157 találat a(z) anyagköltség cimkére

Bérgyártás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném szíves véleményét, útmutatását. Cégünk borsót, csemegekukoricát vásárol meg őstermelőktől, cégektől. A megvásárolt terményt beszállítjuk élelmiszerfeldolgozó üzemekbe, akikkel bérgyártási szerződésünk van. A szerződés szerint az élelmiszer-feldolgozó cég az alapanyagból gyorsfagyasztott zöldborsót és morzsolt/csöves csemegekukorica terméket állít elő. Biztosítja a fagyasztáshoz szükséges csomagolóanyagot (nátronzsák, oktabin, big-bag zsák), ebben az állapotban raktározza őket, és később ezeket a termékeket megvásárolja tőlünk. A bérgyártásról számlát állít ki felénk. Helyesen járunk-e el, ha a bérgyártást is és a kapcsolódó termékbeszerzést (őstermelőktől, cégektől történő megvásárlást) is anyagköltségként könyveljük? Ha nem, mi a fenti folyamat helyes könyvviteli elszámolása? Nem vezetünk a készletekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást. Köszönöm szépen.

Anyagköltség elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdés eldöntésében szeretném kérni az Ön álláspontját: egy termelő társaság karbantartásához vásárolt anyagok esetében az anyagköltséggel együtt számlázott szállítási díj vagy fuvarköltség az anyagköltség részeként elszámolható-e, vagy csak az igénybe vett szolgáltatások között. Várom válaszukat! köszönettel!

Engedményezés Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" egyéni vállalkozó" B " egyéni vállalkozó fennálló tartozását engedményezéssel kiegyenlíti "D" Kft. felé. Az egyéni vállalkozónál (mint tudjuk, pénzügyi szemlélettel könyvel) ebben az esetben a kiegyenlített anyagköltség mely időpontban kerülhet elszámolásra? Engedményezéskor "D" Kft. felé, vagy amikor "B" kifizeti "A" egyéni vállalkozónak?

Termék vagy áru Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségüket kérném a következő esetek értelmezésben, mert az átvilágító céggel vitában állunk, hogyan is könyveljünk. Minek minősül és hová kell könyvelni Ön szerint? Veszünk pólókat vagy papírtáskákat, az esetek 90 százalékában ezeket értékesítjük, tehát elábéra könyveljük a beszerzési számlákat. Aztán vannak esetek, amikor kérnek rá szitázást. Akkor ezt egy másik partnerrel elvégeztetjük, és úgy adjuk el az említett termékeket. Itt is elábéra könyveljük a terméket, a szitázást pedig közvetített szolgáltatásra. Az átvilágító cég a szitázásra azt kéri, hogy anyagköltségként legyen könyvelve, a póló és a papírtáska pedig kész vagy félkész termékként. Önök szerint mi a helyes könyvelés? Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: Ildikó

Javítási szolgáltatás Kérdés

Cégünk javítási szolgáltatást nyújt a vevőinek és erről a teljesítéskor számlát állít ki, azon feltüntetve a felhasznált anyagokat és az elvégzett munkát is. Ezt cégünk szolgáltatási tevékenység árbevételeként könyveli és a raktárból az anyagkiadásokat anyagköltségként számolja el. Egy vevő jelezte, hogy kéri, két külön számlában számlázzuk a felhasznált anyagokat és az elvégzett munkát, amit technikailag meg is tudnánk oldani, de nem tudom helyesen járnánk-e el, mivel ebben az esetben is szolgáltatási tevékenységünk árbevételeként és az anyagfelhasználást anyagköltségként tudjuk könyvelni, mivel ez a valós esemény. A vevő szándéka, hogy a javításhoz felhasznált anyagokat anyagköltségként könyveli majd és a munkadíj számlát igénybe vett szolgáltatásként. Kérem véleményüket ebben a kérdésben!

Fordított áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni. Áfakörös kft. tevékenysége: víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tevékenységét magánszemélyeknek és áfaalany gazdasági társaságoknak is végzi, önállóan, vagy alvállalkozóként. Munkáinak zöme építési engedélyköteles, tehát az Áfa tv. 142.§. 1) bekezdés b) pontja alá tartozik. Kérdésem, hogy a víz-, gáz-, fűtésszereléshez szükséges anyagok költsége, amelyeket a kft. szerez be és épít be, és a teljesítés igazolásakor, a számla kiállításakor áthárít a megrendelőre, az Áfa tv. 70. §. 1) bekezdés b pontja szerint beletartoznak-e az adó alapjába, és felveszik-e a főszolgáltatás áfakulcsát. Tehát, ha a munka/szerződés a víz-, gáz-, fűtésszerelést és az azokhoz szükséges anyagok beszerzését is tartalmazza, és a főszolgáltatás (maga a szerelés) fordított adózás alá esik, akkor a mellékszolgáltatás (az anyagok továbbszámlázása) is fordítottan adózik-e? És megfordítva is, ha a víz-, gáz-, fűtésszerelés, mint főszolgáltatás egyenes adózás alá esik (pl. magánszemélynek végzett munka esetén), akkor a hozzá beszerzett anyagok is egyenes adózás alá esnek-e? A szerződésben külön ki kell-e térni arra, hogy a víz-, gáz-, fűtésszereléshez a kft. szerzi be a szükséges anyagokat? Köszönettel: Mónus Gyöngyi

Anyagköltség vagy áru a hentesnél a félsertés? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiak eldöntésében kérném segítségét: Hentes vállalkozó félsertést vásárol. A megvásárolt "anyagot" szétbontja, és úgy értékesíti (comb, lapocka, oldalas stb...). Anyagköltségként vagy áruként szükséges könyvelni a beszerzést? Köszönöm.

Elábé vagy anyag Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy ha egy vállalkozás külföldről ömlesztve konténerben behoz fakérget, majd azt itthon a telephelyén méret szerint átválogatja, egyes részeit ledarálja majd meghatározott méretű zsákokba rakva értékesíti, a beszerzett fakéreg eladott áru beszerzési értéke vagy pedig anyagköltség. A szállítási költség elszámolásánál van jelentősége, mert elábé esetén az áru beszerzési értékét képezi, anyagköltségnél viszont szállításként kellene könyvelni, ha jól tudom. Ennek a helyi adó elszámolásánál van jelentősége, mert a szállítási költség a beszerzési ár felét teszi ki. Természetesen egy beszerzett konténer fakéregből meg lehet határozni, hogy pontosan mennyi zsák fakéreg lett. Köszönettel várom válaszát.

Katás egyéni vállalkozó kivitelezés Kérdés

Üdvözlöm! Kérdésem kivitelezéssel kapcsolatos, számlázási tájékoztatást szeretnék kérni. Festő, villanyszerelő katás egyéni vállalkozó a munkadíjon felül a munkavégzéshez szükséges anyagot és annak kiszállítását milyen formában, milyen megnevezéssel és milyen övtj számmal tudja kiszámlázni? Az övtj szám szükséges a számlára? A számla mellé szükséges csatolni az anyagokról szóló saját nevére kiállított számlát, vagy mivel szerződésben vállalt költségről van szó, az nem szükséges, és nem is kérhető? Szíves válaszát nagyon köszönöm

Építőipari cég által vásárolt beton továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Cím ! Adott építőipari cég (ipari csarnokok betonozását végzi) csak betonozással foglalkozik. Milyen módon lehetne például, úgy számlázni, hogy a beton összege külön tételként szerepeljen a munkadíj mellett. Eddig ezek a a munkák FAD-os tételként kerültek kiszámlázásra egy összegben, tehát nem lett külön tételként feltüntetve az anyagköltség és a munkadíj. Ezek után hogyan kell számlázni az anyagköltséget és a munkadíjat ? Mind a kettő FAD-os ként kerülhet kiszámlázásra vagy például az anyagköltség áfá-san? Milyen tevékenységi körrel kell kibővíteni a cég tevékenységét? Kell-e hozzá például az ügyvetetőnek vagy az alkalmazottjának kereskedelmi végzettséggel rendelkezn ? Pénztárgép-köteles-e például a beton mint anyagköltség továbbszámlázása? Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

Iparűzési adó bevallása áthúzódó lakás építés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. Abban szeretném kérni a segítségét, hogy ha egy kft. alvállalkozókkal társasházat építtet úgy, hogy az anyagköltségek egy részét saját maga vásárolja meg, akkor az iparűzésiadó-bevallásban évenként ezek a tételek hogyan fognak szerepelni? A vevők előlegeket fizetnek, majd átadáskor kerül kiállításra a végszámla, akár évek múlva. 2. Év végén ezeket a költségeket (alvállalkozók, anyagköltség, hitel kamat stb.) hogyan kell kimutatni az eredménykimutatásban, milyen év végi, illetve év eleji rendező tételek kapcsolódnak hozzájuk? Az ingatlan elkészülésekor melyek a könyvelés helyes tételei a költségek átvezetésére? 3. Külföldi számlákon gyakran forintban és euróban is szerepel az összeg. Ilyenkor milyen devizában kell könyvelni az adott gazdasági eseményt? Segítségét előre is köszönöm!

Építőipar: anyag fordított adózása Kérdés

Építőipari cég alvállalkozójától kaptuk az alábbi fordított áfás számlát: üvegkorlátok gyártása anyag részszámla. Új építésű házakról van szó, de nem csak szolgáltatást lehet fordított áfásan számlázni? Anyagköltséget is? Összefoglalva a kérdésem: fordított áfásan teljesített szolgáltatás tartalmazhat-e anyagköltséget, vagy az anyagköltséget 27 százaléks áfával kellene kiszámlázni?

Ingatlan építése, értékesítése Kérdés

T. Szakértő! Szeretném a segítségét kérni a következőben. Egy kft. telket vásárolt azért, hogy rá kétlakásos társasházat építsen eladási céllal. Az építkezés elkezdődött 2018-ban, lakások el is készültek, és még 2018-ban értékesítésre is kerültek magánszemélyeknek. A lakók még 2018-ban be is költöztek. Az engedélyek még nincsenek meg. A telek 261-en van. A vevőktől kapott bevételek előlegként lettek könyvelve. Az anyagköltség és az igénybe vett szolgáltatások T 51 és T 52-re könyvelve. Év végén az 51 és 52 átkerült az 581-re majd a késztermékre a 251-re. A kft.-nek 2018-ban más tevékenysége nincs, igy az iparűzési bevallásban az anyagköltség nem kerül levonásra. Kérdésem arra irányul, hogy 2019-ben, amikor az előlegből valódi árbevétel lesz, hogyan lehetne levonni a 2018-ban ezekre a lakásokra ráfordított anyagköltségek összegét? 2019-ben? Milyen könyvelési tétellel lehetne kimutatni a korábbi évek anyagköltségét? Az ipa-ban a telek az egyértelmű, de a korábbi év anyagköltsége? Nagyon szépen köszönöm a segítséget

Közösségi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésem megválaszolásában szeretném szíves segítségét. Magyarországon belföldi telephellyel és közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás, ezen a telephelyen autójavítást végez közösségi adószámmal rendelkező (román) vállalkozás felé. Külön tünteti föl a számlán az anyagköltséget (áfamentes), valamint a szolgáltatást. A munkavégzés Magyarországon történik. A számlázóprogram a szolgáltatásra felszámítja a 27% áfát. Kérdésem az, helyes-e így a számla kibocsátása, hogy az anyag áfamentesen, a szolgáltatás áfásan kerül feltüntetésre. Segítségét megköszönve, további sikeres munkát kívánok!

Készlet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Naplófőkönyvet vezető lakásszövetkezet 2017. évben öt lépcsőházban ablakokat szeretett volna cseréltetni. Két lépcsőházban a vállalkozó kicserélte az ablakokat. A másik hármat nem vállalja, ezért a többi ablakot a szövetkezet helyiségében tárolják. A számlát 2017. évben a munkadíjjal és az ablakokkal együtt adta ki. Nem lehet szétbontani az ablakok értékére. A könyvelésben mint fejújítás az egész költségként lett elszámolva. Ezt az egyszeres könyvelés megengedi. Kérdésem: a megmaradt három lépcsőház ablakai helyesen lettek-e elszámolva felújítási költségként, vagy azokat készletre kellett volna venni (mérleg – készletrovat)? Ha az utóbbi lett volna a helyes, akkor hogyan javítsam? Válaszát nagyon szépen köszönöm! Reményik Anikó

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalékfizetés euróban

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szállásadó általi étkeztetés áfája

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Egyesület által fizetett nevezési díj

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs