150 találat a(z) aktiválás cimkére

Ingatlan aktiválása után építményadó, vagyonszerzési illeték Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott cég ingatlant vásárolt a cég nevére kiállított számla alapján. Kell-e a társasági szerződést módosítani, ha telephelyként használják? Az ingatlan egy rövid ideig anélkül került bérbeadásra (aktiválás megtörtént), hogy az új tulajdonos használná és időközben megérkezett az építményadó időarányos összege és a vagyonszerzési illeték. Kérnék egy megerősítést, hogy ez az összeg költségként elszámolható vagy rá kell aktiválni az ingatlan értékére? Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

Bérelt ingatlan átalakításának átszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem egy ingatlant vett bérbe, melyen nagyobb összegű átalakításra volt szükség, többek között a villamos rendszer, a vizesblokk felújítására, illetve kőműves munkák (például válaszfal építése) elvégzésére. A bérleti szerződésben a bérbeadó hozzájárult ezen munkálatok elvégzéséhez. A felújítást, illetve átalakítást követően tételesen rögzítésre került, hogy mely munkálatok azok, amelyeket a bérbeadó elismer és viseli költségét, és melyek azok, amelyek a bérbevevő költségei maradnak. A megállapodás szerint úgy kerül rendezésre ennek összege, hogy a bérleti díjba számítják be havi 150 ezer forintonként. A kérdéseim: - A bérbevevő az elkészült felújítást annak elkészültekor köteles-e egy összegben kiszámlázni a bérbeadó felé, vagy megteheti, hogy például 2 éven keresztül csak a havi beszámításra kerülő összeget számlázza a bérbeadó felé? - Azok a tételek, amelyek nem kerülnek átszámlázásra (tehát végső soron a költségeit nem a bérbeadó viseli), elszámolhatóak egyéb szolgáltatásként, vagy köteles aktiválni azokat mint bérelt ingatlanon végzett beruházás? Válaszukat előre is köszönöm!

Őstermelő támogatás elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Őstermelő MVH-s támogatást nyert falusi vendégház építésére. A támogatás 70 százalékos intenzítású. A pályázatban beadott költségvetés és a jelenlegi piaci árak között mintegy 40 százalékos eltérés van, tehát a megítélt támogatás és a végleges bekerülési érték közti különbözet önerő és hitel bevonásával kerül majd kiegyenlítésre. A támogatás lehívása mérföldkövenként történik majd. Az őstermelőnél ezt a támogatást, hogyan kell majd elszámolnuk? A támogatási összeget bevételként kell szerepeltetni, és vele szemben azonnal költséget is elszámolhatunk (építőanyag, munkadíj)? Az építkezés még 2018-ban elkezdődik, költség számlák keletkeznek. Támogatás folyósítás azonban csak a 2019-es évben fog befolyni. A jelenlegi számok alapján az őstermelő 2018 éves bevétele 4 millió forint alatt lesz, tehát szja-bevallását nyilatkozattétellel megteheti, mert 20 százalék számlával (a beruházási számlákon kívül is ) rendelkezik. A 2018. évben keletkezett beruházási számláit átviheti-e a 2019-es évre? A vendégház befejezése 2020 tavaszára várható. Aktiválás után van-e lehetőség écs elszámolására a támogatási összeg feletti részre? Sajnos még nem volt dolgom ilyen esettel, ezért kérem ebben a segítséget. Válaszát előre is köszönöm.

Tárgyieszköz-felújítás Kérdés

Cégünk egyik gyártóüzemében lévő gép felújításra került. A gép 2013-ban lett aktiválva és a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést 12,5%-ban határoztuk meg, így a gép 2021-ben amortizálódik le nullára. A 2018-ban történt felújítás értékét ráaktiváltuk a gép eredeti bruttó értékére. A felújítás következtében a gép által előállított termék minősége javul, élettartama pedig 5 évvel meghosszabbodik. Ezért az Sztv. szerinti leírási kulcsot 6%-ra módosítottuk a felújítás aktiválásától, mivel a programunk ilyen százalék mellett nyújtotta meg 5 évvel a gép leírását. Az adótörvény szerinti értékcsökkenést változatlanul 14,5%-kal alkalmazzuk. Kérdésünk, hogy helyesen jártunk-e el így, illetve határoz-e meg a törvény valamilyen korlátozást a leírási kulcs módosítását illetően?

Autósok, figyelem: automatikusan aktiválható lesz a havi e-matrica Cikk

Online e-matrica ütemezővel segíti az autósokat a NÚSZ Zrt. annak érdekében, hogy a nyár végétől a kevésbé pénztárcabarát éves e-matrica megvásárlása helyett a havi jogosultságot válasszák – közölte a NÚSZ Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

Kazáncserét hogyan aktiváljam? Kérdés

A társaság meglévő ingatlanján energetikai fejlesztést valósít meg. Ennek keretében – szigeteli az épületet, – a régi kazánt energiatakarékosra cseréli, – napelemeket szerel fel. Kérdés: a fejlesztés keretében megvalósított eszközöket hogyan kell aktiválni: – a szigetelést a meglévő épületre aktiváljuk, – az új kazánt (a régi benne volt az épület értékében) önálló tárgyi eszközként vagy az épületre aktiváljuk, – a napelemet önálló eszközként vagy az épületre aktiváljuk? A helyes döntés a következő évek értékcsökkenési leírását alapvetően meghatározza, ehhez kérem szakmai segítségüket. Tisztelettel: Dr. Viszoki Gábor

Pályázati eszköznyilvántartás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A számviteli törvény szerint a tárgyi eszköz beszerzésekor az aktiválásig felmerült költségek a bekerülési érték részét képezik. A pályázatok alkalmával a pályázati sikerdíj még a gép beszerzése előtt felmerülő költség, ha a támogatás elbírálása után kerül beszerzésre az eszköz. A pályázat keretében beszerzett eszközöket külön kell nyilvántartani a könyvelésben, ezért ezeknek a gépeknek külön főkönyvi számot nyitunk. Ezt a tematikát követtük a befejezetlen beruházások esetében is. Viszont a pályázati ellenőrzés alkalmával az ellenőrök azt kifogásolták, hogy a pályázati sikerdíj miért van az elkülönített főkönyvi számon. Mivel ez a tétel nem támogatott költség így nem szerepelhetne ott. Viszont a gép aktiválásakor ez az érték növelni fogja a bekerülési összeget. Hogyan kezeljem ezt a helyzetet, hogy a további ellenőrzések során ne okozzon gondot a nyilvántartás, de a pályázati sikerdíj is aktiválásra kerüljön? Tartok attól, hogy a tárgyi eszköz kartonon is megjelenő plusz érték sem fog megfelelni az ellenőröknek. A támogatási összeg feloldása a gép éves értékcsökkenésével megegyezően kerül feloldásra, ennek kapcsán is probléma lehet a plusz tétel ráaktiválása? Válaszát előre is köszönöm!

Ingatlan apportálása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tulajdonosa tőkeemelést hajtana végre, ingatlant apportál. Ezt az ingatlant mint bérlő most is a kft. használja, 2017-ben nagyértékű (teljeskörű) felújítást történt, melynek értékét aktiválta a tárgyi eszközei közé és 6 százalék értékcsökkenést számol el. Az apport értékének meghatározásához értékbecslőt kérnek fel, aki megállapítja a piaci értéket, de ez az érték tartalmazza a felújítás miatti értéknövekedést. Amennyiben ezt az értékbecslést egy évvel korábban készítették volna el, az értéke jelentősen kevesebb lenne. Kérdésem, hogy milyen értéken történik az apportálás, mivel így a felújítás költsége kétszer is szerepel/szerepelhet a befektetett eszközök értékében? Össze kell-e vezetni majd az ingatlanaktiválás értékét és a felújítás korábban aktivált értékét? Jövőben egy tárgyi eszköz szerepel könyveiben? Esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a felújítás értékére? Mi a helyes számviteli, adózási elszámolás? Válaszát előre is köszönöm!

Beruházáshoz kapcsolódó devizaszámlák, átértékelés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Amennyiben egy beruházáshoz (2017. évben kezdődő) devizaszámlák kapcsolódnak (kivitelező számlák EUR-ban kerültek benyújtásra és kiegyenlítésre), akkor a kiegyenlítés során keletkezett árfolyamkülönbözet a beruházás bekerülési értékét képezi (az aktiválásig terjedő időszakra)? 2017. 12. 31-én nyitott devizaszámlák esetében az év végi átértékeléshez kapcsolódó árfolyamkülönbözet, illetve a beruházási hitelszámla átértékelése is a bekerülési értéket növeli/csökkenti? A beruházás 2018-ban került aktiválásra. Köszönettel: L.K inga

Számlázóprogram Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy vállalkozás, javarészt közvetített szolgáltatást számláz, havi szinten mintegy kétezer számlája van, mely számlákhoz az adatokat egy az egyben átveszik adatimporttal a szolgáltatás közvetítőjétől, és ehhez egy megvásárolt számlázóprogramban további egyedi fejlesztéseket kellett végrehajtani több ütemben. A számlázóprogram tulajdonosa ezeket az egyedi szoftver-fejlesztéseket részletekben kiszámlázta a cég részére. Kérdésem a következő: ráaktiválhatom-e a szoftver nettó értékére, folytatva az értékcsökkenés eredeti mértékével, vagy egyéb igénybe vett szolgáltatásként szabad csak könyvelni? A fejlesztések többfélék, kisebb funkciókat bővítettek, ellenőrző funkciókat raktak bele a hibalehetőségek csökkentésére az adatimport beállításoknál, kézzel történő beírás helyett a dátumokhoz naptárat ajánl fel a program, illetve a törvényi változásokhoz való igazodás, megfeleltetés is benne van a fejlesztésben. Válaszukat köszönöm!

Aktiválás dátuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk dolgozója elszámolásra felvett előlegből készpénzes számla ellenében vásárolt tárgyi eszközt. A dolgozó a pénztárral csak két hónappal később számolt el, ekkor került be a számla a könyvelésbe is. Kérdésem: az aktiválásnak mi a helyes dátuma? A számlán lévő teljesítési dátum vagy a pénztári kifizetés dátuma? Köszönettel: Hajdu Anna

Szoftver aktiválása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cégnél 3 éve fejlesztenek egy szoftvert, amit tavaly adtak ki a felhasználóknak. A fejlesztési költségek T51-57K1-4 lettek elszámolva a 112K+F számla nem volt használva, ilyenkor milyen értéken aktiválom a szoftvert? A T114-K582 -vel ? Az 582-re ilyenkor mi kerül? A megelőző 3 év közvetlen fejlesztési költségét felkönyvelhetem? Ilyenkor ez nem lesz bevételnövelő? Valamint, időközben még folyik a fejlesztés, csak van, aki már használja a szoftvert. Ezeket ráaktiválhatom a költség felmerülésének időpontjában? Köszönöm.

Bérelt ingatlan megvásárlása Kérdés

Cégünk ingatlant bérelt, melyen értéknövelő felújítást végeztünk a bérleti időszak alatt, melynek ráfordításait aktiváltuk (122/161), illetve megkezdtük az értékcsökkenés elszámolását évi 6%-on. 2017 decemberében ezt az ingatlant megvásároltuk. Ennek értékcsökkenése évi 2% lesz. Kérdésem: 1. A megvásárolt ingatlant üzembe helyezem 2017 decemberében és megkezdem az értékcsökkenés elszámolását (2%), de mit kell csinálnom az ugyanezen épület csak más leltárszámon nyilvántartott bruttó és értékcsökkenés elszámolásával? Úgy gondolom, egy épületet csak egy leltárszámon tartunk nyilván. Ha esetleg rá kell aktiválnom a nettó értéket, akkor milyen főkönyvi számmal vezetem ki a bérelt ingatlan bruttó értékét és az elszámolt értékcsökkenést? 2. Vagy a meglévő bérelt épületre kell aktiválnom a decemberi megvásárlást, és ettől az időponttól kell az értékcsökkenés %-ot is megváltoztatnom 2%-ra?

Tárgyi eszköz aktíváláskor figyelembe veendő Kérdés

Tisztelt Cím! Számítógépes könyvelési és bérszámfejtési program használati jogának vásárlásakor a számlában megjelenő oktatás és beüzemelés költsége a program aktiválási értékébe beszámít-e, vagy külön mint oktatási költség kerüljön rögzítésre? Válaszukat előre is köszönöm

Saját dolgozóval végzett beruházás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk a telephelyén átalakítást végez, új bútorokat vásárolt, amelyeket az ügyvezető személyesen szerelt össze. Az ügyvezető a cégnél rendes alkalmazott. Kérdésem, hogy az ügyvezető bérköltsége és járulékai, amelyek a bútorszerelési időre estek, aktiválhatóak-e a bútorral, és milyen módon kell áfa szempontjából leadózni? Segítségét nagyon szépen köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadó

Adózóna szakértő

kérdések és válaszok

Munkaköri leírás aláírása

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Közszolgálati tisztségviselő / közigazgatási alapvizsga

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 május
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs