További témák

Lakásáfa kulcsa, ha több generálkivitelező dolgozik a házon

 • adozona.hu

Generálkivitelező szerkezetkész állapotra épített egy családi házat, amelynek költségét 5 százalékos áfával számlázta az építtető felé. Az építtető másik generálkivitelező céggel szeretné befejezni a házat kulcsrakész állapotra. A második generálkivitelező cég, amely a szerkezetkész és kulcsrakész állapot között dolgozik, alkalmazhat-e 5 százalékos áfát? Olvasói kérdésre dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Amennyiben az adott tranzakció megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklet 51. pontjának (így az 86. §. (1) j) pontjának és 10. §. (1) d) pontjának), úgy az 5 százalékos adókulcs alkalmazható, ennek feltételei:

1. A munka tárgya lakóingatlan, azaz lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

2. A lakóingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a törvényben írt maximumot, egylakásos lakóingatlan esetén a 300 négyzetmétert.

3. Az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavételre jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedését, tudomásulvételi eljárás esetén a hallgatással történő tudomásul vételt követő, vagy ha beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását követő két év nem telt el.

4. A vállalkozó építési-szerelési munkával ingatlant hoz létre. Nem szükséges, hogy a munka építésiengedély-köteles legyen, elegendő ha a szerződés jellegadó tartalmában építési-szerelési munkára irányul.

5. A létrehozott ingatlan bejegyzendő az ingatlan-nyilvántartásba. Az adóhatóság korábbi gyakorlata alapján nemcsak az tekintendő ide tartozónak, ha az ingatlant be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartás fő lapjára, amely az ingatlan tulajdonjogában bekövetkező változások nyilvántartására szolgál, hanem azt az esetet is, ha az ingatlan-nyilvántartáshoz tartozó térképre kell bejegyezni az építményt. Szintén megfelel a 10. §. d) pontjának, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre, így például a más földterületére épített felépítmény, így megfelel az az eset is, ha a telek, ingatlan az építtető tulajdonában van.

6. A létrehozott ingatlan a jogosult részére átadásra kerül. Az 5 százalékos adókulcs vonatkozik a szerkezetkész, félkész, kulcsrakész állapotban történő átadásra is, illetve mindazon részmunkákra kiterjed, amelyeket az ingatlan szerződésszerű átadásához a vállalkozónak teljesítenie kell.
7. A megrendelő nem adóalany (ellenkező esetben fordított adózás lenne alkalmazandó) vagy olyan speciális jogállású adóalany, akitől az áfa fizetése nem követelhető.

A tárgyban kiadott NAV útmutató nem foglalkozik azzal az esettel, ha az átadott szerkezetkész lakást más vállalkozó fejezi be. Ugyanakkor e tárgyban több cikk is megjelent:
„Tegyük fel, hogy a generálkivitelező a méretbeli feltételeknek megfelelő, 50 százalékos készültségi fokú lakóingatlan átadására vállalt kötelezettséget magánszemély megbízója felé. Az átadást követően a megbízó egy másik generálkivitelező vállalkozással köt építési szerződést a méretbeli feltételeknek úgyszintén megfelelő lakóingatlan kulcsra kész átadására.
Mindkét generálkivitelező jogosult az 5 százalékos adókulcs alkalmazására, mivel mindkettőjük esetében fennállnak az ehhez szükséges törvényi feltételek.
Véleményemet azzal támasztom alá, hogy visszterhes értékesítés esetén mind az 50 százalékos készültségi fokú, mind pedig a kulcsra kész (teljesen elkészült) lakóingatlan értékesítése 5 százalékos adókulccsal adózik, s elvileg a generálkivitelezés útján megvalósuló termékértékesítést sem sújthatja magasabb adóteher." (Bonácz Zsolt Áfa és számlázás 2016. Február)
" (...) A szerkezetkész állapoton túlmutató további kivitelezést a beruházó nem egyetlen generálkivitelezőre bízza, hanem egyenként szerződik az egyes részszolgáltatások elvégzésére különböző vállalkozókkal. Ezért ezek a vállalkozók nem az áfatörvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítést teljesítik, hanem csak egyegy résztevékenységet, ami nem adózhat 5 százalékkal egyrészt azért, mert tipikusan nem termékértékesítésre, hanem szolgáltatásnyújtásra irányulnak, másrészt, ha adójogi szempontból termékértékesítésnek is kell minősíteni az adott ügyletet (például a nyílászáró értékesítőjét és beszerelőjét) nem maga az ingatlan az a termék, ami értékesítésre kerül, csak annak valamilyen alkotórésze, tartozéka. Erre tekintettel a vállalkozók és a megrendelő között nem alkalmazható 5 százalékos áfa az ügyletre. (...)" (dr. Csátaljai Zsuzsanna Áfa és számlázás 2017. június)

„Megeshet, hogy egy megbízó egy fővállalkozóval/generálkivitelezővel félkész/szerkezetkész állapotig építteti fel a kérdéses lakóingatlant, majd az építkezést mással/másokkal fejezteti be. Amennyiben az első (fő)vállalkozóval kötött ügylet önmagában megfelel az áfatörvény 10. § d) pontjában foglalt, fent ismertetett feltételeknek, valamint a kedvezményes áfamérték alkalmazásához szükséges feltételek is teljesülnek (például összes hasznos alapterület), abban az esetben erre az ügyletre az 5 százalékos adómérték alkalmazható. A további építkezési szakaszt illetően előfordulhat, hogy a hátralevő munkálatokra külön-külön szerződik egyes vállalkozókkal az építtető. Ebben az esetben a külön-külön megvalósuló ügyletekre 27 százalékos adómérték alkalmazandó, mivel ezek az ügyletek önmagukban nem minősülnek új lakóingatlan értékesítésének. Amennyiben a hátralevő munkálatokra egy másik fővállalkozóval/generálkivitelezővel szerződik a megbízó, abban az esetben a kialakított értelmezési gyakorlat szerint, ez a második szakasz is kezelhető az áfatörvény 10. § d) pontjának hatálya alá tartozóként, amennyiben annak feltételei változatlanul fennállnak. Ebben az esetben a „második szakaszra” is alkalmazható az 5 százalékos adómérték." (dr. Illés Hajdú Emese NGM adóügyi szakreferens Adó online 2017.09.21)

Mint látható, tehát abban esetben is vizsgálható, hogy fennállnak-e a 10. §. d) pontjában leírt feltételek (így az építési-szerelési munka eredményeként létrejön-e ingatlan, és az átadásra kerül-e a jogosult számára), ha a szerkezetkész ingatlan átadása után más vállalkozóval szerződik a megrendelő az ingatlan befejezése. Ugyanakkor amennyiben csak egyes építési-szerelési szolgáltatások nyújtása történik, úgy felmerül, hogy a szolgáltatások eredményeként nem történik ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak (6. pont), így ebből adódóan az 5 százalékos adókulcs nem alkalmazható.

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Munkavállaló, aki a távollétét nem igazolta

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szabadság számítása gyed alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

2019 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X