2808 találat a(z) törvény cimkére

Kúria: a munkaviszony helyreállítása törvényi fikció, nem számít a tényleges munkaképesség Cikk

A BH2024.17. számú ügyben a Kúria azt vizsgálta, hogy amennyiben a munkaviszony megszüntetésének jogellenessége miatt a munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt helyre kell állítani jelentősége van-e annak a körülménynek, hogy a köztes időben a munkavállaló alkalmatlan lett volna munkaköri feladatainak az elvégzésére. Cikkünkben az ügy tanulságait ismertetjük.

2023. évi CXIX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

2023. évi CVIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy
az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége, vagy azoknak egy bizonyos szegmense fenntarthatósági szempontok alapján is objektíven vizsgálható legyen, így a velük üzleti kapcsolatba kerülő, jellemzően pénz- és tőkepiaci szereplők teljesebb képpel rendelkezzenek a szervezetről, vagy annak tevékenységéről;
támogassa az európai zöld megállapodás megvalósítását, valamint biztosítsa azt, hogy a jogi szabályozás összhangban legyen az Európai Unióban hatályba...

2023. évi CIX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az Öpt.A Mavtv.lép.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
134. § (1) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
76. § (1) bekezdés a) pontjában a "Kincstári Egységes Számla" szövegrész helyébe a "kincstári egységes számlák" szöveg,
51. alcím címében a "Kincstári Egysé...

2023. évi CXIV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 29-31. § az e törvény kihirdetését követő 61. napon lép hatályba.
Az 1-28. §, a 35. § és a 43-47. § 2024. július 1-jén lép hatályba.
A 34. § és a 38-40. § 2024. július 2-án lép hatályba.
A 25. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A 26-28. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A 43. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdés...

Alaptörvény-ellenes a „kastélytörvény” több pontja Cikk

Alaptörvény-ellenes a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény több pontja – tartalmazza az Alkotmánybíróság (Ab) honlapján pénteken közzétett határozat, közölte az MTI.

Így változtak a jogi személyek szétválására vonatkozó szabályok 2024-től Cikk

A jogi személyek szétválására vonatkozó szabályozást a 2023. évi XXXIX. törvény és 2023. évi CIX. törvény 2024. január 1-jével megváltoztatta, bevezette a leválást mint új jogintézményt a jogi személy szétválására vonatkozóan. Cikkünkben a legfontosabb változásokat és szabályokat ismertetjük.

Nincs megállás, év végi hajrában a miniszterek – itt az újabb rendeletcunami Cikk

Módosult többek között a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, a villamosenergia rendszerhasználati díjakról szóló törvény, több egészségügyi minisztériumi rendelet, a számviteli szabályokról szóló kormányrendelet, a kis- és középvállalkozásokkal összefüggő egyes intézkedésekről szóló kormányrendelet – derül ki az összesen több mint 70 rendeletet tartalmazó december 28-án éjjel megjelent Magyar Közlöny 2023. évi 191. és 192. számából.

2023. évi CXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az Fttv.

Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 12. § d) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.
A 2. §, a 4. §, a 7. §, a 9. § (2) bekezdése és a 12. § e), f), h) és i) pontja 2024. március 1-jén lép hatályba.
Az 5. §, a 6. §, a 8. §, 9. § (1) bekezdése, a 10. §, a 11. §, valamint a 12. § a)-c) és g) pontja 2024. március 25-én lép hatályba.
A 13. § és a 4-6. alcím 2024. október 1-jén lép hatályba.

2023. évi CXVII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kbt.
lép.Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. február 1-jén lép hatályba.
A 20. § a kihirdetést követő hatvanadik napon lép hatályba.
A 4. §, a 9. §, a 11. §, valamint a 22. § 1. és 10. pontja 2024. április 1-jén lép hatályba.
A 2. alcím
az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási ren...

2023. évi CXIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

2023. évi CXVIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az Mvt.Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. január 1-jén lép hatályba.
A 12. § d) pontja 2024. március 1-jén lép hatályba.
Ez a törvény
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockáza...

2023. évi CV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlésnek e törvény megalkotásával az a célja, hogy Magyarország a fokozott éghajlatvédelmi szándékainkból és vállalásainkból fakadóan elősegítse a klímasemlegességet, előmozdítsa az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését és a dekarbonizáció folyamatát azáltal, hogy részt vesz az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó Európai Unió által kötelezően előírt mechanizmusban.
E törvény hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed az importáruk karbonintenzitását ellensú...

2023. évi LXXXIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Szja tv.
A Tao. törvény


Hatályát veszti az Áfa tv.

A Jöt.

lép.

Az Art.

Hatályát veszti az Art.


...

2023. évi LXXXIV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókra vonatkozó szabályozás átültetése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
A multinacionális vállalatcsoport vagy a nagyméretű belföldi vállalatcsoport tagja a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókötelezettségének e törvény szabályai szerint tesz eleget.
A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókötelezettség alanya a Magyarországon illetőséggel rendelkező csoporttag, amely olyan multinacioná...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó egyéni vállalkozó és gépjárműkereskedelem

Hunyadné Szűts Veronika Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Bankkártyás fizetés

Hunyadné Szűts Veronika Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3