hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Nyugdíjemelés, nyugdíjprémium 2022 november: megjelentek a rendeletek, itt vannak a részletek

  • Winkler Róbert nyugdíjszakértő

Megjelentek a Magyar Közlönyben a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről, valamint a nyugdíjprémiumról, illetve egyszeri juttatásokról szóló kormányrendeletek.

A 375/2022. kormányrendelet szerint november 1-jétől 2022. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal 4,5 százalékkal kell megemelni azt az öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást, amely nyugellátást megillette a 2022. január 1-jei nyugdíjemelés.

A rendelet rögzíti, hogy 4,5 százalékkal kell megemelni

– a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

– a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

– a korhatár előtti ellátást,
– a szolgálati járandóságot,
– az átmeneti bányászjáradékot,
– a táncművészeti életjáradékot,
– a rokkantsági ellátást,
–  a rehabilitációs ellátást,
– a baleseti járadékot,
– a bányászok egészségkárosodási járadékát,
– a fogyatékossági támogatást,
– a vakok személyi járadékát,
– a rokkantsági járadékot,
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
– a polgármesterek közszolgálati járadékát,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói, illetve rokkantsági támogatást,
– a hadigondozásról szóló törvény alapján járó pénzbeli ellátást,
– a házastársi pótlékot,
– a házastárs után járó jövedelempótlékot,
– az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést,
– a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,  valamint
– a nemzeti gondozási díjat is, ha

azokat már a 2022. január 1-jei nyugdíjemelés is érintette.

A kiegészítő nyugdíjemelés megilleti a 2021. december 31-ét követő időponttól

– megállapított öregségi nyugdíjat, valamint a rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságot is, ha ezt az ellátást újraszámítás nélkül a korábban megállapított korhatár előtti ellátás, rokkantsági, rehabilitációs ellátás összegében folyósítják tovább, állapítják meg;

– megállapított rokkantsági, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, ha az adott személy az ellátás megállapítását közvetlenül megelőzően az emelésre jogosító hasonló típusú ellátásban részesült.

Ha az adott személy egyidejűleg több, a fentiekben említett ellátásra jogosult, illetve abban részesül, a kiegészítő nyugdíjemelés minden egyes ellátásra jár, az ellátások külön-külön növekednek. Amennyiben az özvegyi, illetve a szülői nyugdíjakat több személy között megosztottan folyósítják, a megosztott nyugdíjrészek külön-külön emelkednek. Nemzetközi egyezménnyel érintett nyugdíjak esetében az emelés kizárólag a magyar nyugdíjrészre jár.

A kifizetések végrehajtásáról a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága hivatalból intézkedik, a 2022. november hónapra járó ellátásokat a jogosultak részére már emelt összegben folyósítják. A 2022. január-október hónapokra járó visszamenőleges emelés összege, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét is a november havi ellátással együtt utalják.

A visszamenőleges emelés arányos részére azok a személyek is jogosultak, akik 2022 novemberéig a fentiekben említett ellátásban részesültek, azonban időközben ellátásuk már megszűnt. Ha az ellátásra jogosult időközben elhunyt, abban az esetben az elhunyt jogosulttal egy háztartásban élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös jogosult a visszamenőleges emelés arányos részére. Ezen személyek az időarányos emelést csak külön kérelemre kaphatják meg.

A rokkantsági járadék havi összege 2022. január 1-jétől a korábbi havi 44 785 forintról visszamenőlegesen havi 46 805 forintra emelkedik.

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíj úgynevezett együttfolyósítási összeghatára 2022. január 1-jéig visszamenőlegesen a korábbi havi 112 120 forintról 117 170 forintra nő.

Emelkednek a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékok is. A pótlék megállapítására vonatkozó összeghatár saját jogon 248 760 forintra, özvegyi jogon pedig 124 385 forintra növekszik 2022. január 1-jei hatállyal visszamenőleg.

Nyugdíjprémium, egyszeri juttatás

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) szerint ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni.

A GDP-növekedés mértéke – előrejelzések szerint – idén 4 százalék lesz, ezért a Tny.-ben foglaltaknak megfelelően novemberben a nyugdíjasok részére úgynevezett nyugdíjprémiumot, azon ellátások után pedig, amelyek a nyugdíjakkal azonos módon emelkednek, úgynevezett egyszeri juttatást kell megállapítani és kifizetni.

A Magyar Közlöny 161. számában kihirdetett, a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 376/2022. kormányrendelet részletesen meghatározza a jogosultak körét, valamint a prémium, illetve juttatás összegét.

A nyugdíjprémium, valamint az egyszeri juttatás összege megegyezik a 2022. november hónapban folyósított nyugellátás, ellátás havi összege 25 százalékának, de maximum 20 000 forintnak a kormányrendeletben meghatározott szorzóval történő szorzatával. Az alkalmazandó szorzószám 0,5 százalék, miután a Tny. rendelkezéseinek megfelelően a GDP-növekedés tárgyévben várható mértékének [idén 4 százalék] 3,5-tel történő csökkentésével kell megállapítani.

A kormányrendelet meghatározza, hogy, amennyiben valaki több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban részesül, a nyugdíjprémiumot az ellátások együttes összege után kell kiszámítani. Ez azt jelenti, hogy ha az adott személy öregségi nyugdíja és özvegyi nyugdíja után is jogosult a nyugdíjprémiumra, akkor is csak egy nyugdíjprémiumot fog kapni.

Példa: az érintett személy öregségi nyugdíjának összege havi 100 ezer forint, az özvegyi nyugdíjának összege szintén havi 100 ezer forint, akkor nyugdíjprémiumként nem 2x10 ezer forintot (a nyugdíj 25 százaléka, de legfeljebb 20 ezer forint x 0,5) fog kapni, hanem csak 1x10 ezer forintot. (A két nyugdíj együttes összegének 25 százaléka, azaz 50 ezer, de legfeljebb 20 ezer forint x 0,5.)

Hasonló a helyzet, ha az érintett személy egyidejűleg nyugdíjprémiumra és egyszeri juttatásra jogosító ellátásban is részesül, ezen összegeket is össze kell adni, és a juttatást a két ellátás együttes összege után kell kiszámolni.

Nyugdíjprémiumra, illetve egyszeri juttatásra 2022 novemberében az a személy jogosult, aki 2021-ben legalább egy napon, valamint 2022 novemberében

– öregségi nyugdíjban – ideértve a nők kedvezményes öregségi nyugdíját is –,

– mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,

– mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,

– korhatár előtti ellátásban,
– szolgálati járandóságban,
– átmeneti bányászjáradékban,
– táncművészeti életjáradékban,
– rokkantsági ellátásban,
– rehabilitációs ellátásban,
– baleseti járadékban,
– bányászok egészségkárosodási járadékában,
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában,
– rokkantsági járadékban,
– Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
– polgármesterek közszolgálati járadékában,
– honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói, illetve rokkantsági támogatásban,
– hadigondozásról szóló törvény alapján járó pénzbeli ellátásban,
– házastársi pótlékban,
– a házastárs után járó jövedelempótlékban,
– az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,
– a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, valamint
– a nemzeti gondozási díjban

részesül.

Az egyszeri juttatás megilleti azt a személyt is, aki 2022 novemberében

– olyan 2022. évben megállapított öregségi nyugdíjat, valamint a rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságot kap, amelyet újraszámítás nélkül a korábban – 2022 előtt – megállapított és 2021. év legalább egy napján folyósított korhatár előtti ellátás, rokkantsági, rehabilitációs ellátás összegében folyósítanak tovább, illetve

– olyan 2022. évben megállapított rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában részesül, amely ellátás megállapítását közvetlenül megelőzően, 2021. év legalább egy napján, a juttatásra jogosító hasonló típusú ellátásban részesült.

A kifizetések végrehajtásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik. A 2022. november hónapra járó ellátásokat a jogosultak részére már az egyszeri kifizetéssel növelten folyósítják.

Ha a nyugdíjprémiumra, egyszeri juttatásra jogosult személy 2022 novemberében meghal, abban az esetben a prémiumot, illetve az egyszeri juttatást a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint – az elhunyt jogosulttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában pedig az örökös részére – külön kérelemre lehet kiutalni.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Üzletrész-értékesítés

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Kft. ingatlanvásárlása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Kártalanítás – kártérítés áfa

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs