28 találat a(z) figyelési időszak cimkére

Áfa és jövedelem volt egyéni vállalkozó tárgyi eszközének értékesítésekor Cikk

„Egyéni vállalkozó megszünteti tevékenységét 2020 augusztusában. 2016. januárban teherautót vásárolt, melynek még nem járt le a 60 hónap áfafigyelési ideje. A teherautót a megszűnésig nem értékesítette, azt magánszemélyként használja tovább. Két kérdésem van: 1. Piaci áron (eurotax?) kell az áfafizetést megállapítani a teherautó után? 2. Ha később magánszemélyként értékesíti a teherautót, az minősülhet-e ingóértékesítésnek? Ha igen, hogyan számolok belőle jövedelmet?” Olvasónk kérdéseire Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Ingatlanértékesítés (új vagy használt?) Kérdés

Ingatlan sorozatjellegű értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 259. § 18. szerinti sorozatjelleggel kapcsolatos kérdésem van. 1. Sorozatjellegnek minősül-e, ha egy magánszemély 2 éven beül 4 új építésű ingatlan értékesít, amelyet adásvételi szerződéssel vásárolt? 2. Magánszemély 2019-ben 3 építési telek értékesített. Több új ingatlant is vásárolt. Sorozatjellegű értékesítésnek minősül-e, ha a használatbételtől eltelt 2 év után értékesíti (már nem új ingatlan) az adásvételi szerződéssel vásárolt ingatlant? Figyelni kell-e a "rá következő 3 naptári éves intervallumot"? Válaszát köszönöm.

Üzlethelyiség értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2007-ben vásárolt egy üzlethelyiséget, aminek az áfáját levonásba helyezte annak idején. Most szeretné értékesíteni az ingatlant, de kilépne az áfakörből, és alanyi mentesként értékesítené 2020-ban. Kérdésem arra vonatkozik, hogy megteheti-e azt, hogy áfamentesen számlázza ki az ingatlant? Van-e utólagos áfakorrekciós kötelezettsége az áfakörből való kilépéskor, vagy a régi szabály szerint a 120 hónapos figyelési időszak vonatkozott rá? Sok helyen olvastam, hogy az alanyi mentes nem járhat el alanyi mentesként tárgyi eszköz értékesítése esetén, ez vonatkozik erre az ügyletre is? Köszönöm válaszát!

Kft. lakóingatlan-tulajdonának eladása magánszemély tulajdonos részére Kérdés

Kereskedelmi tevékenységet végző áfaalany kft. tulajdonában kereskedelmi és raktározási célú ingatlanok, valamint 2012. évben vett lakóház és 2014. évben vett lakás is van. Mind a lakóházat, mind lakást magánszemélytől adásvételi szerződéssel vette a kft., és bérbeadásra áfakötelessé tételt választva, havonta kiadott 27 százalékos áfás számlával bérbeadással hasznosította. Mindkét ingatlannál felújításokat végzett a cég, mely számlák áfáját levonásba helyezte. A lakóház felújításával kapcsolatban a 2016. évi tao-bevallásban 3.000 ezer Ft értékben kisvállalati kedvezményt vett igénybe a kft. Ingatlanértékesítésre a kft. nen élt az adókötelessé tétellel (áfatörvény 88. §). 2019.07. hóban a kft. szeretné eladni a lakóházat és a lakást a kft. ügyvezetője (90%-os tulajdonosa) részére. 1. Az eladáshoz kell-e értékbecslői szakvélemény, vagy helyi piaci értéken adhatóak el áfamentes számlával? 2. A 240 hónap figyelési időn belüli eladás miatt befizetendő arányosított áfája lesz a kft.-nek? 3. A 2019. évi tao-bevallásban tao-növelő tétel lesz a kisváll. kedv. 2-szeres összege? 4. A kft.-nek mindkét ingatlan építményadóját meg kell fizetni a 2019. évben? 5. Milyen adókötelezettsége van még a kft.-nek a két eladott ingatlan miatt? 6. A magánszemély vevőnek az árírási illetéken kívül van-e fizetni valója az ingatlanok vétele miatt? Válaszukat köszönöm.

Adózás utáni jövedelmet növelő tétel – egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves tájékoztatásukat. Egyéni vállalkozó 2014. évben vállalkozói osztalékalap utáni adóját csökkentette a kizárólag üzleti célt szolgáló, a 2015. évben értékcsökkenés alá vont tárgyi eszköz értékével. A csökkentés eredményeképpen a vállalkozói osztalékalap 0 forint lett. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növeli a vállalkozói osztalékalapnak a beruházási költséget képező kiadással első ízben történő csökkentése évét követő negyedik évben (ültetvény esetében annak elidegenítésekor, de legkésőbb a termőre fordulás évében) a vonatkozó beruházási költséget képező kiadások azon része, amellyel az egyéni vállalkozó ezt az évet megelőző években a vállalkozói osztalékalapját csökkentette, illetve ennél előbb az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor. Egyéni vállalkozó 2018.05.01-től kisadózó lett. 2018. december hónapban a tárgyi eszközt értékesítette már kisadózóként. Kérdésem, hogy ezután akár személyi jövedelemadóban, akár kisadózóként keletkezik-e visszafizetendő adója, mivel a figyelési időn belül történt az értékesítés. Az értékesítés ellenérték fejében történt nem ellenszolgáltatás nélkül. Kérdésem még, hogyha ilyen esetben a vállalkozó nem értékesíti a tárgyi eszközt, azzal együtt szűnik meg, de már kisadózóként, akkor hogyan alakul az adózása? Köszönöm!

Ingatlan-értékesités Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó értékesiteni kivánja a vállalkozásban 1996-ban aktivált üzletét. Anno ő áfásan vásárolta meg, vagyis az áfát visszaigényelte, de jelen esetben az áfa-figyelési időszak már lejárt. Kérdésem elsősorban a kivonásra vonatkozik, vagyis a könyvelésből való kivezetés hogyan történik? Köszönettel: Fazekasné

Tárgyi eszköz áfájának utólagos korrekciója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az egyéni vállalkozó 2019. január 1-jétől alanyi mentességet választ. A korábban beszerzett és levonásba helyezett tárgyi eszköz (gép) arányos áfáját mikor kell bevallani? Most 2018. decemberi időszakra az egészet, vagy csöpögtetve, először 2019. december, utána 2020. december, 2021. december? Helyes az alábbi számításom? Beszerzés időpontja: 2016.07.15. Levont áfa: 1.062.992 Ft Figyelési idő: 2021.06.30. Eltelt hónap: 30 Hátralévő hónap: 30 Bevallás fizetendő áfaként: 2019. december 212.598 Ft 2020. december 212.598 Ft 2021. december 106.299 Ft

Fejlesztési tartalék Kérdés

A vállalkozás fejlesztési tartalékból szeretne vásárolni ingatlant, ebben az esetben van-e valamilyen megkötés, figyelési időszak arra az esetre, ha ezt 1-2 éven belül szeretné eladni?

Üzlet értékesitésének áfa Kérdés

Egyéni vállalkozó 1999-ben vett az ÁFÉSZ-tól egy üzlethelyiséget 1 500 ezer forintért. 2015-ben felújitotta 1 797 ezer forint összegben, melyet ráaktiváltunk az épitményre, az áfáját visszaigényeltük. Most eladná az üzletet. Az értékesités adómentes, nem jelentkezett be ingatlaneladás vonatkozásában áfába. Kérdésem, hogy fenti esetben hogyan kell a visszafizetendő áfát kiszámitani a 240 hónapos megfigyelési időszakra tekintettel? Külön kell kezelni a 1999-es beszerzést és a 2015-évi felújitást? A felújitást követően újraindul a 240 hónap? A telket, amelyen az üzlet van, már korábban megvette mint magánember, 50-50 százalékban az ő és a fia nevén van. Jól gondolom-e, hogy értékesitéskor a telek értéke a magánszemély bevétele, az üzlet értéke a vállalkozás bevétele lesz? Előre is köszönöm.

2008.01.01 előtt beszerzett ingatlan áfafigyelési időszak kérdése arányosítás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az adózó ingatlant szerzett be 2007-ben, a beszerzésre jutó áfa levonásba került. 2018 évben az ingatlan áfamentesen (általános szabályok szerint) értékesítve lett. Kérdésem, hogy az értékesítéskor keletkezik-e adókötelezettség? A 2017.12.31-éig érvényes 10 éves, vagy a 2008.01.01-jétől hatályos 240 hónapos nyomonkövetési időszakot kell-e figyelembe venni? Mivel a 2007. évi CXXVII. törvény 135. § hatálybalépéséhez nem találtam átmeneti szabályt, kérdésként merül fel, hogy az ingatlan beszerzésének vagy az értékesítésének idejében hatályos áfatörvényt kell-e alkalmazni? A jogbiztonság jegyében reménykedem, hogy a beszerzéskor érvényes szabályokat kell alkalmazni! Ehhez kérem szakmai konzultációjukat! Tisztelettel: Szedlacsek Sándor

Figyelési időn belüli ingatlan értékesítés – áfa Kérdés

Egy kft. 2006. 09. hóban vett egy ingatlant, az áfát levonásba helyezte. 2006. és 2007. évben beruházásokat végzett az ingatlanon, az áfát levonta. 2008. évtől minden évben végzett beruházásokat az ingatlanon 2017. évig, az áfát levonta. 2018. 05. hóban az ingatlant a kft. szeretné eladni. Ingatlan értékesítésére a kft. nem élt az áfatörvény 88. §-a szerinti adókötelezettség választásával. Jól értelmezem-e? 1/a. Ha az ingatlan vevője áfaalany cég, az eladó áfamentes számlát ad a vevőnek. A 2006. és 2007. évek ingatlan beruházásai áfa-figyelési ideje (120 hónap) ami már eltelt, ezért erre az időszakra a kft.-nek nincs arányosított áfa-bevallási, befizetési kötelezettsége a figyelési időn belüli értékesítés miatt? A 2008–2017. évek beruházásai áfa-figyelési ideje 240 hónap, ezért a még hátralévő hónapokra jutó arányosított áfát a kft.-nek be kell vallania és fizetnie? 2/a. Ha az eladó a NAV felé áfakötelessé teszi ingatlan eladását, a vevő áfaalany cég, az eladó az áfatörvény 142. § szerint fordított áfás számlát ír. Ilyenkor is van a figyelési idő hátralévő hónapjaira jutó arányosított áfa befizetése? 1/b. Ha vevő magánszemély, az eladó áfamentes számlát ad a vevőnek, de van a figyelési időn belüli eladás miatt arányosított áfa-befizetése a kft.-nek? 2/b. Ha vevő magánszemély az eladó 27 százalékos áfát számol fel a vevőnek, amit be kell vallania, fizetnie? Ilyenkor is van a figyelési időn belüli eladás miatt arányosított áfa-befizetése eladónak a figyelési időn belüli eladás miatt hátralévő időre?

Alanyi mentes adózó – tárgyi eszköz arányosítása, áfa Kérdés

Az adózó 2012. 08. hónapban áfásan vásárolt, és abban az időszakban használatba is vett egy eszközt a vállalkozásában. Közben a státusza 2014.01.01-ével alanyi mentessé vált, így az ingó tárgyi eszköz 60 hónapos figyelési időszakában, 2014.12., 2015.12., 2016.12. hónapokban elszámolt az eszköz éves áfaértékével, mentes státusza mellett. A vizsgálandó 10 ezer forintos "egyedi értékkülönbözetet" az eszköz meghaladja. A 60 hónap figyelési időszak 2017. 08. hónapban lejárt. Ilyen esetben még szükséges beadni korrigációs áfabevallást? (Az eszköz 2017. 12. 31-én is a vállalkozás tulajdonában volt, és még jelenleg is az övé.) Köszönettel.

Ingatlan ajándékozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó szántót és rajta álló gazdasági épületet vásárolt magánszemélytől 2015-ben. 100 százalékban adóköteles tevékenységhez használja, felújítja, a felújítás áfáját levonja. Az ingatlanértékesítést nem teszi áfakötelessé. 2017. évtől alanyi mentessé válik, és ez év szeptemberében elajándékozza a feleségének az 1/2 részt. Áfafizetési kötelezettsége mi módon keletkezik? Alkalmazható-e az áfatörvény 86. § (1) j) pontja és adómentes lesz-e az ajándékozás? Álláspontunk szerint a felújítás során levonásba helyezett áfa 50 százalékának az aktiválástól számított 240 hónapból az értékesítés hónapjára és a hátralévő hónapokra eső részét kellene visszafizetni a 2017. szeptemberi bevallásban bevallva, a maradék 50 százalékot pedig az alanyi mentessé válás miatt minden év decemberében korrigálni (amíg alanyi mentes, és le nem telik a 240 hónap). A NAV ügyfélszolgálat szerint (1819) az áfatörvény 11. §, 68. § és egy belső osztáyvezetői utasítás szerint, mely alapján jelen esetben 86. § j) bekezdés nem alkalmazható, a jelenlegi piaci érték 50 százaléka után kell az áfát 27 százalékkal megfizetni, és a korábban levont áfát nem kell korrigálni. Köszönöm szépen!

Ingatlanértékesítésnél figyelési időszak Kérdés

Egy lízingbe adó cég 2008. augusztus 6-án vásárolt egy ingatlant, amelyet külön lízingszerződésben rögzített feltételek mellett a kft. részére zárt végű pénzügyi lizingbe adott. A kft. könyveiben 2008. évben aktiválásra került az ingatlan. Az áfát a kft. visszaigényelte. 2017. évben a kft. a lízinget lezárta, és ekkor került a kft. tulajdonába az ingatlan, és 2017. évben ezt az ingatlant értékesítette. Az értékesítésről áfamentes számlát állított ki. A kérdés, hogy a figyelési időszak (240 hónap) áfa arányosításánál melyik dátumot kell figyelembe venni, a 2008. évtől, vagy 2017. évtől?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingatlan-bérbeadás

Szipszer Tamás

adószakértő

Katás egyéni vállalkozó – NAV-ellenőrzés

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close