693 találat a(z) értékcsökkenés cimkére

Ingatlan-bérbeadás: értékcsökkenés elszámolása magánszemélynél Cikk

Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy az értékcsökkenés összegének meghatározása nem könnyű feladat az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó magánszemélyek számára. Ehhez nyújt fogódzót útmutatójában a NAV.

Raktár áfa, értékcsökkenés Kérdés

Cégünk már egy meglévő raktárát szeretné megmagasítani. A beruházás építési engedélyhez kötött tevékenység. A beruházáshoz szükséges vásárolt anyagok, szolgáltatások fordított áfa alá esnek-e? Kinek kell ebben az esetben az áfát megfizetni? A raktárépület hosszú élettartamú szerkezetnek minősül, ezért 2% értékcsökkenést számolunk el utána. Az épületbe szeretnénk egy magas állványrendszert felépíteni vasból, acélból. Az állvány alsó része rögzítve lesz az épülethez. Kérdésem, hogy az állványrendszert hány %-os értékcsökkenés alá kell besorolni?

Értékcsökkenési leírás szja-s adózóknál Cikk

Az értékcsökkenési leírás elszámolása jelentős tétel a költségek között. A gépek, berendezések, felszerelések esetében többféle választási lehetőség van az általános szabály helyett, miközben az újonnan vásároltaknál általános esetben is gyorsított értékcsökkenési leírást lehet alkalmazni.

Értékcsökkenés-elhatárolási lehetőség beolvadó társaságál Kérdés

Tisztelt Szakértő! https://adozona.hu/kerdesek/2018_8_15_Elhatarolasi_lehetoseg_a_beolvado_nws Köszönöm hivatkozott válaszát, de lehet, hogy nem egyértelműen tettem fel a kérdést. Én a beolvadó társaság beolvadásig elszámolt értékcsökkenési leírásával kapcsolatban kérdeztem az elhatárolás lehetőségét. Konkrétan: A beolvadó társaságnál van-e lehetőség az elhatárolásra, vagy el kell számolnia a megszűnésig készülő beszámolójában tárgyévi költségként az eredmény terhére a tárgyévben még nem használt szőlőfeldolgozó értékcsökkenési leírását.. Ez azért is fontos, mert nagyértékű eszközökről van szó, nagyösszegű az elszámolásra kerülő értékcsökkenés is. Ha nem elhatárolható az értékcsökkenés, jelentős mértékben csökken a tárgyévi eredmény és társaságiadó-alapja a beolvadónak. Köszönöm válaszát: Köntös Antónia kérdező

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Nyílt végű pénzügyi lízing, adásvétellel induló pénzügyi lízing vagy tartós bérlet-e a következő eset, illetve helyesen járt-e el az eladó? 1. Van egy adásvételi szerződésben, melynek tárgya egy számítógép, a következő szerepel: " A megjelölt termék ára (x) összeg + áfa, melyet a vevő 12 havi egyenlő részletben fizet meg az eladó részére". 2. A szerződés szól az üzembehelyezésről is, mely szerint a számítógépet "az eladó a vevő telephelyén üzembe helyezi és átadja használatra". 3. Havonta kap a vállalkozás az eladótól számlát, mely a számítógép bérletéről szól, és az összege az adásvételi szerződésben megállapított vételár 1/12 része plusz áfa. A szerződésben nincs egyértelmű utalás arra, hogy a futamidő végén a vevő tulajdonába kerül a gép (hacsak nem a szerződés neve: adásvételi szerződés), sem az opció lehetősége. A gondom az, nem tudom, hogyan kezeljem ezt az eszközbeszerzést. Milyen pénzügyi lízingként? Felvehetem-e a tárgyi eszközök közé, elszámolhatom-e utána az értékcsökkenést?

Személygépkocsi áfájának könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Új személygépkocsi vásárlásánál nem határozta meg a vállalkozás a magánhasználat arányát, és nem igényli vissza az áfát. Az így el nem számolható áfa része az értékcsökkenésnek, vagy egyéb ráfordítás a tárgyévben? Köszönettel: Jeszenszky Lászlóné

Kiva előtt beszerzett tárgyi eszköz kiva alatti értékesítése Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! Egy kivás vállalkozás értékesíti a kiva előtti tao-s időszakban beszerzett tárgyi eszközét. Áttéréskor élt a Katv. 28. § (5) bekezdésében biztosított lehetőséggel, azaz nem növelte meg a tao-alapját a tao és a számviteli értékcsökkenés különbözetével. Kérdés, hogy az áttéréskor meg nem fizetett tao-alap után keletkezik-e adófizetési kötelezettség, és ha igen, akkor mikor, az értékesítéskor vagy a kivából való esetleges kilépéskor? Köszönettel. Pap Attila

Tao. – értékcsökkenés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 1996. évi LXXXI. törvény 2. sz. melléklete rendelkezik a társasági adó törvény szerint elszámolható értékcsökkenés kulcsairól. A tv. 2. sz. mellékletének IV.d. pontja 10 %-os kulcs alá rendeli a hulladék ágazat gépeit, berendezéseit, felszereléseit, járműveit. Nem ad a törvény meghatározást a hulladékágazat fogalmára. Erre vonatkozóan hol találok pontos meghatározást? Problémát jelent megbízómnál, hogy a hulladékbegyűjtés és -feldolgozás mellett eszközeit részben más tevékenységre is használja. Ebben az esetben is köteles-e alkalmazni a 10%-os leírási kulcsot minden eszközére ? Amennyiben nem, akkor megbontható-e az eszközök értékcsökkenésének kulcsa olyan arányban, amelyen arányban azok ténylegesen részt vesznek a hulladék begyűjtési és feldolgozási illetve az egyéb tevékenységek végzésében? Nagy eltérés lehet az értékcsökkenés összegében a vegyes használat miatt. Ezért lenne fontos, hogy a járművek esetén 20%-os a leírási kulcs, a számítástechnikai eszközöknél 33% arányosan érvényesíthetővé váljon. Munkámhoz adott segítségét köszönöm. Borsosné Pál Ildikó

Így szüneteltethető, majd indítható újra az egyéni vállalkozás Cikk

Gyakran tapasztalható, hogy az egyéni vállalkozó szezonális jelleggel folytatja a tevékenységét, így az év meghatározott hónapjaiban szünetelteti azt, gondoljunk csak például a vízparti lángos- és palacsintasütőkre, a főttkukorica-árusokra stb. Az érintettek jellemzően a nyári vakáció idején kezdik el folytatni a tevékenységüket, feltétlenül ügyelniük kell arra, hogy ezt be is jelentsék.

Kiva – Eszköz értékcsökkenése, eladás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a kivás időszak alatt végzett beruházással és tárgyi eszközzel kapcsolatos. Ha kiva alatt egy társaság megvalósított egy beruházást, akkor, ha kilép a kiva alól, ezekre az eszközökre társaságiadó-csökkentő tételbe nem számolhat el értékcsökkenést, csak számvitelileg. Ez akkor is érvényes, ha beruházásra tekintettel nem vett igénybe kivaalap-csökkentést a kivás időszak alatt? A kérdésem az, hogy mi van olyan esetben, ha eladja ezt az eszközt? Ilyen esetben a nettó értéke társaságiadó-növelő tételként megjelenik és csökkentőként nem? Ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy ez akkor is így van, ha nem vett igénybe kivaalap-csökkentést a beruházásra tekintettel? Én úgy érzem, hogy itt – mivel csökkentő tételként a kiva alatt nem vette igénybe, teljesen adóztatja a törvényi szabályozás az eladási értéket, illetve adózásilag hátrányos, hogy a folyamatos értékcsökkenés nem csökkentő tétel a kivát követő időszakban a társasági adó alatt. Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Schultz Mihály

Elektromos gépkocsi beszerzése: így kell elszámolni a támogatást Cikk

Hogyan kell elszámolni az elektromos gépkocsi beszerzésére kapott támogatást? – kérdezte az Adózóna olvasója. Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

Beruházási kedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozás a tao-bevallásban beruházási kedvezményt vett igénybe egy új gép után. A bevallás beküldése után derült ki, hogy a gépet tévedésből aktiválta a 10. hónapban, és az értékcsökkenése is szerepel a bevallásban. Ebben az esetben így helytelen a beruházási kedvezmény igénybe vétele. Önellenőrzéssel javíthatjuk a hibát? Melyik eljárás megfelelő? A vállalkozónak mindenképpen az lenne jó, ha az értékcsökkenést javítanánk, és a kedvezmény maradna, az értékcsökkenéssel megnőne az adóalap; vagy ez az út nem járható, és mindenképpen ki kell venni a beruházási kedvezményt és ezáltal nőne az adóalap? Gondolom, ebben az esetben nem kell duplán figyelembe venni a kedvezmény összegét?

Kiva, értékcsökkenés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2018.01.01-jétől a társaság a kiva adózási módot választotta. Jól értelmezem-e az alábbiakat? 1.) A 2018 után beszerzett eszközök esetén a tárgyi eszköz programban a tao écséhez 0 százalékot állítsunk be és az Sztv. szerint számolunk csak écs-t? 2.) Ha visszatérünk a tao alá, akkor onnantól ezekre a 2018 után beszerzett eszközökre a továbbiakban sem számolhatok el tao écs-t, ugye? 3.) A 2018 előtt beszerzett eszközök esetén mit csinálok a tárgyi eszköz programban az eszközök tao écséjével? Mivel azokra sem számolhatok el écs-t a kiva alatt. Átállítom azoknak a tao szerinti écs-jét nulla százalékra? (Itt már nincs a 10 százalék, ugye? Mert 2018-tól kivás a cég.) 4.) Amikor visszatérek a tao alá, akkor pedig a tao szerinti számított nyilvántartási értékből levonom az Sztv. szerint elszámolt écsét és ezzel a nettó értékkel indítom a tao écsét. Köszönöm!

Tehergépjármű üzemben tartói jogának ingyenes átadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság átengedi a tulajdonában lévő tehergépjárművek üzembentartói jogát ingyenesen egy másik társaságnak (kft.), amely az átadó kft. kapcsolt vállalkozása. A kérdésem az lenne, hogy annál a társaságnál, ahol az eszközök tulajdonjoga van, maradhat-e tárgyi eszközök között a gépjármű, vagy át kell sorolni a forgóeszközök közzé? Ki kell vezetni a nyilvántartásból és terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni rájuk? Az ingyenes átadás miatt kell-e piaci értéken egyéb bevételt könyvelni, és az áfát megfizetni az átvevő társaságnál? Válaszát előre is köszönöm!

Társaság tulajdonában álló lakás értékcsökkenése Kérdés

Ingatlanok esetén kötelezettség van arra, hogy az ingatlant megbontsuk telekre és felépítményre. Mi a helyzet a társasházi lakásokkal? Jól gondolom, hogy itt is osztani kell telekre és lakásra, attól függetlenül, hogy az adásvételi szerződésen nincsenek elkülönítve?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyszerűsített foglalkoztatás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Mikor jár műszakpótlék?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close