236 találat a(z) ingatlanértékesítés cimkére

Alanyi adómentes értékesítés Kérdés

Kérdésem, hogy egy alanyi mentes kft. tulajdonában lévő tulajdoni lap szerint feltüntetett lakóház, udvar, gazdasági épületet, melynek értéke 20 millió forint, értékesíthetjük-e adómentesen? Válaszukat köszönöm.

Vagyoni jog értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy ügyfelem (kft.) vásárolna egy olyan kivett beépítetlen területet (nem építési telket!) egy másik kft.-től, amin van egy Eon beruházás, vagyoni értékű jogként nyilvántartva. Ezt az eladó áfásan kell, hogy kiszámlázza ügyfelemnek vagy áfa nélkül? Az eladó kft. az ingatlanértékesítés szempontjából nem jelentkezett be az áfaköteles körbe. Köszönettel várom válaszukat!

Ingatlanértékesítés és az áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésre szeretnék választ kapni: van egy magánszemély, aki vett egy házat telekkel. A telek egy részét (üresen) eladja egy kft.-nek. A kft. épít rá egy 100 négyzetméteres házat, majd azt értékesíti. A kft. nincs ingatlanértékesítésre bejelentkezve áfakörbe. A telket 2015-ben vásárolta a kft. és 2016-ban készült el a ház és ekkor történt az értékesítés. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben áfával növelten kell a számlát kiállítania a kft.-nek (mivel 2 éven belül értékesíti), ha igen, akkor 5 vagy 27 százalékos áfát kell felszámítania? Válaszukat előre is köszönöm Bné

Hitelezőnek átadott ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Felszámolási eljárásban a felszámoló három alkalommal meghirdette az ingatlant a cégközlönyben, de nem volt rá érdeklődő. A felszámolási eljárás lezárásra kerül, és az el nem adott ingatlan a jelzálogos hitelező részére kerül átadásra a vagyonfelosztási javaslatban, 20 millió forint összegben. Kérdésünk az, hogy ebben az esetben ez ingatlanértékesítésnek minősül-e, és így a 20 millió forint után áfát is kellene felszámítani? (A cég az ingatlanértékesítésre az általános szabályokat választotta az adómentesség helyett.) Válaszukat előre is köszönöm.

Gazdasági tevékenység definíciója az szja-törvényben Kérdés

2016. 04. 27-én feltett kérdésre (Több ingatlan értékesítése két éven belül) – mely az ingatlanértékesítések jellegére vonatkozott (meddig magánszemély és mikortól vállalkozó) – szeretném, ha a szakértő pontosabban kifejtené, mit ért az szja-törvény 46. pontja azon, hogy üzletszerű, tartós, rendszeres, illetve független formában?

Ingatlanértékesítés – szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély 2015. évben csereszerződés keretein belül lakóingatlant értékesít. A csereszerződésben az ingatlan értékét 10 millió forintban állapítják meg. Az ingatlant 1/2 részben szülőtől örökléssel szerezte, a hagyatéki végzésben ennek értéke 6,5 millió forint volt. A másik 1/2 részt a testvére örökölte, aki azt ajándékozással az említett magánszemély tulajdonába adta. Az szja-megállapítás során hogyan kell megállapítani a szerzési értéket? (6,5 millió forint + 5 millió forint x 0,75 = 10,25 millió forint, vagy külön-külön 5 és 5 millió forint x 0,75)?

Ingatlanértékesítés társaságnál Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! Szeretném a segítségét kérni abban, hogy melyik év bevételeként szerepel a társaságnál, ha az ingatlan-adásvételi szerződés kelte 2015. november 30. Benyújtva a földhivatalhoz: 2015. december 15. A szerződésben az ingatlan vételára 9 millió forint, melyből foglaló 1 millió forint, fizetve 11. 30-án, előleg 1 millió forint, fizetve 11. 30-án, vételárrész 2 millió forint, fizetve 2015. 12. 28-án. 5 millió forint vételárrész fizetési határideje: 2016. 05. 31. Számla kiállítva az előlegről, a foglalóról és a vételárrészről. A teljes összegről (9 millió forint) nem készült számla, mert a vevő nem fogadta be, szerinte azt csak 2016-ban kell kiállítani, amikor a teljes vételár kiegyenlítésre kerül. A tulajdonjog feltétel nélküli bejegyzéséhez az eladó hozzájárult. Ön szerint ki kell-e állítani a számlát a teljes vételárról 2015-ben, és ebben az évben tao szerint adózik-e a teljes összeg? Mielőbbi válaszát várva, maradok tisztelettel: Juhász J. Szabolcsné

Kiva alatti ingatlanértékesítés adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az én fejemben a kiva nem teljesen tiszta. Kiva adóalanyiság alatt vásároltunk egy ingatlant 11 500 e forintért, most eladnánk körülbelül 17 500 e forintért. Mikor és mennyit kellene utána adózni? Az esetleges adót mivel lehetne csökkenteni? Köszönöm a válaszát!

Ingatlanértékesítés, szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy adózó 2012-ben örökölt egy ingatlant 1/2 részben, a másik 1/2 részt a testvér örökölte; az édesanya özvegyi haszonélvezeti jogával terhelten. Hagyatéki jegyzőkönyv szerint az ingatlan értéke 15 millió forint. Hagyatéki teher 500 ezer forint. Az ingatlant 2014-ben értékesítették 50 millió forint értékben. Mennyi az adózó 2014. évi adója? Kérem konkrét számítással a válaszát. Köszönöm.

Lakóingatlan áfája Kérdés

A cég tulajdonosának tulajdonában lévő telekre építene a kft. egy lakóingatlant, amit utána a tulajdonos megvásárolna a kft.-jétől. A kft. hány százalékos áfával értékesítheti a tulajdonosának a lakóingatlant?

Ingatlanértékesítés adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély 2014. évben örökölt egy ingatlant 10 millió forint értékben, illeték megfizetésére került sor, illetve ezen ingatlanon 1,3 millió forint értékű beruházás történt, és 13,7 millió forint értékben, 2015. évben eladásra került. Továbbá ugyancsak 2015. évben egy újabb ingatlant vásárolt a magánszemély 13,7 millió forint értékben. A kérdésem az, hogy a magánszemélynek milyen adókötelezettsége keletkezik? Köszönettel: Égei Emese

Ingatlanértékesítés áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 2002-ben vásárolt egy ingatlant a hozzá tartozó földterülettel együtt. Az áfát akkor levonásba helyezte. Az ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint vendéglő (nem lakóingatlan). A valóságban hostelként (szálloda, közösségi szálláshely) működik. A kft. az évek során karbantartásokat végzett az ingatlanon, abban áfaköteles tevékenységet végzett. Most értékesíteni kívánja az ingatlant a hozzá tartozó földterülettel együtt egy cégnek (nem magánszemélynek). Az áfatörvényben meghatározott figyelési időszak miatt keletkezik-e áfa-visszafizetési kötelezettsége? Jelenleg nincs bejelentkezve az ingatlanértékesítés tekintetében adókötelessé tétel alá. Ha nem jelentkezik be az adókötelessé tételre, hogyan kell számlát kiállítania, keletkezik-e áfafizetési kötelezettség? Másik esetben, ha bejelentkezik (úgy tudom, ezt az értékesítést megelőzően is megteheti), akkor hogyan fog számlát kiállítani, kell-e áfát fizetnie? Köszönöm!

Ingatlanértékesítés áfája Kérdés

Az eladó egy Magyarországon bejegyzett kft., amely társasági adóalanynak minősül, és az ingatlan értékesítésére nem választotta az adókötelessé tételt. Az eladó főtevékenysége nem ingatlan értékesítése, illetve bérbeadása, melléktevékenységei között azonban megtalálható saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A vevő ugyanilyen kft. Az adásvétel tárgya: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút. A régi áfatörvény szerinti, 2005-ös adóhatósági állásfoglalás alapján "az önálló helyrajzi számon nyilvántartott utak, mint építmények, nem kezelhetők földterületként, ezért áfabeli megítélésük nem az áfatörvény 2. számú melléklete alapján, hanem az általános szabályok szerint történik. Következésképpen, függetlenül a magánút területi elhelyezkedésétől, az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút értékesítését adófizetési kötelezettség terheli". Az új áfatörvény szerint (86. § (1) bekezdés k) pont): mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését. Az új áfatörvény az ingatlan értékesítésére – meghatározott, a jelen kérdésben nem irányadó kivételek mellett – általánosságban adómentességet ír elő. Jól értelmezem-e a jelenleg hatályos szabályozást akkor, ha a fentiekben meghatározott, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút értékesítése esetében adómentességet alkalmazunk, feltéve, hogy az eladó az ilyen értékesítésre nem választotta az adókötelessé tétel lehetőségét, az ingatlan nem beépített, és nem minősül építési teleknek?

Ingatlanértékesítés adózása örökösödés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tiszteletteljes kérdésem a következő: 2015. év január 20. napján készült hagyatékátadó végzésben a közjegyző az örökhagyó hagyatéka (ingatlan) 1/2 arányú tulajdoni hányadát, amelynek az adó- és értékbizonyítvány szerinti forgalmi értéke 1 750 000 forint végrendeleti öröklés jogcímen fejenként egyenlő 1/3-1/3 arányban az örökhagyó gyermekeinek (3 fő) teljes hatállyal átadta. Adásvételi szerződés készült 2015. 09. 30-án, mert az ingatlan eladásra került 5 000 000 forint áron (2015. 11. 30-án ki is lett mindenkinek fizetve). Egyhatod arányban részesültem ebből az összegből (833 333 forintt). Számlák a nevemre nincsenek a költségekről. Kérdésem a következő: – hogyan alakul a 1553-04 bevallás 161. sorában az szja levezetése a bevétel, költség és jövedelem sorokban? Köszönöm: Erika

Ingatlanhoz tartozó használati jog értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy ingatlanértékesítésre áfakötelessé tételt választó adóalany egy építményt (ingatlant) értékesít, és mivel az más tulajdonában lévő telken helyezkedik el, az ingatlanhoz tartozó használati jogát is értékesíti ehhez kapcsolódóan. Az ingatlan-adásvételi szerződésben a földhasználati jog és a felépítmény értéke külön meghatározásra is kerül. Vevője szintén adóalany, így fordítottan adózó számlát állít ki a felépítményről. Kérdésem, hogy az általános forgalmi adóját a használati jognak hogyan kell meghatározni ez esetben? Az azonosan adózik a termékértékesítés (ingatlanértékesítéssel), és a választott adókötelessé tétel miatt fordítottan adózik? Segítségüket tisztelettel köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Árfolyamnyereség és tao

Pölöskei Pálné

adószakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close