109 találat a(z) elhatárolás cimkére

Helyesbítő számla könyvelése Kérdés

2017. január hónapban kiállított helyesbítő számlával módosítottuk a 2016. november havi szolgáltatás nyújtásáról kiállított számlát, melynek nincs áfatartalma. Mérlegfordulónap 2016. 12. 31., mérlegkészítés időpontja 2017. 02. 28. Kérdésünk, hogy 2016. évben (bevételcsökkenésként) vagy 2017. évben (elhatárolásként) kell könyvelni?

Bevétel elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság kifejlesztett egy új gyártási eljárást és egy prototípust az új gyártási eljárással készült gépből. Mind a kifejlesztett gyártási eljárást, mind a prototípust kimutatja a társaság a könyveiben. A gyártási eljárást hasznosítani és értékesíteni is kívánja, úgy, hogy a gyártási eljárás tulajdonjogát megtartja, és csak a hasznosítás jogát adja át. Az értékesítés mellett apportálná a gyártási jogot egy újonnan alakuló társaságba a könyv szerinti értéknél magasabb apportértéken (az apportérték értékbecsléssel alátámasztott). Kérdésként merül fel, hogy a gyártási jog apportálása miatt kimutatott bevétel (mivel a gyártási jog nem kerül kivezetésre, így az apportérték bevételként csapódik le) esetében alkalmazható-e a számviteli törvény 45. § (5) bekezdésében rögzített halasztott bevételként történő elszámolás? Sztv. 45. § (5) A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a vállalkozó valamely befektetett eszköze tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott bevételt. A halasztott bevételt az alapul szolgáló szerződésben, megállapodásban meghatározott időtartam alatt, határozatlan idejű szerződés esetén öt év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet megszüntetni. Amennyiben a vállalkozó öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg a halasztott bevételt, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell. Köszönettel: Kendra Ágnes

Elhatárolások Kérdés

Tisztelt Szakértő! Elhatárolásokkal kapcsolatban a következő kérdésem lenne: Cég bérleti díjat számláz. Számlázott időszak: 2016. december. Számla kelte, teljesítés időpontja, fizetési határidő: 2017. január. Ebben az esetben a számlát 2016-ban kell kimutatni a követelések és az árbevétel között vagy 2017-ben kell könyvelni és elhatárolni a bevételt 2016. évre? A második esetben a követelés 2017-ben szerepel a mérlegben. Mi alapján kell eldönteni, hogy mi a helyes eljárás? Köszönettel: Szombati Imréné

Elhatárolás vagy előző évi költség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakra szeretnék segítséget kérni. Vitát okoz, hogy az alábbi számlákat decemberre vagy januárra kell-e könyvelni: Például telefonszámla, internet számla, könyvelési díj számla: mely belső tartalma szerint 2016.12.01–2016.12.31-e közötti időszak számlája, de a számla kelte, a teljesítési idő, a fizetési határidő mind 2017. januári. Ezt a számlát 2016.12.31-ei teljesítéssel 2016-ban kell lekönyvelni a szállítóba eltérített áfával, vagy 2017-ben könyveljük le januárban és a nettó összeget visszahatároljuk 2016-os költségnek? Ha a számla belső tartalma szerint a leszámlázott időszak például 2016.12.15-étől 2017.01.15-éig tart, akkor az a helyes eljárás (mivel a számla 2 évet érint), hogy 2017. januári teljesítéssel januári áfa-visszaigényléssel januárra könyveljük és a 15 napra eső költséget visszahatároljuk 2016-ra? Tehát a kérdés igazából az, hogy a belső tartalmuk szerinti költségeket hiába minden dátum már 2017. januári rajta, még december 31-ei teljesítéssel decemberre könyveljük, ha csak decemberi költség van a számlán? És nem helyes, ha csak a költség vissza van határolva és a beszámolóba nincs a rövid lejáratú kötelezettségek között, mint szállítói tartozás? Hiszen ha decemberre könyveljük ezt a számlát, akkor ugyan úgy a költségeknél megjelenik mintha vissza határoltuk volna, csak a rövid lejáratú kötelezettségünk is nő. Köszönöm szépen a segítségüket!

TÁMOP Kérdés

TÁMOP pályázat még nem lett megkötve, de tudott a nyertesek köre. 2016-ban erre a pályázatra már lett elköltve pénz a nyertesek részéről. A TÁMOP pályázat kiírója engedélyezi a szerződéskötés előtti ráfordítások elszámolását a pályázatra. A 2016. évben felmerült költségeket a kft. 2017-re szeretné elhatárolni, miután a pályázat tényleges megvalósítása és a szerződéskötés 2017-ben kezdődik meg, valamint a szerződés is idén kerül aláírásra és ekkor fogják az első részletet is folyósítani. Azaz valójában csak 2017-ben kezdődő projekthez kapcsolódó kiadások vannak, amik a 2016. évi gazdálkodáshoz nem köthetőek. Jogo-e a költségek következő évre való elhatárolása? Köszönöm

Védjegyhosszabbítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 10 évente védjegyet hosszabbít, ami idén aktuális. Ezt a díjat rá kell aktiválni a védjegy bejelentési díjára vagy költségként elszámolható és 10 évre egyenlő arányban el kell határolni? Köszönöm a válaszát!

Fizetett kártalanítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társasági adóalany kft. bányászati tevékenységgel foglalkozik. Bányászati célból kisajátítás keretében hatósági határozat alapján 10 millió kártérítést fizetett magánszemély részére. Az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államé. Kérdésem az, hogy ezen kártalanítási összeget milyen módon kell könyvelni? Egyösszegben lekönyvelhető költségként, vagy 5 évre kell elhatárolni? Lehet-e egyáltalán költségként elszámolni, vagy speciális elszámolás vonatkozik rá? Előre is köszönöm válaszukat.

Kártérítés passzív időbeli elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Öt évre kötött bérleti szerződést a bérbeadó, amit a szerződés lejárta előtt 4 évvel felmondott. A szerződés felmondásával a bérbevevőnek kára keletkezett. A kárt egy összegben megtérítette a bérbeadó. Kérdésünk, hogy az egyösszegben megkapott kártérítést időbeli elhatárolásként 4 évre (4 év volt hátra a szerződésből) el lehet-e határolni? Válaszát előre is köszönöm.

Támogatott gépek készletre vétele esetén a támogatás kezelése Kérdés

Egy kft. GOP pályázaton nyert támogatást 2009-ben műszaki gépek beszerzésére, melyeknek a számviteli törvény szerinti amortizációja 10 százalék volt. Ennek megfelelően a támogatás is 10 év alatt került volna a bevételek közé elszámolásra. 2016. évben a gépek át lettek sorolva a készletek közé, mivel nem használja őket a kft. (elidegenítve nem lettek). Kérdésem az, hogy a fennmaradó, a még elhatárolásban lévő támogatás összegével mit kell tenni? Ki kell-e a 2016. évben vezetni, vagy majd csak akkor, ha értékesítésre kerülnek, és mivel amortizáció nem lett 2016. évben elszámolva a gépekre, ezért ebben az évben nem kell bevételbe könyvelni az elhatárolásból semmit?

Régi osztalékok Kérdés

Tisztelt Szakértő! A napokban megjelent cikkel kapcsolatosan lenne kérdésem: A cikkben megjelent szöveg: "Továbbá tudni kell, hogy a Ptk. 6:22 paragrafusa alapján a követelések 5 év alatt évülnek el, melyet az előbb említett döntésben meghatározott kifizetési időponttól kell számítani. Lehetőség van írásban az elévülési idő megváltoztatására, illetve az elévülés nyugszik (Ptk. 6:24 §) maximum egy évig, ha a jogosult azt nem tudja érvényesíteni, mert például nem volt pénze a társaságnak a kifizetésre." Ilyen esetben, amikor lejár az öt év plusz 1 év, mit kell tenni a már elhatárolt osztalékkal? Esetleg adó-, illetékvonzata van-e? Köszönöm.

Cap kamatopció, vétel, költség könyvelése (kamatfedezeti ügyletek) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég 5 évre nagyösszegű hitelt vesz fel, és cap kamatopció vételével él. Kérdésem, hogy a hitelkamat-fedezeti ügylet opciós diját el kell határolni a hitel futamidejére (Sztv. 85. § (2) e)? Köszönettel! Cap opció: védelem a kamatok emelkedése ellen hitelfelvétel esetén. Ha az adott kamatfizetési periódus fixing napján a piaci kamatláb magasabb, mint a cap kamatláb, a bank kifizeti a különbözetet a cég számára a kamatfizetési periódus végén. Ha a piaci kamatláb alacsonyabb a cap kamatlábnál (strike-nál), nincs pénzmozgás a felek között.

Számla teljesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérném a segítségét, hogy, ha egy export-importtal foglalkozó cég most, 2016-ban kapott egy EU-s vevőjétől értesítést, hogy egy 2015. évi teljesítésről nem állította ki feléjük a számlát, akkor ezt az elmaradt számlát a cég most 2016-ban kiállíthatja, de maga a nettó érték még 2015. évi bevételnek számít majd? Esetleg elhatárolásként kell lekönyvelnem? Segítségüket köszönöm.

Domain – Elhatárolás, készlet, közvetített szolgáltatás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.domain név, illetve webtárhely-szolgáltatás nyújtásával foglalkozik. A domain neveket, webtárhelyeket a kft. is úgy vásárolja egy másik cégtől, majd azokat adja tovább. Helyes-e, ha a megvásárolt domain neveket, webtárhelyeket 815-re könyveljük? (Eladott (közvetített szolgáltatások?) Vannak olyan domain nevek, tárhelyek, amiket megvásárol a kft. azzal a céllal, hogy egyszer továbbadja őket, de majd csak később. Ezeket a szolgáltatásokat év végén készletre kell venni? Ha "megmarad" a domain név (adott esetben évekig), akkor a kft.-nek folyamatosan fizetnie kell a cégnek, akitől megvette, ha meg szeretné tartani a neveket (hátha később eladja), amikor lejár az időszak. Ilyenkor mi az értéke a szolgáltatásnak, ha készletre kell venni? A szolgáltatásokat időszakra számlázzák. Jellemzően éveket érint (például 2016. 03. 15-2017. 03. 14.). Ugyanilyen időszakra történik a továbbszámlázás is. Ebben az esetben mind a költséghez, mind a bevételhez időbeli elhatárolást kell könyvelni? Az éves díjak nagyon csekélyek is lehetnek, például évi bruttó 965 forint. Illetve egy számlán akár 50 különböző időszakot felölelő domain név is lehet. Ezeket egyesével kell elhatárolni? Köszönöm!

Támopos pályázatból történt beruházás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. támopos pályázatot nyert, melynek a költségvetésében jelentős összegű beruházás is szerepelt egyéb működési költségek mellett (bér, szolgáltatási díjak stb). A pályázat elszámolásra került, a támogatási összeg befolyt, azaz lezárult a projekt. A kérdésem az, hogy az eszközök el nem számolt értékcsökkenésének megfelelő összeget a bevételekből szükséges-e elhatárolni az eredménysemlegesség okán, azaz a pályázati összeg beruházásra eső részét úgy kell-e kezelni, mintha fejlesztési célú támogatást kapott volna a szervezet?

EU-s ügynöki jutalék időbeli elhatárolása Kérdés

Cégünk közösségi adószámmal rendelkező kft., és közösségi adóalany cégek részére területi képviseletet, ügynöki tevékenységet lát el. A külföldi partnerek által lebonyolított forgalom után jutalékot kapunk. Erről havonta megkapjuk az elszámolást. A németek saját Provisionsgutschrift jóváírásokat küldenek. Minden esetben kiállítjuk mi is a saját jutalékszámláinkat, melyeket a spanyolok, portugálok befogadnak, a németek a saját jóváíró számláikhoz ragaszkodnak, a mi árbevételi számláinkat nem fogadják be. A jutalékrészletezők minden esetben tartalmazzák azt az időszakot, amely után a jutalékot megkapjuk, de nyilván maga a kimutatás a 2015-öt követő dátummal érkezik, mi ezzel a 2016-os teljesítési dátummal állítjuk ki a saját számláinkat. Kérdésem az, hogy a 2015-ben külföldön realizálódó forgalom után járó, de 2016. januárban megérkező és 2016-ban kiszámlázott jutalék-elszámolásokat el kell-e határolnom 2015-re? Vagy a 2016. éb bevételét képezze, mert akkor kapom külföldről az elszámolást, és akkor írják jóvá a bankszámlánkon az összeget? Üdvözlettel: Marozsi Erika

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyéb bérjellegű jövedelem

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close