265 találat a(z) öröklés cimkére

Ingatlanértékesítés költségeinek levonási lehetősége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném a véleményét kérni az alábbi esetben. Testvérpár 2016-ban lakást örökölt a szülők után, 50-50 százalékban, az ingatlant 2017-ben értékesítették. Az eladási ár magasabb volt, mint a szerzéskori érték, tehát szja-bevallási és -fizetési kötelezettség merült fel. A lakásszerzéssel kapcsolatos kiadások esetén (közjegyzői díj, temetési kiadások) minden számlán csak az egyik testvért tüntették fel vevőként, holott közösen állták a költségeket is. Az szja megállapításánál ez esetben a költségeket meg lehet osztani 50-50 százalékban a testvérek között, vagy csak a számlán szereplő fél veheti azt figyelembe 100 százalékban? Köszönöm válaszukat!

Jelzáloggal örökölt ingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély édesapja 2013-ban elhalálozott. A hagyatéki végzés 2014. januárjában született. A végzésben az ingatlan adó- és értékbizonyítvány szerinti forgalmi értéke 25 millió forint, lakott értéke 17 millió 500 ezer forint volt. Az ingatlant jelzálog terhelte, ezt a hagyatéki végzés nem tartalmazta. Az ingatlant a tulajdonos 2017 júniusában értékesítette 48 millió forintért. Az adásvételi szerződés rögzíti a jelzálog összegét, 39 millió forint értékben. Ez utóbbit a vevő közvetlenül az eladó kölcsönt folyósító bankjának fizette meg, így a magánszemély az eladótól csak 9 millió forintot kapott. Hogyan kell megállapítani ebben az esetben az ingatlanátruházásból származó jövedelmet, keletkezik-e egyáltalán jövedelem, melyik összeget kell számításba venni megszerzésre fordított összegként, figyelembe vehető-e a kölcsön összege kiadásként? Válaszát köszönöm!

Ingatlanértékesítés Kérdés

Öröklés útján 2005-ben a tulajdonomba került egy 2400 négyzetméteres ingatlan 1/2-ed része, 2015-ben az ingatlan másik 1/2-ed részét is megörököltem, ennek értéke a hagyatékátadó végzésben 3,5 millió forint. 2017-ben eladtam 1500 négyzetmétert 3,7 millió forintért. Mekkora összeg lesz az szja alapja?

Kiskorú örökös – osztalékfelvétel Kérdés

Tisztelt Adózóna! Sajnos az egyik ügyfelem, egy egyszemélyes kft. tulajdonos/ügyvezetője tavaly elhunyt, a céget kiskorú fia örökölte, édesanyja lett az ügyvezető. Egy 2015-ös "Elhunyt vállalkozó, üres kassza – így köteles helytállni az örökös" című cikkükben (http://adozona.hu/altalanos/Elhunyt_a_vallalkozo_ures_a_kassza__igy_kot_RTMGOJ) foglaltakkal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert sajnos ebben a cégben is kiderült, hogy az ügyvezető majdnem üres házipénztárral rendelkező társaságot hagyott hátra. Ha jól értem a cikkből, az örökösnek le kellene jelenteni a NAV felé tagi jövedelemként a hiányzó összeget. Ebben az esetben az adóterhek a következők: 15% szja, 10% nyugdíjjárulék, 4+3% egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerőpiaci-járulék + 22% szocho és 1,5% szakképzési hozzájárulás? Mivel igen korlátozott a rendelkezésre álló keret, felmerült az a kérdés, hogy esetleg ne tagi jövedelemként adózzák le utólag a pénzt, hanem a kiskorú örökös osztalékot venne fel. Erre a beszámoló szerint van elegendő eredménytartalék, és ebben az esetben "csak" 15% szja és 14% eho terhelné. Van-e arra lehetőség, hogy egy kiskorú osztalékot vegyen fel? Ha igen, akkor nyilván neki is be kell nyújtani az szja-bevallást, illetve a cégnek a '08-as bevallást? A cél az lenne, hogy mindenképp legalizálják a jövedelmet, és egy működőképes vállalkozásuk legyen. Válaszukat előre is köszönöm!

Örökölt mezőgazdasági támogatás Kérdés

Elhunyt őstermelő még ki nem fizetett támogatását az unokája örökölte, aki szintén őstermelő. Az MVH a részére utalta ki. Hogyan adózik ez a támogatás, őstermelői bevételként? Ha nem őstermelői bevétel, a közjegyzői határozatban leírt összeg lehet-e szerzési érték?

Ingatlanértékesítés – szerzéskori érték Kérdés

Tisztelt Szakértő! Érdeklődnék, hogy örökléssel szerzett ingatlan esetében, ha nem történik illetékkiszabás (egyenesági öröklés), akkor a hagyatékátadó végzésben szereplő lakott (alacsonyabb) vagy beköltözhető (magasabb) értéket kell figyelembe venni, amikor értékesítés után az szja-törvény szerinti szerzéskori érték megállapításakor? Válaszát előre is köszönöm!

Haszonélvezeti joggal kapcsolatos szja Kérdés

Haszonélvezeti joggal kapcsolatban szeretnék kérdezni. 2016-ban elhunyt házastársnak kettő felnőtt gyermeke van. Az elhunyt édesapa 1/1 tulajdonában volt egy 27 millió forint értékű ingatlan. A gyerekek fele-fele arányban örökölték az ingatlant, édesanyjuk holtig tartó haszonélvezeti jogával. Az édesanya haszonélvezeti jogát 2016-ban jegyezték be. 2017-ben az örökölt ingatlant 48 millió forintért értékesítették. Az adásvételi szerződésben az édesanya visszterhesen lemondott a gyerekei javára a holtig tartó haszonélvezeti jogáról (illetéktörvény szerint: 48 millió/20*6= 14,4 millió forint). A kérdésem az lenne, jól gondolom, hogy a 48-27-14,4 = 6,6 ezer forint után kell a két gyermeknek fele-fele arányban 15 százalék szja-t fizetni? Az édesanya pedig a 15, illetve a 14,4 millió forint különbözete után fizet? Illetve levonva még az ingatlanközvetítés díját. Köszönettel: Margit

Örökölt ingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Haszonélvezeti joggal kapcsolatban szeretnék kérdezni. 2016-ban elhunyt házastársnak kettő felnőtt gyermeke van. Az elhunyt édesapa 1/1 tulajdonában volt egy 27 millió forint értékű ingatlan. A gyerekek fele-fele arányban örökölték az ingatlant, édesanyjuk holtig tartó haszonélvezeti jogával. Az édesanya haszonélvezeti joga több mint 5 éve volt bejegyezve. 2017-ben az örökölt ingatlant 48 millió forintért értékesítették. Az adásvételi szerződésben az édesanya gyerekei javára lemondott a holtig tartó haszonélvezeti jogáról, amit a vevő részére (48 millió/20*6= 14,4 millió forintot) kifizetett. A kérdésem az lenne, jól gondolom, hogy a 48-27-14,4 = 6,6 ezer forint után (levonva még az ingatlanközvetítés díját) kell a két gyermeknek fele-fele arányban 15 százalék szja-t fizetni? Köszönettel: Margit

Öröklés esetén szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Érdeklődni szeretnék, hogy ingatlanöröklés esetén hogyan és mennyi szja-t kell fizetni?

Autót, motort vásárol, örököl, üzembentartói jogot szerez? Itt kiszámolhatja a fizetendő illetéket! Cikk

Számítsa ki az autó vagy motor vásárlása után fizetendő átírási illetéket kalkulátorunkkal! Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

Egyéni vállalkozás öröklése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Öröklés jogcímén az egyéni vállalkozást az örökhagyó gyermeke örökölte. A gyermek az egyéni vállalkozást tovább kívánja folytatni. Az örökhagyó végintézkedést hagyott hátra, ami a következőket tartalmazza: "Az örökhagyó nevén nyilvántartott egyéni vállalkozás "minden jogát, s kötelezettségét" gyermekére hagyta – végintézkedés alapján." Örökös a végrendeletet a hagyatékátadás alapjául elfogadta az alábbiak szerint: Örökös az egyéni vállalkozás körébe tartozó, hagyatékot képező vagyontárgyakat – azaz a leltározott gépjárműveket – és az OTP Banknál vezetett vállalkozói pénzforgalmi számla egyenlegét a végrendelet szerint kérte átadni. A leltározott gépjárművek és bankszámla az egyéni vállalkozás vagyonához tartoztak a halálozás előtt. A fent leírtak alapján különböző vélemény alakult ki arról, hogy a gépjárművek és a bankszámla a hagyaték miatt továbbra is a vállalkozás vagyonát jelentik vagy az örökös magánvagyonához tartoznak. Kérem álláspontjukat. Tisztelettel: Krisztiánné

1753-as szja-bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1.) Kell-e és hogyan kell szerepeltetni az szja-bevallásban azt, ha valaki 4 éve örökölt szántó művelési ágú külterületi ingatlanját eladja 10 millió 500 ezer forintért? 2.) Egy dolgozó 2017. januártól októberig Angliában dolgozott, majd novembertől decemberig itthon, egy kft.-ben. A 1753-as bevalláson kell-e szerepeltetni és melyik soron az Angliában kapott jövedelmet? Igazolást adott le a külföldi jövedelméről és a kint levont adóról. Válaszukat előre is köszönöm .

Haszonélvezeti jog szerzési értéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015-ben örököltem édesapámtól ingatlant, melyre édesanyám haszonélvezeti jogát még a közjegyzőnél bejegyeztettük. Az öröklés illetékmentes volt, a hagyatéki leltárban a haszonélvezeti jog értékét nem tüntettük fel. Idén eladtuk az ingatlant. Hogyan alakul a haszonélvezeti jog után kapott bevétel adózása? Alkalmazható a 75 százalékos szabály, vagy a teljes bevétel után kell adózni, illetve az évek száma miatt 10 százalékkal lehet csökkenteni azt? Válaszát köszönöm és boldog karácsonyt kívánok!

Őstermelés – öröklés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Édesapám őstermelői tevékenységet végzett. Éves árbevétele nem haladta meg a 8 millió forintot. Értékesítéskor 12 százalékos kompenzációs felárra volt jogosult. Sajnos 2017.08.05-én elhunyt. Ezt a tevékenységét én fogom a továbbiakban végezni. A hagyatéki eljárás folyamatban van. Én nem főállásban mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozom. Az áfakörbe tartozom (nem vagyok jogosult kompenzációs felárra). Édesapám halála előtt csak az őszi árpát tudta értékesíteni. (Összes 2017. évi bevétele 393 eFt + 213 eFt területalapú támogatás.) A betakarítást, a termények értékesítését és a földek művelését én végzem. Mit kell tennem, mi a teendőm a NAV felé? Mikor, milyen kötelezettségem van? Apukám után maradtak ki nem egyenlített számlatartozások is, melyek fizetési határideje: 2017.11.30. A számlák az ő nevére szólnak. Az értékesítés bevételéből ezeket a szállítói kötelezettségeket ki fogom fizetni. Kérdésem, hogy ezeket a számlákat én, mint áfakörös, hogyan tudom költségként elszámolni? Jogosult leszek ezen tételek áfájának visszatérítésére? Válaszát előre is köszönöm! Szalai Mihály

Nonprofit számvitel és társasági adó Kérdés

Közhasznú alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez, hagyatékként örökölt egy lakást. A lakást nem használja, értékesíteni fogja. A kapott vételárat a végrendelet szerint az alapítvány céljaira fogja használni. Hogyan kell könyvelni az öröklést, illetve az értékesítést? A társaságiadó-bevallásban a megszerzést, illetve az értékesítést kell-e szerepeltetni? Kell-e társasági adót fizetni? Hogyan történik a könyvelés és adózás ha 1. idén lesz értékesítve? 2 jövőre lesz értékesítve? Köszönöm

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink