimkére

Munkaidőkeret lehet többféle? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azt szeretném kérdezni Öntől, hogy lehet-e azt megtenni, hogy néhány embernek, a többiekétől eltérő hosszúságú munkaidőkeretet állapít meg a munkáltató? Munkaátszervezés miatt több munkatársnak módosulna a munkaszerződése úgy, hogy osztott munkakörbe kerülnének, náluk indokolt lenne a többiekétől eltérő, hosszabb munkaidőkeret, amennyiben meg kell határozni a munkaszerződésben az egyes munkakörökre a munkaidő mértékét. A másik kérdésem, hogy az osztott munkakörben meg kell-e határozni, hogy hány órát dolgozik a munkavállaló az egyik, illetve a másik munkakörben? Esetleg lehet úgy, hogy változó arányban? Azért kérdés, mert ahogy az élet megköveteli, úgy kellene hol a konyhán dolgozni, hol pedig karbantartói, kertészi munkát végezni, amit előre nem lehet tudni. Ilyen esetben a munkaszerződésben rögzíteni kell a két különböző besorolású (szociális ágazatban, közalkalmazotti bértábla) bérét? A helyettesítésre a munka törvénykönyvében meghatározott 44 nap kevésnek bizonyul az év folyamán, annál biztosan többet fog a másik munkakörében dolgozni a munkavállaló. Köszönettel.

Egyszerűsített foglalkoztatás: fontos Kúria-döntés a munkaadóknak Cikk

A munkáltató alkalmi munkavállalókat foglalkoztatott a megállapodás szerinti esetenkénti napi 10 óra tartamú munkaidőben, akként, hogy rendkívüli munkavégzésért díjazást nem fizetett, nem alkalmazta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (efo-törvény) melléklete szerinti munkaszerződés-mintát, és munkaidő-nyilvántartást sem vezetett. A munkavédelmi hatóság, majd valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerítését követően a Kúria is megállapította, hogy a munkaadó eljárása jogszabálysértő volt. Nézzük meg az ügy tanulságait.

Egyéni vállalkozó járulékfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyéni vállalkozó, akinek van biztosítási jogviszonya heti 20 órában Szlovákiában. A munkaszerződés szlovák nyelven rendelkezésre áll. Most Magyarországon is heti 20 órás munkaviszonyt fog létesíteni vele egy kft. Kérdésem az, hogy ebben az esetben a 2*20 órát össze lehet-e adni, és az egyéni vállalkozónak így nem kell majd az elvárt bérminimum alapján megfizetnie a járulékokat? Egy esetleges adóellenőrzés során a szlovák nyelven írt munkaszerződést le kell fordítani magyar nyelvre? Szlovákiában munkavállalóként az adózótól levonják az szja-t és a járulékokat? Kérdésem az, hogy az 53-as bevallás valamelyik sorában a Szlovákiából származó jövedelmét fel kell-e tüntetni? Köszönöm a válaszát.

Határozott idejű munkaszerződés módosítása Kérdés

A kérdésem az lenne, hogy a határozott idejű munkaszerződést hogyan lehet határozatlanra módosítani úgy, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen. Ezt mindkét fel támogatja!

Kiküldetés II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Jól értelmezem, hogy a munkaszerződésben rögzített munkajövedelmen felül, külön belső szabályzatban megállapítottak szerint kifizetett napidíj Magyarországon szja- és járulékmentes jövedelem lesz, és csakis Azerbajdzsánban adózik? Míg, ha a napidíj a munkaszerződésben rögzítve van, akkor az Magyarországon szja-mentes, és járulékokat a napidíjon (30% max napi 15 €) felül kifizetett összeg után kell megfizetni? (Természetesen a gondolatmenet szerint ebben az esetben is adózik a napidíj az Azerbajdzsáni szabályok szerint is.)

Határozott idejű munkaviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy munkavállalónknak határozott idejű munkaszerződése volt, mely 2016. 12. 31-vel véget ért. Új munkaszerződést készítettem 2017. 01. 02-én, de a vezető közölte: nem kívánja őt tovább foglalkoztatni. A baj csak az, hogy a munkavállalót a 2017. éves szabadság terhére elengedte szabadságra 01. 02-ától 01. 03-áig. Azt, hogy nem kívánja foglalkoztatni, január 6-án közölte, miután három napot már a munkavállaló ledolgozott. Ezzel kapcsolatosan olvastam: megszűnt az a kitétel a munka törvénykönyvében, hogy ha egy nappal is a munkáltató tudtával tovább dolgozik a munkavállaló, a határozott szerződés határozatlanná válik. Olvastam továbbá, hogy a munkaviszonyt ilyen esetben azonnal meg kell szüntetni, de a munkavállalónak jár a felmondási idő kifizetése. A kérdésem az: hogyan lehet megszüntetni egy munkaviszonyt, amelyről nem kötöttek munkaszerződést, mivel annak aláírását a munkáltató megtagadta. Előre is köszönöm szakértő válaszát.

Ügyvezető járulékai és munkakör Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretnék tisztázni dolgokat az előzőleg feltett kérdéseimre adott válaszokkal kapcsolatban. Az ügyvezető járulékára vonatkozó kérdésem azért fontos számunkra, mert eddig úgy értelmeztük, hogy ha valaki tag és ügyvezető, akkor automatikusan társas vállalkozóvá válik. Ilyenkor vagy fővállalkozóként (1451, legalább minimálbér vagy garantált minimábér után fizet járulékokat), vagy van 40 órás munkaviszonya máshol vagy akár saját cégében, akkor legalább 36 órát elérő munkavisszony melletti társas vállalkozóként (1452) jelentjük be. Az utóbbi időben találkoztunk olyan gondolattal, hogy ha a társasági szerződésben úgy lett jelölve, hogy a cégvezető munkaviszonyban vállalja az ügyvezetést, akkor akár heti 36 óránál kevesebb munkaidőben is köthet munkaszerződést az ügyvezetésre (hiába egyszerre tag és ügyvezető a cégnél, és ha rövidebb a munkaideje a munkaszerződésben, akkor kevesebb lehet a munkabére a minimálnál). Erre szeretnék kérni megerősítést. Ha tényleg így lenne, akkor lesz egy cégvezető munkaköre (mondjuk napi 1-2 órában), mellette más munkakörben is dolgozhat a cégben. Ezért az előző kérdésben (http://adozona.hu/kerdesek/2017_1_3_Munkakor_lgu) kérdeztem, hogy több munkaszerződést különböző munkakörrel kell-e kötni vele? A válaszban az volt, hogy nem szabad több munkaszerződést kötni egy magánszeméllyel egy cégben. Hanem a bejelentésben azt a feort kell jelölni, amellyel legtöbb órában dolgozik a cégvezető. Egy másik munkakör nevű kérdésemben a válasz ellentétes volt. Kérem erre a tisztázást! Köszönöm szépen!

Egyszemélyes kft.-vé alakulás Kérdés

Egyszemélyes kft.-vé válás után ki lesz a munkáltatói jogok gyakorlója, a maradó tag munkaviszonya folyamatos marad-e, vagy szükséges a ki- és bejelentés az átalakulás időpontjában, új munkaszerződést kell-e kötnie, melyben az ügyvezetői és jövedelemszerző tevékenységeket összevont munkaköri leírás alapján látja el?

Bt.-be több katás bejelentése Kérdés

Tisztelt szakértő! Egyik bt.-nk a kata alanya, és az ügyvezető be van jelentve 36 órás munkaviszony melletti katásnak..2017.01.01-től a két alkalmazottját is szeretné bejelenteni a kata alá. Ez lehetséges-e, ha ők az eddigi 40 órában foglalkoztatott dolgozók voltak és nem tulajdonosok? Továbbá jól tudjuk-e, hogy a biztosításnál a minimálbér csökkentett összegét számolnák utánuk, 50 000 forint/hó/fő összeget kellene fizetni utánuk. Ki kell jelenteni őket a 17T1041-en, és a jövedelmük egységesen az összes bevétel 60-át kell elosztani így a három katás között. Egyenlően a főállású és mellékállású között? Jövedelemigazolást a NAV-tól kapnak az előző év bevétele után számított összegről? Ebben az esetben a statisztika szerint nincs alkalmazottunk, hiszen nincs T1041-en bejelentett munkavállaló? Kell továbbra is a munkaszerződés, jelenléti ív stb.?

Munkaszerződés módosítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Multi esetében egy egész üzletágat külföldre telepítenek január1-jétől, a munkavállalónak határozott idejű szerződése van márciusig. Ígéret a cég részéről, hogy mindenkinek segítenek cégen belül másik munkakört találni. Ilyenkor egy sima munkaszerződés-módosítással oldják ezt meg? Ha mégsem sikerülne a cégen belüli áthelyezés, akkor pedig jól gondolom, hogy távolléti díj jár munkavállalónak? Köszönet, B.Zsuzsa

Szombatról vasárnapra átnyúló munkaidő II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Előző kérdésemre válaszolva írta, hogy a munkanap lehet a naptári naptól eltérő, megszakítás nélküli 24 óra. Leírta, hogy ilyen tipikusan a többműszakos munkarend, és ebben az esetben a munkáltató egyoldalú döntésével eltérhet a törvényi rendelkezésektől. A kérdésem az lenne, hogy ez irányú döntését írásba kell-e foglalnia a munkáltatónak? Ha igen, akkor a munkaszerződésben vagy a tájékoztatóban kell ezt megtennie? Előre is köszönöm válaszát.

Bérfizetés euróban: mikor tilos, mikor nem? Cikk

A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, más pénznemben csak a külföldi munkavégzés idejére vagy abban az esetben lehet, ha jogszabály így rendelkezik. Mi történik, ha a törvény ezen eltérést nem engedő rendelkezése ellenére a felek mégis úgy állapodnak meg, hogy a munkavállaló például euróban kapja a bérét? Miért kivételes az ügyvezető esete?

Munkaszerződés Kérdés

Külföldi, harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztatunk. A munkaszerződés megkötésekor még nem rendelkeznek adó- és taj számmal, de a bevándorlási hivatal határozata alapján már megköthető a munkaszerződés. Ekkor a szerződésen még nem szerepelhet taj szám és adóazonosító jel. Kérdésem: mi a szabályos módja annak, hogy a munkaszerződésen már szerepeljenek a taj és adószámok? Visszadátumozható a munkaszerződés, és kinyomtatható taj és adószámmal? Vagy munkaszerződés-módosítást kell készíteni? Vagy újra kiállítani a teljes munkaszerződést azzal a dátummal, amikor már megkaptuk a taj és adóazonosító számot? Köszönöm.

Munkaügyi ellenőrzések jönnek, célkeresztben a szabadságkiadás Cikk

A munkaügyi felügyelet éves ellenőrzési tervében őszre esik a szabadság kiadására vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata. Érdemes tehát különös figyelmet fordítani arra, hogy munkáltatók kiadják a dolgozókat adott évben megillető szabadságot, ha pedig ez teljes mértékben nem lehetséges, arról a munkavállalóval jogszerűen megállapodjanak.

Munkáltatói feladatok előzetes letartóztatásban lévő dolgozóval szemben Kérdés

Tisztelt Szakértő Egy dolgozónkat előzetes letartóztatásba helyeznek, hivatalos értesítést nem kaptunk róla, de köztudott a dolog, munkába nem jár. Mitől lesz hivatalos a cég számára, hogy a dolgozó előzetes letartóztatásban van? Mit kell ilyenkor a munkáltatónak tennie? Fel kell bontani a munkaszerződést? Be kell jelenteni a biztosítás megszűnését vagy csak szünetelteni kell? Másik kérdésem a következő: ha történetesen az ügyvezető, aki alkalmazásban áll a cégnél (nem ő a tulajdonos) kerül előzetesbe, akkor ki lesz az aláíró mindazon feladatokra, amit eddig az ügyvezető ellátott? A fenti kérdésekben szeretném kérni a segítségét. Előre is köszönöm. Üdvözlettel FE.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Elvont pihenői pótlék

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Számlán két vevő neve

Kelemen László

adószakértő, jogász

Tao szerinti écs változtatása

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs