132 találat a(z) teljesítés időpontja cimkére

Egyéni vállalkozó 2014. évi tagdija Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szíves segítségét kérném az alábbi kérdésben. Egyéni vállalkozó 2014. december hónapban bankból elutalt 25 ezer forint tagdíjat, amit 2014. évben költségként elszámoltunk, elkészítettük a 2014. évi szja-bevallását. A tagdíjról a számla megérkezett 2015. évben, a számlán a kelte, teljesítés ideje, fizetési határidő 2015. év február hó. Mi a teendő ebben az esetben 2014., illetve 2015. évben? Köszönöm a segítséget.

Készpénzfizetési számla dátumai Kérdés

Az áfatörvény 169. paragrafusa a számla kötelező adattartalmának előírásakor egyebek mellett a számla kibocsátásának keltezésére kötelez. Kézzel írott, készpénzfizetéses számla esetén kihagyható a teljesítés időpontja és a fizetési határidő kitöltése? Ha egy szolgáltatás teljesítését követően eltérően datálták a három időpontot a készpénzfizetési számlán, az befogadható, vagy kell-e javíttatni? Szükséges a számlapéldányok begyűjtése és a dátumok áthúzása, illetve azonos időpontra javítása?

Teljesítés fogalma Kérdés

Egyik cégünk eltérő üzleti évet kíván alkalmazni a 2015-ös évtől, ezért a közelmúltban vásároltunk egy új könyvelőprogramot, mellyel kapcsolatban felmerült néhány kérdés. A korábban használt programjaink az EU-s, devizás számlák forintosításakor automatikusan a teljesítés napján érvényes MNB-árfolyamot kínálta fel. A cég az MNB -árfolyamot választotta, így a könyveléskor áfában nem adódott gondunk. Ezzel ellentétben az új program a számla keltének napján érvényes árfolyamot használja. A program fejlesztői azt állítják, hogy a számviteli teljesítés dátuma megegyezik a számla keltének dátumával, így azt kötelező alkalmazni, s nem kívánják a teljesítéskori árfolyamot beparaméterezni a programba. Lehet, hogy az én ismereteim hiányosak, s eddig mindent rosszul csináltam? Gyakran előfordul, hogy a számla keltének és a teljesítésnek a dátuma nem egyezik meg. A régi programunk a főkönyvi kivonat és a beszámoló összeállításánál a teljesítés dátumát vette figyelembe, és a szerint készítette el például a mérleget. Az új program nem a teljesítés, hanem a számla keltének a dátumát nézi. (Tehát, ha a januári raktárbérleti díjról a számlát februárban állítják ki, akkor nem a januári, hanem a februári költségek között szerepelteti.) Véleményük szerint ez a program így jól működik? (Nagyon sok pénzt és energiát fordítottunk ebbe a programba, szeretném, ha minden törvényesen és jól működne, ezért kérem a véleményüket).

Webáruház számlázása Kérdés

Webáruház értékesítésekor bizonyos esetekben kérdéses számomra a számla megfelelő dátuma, így az alábbiakban kérném a segítségüket: 1.) A számla teljesítése és kelte arra a napra szól, amikor a terméket postára adják. Ez helyes-e? 2.) A vevő nem veszi át a terméket, így a posta X nap után visszahozza. Ebben az esetben mínuszos számlát kell kiállítani. Mik a megfelelő dátumok a mínuszos számlán (teljesítés dátuma, számla kelte)? 3.) A vevő átveszi az árut, ki is fizeti, majd X nap múlva visszaküldi, mert nem jó neki, és kéri a vételár visszafizetését. Hasonlóan az előző esethez, itt melyek a helyes dátumok? Előre is köszönöm a választ.

Határozott időre szóló elszámolás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 10 hónapra megkötött szolgáltatásnyújtásról szóló szerződésben a felek egyszeri fizetési időpontot jelöltek meg, mely a szerződés lejártát követően válik esedékessé, a teljesítés-igazolás aláírását követően. Ebben az esetben az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján kell-e a számlán szereplő teljesítés időpontját meghatározni, azaz a teljesítés időpontja meg kell, hogy egyezzen a fizetés határidejével? Határozott időre szóló elszámolású ügyletnek tekinthető-e a fent említett gazdasági esemény? Kötelező-e egy határozott idejű, több hónapot átölelő ügyletnél időszakonként – heti, havi negyedéves – elszámolást alkalmazni (minden év utolsó napjától eltekintve, amit a törvény kötelezően előír)? Az egyszeri elszámolás ténye befolyásolja-e az ügylet határozott idejű elszámolásának megítélését, vagy sem?

Idő előtti számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megbüntet-e a NAV, ha például júliusban számlázunk, de csak augusztusban szállítjuk az árut? Az áfát júliusban megfizetjük. Tisztelettel: Csányi Edit

Közösségen belüli értékesítés teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk gépegységeket értékesít közösségen belül. A rakomány kiszállítása több kamionnal történik, nem egy, hanem körülbelül négy-öt napon belül. A fizetési határidő 30 nap. Mivel gyakorlatilag 1 darab szerződésről van szó, szabályos-e, ha az utolsó felrakodás napján 1 darab számlát állítok ki a teljes értékről, és a teljesítés napja, valamint a számla kelte az utolsó kiszállítás dátuma lesz? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Kovács Istvánné

Ezt is tudni kell az áfáról és az alanyi mentességről a katásoknak Cikk

Továbbra is fejtörést okoz a legkisebb vállalkozások számára az, hogy az egyik évről a másikra áthúzódó bevételt melyik évre kell elszámolni, s átlépik-e vagy sem emiatt az alanyi adómentes határt. Fejtörést okoz az is, hogy a devizában kiállított számlák ellenértékét hogyan kell forintosítani. Egy másik kérdés pedig arra vonatkozott, hogy katás egyéni vállalkozó igénybe veheti-e a családi kedvezményt? Olvasóink katás egyéni vállalkozókra vonatkozó kérdéseire Szipszer Tamás adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Számlázás (számla kelte és teljesítés időpontja összefüggés) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. legyártott egy terméket. A gyártó cég gépi számla kiállításával tesz eleget számlázási kötelezettségének. A számlázáson elkészítették a gépi számlát. A számla kelte két nappal megelőzi a teljesítés keltét, mivel a kiszállítás (tényleges teljesítés) napja ismert volt. A szállító a termékkel együtt vitte a számlát is. A megrendelő arra hivatkozással utasítja vissza a számlát, hogy a számla kelte nem lehet korábbi, mint a teljesítés kelte. Jogszerű a visszautasítás? Válaszát megköszönve, üdvözlettel: Sz. I.

Rejtett aknák az áfatörvényben: havi, negyedéves bevallók, figyelem! Cikk

Január 20-áig kell számot adniuk a havi és negyedéves áfabevallóknak 2014 utolsó adómegállapítási időszakáról. Ugyanakkor a 2015-ös változásoknak, az azokhoz fűződő átmeneti szabályok révén van egynémely olyan összefüggése, amely érinti, érintheti ezt az adómegállapítási időszakot. A következőkben ezeket tekintjük át röviden.

Katás vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértők ! Katás egyéni vállalkozó 2014. évi teljesítéssel kiállított számláinak ellenértéke (bevétel) mely időszakhoz kapcsolódik, ha a banki átutalás 2015. januárban teljesül, és a katás vállalkozó 2015. január 1-jétől a) szünetelteti a vállalkozását b) visszalép a vállalkozói szja alá? Köszönettel!

Időszakos ügyletek 2015. júliustól Kérdés

Tisztelt Adózóna! A 2015. 07. 01-től érvényes új áfaszabályokkal kapcsolatban, melyek az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkoznak majd, lenne kérdésem. Ezeket olvastam eddig róla: visszakerül az áfatörvénybe az a rendelkezés, miszerint időszakos elszámolású ügyleteknél (más néven: folyamatos szolgáltatás) nem a fizetési határidő lesz az elszámolási időszak utolsó napja, hanem a teljesítés időpontja. Ez alól két kivétel lesz: – ha a fizetés esedékessége és a számla/nyugta kibocsátása megelőzi az időszak utolsó napját – a teljesítés időpontja a számla/nyugta kibocsátásának napja lesz; – az első eset alá nem tartozó esetekben, ha a fizetés esedékessége az időszak utolsó napját követő időpontra esik, akkor a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 30. nap lenne. Mivel a idei szabály is az volt, hogy esedékesség például a tárgyhót követő hó 10-e, akkor a teljesítés is a tárgyhót követő hó 10-e, akkor most mi lesz a változás? Olyan, mintha a tárgyhót követő hóra vonatkozó fizetési esedékesség terén ugyanaz lenne a szabály 2015. 07. 01-től, mint eddig. Jól látom? Vagy valamit nem vettem észre? Válaszukat köszönöm.

Számla visszaküldése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem a segítségüket. Az "A" Kft. írásbeli árajánlat alapján szóbeli megállapodást kötött egy műszaki berendezés cseréjére a "B" Kft.-vel. Az árajánlatban 50 százalékos előreutalásban állapodtak meg 2014.10.27-én. Az "A" Kft. előlegszámlát állított ki 2014.10.27-ei teljesítéssel. A "B" Kft. az összeget 2014.10.31-én a számlszámra hivatkozva átutalta. Utólagosan a "B" Kft. visszaküldte a számlát (annak ellenére, hogy a számlát kifizette), amely 2014.11.19-én érkezett vissza. Az volt a kifogása, hogy a teljesítés dátuma nem 2014.10.31., és az "A" Kft. állítson ki helyette másik számlát 2014.10.31. teljesítéssel. Kérdésem az, hogy jogosan küldte-e vissza a számlát a "B" Kft.? Válaszát előre is köszönöm.

Katára áttérés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó folyamatos teljesítésű szolgáltatást végez. 2014. 05. 01-től tért át a katára. Az áprilisi díjáról kiállított számláját az alábbi módon állította ki: teljesítés időpontja: 2014. 05. 03., számla kelte: 2014. 04. 30., fizetési határidő: 2014. 05. 03. Helyes-e, hogy a számlára nem írta rá még, hogy kisadózó, illetve azt még szja-köteles jövedelemnek tekintjük (mvel a valós teljesítmény áprilisban megtörtént, csak az áfatörvény miatt van májusi teljesítés a számlán)? Vagy ez már katás bevétel, és rá kellett volna írni ezt a tényt a számlára?

Számla fizetési határidő Kérdés

Mihez képest számoljuk a számla fizetési határidejét? A teljesítés dátumához vagy a számla keltéhez?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező bankkártyaterminál

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Beolvadás – sajáttőke-elemek

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Vadásztársaság áfakötelezettsége

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close