2254 találat a(z) igazságügy cimkére

BH 2023.11.278 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek az alperessel létesített munkaviszonyukat megelőzően 2004. december 1-jétől a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17/A. § szerinti "különös munkaügyi jogutódlást" követően egy Kft.-vel álltak munkaviszonyban, korábban pedig köztisztviselők voltak.
[2] A felperesek 2004. október 19-én kelt munkaszerződésének bevezető része rögzíti, hogy a Kft. munkáltató a felpereseket különös jogutódlást eredményező eljárás alapján alkalmazza, így...

2023. évi LIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
lép.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

lép.

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényAz autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
...

Végső előterjesztői indokolás a cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2023/87. Jogszabályok és jogi tartalmak

A miniszteri rendelethez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A rendelet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek az (EU) 2017/1132 irányelv...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot készít, amelyet úgy nyújt be az Országgyűlésnek, hogy az a központi költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen. A törvényjavaslat a Kormány ezen kötelezettségének teljesítéseként a központi költségvetésről szóló tör...

2023. évi XLVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A Cstv.


Hatályát veszti a Cstv.Az Fdvtv.

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 3. §, a 4. §, a 10. § 1-4., 7., 8., 10. és 12-15. pontja, a 11. § b) pontja, a 18. § (2) és (4) bekezdése, a 21-23. §, a 25. § (2) bekezdése, a 28. § c) és f) pontja, valamint a 6., a 7., a 8., a 14. és a 16. alcím 2024...

T/3435. számú törvényjavaslat indokolással - egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy
- az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul,
- Magyarország ezeket az értékeket elfogadva, megtartásukat vállalva saját akaratából vált az Unió tagjává,
- a magyar k...

Az Ericsson 206 millió dolláros büntetést fizet korrupciós ügyei miatt Cikk

A távközlési berendezéseket gyártó svéd Ericsson elismerte bűnösségét egy korrupciós ügyben, és 206 millió dolláros (72 milliárd forint) büntetést fizet a megállapodás keretében – közölte az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma pénteken, tette közzé az MTI.

ÍH 2023.27 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégjegyzékből jogutód nélkül törölt cég - ingatlanon fennálló - 262/412 tulajdoni hányadára 2018. április 6-án indult vagyonrendezési eljárás.
A vagyonrendezési eljárásban hitelezői igényt - mások mellett - a kérelmező is bejelentett 3.285.778 forint összegben.
A kétszer sikertelenül megkísérelt értékesítést követően a vagyonrendező 2021. február 18-án nyújtotta be a jelentését és a vagyonfelosztási javaslatát. A vagyonrendező a költségeinek és díjának megtérítésével együtt a cégnyilvánta...

BH 2023.3.74 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. március 31-től fiókvezetőként dolgozott az alperes bankfiókjában, így kötött korábbi, a Zrt.-től lakásvásárlásra felvett kölcsöntartozása kiváltására és lakásfelújításra kölcsönszerződéseket az alperessel. Ehhez 2006. július 26-án hitelkérelmet nyújtott be az erre rendszeresített igénylőlapon, amelyen a hitel devizanemeként a svájci frankot (CHF), a folyósítás és a törlesztés devizanemeként a forintot jelölte meg. Egyidejűleg, 2006. július 26-án kockázatfeltáró nyilatkoza...

BH 2023.1.13 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett a 2011. december 21-én megtartott alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabállyal határozatlan időtartamra jött létre meghatározott érdekeltségi területeken helyi vízgazdálkodási közfeladat két ütemben történő megvalósítása céljából. Az Alapszabály V. fejezetének rendelkezései szerint a II. ütemmel érintett természetes személyek többféle fizetési mód közül választhattak.
[2] A kérelmezett küldöttgyűlése a 9/2017. (V. 30.) számú határozatával az Alapszabály V. fejezetében a II...

BH 2023.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. évben több alkalommal előterjesztett indítványaira az Európai Unió vámterületére különféle Kínából behozott textilipari termékek lettek szabad forgalomba bocsátva. Az elsőfokú vámhatóság a későbbiekben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 29. cikke alapján bejelentett ügyleti értékeket túlzottan alacsonynak értékelte. A vámértékeket a Vámkódex 31. cikkében foglalt szabad módszer alapján állapította meg. Az elsőf...

534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi X...

Végső előterjesztői indokolás az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Javaslat a Kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXXI. törvény) bevezetett vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átmeneti rendelkezéseit.
Ennek értelmében azon személyeknek, akik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján t...

2022. évi LVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 6. § (1)-(6) bekezdése 2023. február 28-án lép hatályba.
A 17. § 2023. március 31-én lép hatályba.
A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
A 3. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A 4. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A 6. § (1)-(3) és (7) bekezdése az Alaptörvény VI...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

EPR-díj könyvelése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3