125 találat a(z) áfafizetés cimkére

Számlázás és áfa visszautalás során Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni az alábbi eset kapcsán: fuvarozó vásárolt egy EURO5 környezetvédelmi besorolású gépjárművet, melynek bruttó értékét átutalta 06. hó végén az eladónak. Mint kiderült, a jármű az ígérttel ellentétben mégsem E5-ös, csak E4-es. A gépjármű bruttó árát így az eladó visszautalta részére. 07. hó elején, 03-án. Az egyik kérdés az, hogy ez esetben az eladónak vissza kell postáznia a vételár számláját a fuvarozó felé? Hogyan tudják a visszafizetést szabályosan számlázni a pénzforgalom igazolása miatt? A fuvarozó mint vevő negyedéves áfabevallásos. A részére visszautalt összegről neki áfát kell fizetnie? A gépjármű eladójának lenne egy új vásárlója a járműre. Az eladó havi áfabevallásos. Ha ezt a járművet az új vevő kifizeti, akkor az eladónak újra áfát kell fizetnie a gépjármű után abban az esetben, ha már az első értékesítés után ezt megfizette? Segítségét előre is köszönöm!

Nulla értékű tárgyi eszköz 2. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mobiltelefont vásároltunk, a számla végösszege 0 forint, vételár-kedvezmény. Van-e itt áfafizetési kötelezettség, illetve visszaigénylési lehetőség? Milyen összegben kell ezt aktiválni? Ha ez 100 ezer forint alatti tétel, szükséges a rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása? Aktiválás után elszámoljuk költségként. Kérem mutassa be, mik a könyvelési lépések! Korábbi kérdésemhez az alábbi kiegészítést tenném. Szolgáltatót váltottunk, 2 év hűség aláírása történt. Így nyílt lehetőség a telefon 0 forintért történő megvásárlására. A számla tartalma: mobiltelefon bruttó 99 990 forint, kedvezménykeret bruttó -99 990 forint. Előre is köszönöm válaszát!

Nulla értékű tárgyi eszköz Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mobiltelefont vásároltunk, a számla végösszege 0 forint, vételárkedvezmény. Van-e itt áfa-fizetési kötelezettség, illetve visszaigénylési lehetőség? Milyen összegben kell ezt aktiválni? Ha ez 100 ezer forint alatti tétel, szükséges a rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása? Aktiválás után elszámoljuk költségként. Kérem mutassa be, mik a könyvelési lépések! Köszönöm válaszát!

Termékértékesítés az USA-ba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi egyéni vállalkozó az USA-ba értékesít úgy termékeket, hogy a termék legyártását és a megrendelőhöz szállítását egy USA-beli cég vállalja. A magyarországi egyéni vállalkozó csupán a terméken szereplő egyedi motívumot, képet készíti el. A gyártó cég ez alapján a termékre rányomtatja a motívumot vagy képet, majd kiszállítja azt. A termék fizikailag nem kerül Magyarországra. Szolgáltatásnyújtásnak vagy termékértékesítésnek tekinthető-e ez az eset? Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség? Köszönöm válaszát!

Építési telek eladása utáni áfafizetési kötelezettség Kérdés

2012 áprilisában a vadásztársaság, amely áfakörös volt, vásárolt egy építési telket. Az áfát (arányosítva) visszaigényelte. 2014. januártól alanyi mentességet választott. A korábban levont áfa 1/20 részét – mivel az meghaladja a 10 ezer forintot, 13 ezer forint – bevallja alanyi mentes stárusza alatt. 2019-ben eladja a telket. Ilyen esetben a telekértékesítésre kell áfát felszámítani?

Ingatlanértékesítés utáni áfafizetési kötelezettség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2004-ben áruházat épített, amelyet bérbe adott. A beruházáshoz kapcsolódó áfát levonta. A bérbeadásra annak idején bejelentkezett az áfa alá, de az ingatlanértékesítésre nem. Kérdésem, ha értékesíteni szeretné az ingatlanát most, akkor hogy alakul az áfafizetési kötelezettség.

Alanyi mentes szlovák megbízó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes egyéni vállalkozó megbízást kap egy szlovák (EU) cégtől, hogy a cég gépeit segítse értékesíteni Magyarországon, jutalék ellenében. A fenti szolgáltatás mellett külön díjazás ellenében a gépek beüzemelését is vállalhatja a vállalkozó. Kérdésem, hogy kell-e a magyar vállalkozónak közösségi adószámot kérni, keletkezik-e áfafizetés kötelezettsége? Hogyan kell számláit kiállítani a szlovák partner részére? Köszönöm!

Szolgáltatás igénybevétele külföldi adóalanytól EU-s adószám nélkül Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretném a segítségét kérni: Egy magyarországi székhelyű cég (érvényes EU-s adószám birtokában) szolgáltatást vett igénybe német székhelyű, a német szabályok alaján alanyi adómentes adóalanytól. A német adóalanynak az alanyi mentessége miatt nem volt EU-s adószáma. Azonban a német adóalany időközben átlépte a német szabályok alapján érvényes alanyi mentes küszöbértéket, melyet nem vett észre és továbbra is alanyi mentes státuszban, EU-s adószám nélkül számlázott. Ezt a számlát a magyar adóalany befogadta és kifizette. Ebben az esetben az alanyi mentes küszöbátlépés utáni kiadott számlák után keletkezhet-e a magyar cégnek áfafizetési kötelezettsége, és mi módon orvosolható a hiba? Segítségét előre is köszönöm!

Tárgyi eszköz kivezetésekor fizetendő áfa Kérdés

Egy általam könyvelt kft. 2005-ben bérelt ingatlanon felújítást végzett. Ezt a kft. tárgyi eszközként tartja nyilván. A bérbeadó 2018. 09. 30-ával felmondta a bérletet. A tárgyi eszköz kivezetésekor alkalmazni kell-e a 240 hónapos figyelési időt, és így keletkezik-e áfafizetés?

Tisztelt Szerkesztőség! Kérdés

Ügyfelem egyéni vállalkozóként 2008. évben vásárolt ingatlant (pizzériát), amely után akkor az áfát levonásba helyezte. 2018. évtől alanyi mentességet választott, és az ingatlant szeretné megvásárolni saját célra. Nem szeretné a tevékenységet folytatni. Kérdésem, hogy áfa tekintetében milyen szabályokat kell számításba venni? Ha 2018. évben nem kerül megvásárlásra év végén kell áfát vallani és fizetnie az ügyfélnek? Segítségéet köszönöm. Pné

Üzlethelyiség vétele-eladása: így kell áfát fizetni Cikk

Egy 2012-ben egy magánszemélytől és egy egyéni vállalkozótól egy egyéni vállalkozó által vásárolt üzlethelyiség magánszemélynek történő értékesítése során 2018-ban merül-e fel áfafizetési kötelezettség? – kérdezte az Adózóna olvasója. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.

Katás egyéni vállalkozó áfafizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörben lévő katás egyéni vállalkozónak mikor kell bevallani és befizetni az áfát? Amikor beérkezik a számla összege, vagy amikor a számlát kibocsájtja? Köszönettel: Gaálné

Figyelési időn belüli ingatlan értékesítés – áfa Kérdés

Egy kft. 2006. 09. hóban vett egy ingatlant, az áfát levonásba helyezte. 2006. és 2007. évben beruházásokat végzett az ingatlanon, az áfát levonta. 2008. évtől minden évben végzett beruházásokat az ingatlanon 2017. évig, az áfát levonta. 2018. 05. hóban az ingatlant a kft. szeretné eladni. Ingatlan értékesítésére a kft. nem élt az áfatörvény 88. §-a szerinti adókötelezettség választásával. Jól értelmezem-e? 1/a. Ha az ingatlan vevője áfaalany cég, az eladó áfamentes számlát ad a vevőnek. A 2006. és 2007. évek ingatlan beruházásai áfa-figyelési ideje (120 hónap) ami már eltelt, ezért erre az időszakra a kft.-nek nincs arányosított áfa-bevallási, befizetési kötelezettsége a figyelési időn belüli értékesítés miatt? A 2008–2017. évek beruházásai áfa-figyelési ideje 240 hónap, ezért a még hátralévő hónapokra jutó arányosított áfát a kft.-nek be kell vallania és fizetnie? 2/a. Ha az eladó a NAV felé áfakötelessé teszi ingatlan eladását, a vevő áfaalany cég, az eladó az áfatörvény 142. § szerint fordított áfás számlát ír. Ilyenkor is van a figyelési idő hátralévő hónapjaira jutó arányosított áfa befizetése? 1/b. Ha vevő magánszemély, az eladó áfamentes számlát ad a vevőnek, de van a figyelési időn belüli eladás miatt arányosított áfa-befizetése a kft.-nek? 2/b. Ha vevő magánszemély az eladó 27 százalékos áfát számol fel a vevőnek, amit be kell vallania, fizetnie? Ilyenkor is van a figyelési időn belüli eladás miatt arányosított áfa-befizetése eladónak a figyelési időn belüli eladás miatt hátralévő időre?

Áfafizetés, ha nem magyar a megbízó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretnék segítséget kérni az ügyben, hogy ma belföldön teljesít a cég fuvart (tehát a fel- és a lerakó is Magyarországon van), de a megbízó külföldi, akkor kell-e áfát fizetni?

Elhunyt egyéni vállakozó – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lepsényi Mária adószakértő 2016. 10. 05-ei, "Elhunyt egyéni vállalkozó: mi dolguk az adóval az örökösöknek" című cikkében (http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Elhunyt_egyeni_vallalkozo_adoja_a_tevekenys_R1T0FP) írja: Előfordulhat olyan eset is, amikor az egyéni vállalkozó halálával nem az egyéni vállalkozói tevékenységet tovább folytató magánszemély, hanem más örökös tulajdonába kerül az egyéni vállalkozó tárgyi eszköze, készlete. Ilyenkor ennek a körülménynek a figyelembe vételével kell az egyéni vállalkozásból származó jövedelmet megállapítania a tevékenységet folytató magánszemélynek. Ha egy egyéni vállalkozó tevékenységét az elhunyt házastársa folytatja, de a hagyatékban lévő készlet egy részére az örökösök igényt tartottak, akkor a vállalkozásból kikerült vagyontárgyak leltár szerinti értéke bevételnek minősül. Két esetre vonatkozóan szeretnék kérdést feltenni az áfával kapcsolatban: 1. Az örökösök a teljes tárgyieszköz-állományra igényt tartanak. A tevékenységet folytató magánszemély az elhunyt végrendelete alapján nem örököl semmit. Amennyiben olyan eszközről van szó, amivel kapcsolatban a beszerzéskor az azóta már elhunyt egyéni vállalkozó áfa-visszaigénylésre volt jogosult, az egyéni vállalkozást folytató, ám eszközzel nem rendelkező személy áfafizetésre kötelezett a piaci érték alapján? 2. Amennyiben senki nem folytatja ezt az egyéni vállalkozást, a NAV állapítja meg az elhunyt adókötelezettségét. Az örökösöknek van áfafizetési kötelezettségük az örökölt eszközökkel kapcsolatban? Köszönöm válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Szemüveg

Szipszer Tamás

adószakértő

Katás bt. kiszámlázhat-e ügyvezetést?

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs