hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Így spórolhatnak a cégek a közzététel összegén

  • Adózóna

Bár több olyan lehetőséget is biztosítanak a jogszabályok a cégek számára, melyek közvetve vagy közvetlenül jelentős költségmegtakarítással járhatnak, mégis viszonylag kevesen tudják és még kevesebben élnek azokkal a lehetőségekkel. Ilyen közvetlen költségmegtakarítással járó és egyben az ügyintézést könnyítő, azt nagyban egyszerűsítő, alkalmasint gyorsító lehetőség, hogy a cégek közleményeiket a cég honlapján is megjelentethetik, megspórolva ezzel a közzétételi költségtérítés adott esetben több tízezer forintos összegét. Cikkünkben erre a lehetőségre szeretnénk felhívni figyelmüket.

A cégek Cégközlönyben való közzétételi kötelezettségét cégbíróság vagy más bíróság határozata, illetve jogszabály is megalapozhatja. Olyan esetekben, amikor a cégek valamely közlemény közzétételére kötelezettek, akkor ennek főszabály szerint a Cégközlönyben történő közzététellel tehetnek eleget.

A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet szerint amennyiben a közlemény Cégközlönyben való közzétételére jogszabály közvetlenül a céget - ideértve azt is, amikor a közzétételre jogszabály természetes személyt kötelez – kötelezi, akkor a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként 15.000 forint  [7. § (1) a) pontja].

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban Ctv.) pár évvel ezelőtti módosítása lehetőséget nyújt azonban arra, hogy ezt a költséget megspóroljuk.

A cég honlapján történő közzététel lehetősége

A Ctv. szerint amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény (továbbiakban Gt.) a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való közzététellel is eleget tehet. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minősül, és a közzététel megtörténtének igazolásaként a cég a Cégközlöny lappéldányának csatolása helyett jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését megadni.

A jogszabályban szabályozott lehetőség alapvető feltétele, hogy a közlemények honlapon történő közzétételének tényét, valamint a cég elektronikus elérhetőségét, azaz jelen esetben honlapját, illetve annak címét a cégjegyzéknek tartalmaznia kell. Amennyiben ezt valamely társaságnál a cégnyilvántartás még nem tartalmazza, akkor célszerű ennek érdekében a cég honlapját, illetve az azon történő közzététel tényét egy változásbejegyzési eljárás keretében, legkésőbb a következő – amúgy is módosítást igénylő esetben – benyújtani.

Mikor kötelezi a jogszabály a cégeket közzétételre?

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a cég honlapján történő közzétételre kizárólag olyan esetekben van lehetőség, amennyiben a közzétételre a Gt. közvetlenül kötelezi a céget.

Ennek megfelelően több esetben is lehet élni a honlapon történő közzététel lehetőségével, így például minden gazdasági társaság számára adott a lehetőség elismert vállalatcsoportként történő működésről szóló döntés nyilvánosságra hozatalakor [Gt. 57. § (1)], a gazdasági társaságok átalakulása, társasági formaváltása [Gt. 75. § (2)], egyesülése [Gt. 79. § (5)], illetve szétválása [Gt. 84. § (4)] esetén.

Jellegükből adódóan kizárólag a korlátolt felelősségű társaságok élhetnek a cég honlapján történő közzététellel például üzletrész nyilvános árverésre bocsátása előtt [Gt. 139. § (2)] vagy a törzstőke leszállításakor [Gt. 162. § (1)].

A részvénytársaságot egyebek mellett például a visszaváltható részvényhez kapcsolódó vételi vagy eladási jog gyakorlása [Gt. 193. § (4)], vagy éppen az alaptőke emelése [Gt. 256. § (2)] vagy leszállítása [Gt. 271. § (1)] során illeti meg a hivatkozott, honlapon történő közzétételi lehetőség.

