hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Így spórolhatnak a cégek a közzététel összegén

  • adozona.hu

Bár több olyan lehetőséget is biztosítanak a jogszabályok a cégek számára, melyek közvetve vagy közvetlenül jelentős költségmegtakarítással járhatnak, mégis viszonylag kevesen tudják és még kevesebben élnek azokkal a lehetőségekkel. Ilyen közvetlen költségmegtakarítással járó és egyben az ügyintézést könnyítő, azt nagyban egyszerűsítő, alkalmasint gyorsító lehetőség, hogy a cégek közleményeiket a cég honlapján is megjelentethetik, megspórolva ezzel a közzétételi költségtérítés adott esetben több tízezer forintos összegét. Cikkünkben erre a lehetőségre szeretnénk felhívni figyelmüket.

A cégek Cégközlönyben való közzétételi kötelezettségét cégbíróság vagy más bíróság határozata, illetve jogszabály is megalapozhatja. Olyan esetekben, amikor a cégek valamely közlemény közzétételére kötelezettek, akkor ennek főszabály szerint a Cégközlönyben történő közzététellel tehetnek eleget.

A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet szerint amennyiben a közlemény Cégközlönyben való közzétételére jogszabály közvetlenül a céget - ideértve azt is, amikor a közzétételre jogszabály természetes személyt kötelez – kötelezi, akkor a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként 15.000 forint  [7. § (1) a) pontja].

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban Ctv.) pár évvel ezelőtti módosítása lehetőséget nyújt azonban arra, hogy ezt a költséget megspóroljuk.

A cég honlapján történő közzététel lehetősége

A Ctv. szerint amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény (továbbiakban Gt.) a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való közzététellel is eleget tehet. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minősül, és a közzététel megtörténtének igazolásaként a cég a Cégközlöny lappéldányának csatolása helyett jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését megadni.

A jogszabályban szabályozott lehetőség alapvető feltétele, hogy a közlemények honlapon történő közzétételének tényét, valamint a cég elektronikus elérhetőségét, azaz jelen esetben honlapját, illetve annak címét a cégjegyzéknek tartalmaznia kell. Amennyiben ezt valamely társaságnál a cégnyilvántartás még nem tartalmazza, akkor célszerű ennek érdekében a cég honlapját, illetve az azon történő közzététel tényét egy változásbejegyzési eljárás keretében, legkésőbb a következő – amúgy is módosítást igénylő esetben – benyújtani.

Mikor kötelezi a jogszabály a cégeket közzétételre?

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a cég honlapján történő közzétételre kizárólag olyan esetekben van lehetőség, amennyiben a közzétételre a Gt. közvetlenül kötelezi a céget.

Ennek megfelelően több esetben is lehet élni a honlapon történő közzététel lehetőségével, így például minden gazdasági társaság számára adott a lehetőség elismert vállalatcsoportként történő működésről szóló döntés nyilvánosságra hozatalakor [Gt. 57. § (1)], a gazdasági társaságok átalakulása, társasági formaváltása [Gt. 75. § (2)], egyesülése [Gt. 79. § (5)], illetve szétválása [Gt. 84. § (4)] esetén.

Jellegükből adódóan kizárólag a korlátolt felelősségű társaságok élhetnek a cég honlapján történő közzététellel például üzletrész nyilvános árverésre bocsátása előtt [Gt. 139. § (2)] vagy a törzstőke leszállításakor [Gt. 162. § (1)].

A részvénytársaságot egyebek mellett például a visszaváltható részvényhez kapcsolódó vételi vagy eladási jog gyakorlása [Gt. 193. § (4)], vagy éppen az alaptőke emelése [Gt. 256. § (2)] vagy leszállítása [Gt. 271. § (1)] során illeti meg a hivatkozott, honlapon történő közzétételi lehetőség.

A cég honlapján történő közzététellel járó kötelezettségek


Amennyiben valamely cég úgy dönt, hogy él a lehetőséggel és közleményeit a honlapján kívánja megjelentetni, akkor számos szabályra kell figyelemmel lennie. Az alábbiakban néhány mondatban kitérünk arra, hogy a honlapon történő közzététel milyen további kötelezettségeket ró a cégekre. A kötelezettségek egy részét a Ctv., más részüket a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) számú IRM rendelet határozza meg.

1. A közlemény közvetlen megküldésének kötelezettsége

Fontos szabály például, hogy a honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a cég köteles az ismert hitelezői számára elektronikus úton (pl. e-mail) is megküldeni, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a céggel közölte, illetve köteles arra, hogy a közleménnyel összefüggésben feltüntesse azt az időpontot, amikor az említett hitelezőit elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldésével.

2. A honlap folyamatos működtetésének kötelezettsége

A cég köteles a honlapját folyamatosan működtetni. A honlap folyamatos működtetésének a cég abban az esetben tesz eleget, ha biztosítja a honlap megtekintésének folyamatos, havi szinten legalább 98%-os szintű elérhetőségét az interneten keresztül. A rendelkezésre állásnak nem része a honlapon – annak megkezdését legalább 3 (három) nappal megelőzően – meghirdetett karbantartási célú üzemszünet, amely nem lehet hosszabb 48 (negyvennyolc) óránál.

Amennyiben a cég a honlap folyamatos működtetési kötelezettségének nem tesz eleget, a cégbíróság a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárást folytathat le, és az eljárás során intézkedésként törölheti a cégjegyzékből a honlap elérhetőségét, illetve azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.

3. A közzététel időpontjára vonatkozó igazolási kötelezettség

A közlemény közzétételekor meg kell jelölni a honlapon való megjelenítés napját azzal, hogy a közlemény közzététele napjának a honlapon való megjelenítés napja minősül. Célszerű odafigyelni arra, hogy a cég köteles a közleményt a honlapján olyan módon szerepeltetni, amely igazolja a közzététel megtörténtének időpontját.

4. A honlap megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez - elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon - köteles csatolni a korábban a honlapján közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából.

5. A honlap további tartalmára, a tartalom elhelyezésére vonatkozó előírások

Amennyiben a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé, a honlapján köteles jól láthatóan megjelölni a cég cégjegyzékbe bejegyzett, fennálló nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy a honlap a cég honlapja.

A cég köteles a közleményeit a honlapon úgy elhelyezni, hogy azok a honlap főoldalán jól látható „közlemény” menüpont (link) alatt legfeljebb 5 (öt) továbblépéssel elérhetőek legyenek. A közleményt akadálymentes módon megjeleníthetővé kell tenni. A közlemény letölthető dokumentumként is megjeleníthető, melynek további feltételei vannak.

6. A közlemény tartalmára vonatkozó előírások

A közlemény tárgyát egyértelműen meg kell jelölni. A közleményt közérthető formában, magyar nyelven kell közzétenni, mindamellett, hogy nincs akadálya a közlemény tájékoztató jelleggel idegen nyelven történő megjelenítésének.

7. További szabályok

A vonatkozó rendelet további, az adott helyzettől függően fontosnak tekinthető részletszabályokat állapít meg a közzétételi kötelezettséggel, a közlemények módosításával, kijavításával, a többszöri közzététellel, az archiválással, a bejelentéssel, a honlap megszűntetésével vagy éppen a hatósági engedélyek közzétételével kapcsolatosan, így abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy a közzétételi költségtérítés megspórolása vagy egyéb (pl. egyszerűségi vagy kényelmi)  indokok alapján a honlapon való közzétételt választják, úgy a változásbejegyzéskor kérjék az eljáró jogi képviselő segítségét!

Csurgay Ügyvédi Iroda

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalékká vált osztalékelőleg

Szipszer Tamás

adószakértő

Őstermelő és egyéni vállalkozó iparűzési adó

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szekrényzár fordított áfával?

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink