462 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Közösségi szolgáltatás igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: a 2017.12. havi bevallásból kimaradt a bevallás benyújtásáig személyes rendelkezésre álló közösségi szolgáltatás igénybevételéről szóló számla. Ebben az esetben a 2017.12. havi áfabevallást önellenőrizni kell, és be kell állítani a közösségi szolgáltatás fizetendő és levonható áfáját egyidejűleg? Köszönettel a választ.

Áfaönellenőrzés – fizetendő áfa csökkenése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Fizetendő áfa utólagos csökkenésével kapcsolatban lenne kérdésem (a számlakiállító szemszögéből). Abban az esetben, ha az utólagos áfa a megállapított egységár miatt csökken (tévesen számlázták magasabb egységáron), mely az eljárás helyes az alábbi példák szerint: 1. példa Eredeti számla: egységár: 100 Ft (Számla teljesítése: 03.06.) - Számlahelyesbítés: egységár 90 Ft, tehát -10 Ft-os számla kerül kiállításra (Számla teljesítése: 03.06; számla kelte: 04.04; fizetési határidő: 04.20) Ebben az esetben március hónapban, mint számlakiállító mindkét számlát szerepeltetni kell az áfabevallásban, vagyis a 90 Ft-os egységár után kell megfizetni az áfát? Vagy március hónapban 100 Ft egységár utáni, április hónapban -10 Ft-os egységár-különbözetet? Számít, hogy 04.20. előtt, azaz a márciusi áfabevallási határidő előtt kiszámlázásra került a tényleges egységáron a termék? 2. példa Eredeti számla: egységár: 100 Ft Számla teljesítése: 03.06 - Számlahelyesbítés: egységár 90 Ft (10 Ft a differencia) Számla teljesítése: 03.06; számla kelte: 04.25; fizetési határidő: 05.10. A kérdés azonos az első pontban feltettel, a különbség, hogy 04.20. után, azaz a márciusi áfa bevallást követően került "javításra" a különbözet. Ilyen esetben mi a helyes bevallási időszak? Köszönöm szíves válaszukat.

Önellenőrzések miatti elévülési idő változása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk 2009-2010. évre áfa és társasági adó adónemekben önellenőrzést végzett 2014 áprilisában. A vállalkozás ügyvédje úgy tájékoztatott minket, hogy az önellenőrzések a könyvelési anyagok elévülési idejét nem befolyásolják, mivel minden esetben fizetendőadó-növekedés történt. A kérdésem, hogy selejtezhetőek-e a 2009-2010. évi könyvelési anyagok? Köszönettel: Bódis Virág

Társasági adó – önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi probléma megoldásában kérném a segítségét: 2018 januárjában kiszámlázott a cég elmaradt bérleti díjat. A számla kelte 2018.01.31., teljesítés: 2017.01.30. Ez a díj 2016. évre vonatkozik, ugyanis a szerződés szerint a díjat utólag fizetik, évente egyszer, az időszakot követő 30 napon belül. A 2017. évi januári áfát önellenőrizni kell, de mi a helyzet a társasági adóval? Ha a számlát időben kibocsátják, akkor a 2016. évi bevallásban és beszámolóban szerepel, ezért azt is önellenőrizni kell? Vagy mivel 2017-ben számlázták, ebben az évben kell bevallani is és nem kell önellenőrzést benyújtani? Segítségüket előre is köszönöm!

Cafeteria-túllépés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A segítségét kérném abban, hogy amennyiben egy kolléga munkaviszonya megszűnik, és túllépi a munkáltató által biztosított időarányos cafeteria-keretét, de a rekreációs keretösszegen belül marad, milyen jogcímen, vagy módon tudjuk visszavonni a számára például a SZÉP-kártyán kifizetett többlet juttatást? Ez azért következhet be, mert SZÉP szállás esetén megengedjük az időarányos keret túllépést azért, hogy a munkavállalók "nyaralásra" fordíthassák az ott igényelt összeget és ne kelljen havonta összegyűjteni a rá szánt keretet. Bruttó módon állapítjuk meg a kereteket, a dolgozó a nettó juttatásban részesül. Önellenőrzéssel kérhető vissza a túlfizetés járuléka?

Önellenőrzés – kiva Kérdés

A vállalkozás kivára történő áttéréskor alkalmazta a jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos előírásokat, de nem élt a (Katv.) 28. § (5) bekezdése szerinti választási lehetőséggel (növelte az adózás előtti eredményt a könyv szerinti érték és a számított nyilvántartási érték különbözetével), és emiatt több társasági adót fizetett. Ebben az esetben van-e mód önellenőrzésre? A rendelkezés alkalmazásával a könyv szerinti érték és a számított nyilvántartási érték azonos lett. Van-e jelentősége annak, hogy ez a két érték azonos? Válaszukat előre is köszönöm.

Szja-bevallás: az interneten a legkönnyebb módosítani, önellenőrizni Cikk

A netes kitöltővel módosítható a legkényelmesebben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási tervezet, és a tavalyi bevallás önellenőrzése is ezen a felületen a leggyorsabb – hívta fel a figyelmet az adóhatóság.

Egyéni vállalkozás – önellenőrzés Kérdés

2016. évben kezdő nyugdíjas egyéni vállalkozó elrontotta a bejelentkezését, 2016-2017. években havi 25 ezer forint katát fizetett, mert azt hitte, hogy katás vállalkozó. 2018. február 25-én derült ki, hogy nem katás, ezért az szja-bevallásait önellenőriznie kell. 2016-2017. években az egyéni vállalkozóként kapott bevételét elszámolhatja-e vállalkozói kivétként 15 százalék szja és 10 százalék nyugdíjjárulék bevallásával és megfizetésével? Ezekben az években volt egy 4 órás munkaviszonya; az egészségügyi szolgáltatási járulékot is meg kell fizetnie, mivel nem éri el a munkaviszonyban töltött ideje a heti 36 órát? Köszönöm.

Vagyonszerzési illeték Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ingatlant vásárolt, amelyet az adásvételi szerződésben rögzített feltételek teljesülése alapján 2016. november 22-én tárgyi eszközként állományba vett. Mivel az üzembehelyezésig az illetékes hatóság a vagyonszerzési illetéket nem állapította meg, az Szt. 47. § figyelembe vételével az illeték kalkulált összegével (vételár 4%-a) a bekerülési értéket megnöveltük, és ez alapján számoltuk a terv szerinti értékcsökkenést. A vagyonátruházási illeték összegéről 2018. február 18-án érkezett meg a határozat, amelyben az illeték összegét szakértő által megállapított forgalmi érték alapján határozták meg, ami összegszerűen a kalkulált értéknél több millió forinttal magasabb. Ez esetben a vagyonszerzési illetéket hogyan kell könyvelni? 2016. évre önellenőrzést kell végrehajtani, a bekerülési értéket módosítani kell a vagyonszerzési illeték különbözetével és módosulna a 2016. évre eredetileg elszámolt értékcsökkenés? A 2017. évre – ami még beszámolóval le nem zárt időszak – korrigálnánk az elszámolt értékcsökkenést, vagy a vagyonszerzési illetékről szóló határozat kézhezvételének időpontjával kell a bekerülési értéket módosítani a vagyonszerzési illeték különbözet összegével?

Jelentős hiba számítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi példán keresztül kérem tájékoztatását: Egy vállalkozás a 2017. évi könyvelésében tévesen fejlesztési tartalékot képzett (2018. 01 .01-én tao.-ból kivába lépett át), amit csak a beszámoló leadása után vett észre. Ezáltal kevesebb társasági adó került a beszámolóban feltüntetésre. A számviteli politikában a jelentős összegű hiba értékhatára a mérlegfőösszeg 2%-a. A kft. mérlegfőösszege 100 millió Ft. A képzett fejlesztési tartalék összege 1,2 millió Ft, ami átvezetésre is került a lekötött tartalékba. Mekkora lesz a hiba, hibahatások együttes összege? A másik kérdésem, hogy a beszámoló már közzétételre került, de a 1771-es bevallást még nem küldték be a NAV felé. A hiba feltárását követően a már javított vagy a (rosszul) megállapított társasági adót kell megküldeni és önellenőrizni 2018.május 31-e után? Továbbá kell-e 1771-es bevallás kiegészítő adatai között a mérlegsorok adatait módosítani? Köszönöm válaszát.

Önellenőrzés és a tao kapcsolata Kérdés

Tisztelt Adózóna! Magyarországi székhelyű kft. gyártási tevékenységet folytat, 2017-ben önellenőrzést nyújtott be áfa és tao adónemben. Tao-ban jelentősebb adófizetési kötelezettség keletkezett. Az önellenőrzés két esetkörben történt. 1. A kft. tárgyi eszköz beszerzéseihez rendelkezik számlával, szerepelnek a kft. könyveiben, üzembe helyezték. Az áfatörvény előírásai szerint az ellenőrzés ezeket hiteltelennek minősítené. 2. A kft. nem tudná hitelt érdemlő módon igazolni a beszerzések megtörténtét, bár ezek pénzügyi rendezése is megtörtént. 1.1. A kft. könyveiben szerepelnek az eszközök, mert azokat használják, az értékcsökkenést elszámolták. 2.2 A kft. megnövelte a tao-alapot mint nem a vállalkozás érdekében felmerült költséggel. Kérdések: I. A kft. hitelt érdemlően nem tudja igazolni a gazdasági esemény megtörténtét, a tételek pü rendezettek, a költség elszámolható-e, vagy a tao-törvény 8. § szerint adóalap-növelő? II. Ha nem számolható el, milyen módon korrigálható a tao-törvény 8. § alapján történt adóalap-növelés? III. Ha a kifizetett, átutalt számlákat stornírozni kell, ez pénzkészlet-növekedést eredményez, ennek mi a rendezés módja? (Tao-alapot növel, előző évek eredménytartalékát módosítja, vagy osztalékként kell kezelni?) Használható, praktikus válaszukat köszönettel veszem.

Alanyi mentes határ átlépése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi áfamentes vállalkozás ingatlant is ad bérbe. Az adótörvényeket tanulmányozva most vette észre, hogy az ingatlan-bérbeadás bevétele akkor is beleszámít az alanyi mentes bevételi határba, ha az adóalany nem választotta az áfafizetést az ingatlan bérbeadására. Így kiderült, hogy mintegy két éve a vállalkozás túllépte az alanyi mentes határt. Mi ilyenkor a tennivaló? 1.) Bejelenti az alanyi mentes határ túllépését visszamenőleg? (nyilván a bejelentéssel késedelemben lesz a vállalkozás.) 2.) A túllépés kezdetétől felszámítja az áfát és bevallja? Főszabályként negyedéves bevalló lesz? (Nem tartozik az áfatörvény 3.1.9., 3.1.10., 3.1.11. és 3.1.13. pontjaiban meghatározott adózói körbe.) Hogyan kell eljárni, a bevételből "visszafelé" kell számolni az áfát, tehát, ha volt 100 forint bevétel, akkor 78,74 a nettó plusz 21,26 forint áfát vall be? Ha valaki számlát kért, akkor javított számlát küld a vállalkozás, az eredeti számlán szereplő összeget tekint(het)i bruttó összegnek? Kell mindenkinek javító számlát küldeni? Jellemzően 1000-12 000 forintos tételekről van szó, sok kis összegű számláról. 3.) Az áfalevonás jogát mikortól érvényesítheti? Az áfakötelessé válás első napjától, tehát a kb. két évvel korábbi időponttól? Köszönöm a válaszát!

Áfa-önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő problémával kapcsolatosan kérném a segítségét: egy cég által 2017 júliusában beszerzett anyagot fordított áfásan számlázták ki. Ez a számla könyvelésre került és az áfabevallásban is szerepelt fizetendő és levonható adóként is az áfatartalom. 2018 januárjában érkezett egy számlát helyettesítő okirat, mely szerint a számla egyenes áfás és így kell könyvelni. A kérdésem, hogy önellenőrzést kell-e benyújtani a 2017 évre, vagy 2018 januárjában az áfabevallás 28. sorában fizetendő adót csökkentő tételként tüntessem-e fel ezen összeget. Segítségét előre is köszönöm: SZ. A.

Szja-ból katába év közben Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Szja szerint adózó egyéni vállalkozó szeptember 1-jétől átlépett katába. Az átlépés előtti teljesítési dátummal kiállított számlái az szja szerint adóznak. Ezzel kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy ha február 25-éig nem érkeznek meg ezek a kiszámlázott tételek, akkor is le kell adózni az szja szerint, vagy majd ha kiegyenlítésre kerültek csak akkor önellenőrzés keretében? Köszönettel: Köles Péterné

Számla kiállítása peren kívüli megállapodás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. 2013. 05. hónapban elvégzett munkáját most számlázzák. A megrendelő a munka elvégzését nem vitatta, de szerinte garanciális és nem pótmunka volt, ezért az akkor kiállított számlát nem fogadta be, hanem visszaküldte. A bíróság most lehetőséget adna peren kívüli megállapodásra. A kérdésem a számlázással kapcsolatos. 1. Lehet hogy az áfa elévül? 2. Ha áfásan kell számlázni, mi lesz a teljesítés időpontja? 3. Kell-e a 2013. 05. havi áfabevallást önellenőrizni és pótlékot felszámítani? Köszönettel: Kovácsné Zsuzsa

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyesület – könyvelés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Számlázás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Pénztárgép, számlázás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close