A cég honlapján történő közzététellel járó kötelezettségek


Amennyiben valamely cég úgy dönt, hogy él a lehetőséggel és közleményeit a honlapján kívánja megjelentetni, akkor számos szabályra kell figyelemmel lennie. Az alábbiakban néhány mondatban kitérünk arra, hogy a honlapon történő közzététel milyen további kötelezettségeket ró a cégekre. A kötelezettségek egy részét a Ctv., más részüket a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) számú IRM rendelet határozza meg.

1. A közlemény közvetlen megküldésének kötelezettsége

Fontos szabály például, hogy a honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a cég köteles az ismert hitelezői számára elektronikus úton (pl. e-mail) is megküldeni, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a céggel közölte, illetve köteles arra, hogy a közleménnyel összefüggésben feltüntesse azt az időpontot, amikor az említett hitelezőit elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldésével.

2. A honlap folyamatos működtetésének kötelezettsége

A cég köteles a honlapját folyamatosan működtetni. A honlap folyamatos működtetésének a cég abban az esetben tesz eleget, ha biztosítja a honlap megtekintésének folyamatos, havi szinten legalább 98%-os szintű elérhetőségét az interneten keresztül. A rendelkezésre állásnak nem része a honlapon – annak megkezdését legalább 3 (három) nappal megelőzően – meghirdetett karbantartási célú üzemszünet, amely nem lehet hosszabb 48 (negyvennyolc) óránál.

Amennyiben a cég a honlap folyamatos működtetési kötelezettségének nem tesz eleget, a cégbíróság a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárást folytathat le, és az eljárás során intézkedésként törölheti a cégjegyzékből a honlap elérhetőségét, illetve azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.

3. A közzététel időpontjára vonatkozó igazolási kötelezettség

A közlemény közzétételekor meg kell jelölni a honlapon való megjelenítés napját azzal, hogy a közlemény közzététele napjának a honlapon való megjelenítés napja minősül. Célszerű odafigyelni arra, hogy a cég köteles a közleményt a honlapján olyan módon szerepeltetni, amely igazolja a közzététel megtörténtének időpontját.

4. A honlap megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez - elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon - köteles csatolni a korábban a honlapján közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából.

5. A honlap további tartalmára, a tartalom elhelyezésére vonatkozó előírások

Amennyiben a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé, a honlapján köteles jól láthatóan megjelölni a cég cégjegyzékbe bejegyzett, fennálló nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy a honlap a cég honlapja.

A cég köteles a közleményeit a honlapon úgy elhelyezni, hogy azok a honlap főoldalán jól látható „közlemény” menüpont (link) alatt legfeljebb 5 (öt) továbblépéssel elérhetőek legyenek. A közleményt akadálymentes módon megjeleníthetővé kell tenni. A közlemény letölthető dokumentumként is megjeleníthető, melynek további feltételei vannak.

6. A közlemény tartalmára vonatkozó előírások

A közlemény tárgyát egyértelműen meg kell jelölni. A közleményt közérthető formában, magyar nyelven kell közzétenni, mindamellett, hogy nincs akadálya a közlemény tájékoztató jelleggel idegen nyelven történő megjelenítésének.

7. További szabályok

A vonatkozó rendelet további, az adott helyzettől függően fontosnak tekinthető részletszabályokat állapít meg a közzétételi kötelezettséggel, a közlemények módosításával, kijavításával, a többszöri közzététellel, az archiválással, a bejelentéssel, a honlap megszűntetésével vagy éppen a hatósági engedélyek közzétételével kapcsolatosan, így abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy a közzétételi költségtérítés megspórolása vagy egyéb (pl. egyszerűségi vagy kényelmi)  indokok alapján a honlapon való közzétételt választják, úgy a változásbejegyzéskor kérjék az eljáró jogi képviselő segítségét!

Csurgay Ügyvédi Iroda

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Bt.-beltag munkaviszonya

Széles Imre

tb-szakértő

Csalásból eredő kár könyvelése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Catering szolgáltatás adó és járulék vonzata

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs