629 találat a(z) értékcsökkenés cimkére

MVH-támogatás – termőföldvásárlás Kérdés

Tisztelt Adózóna! A következőben kérném a segítségüket: adott egy egyéni vállalkozó, aki mezőgazdasággal, állatokkal foglalkozik. A bevételének nagy része MVH-támogatás, amit a földek, állatok után kap. A támogatások nagy részéből idén szintén földeket, szántót, erdőt vásárol adásvételivel. A kérdés az, hogy ezeket a területeket hogyan tudja elszámolni? Ha tárgyi eszközként van nyilvántartva, lehet-e bármilyen értékcsökkenést elszámolni? Vagy egyből elszámolni költségként? Mert a bevétel-kiadás után az adóalapja és a nyeresége nagyon nagy maradna. Nagyon köszönöm a segítségüket. Üdv.: Éva

Termőföldvásárlás elszámolása támogatásból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fiatal gazda támogatásból termőföldet vásárolt a gazda a pályázat szerint. Kettős könyvvitelt vezet, milyen könyvelési tétellel lehet a költséget lekönyvelni a feloldott támogatási bevétellel szemben, mivel a termőföldnek nincs értékcsökkenése? Válaszukat előre is köszönöm.

Pénzügyi lízing – értékcsökkenés Kérdés

Tisztelt Szakértők! 2015, 2016-ban nyílt végű pénzügyi lízinggel gépkocsikat szereztünk be, amelyek a társaságunk által végzett tevékenységet szolgálják. Figyelmetlenségből némely gépkocsinál a számvitelben aktivált értékként a nettó helyett a bruttó, áfával növelt érték került kimutatásra. Ez után számítódik az értékcsökkenés is immár évek óta. A hibát helyre kell hoznunk, hiszen értékcsökkenés formájában több költséget számoltunk el, mint amennyit lehetett volna, azaz a helytelen eljárás érinti az adott év adózott eredményét, saját tőkéjét is. Az összevont eltérés évente nem haladja meg a számviteli politikában meghatározott mértéket. Milyen korrekciós tételeket kell könyvelni, hogyan hozható helyre a hiba? Köszönettel kérem szíves válaszukat.

Okostelefon áfájának visszaigénylése Kérdés

Egyéni vállalkozó okostelefont vásárol 560 ezer forintért. Természetesen a készüléket nemcsak vállalkozási célra fogja felhasználni. Ennek a mértéke nem meghatározható. Milyen mértékben vonható le az áfa? Hogyan számolható el az értékcsökkenés?

ELMÜ csatlakozási díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! ELMÜ csatlakozási díjról kaptam számlát, amit a tárgyi eszközök között, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra fogom aktiválni. De nem találom sehol sem, milyen értékcsökkenési leírást tudok választani, illetve a társasági adóról szóló törvény szerint mit vehetek figyelembe. Köszönöm a segítséget. Ildikó

Nyílt végű lízingelt eszköz kivezetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2016-os válaszukban ezt találtam: "Nyílt végű lízing esetében, ha a tulajdonjogot „nem tartjuk meg”, akkor a maradványértéken a könyvekből kivezetjük az eszközt, az ellenértéket tárgyieszköz-eladásként számoljuk el." https://adozona.hu/szamvitel/Igy_kell_konyvelni_a_penzugyi_lizinget_GFDJL7 Az mit jelent, hogy maradványértéken vezetjük ki a könyvekből? Az eszköznek van bruttó értéke, illetve elszámolt értékcsökkenése. A bruttó értékét és az értékcsökkenést is külön-külön kell kivezetni egyéb ráfordásként és egyéb bevételként, mint normál esetben, nem? Vagy esetleg a maradványérték alatt a nettó értéket értették? Milyen bizonylatok szükségesek ebben az esetben és kitől? Kérem, ha mégis eltér a normál szabályoktól az eszköz könyvekből történő kivezetése, akkor írják le a könyvelési lépéseket! Már csak azért is kérem, mert elég nagy értékű eszközről van szó, melynek a nettó értéke még mindig elég magas, ezáltal az eredményt nagy mértékben befolyásolja a könyvekből történő – általános szabáyok szerinti – kivezetése.

Nyomtató, projektor elszámolása költségvetési szervnél Kérdés

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (Áhsz) 40. § (1) bekezdés szerint kiadási előirányzatok teljesítését a 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani. Az informatikai eszközök kiadását a Az Áhsz 1. § (1) bekezdés rögzíti az informatikai eszköz körét. Az 1) bekezdés 2. pontja szerint odatartozik például az asztali és hordozható, a kézi számítógép, nyomtató, monitor, billentyűzet, egér, számítógép-kivetítő, pénzkiadó automata, POS terminál, valamint a mindezekbe beépült szoftverek. Ezek kiadását a K63. rovaton kell elszámolni. Az Áhsz 17. § (3) bekezdés a tárgyi eszköznél előírásként rögzíti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) 2. számú melléklete szerinti értékcsökkenés elszámolást. A Tao melléklete vámtarifaszámhoz tartozás alapján határozza meg az értékcsökkenés leírás kulcsát. A Tao melléklete informatikai eszköz kategóriát nem tartalmaz. A nyomtató 8443, a projektor 8528 vámtarifaszáma alapján, a Tao melléklet 12. d) pontja szerint a 14,5 százalékos kulcs alá tartozik. A nyomtató, a projektor nem sorolható be a 33 százalékos – informatikai – vámtarifaszámokhoz (Áhsz az informatikai eszközök közzé sorolja). A fentiek alapján a nyomtató és a projektor beszerzés elszámolásakor a kiadás az Áhsz 15. melléklet szerint K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovaton számolandó el? Az eszközök értékcsökkenése a Tao előírás szerinti kulccsal – egyéb gépek – határozandó meg?

Ingatlan társasági adó szerinti értékcsökkentése kötelező-e Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tulajdonában van egy belvárosi budapesti nagyértékű épület. Az épület piaci értéke évről évre emelkedik. A kft. ezért úgy döntött, hogy nem számol el sem számviteli törvény szerinti értékcsökkenést, sem társasági adó szerinti értékcsökkenést. Az értékcsökkenés mértéke aránytalanul magas lett volna a cég eredményéhez képest, és veszteségessé tette volna a vállalkozást. Kérdésem, hogy kötelező-e az ilyen esetekben a számviteli törvény szerinti és a társasági adó szerinti értékcsökkenés elszámolása, ha a valóságban az épület értéke nem csökken, sőt emelkedik? Dönthet-e úgy a vállalkozás, hogy a valós összkép kialakítása érdekében nem értékcsökkenti az ingatlant? Ha kötelező az értékcsökkentés, de nem számolták el, akkor utólag ezt hogyan lehet korrigálni? Köszönettel.

Elhunyt egyéni vállalkozó bevallásainak önellenőrzése 2. Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! Olvasva a fenti címen megjelent válaszát az alábbi kételyek fogalmazódtak meg bennem. Valóban kijelenthető, hogy egy egyéni vállalkozó az értékcsökkenési elszámolását olyan szabadon kezelhetné, mint ahogy ezt Ön sugallja a válaszában? Az szja-törvény 11. számú mellékletének felvezető szövege azt tartalmazza, hogy – többek között – az értékcsökkenés elszámolása egy lehetőség. Olvasatomban ez a lehetőség abban áll, hogy vagy elszámolom (de ebben az esetben a törvény további előírásait be kell tartanom), vagy nem (de ez a költség a későbbiekben sem érvényesíthető, hasonlatosan azon szabályhoz, hogy bármilyen költség a felmerülés évében számolható el, például a 2016-ban megfizetett alkalmazotti munkabér nem számolható el 2017-ben, mert mondjuk figyelmetlen voltam). Folytatva a gondolatmenetem, ha úgy döntöttem, hogy élek az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével, akkor számomra a 11. sz. mell. II.2. a) pontja azt mondja, hogy a törvényben leírt leírási kulcsokat kell alkalmaznom (ahol választási lehetőségem van, ott a választásom szerintit), és ezt az üzembehelyezéskor kell eldöntenem (11. sz.mell. II.3. utolsó bekezdése). Következésképp véleményem szerint nem lehet bizonyos éveket kihagyva, azt a későbbiekben elszámolva értékcsökkenést érvényesíteni, valamint azt sem látom levezethetőnek a törvény szövegéből, hogy a törvényben rögzített leírási kulcsoknál alacsonyabb mértéket lehetne alkalmazni. Köszönettel. Pap Attila

Egyszeres könyvvitel térítés nélküli átvétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyesület magánszemély tagjaitól és más magánszemélyektől eszközöket kap adományba. Az eszközök között van kisértékű és van 100 ezer forint feletti értékű is. Az egyesület egyszeres könyvvitel vezet. Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközök átvételét, azok további értékcsökkenését, hiszen az egyszeres könyvvitelben nincs időbeli elhatárolás? Mikor mutatom ki bevételként és költségként? Az eszközök között nincs például gépkocsi, ezek testépítő eszközök. Van-e valamilyen adó, illetékfizetési kötelezettsége ezután a tagnak vagy az egyesületnek? Köszönöm!

Személygépkocsi üzembentartói jog Kérdés

Egy kft. tulajdonában lévő személygépkocsit az autó forgalmi engedélyébe az üzembentartóként a kft. magánszemély tulajdonosa nevére átíratták (egy biztosítási esemény apropóján). Tehát a kft. tulajdonosa (egyben ügyvezetője) lett az üzembentartó. Ki fizeti ezek után a cégautóadót? Elszámolhatja-e a cég költségként a kft.-ben az értékcsökkenést? Elszámolhatja-e a kft. nevére szóló javítási, karbantartási és üzemanyag számlákat? Ha nem számolhatja el, akkor a magánszemély, üzemben tartó, hogyan számolhatja el a felmerülő költségeit?

Ingatlan-bérbeadás: értékcsökkenés elszámolása magánszemélynél Cikk

Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy az értékcsökkenés összegének meghatározása nem könnyű feladat az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó magánszemélyek számára. Ehhez nyújt fogódzót útmutatójában a NAV.

Raktár áfa, értékcsökkenés Kérdés

Cégünk már egy meglévő raktárát szeretné megmagasítani. A beruházás építési engedélyhez kötött tevékenység. A beruházáshoz szükséges vásárolt anyagok, szolgáltatások fordított áfa alá esnek-e? Kinek kell ebben az esetben az áfát megfizetni? A raktárépület hosszú élettartamú szerkezetnek minősül, ezért 2% értékcsökkenést számolunk el utána. Az épületbe szeretnénk egy magas állványrendszert felépíteni vasból, acélból. Az állvány alsó része rögzítve lesz az épülethez. Kérdésem, hogy az állványrendszert hány %-os értékcsökkenés alá kell besorolni?

Értékcsökkenési leírás szja-s adózóknál Cikk

Az értékcsökkenési leírás elszámolása jelentős tétel a költségek között. A gépek, berendezések, felszerelések esetében többféle választási lehetőség van az általános szabály helyett, miközben az újonnan vásároltaknál általános esetben is gyorsított értékcsökkenési leírást lehet alkalmazni.

Értékcsökkenés-elhatárolási lehetőség beolvadó társaságál Kérdés

Tisztelt Szakértő! https://adozona.hu/kerdesek/2018_8_15_Elhatarolasi_lehetoseg_a_beolvado_nws Köszönöm hivatkozott válaszát, de lehet, hogy nem egyértelműen tettem fel a kérdést. Én a beolvadó társaság beolvadásig elszámolt értékcsökkenési leírásával kapcsolatban kérdeztem az elhatárolás lehetőségét. Konkrétan: A beolvadó társaságnál van-e lehetőség az elhatárolásra, vagy el kell számolnia a megszűnésig készülő beszámolójában tárgyévi költségként az eredmény terhére a tárgyévben még nem használt szőlőfeldolgozó értékcsökkenési leírását.. Ez azért is fontos, mert nagyértékű eszközökről van szó, nagyösszegű az elszámolásra kerülő értékcsökkenés is. Ha nem elhatárolható az értékcsökkenés, jelentős mértékben csökken a tárgyévi eredmény és társaságiadó-alapja a beolvadónak. Köszönöm válaszát: Köntös Antónia kérdező

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Számvitel és összesítő nyilatkozat

Nagy Norbert

adószakértő

Felmondási idő és végkielégítés számítása

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Kedvezményezett átalakulás – illetékfizetés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close