451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2000.4.151 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az első- és másodfokú bíróság által egyezően megállapított tényállás szerint az alperesnek az 1997. szeptember 4. napján jogerőre emelkedett ítélet alapján 2.706.984 forintos követelése állt fenn a K. Kft.-vel szemben. Az ennek behajtása iránt indított végrehajtási eljárásban 1998. március 17-én a végrehajtó lefoglalta az adós telephelyén a perbeli Fiat Fiorino tehergépkocsit 300.000 forint értékben.
A felperes keresetében a gépkocsi foglalás alóli feloldását kérte arra hivatkozással, hogy a...

BH 2000.3.115 Jogszabályok és jogi tartalmak

1995. szeptember 15-én a peres felek írásbeli megállapodást kötöttek egymással. Ebben a felperes vállalta, hogy az alperes folyamatos megrendelései alapján, az általa történő visszaigazolásokban megjelölt határidőben, az alperes részére járműalkatrészeket szállít. Az alperes pedig azt vállalta, hogy a felperes teljesítését követő harminc napon belül az ellenértéket kifizeti, illetve öt évre vételi jogot biztosít az egyszemélyes I. Préstechnikai Kft. üzletrészére 300.000.000,-Ft ellenérték fej...

BH 2000.2.64 Jogszabályok és jogi tartalmak

A bejegyzett cégként működő felperest P. M. 250.000,-Ft, P. M.-né 260.000,-Ft és az I. r. alperes 490.000,-Ft értékű törzsbetéttel alapította, utóbbi két tag pedig önálló cégjegyzési joggal ügyvezetője is volt a felperesnek. A felperes 1992. október 20-án kelt társasági szerződésének II/8. pontja szerint kívülálló személyre az üzletrész csak a taggyűlés hozzájáruló nyilatkozatával ruházható át. Az I. r. alperes írásbeli szerződéssel - 1996. december 20-án - a II. r. alperesre ruházta át a 490...

BH 1999.11.523 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1992. május 28-án kezdeményezett, majd a Cégközlöny 1992. június 18-i számában közzétett felszámolási eljárás során a hitelező kifogással élt a felszámoló igény-nyilvántartásba vételi intézkedése ellen. Sérelmezte azt, hogy a felszámoló az eljárás közzétételét megelőzően lejárt főkövetelése után járó, a felszámolási eljárás tartama alatt keletkezett késedelmi kamat és késedelmi pótlék megfizetése iránti igényét nem a főköveteléssel azonos kielégítési csoport...

BH 1999.9.422 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsofokú bíróság az 59. sorszámú végzésével az M. T. Bank Részvénytársaság (Rt.) és a megyei egészségbiztosítási pénztár (Pénztár) hitelezok által az adós zárómérlegével kapcsolatban eloterjesztett kifogásoknak helyt adott, és a felszámolási zárómérleg fordulónapjáig elszámolható költségeket 10.822.326,- Ft-ban állapította meg. Az elsofokú bíróság a 60. sorszámú végzésével az adós elleni felszámolási eljárást befejezetté nyilvánította, és a gazdálkodó szervezetet megszüntette. A felszámoló...

BH 1999.5.219 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróságnál mint cégbíróságnál nyilvántartott 100.000,-,-Ft jegyzett tőkéjű H & H Betéti Társaság tagjai H. L. (90.000,-,-Ft) beltag és H. R. (10.000,-,-Ft) kültag 1994. december 18-án határoztak a társaság korlátolt felelősségű társasággá történő átalakításáról. Ennek keretében elfogadták az átalakulási tervet és a létrejövő jogutód társaság társasági szerződésének tervezetét. Eszerint a jogutód társaságba új tagként lép be az átalakulás során Sz.-né O. B., aki H. R.-rel közös tul...

BH 1999.4.180 Jogszabályok és jogi tartalmak

A hitelező az elsőfokú bírósághoz benyújtott kifogásában sérelmezte, hogy követelését - mint zálogjoggal biztosított követelést - a felszámoló nem az 1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény (módosított Cstv.) 57. §-a (1) bekezdésének b) pontjába sorolta be. Előadta, hogy vállalkozási szerződés alapján a Gy., Zrínyi u. 60. szám alatti ingatlanon irodaházat épített. A ki nem egyenlített vállalkozói díja biztosítására - a Ptk. 397. §-ának (2) bekezdése értelmében - zálogjogo...

BH 1999.2.83 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság az 1997. január 23-án tartott felszámolási zárótárgyaláson hozott végzésével az adós gazdálkodó szervezetet megszüntette, és elrendelte a cégjegyzékből való törlését. A felszámoló díját 914 045 Ft-ban állapította meg. Kötelezte a felszámolót, hogy G. S.-né részére 30 napon belül 45 310 Ft munkabért és végkielégítést fizessen meg. A felszámolót - a felszámoló szervezetrészére - 30 napon belül 387 020 Ft megfizetésére kötelezte. Megállapította, hogy az S. E. Cs. adóssal szem...

BH 1999.1.36 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésében megállapított és a másodfokú bíróság által kiegészített tényállás szerint az adós betéti társaság ellen 1993. február 24-én indult, majd a Cégközlöny 1994. november 17-i számában közzétett felszámolási eljárás során a hitelező 11.710.000,-Ft és járulékai megfizetése iránti követelését - amelynek biztosítására a hitelező és társai kérelmére az Sz.-i Földhivatal az 1992. november 6-án kelt 38 909/1992. számú határozatával az Sz., P. u. 6. szám alatti ingatlanra vé...

EH 1999.38 Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogerős ítéletben helyesen megállapított tényállás szerint az alperes és a perben nem álló korlátolt felelősségű társaság (kft.) között létrejött közraktározási szerződésekkel az alperes 540 tonna étkezési búza 1996. szeptember 25-től 1997. március 25-ig, 420 tonna takarmányárpa 1996. augusztus 7-től 1997. február 7-ig, valamint 300 tonna étkezési napraforgó 1996. december 4-től 1997. február 4-ig terjedő időre szóló közraktárba vételét és erről közraktári jegy kiállítását vállalta. Az alpe...

BH 1998.12.607 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1995-ben indult, az 1996. május 21-én jogerőre emelkedett 22. sorszámú végzéssel elrendelt és a Cégközlöny 1996/24. számában közzétett felszámolási eljárásban a felszámoló - 1996. július 8-án - az adós által, a hitelezővel az 1995/96-os gazdasági évre kötött termeltetési és szállítási szerződést, valamint mezőgazdasági részesművelési és finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondta az 1991. évi IL. törvény 47. §-ának (1) bekezdésére hivatkozással.
...

BH 1998.10.504 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen az 1994. június 23-án benyújtott kérelem alapján indult és a Cégközlöny 1994. december 29-én megjelent 52. számában közzétett felszámolási eljárásban a hitelező kifogást terjesztett elő a felszámoló azon magatartása miatt, hogy a határidőben bejelentett 18.500.000,-Ft összegű követelését az 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 57. §-a (1) bekezdésének f) pontjába sorolta át. Kérte a felszámoló kötelezését arra, hogy követelését a Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének b) p...

BH 1998.4.193 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1995. november 21-én elrendelt felszámolási eljárásban a kijelölt felszámoló intézkedései ellen a hitelező több kifogást jelentett be. Elsődlegesen kifogásolta az adós gazdálkodó szervezettel 1993. augusztus 30-án tízéves határozott időre kötött bérleti szerződésnek a felszámoló általi azonnali hatályú felmondását, mert egyrészt a bérlemény felújítására fordított költségei, másrészt a kieső albérleti díjak miatt 56.450.000 forint kára keletkezett. Bejelentet...

BH 1998.3.147 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 23. sorszámú végzésével a F.-i Rt. "átsorolás iránti kérelmét" elutasította. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az adós ellen a felszámolási eljárás az 1995. február 28-i Cégközlönyben került közzétételre, a felszámolást elrendelő végzés pedig 1995. január 14-én emelkedett jogerőre.
A F.-i Rt. hitelező kifogást terjesztett elő a felszámoló intézkedésével szemben, kérte - az 5.521.950,-Ft összegben előterjesztett igényéből - a felszámoló által elutasított 504.390,...

BH 1998.3.146 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet felszámolásának közzététele 1992. október 8-án történt. A felszámolási eljárás során a felszámoló értékesíteni kívánta az adós által alapított A. Kft-ben lévő üzletrészt. E kft-ben a másik tag, a C. K. Kft. hitelező 100.000,-Ft törzsbetéttel, amely a kft. törzstőkéjének 0,08%-át teszi ki.
A felszámoló két ízben kísérelt meg értékesítést, első alkalommal 90.000.000,-Ft-ra, második alkalommal 70.000.000,-Ft-ra hirdetett minimális áron, sem az 1993. április 27-re, s...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kata, vállalkozó, gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Csed és gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Gyed extra kifizetése

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31