573 találat a(z) többes jogviszony cimkére

Katás vállalkozó, mellette őstermelő járuléka szünetelés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mozgóboltot (ruhákat árul) üzemeltető katás egyéni vállalkozó a járványhelyzet miatt nem tudja gyakorolni tevékenységét. Nincs a kedvezményezett TEÁOR-ban, ezért április 1-jétől szüneteltetné a tevékenységét. Közös őstermelői tevékenységet folytat a férjével. A 2019. évi árbevétele nem haladta meg a 8 millió Ft-ot, 45 éves. Biztosítottá válhat őstermelőként? Mit kell tennie ez esetben? Köszönettel: Nagyné

Biztosítási kötelezettség, járulékbevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérem a segítségét: 1. eset, amikor egy társas vállalkozás tagja személyesen is közreműködik, azonban ezt nem munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban teszi, tehát társas vállalkozó. Díjazást nem vesz fel. Tekintettel más cégben fennálló társas vállalkozói jogviszonyára, járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik ezen jogviszonya után. 2. eset, amikor a vállalkozás ügyvezetője, aki nem tulajdonos, megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, díjazás nélkül. Emellett munkaviszonyban is áll az adott céggel. Ebben az esetben kérdésem az előbb említett jogviszonyra irányul. 3. eset, amikor a társas vállalkozás tagja munkaviszony keretében személyesen közreműködik, valamint emellett megbízási jogviszonyban, külön díjazás nélkül az ügyvezetői feladatokat is ellátja. Ebben az esetben kérdésem az utóbb említett jogviszonyra irányul. Kérdésem, hogy a fent említett esetekben szükséges-e megtenni a bejelentést a T1041-es nyomtatványon, illetve kell-e havonta szerepeltetni a ’08-as bevallásban? Köszönöm megtisztelő válaszát!

Nyugdíjas társas vállalkozó munkaviszonya Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társas vállalkozó nyugdíj melletti munkaviszonyával kapcsolatban szeretném feltenni az alábbi kérdéseket. Egy házaspár mindkét tagja saját jogon nyugdíjas, és közös tulajdonukban áll két kft.. Az „A” Kft.-ben a tulajdonrészük 50-50%, míg a „B” Kft.-ben a férj tulajdonrésze 97%, a feleségé 3%. A férj mindkét kft.-ben már 20 éve ügyvezetői feladatokat lát el, nyugdíjba vonulása óta mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. A feleség is részt vesz a két kft. működtetésében, ugyanakkor már 15 éve teljes munkaidős (napi 8 órás) munkaviszonya van egy nagyvállalattal (1 éve nyugdíj mellett). Kérdéseim: 1. Egy kft. alkalmazhatja-e a saját tulajdonosát munkaviszonyban az illető tulajdonos tulajdonrészének nagyságától függetlenül? 2. Tehát az „A” és/vagy a „B” Kft. alkalmazhatja-e a fenti házaspár 50% illetve 97% tulajdonrésszel rendelkező férfi tagját teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyban? 3. Az „A” és/vagy a „B” Kft. alkalmazhatja-e a fenti házaspár 50%, illetve 3% tulajdonrésszel rendelkező női tagját részmunkaidős munkaviszonyban? Köszönettel.

Több vállalkozásban tulajdonos ügyvezető jogviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság tulajdonosa és ügyvezetője megfizeti 1451-es társas vállalkozói jogviszony alapján a minimum járulékokat. Egy új cég létrejöttekor, ahol szintén tulajdonos és ügyvezető, nem fog jövedelmet felvenni. Az alapító okirat szerint az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszony keretében látja el, és személyesen is közreműködik a vállalkozásban, de mindezt 0 Ft ellenében teszi. Ez esetben az új cégben az ügyvezetővé válás napjával be kell-e őt jelenteni a T1041-es nyomtatványon, ha igen, milyen jogviszonyban (1451 jó-e?), és kell-e róla nullás 08-as bevallást adni havonta? Vagy nem kell bejelenteni, és 08-ast sem kell róla küldeni? (A kettő csak párban működik.) Amennyiben később osztalékot vesz fel, arra létre kell-e hozni 1 napra (a kifizetés napjára) a 1451-es jogviszonyt abban az esetben, ha az előző kérdésre a válasz az, hogy nem kell bejelenteni, és 08-ast küldeni? (Az osztalék nem OEP-hez kerülő jövedelem, de a 08-ason az szja miatt vallani kell, így T1041-esnek is készülnie kell róla, különben hibára fut a bevallás.) Mi erre a helyes megoldás? Megtisztelő válaszát köszönöm!

Katás egyéni válalkozó kötelezettsége főállású munkaviszony megszakításakor Kérdés

Új ügyfelünk heti 36 órás munkaviszony mellett katás egyéni vállalkozó, havi 25 ezer forint kata megfizetésével. Tavaly novemberben főállású munkaviszonya hó közben, 20-án megszűnt, majd 22-étől új, heti 36 órás munkaviszonyt létesített. A NAV felé mindez bejelentésre került. Indokolt-e a munkaviszony 1 napos megszakadása miatt a tárgyhóra 50 ezres forintos katakötelezettség?

Jogviszonyok és járulék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy társas vállalkozó heti 36 órát elérő munkaviszony mellett, aki a vállalkozásban megbízási jogviszonyban végzi az ügyvezetést ingyen. Egy másik cégben is ügyvezetést lát el ingyen megbízási jogviszonyban, de ott nem tag. Amennyiben megszűnik a munkaviszonya (ahol most fizetik utána a járulékokat), hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége? Illetve a munkaviszony megszűnését követően jogosult-e álláskeresési járadékra?

Társas vállalkozói jogviszony – kérdések és ellentmondások 2. Cikk

A társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségek megállapítása talán a társas vállalkozók vonatkozásában okoz a legtöbb nehézséget. Kétrészes cikkünkben az ennek során felmerülő bizonytalanságokkal, ellentmondásokkal foglalkozunk.

Társas vállalkozó Kérdés

Üdvözlöm! Kft., egyszemélyes tulajdonos, ügyvezető, aki nem vesz ki semmilyen jövedelmet, nincs alkalmazásban a cégében, fizet-e tb-t, társas vállalkozónak minősül? Az ügyvezető emellett nyugdíjas és másik társaságnál dolgozik heti 40 órás alkalmazotti munkaviszonyban. Köszönöm előre is válaszát.

Társas vállalkozói jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném a szíves segítségét kéni: Adott egy magánszemély, aki egy bt. kültagja (50%), ugyanezen személy egy kft.-ben ügyvezető (50%), ahol tagi jogviszonyban havi rendszerességgel kap 425 000 Ft tagi jövedelem kivétet. A magánszemély döntése alapján a továbbiakban a bt. ügyeiben is részt kíván venni mint ügyvezető. Kérdésem: milyen formában teheti ezt meg, illetve milyen járulékvonzatai lehetnek ennek, pl. megbízási szerződés, munkaviszony, esetleg megteheti-e hogy a fenti munkáért a bt.-ben nem kér "fizetést"? Amennyiben köteles érte "fizetést" kérni, van-e úgymond alsó határ? Köszönöm.

Családi gazdálkodó és katás vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy családi gazdaság vezetője szeretné a saját nevén lévő és a családi gazdaságban használt mezőgazdasági gépekkel bérmunkát végezni. Jelenleg adószámos magánszemélyként van adószáma és rendelkezik egy heti 20 órás munkaviszonnyal is. Arra gondolt, hogy a bérmunkákat mint egyéni vállalkozó végezné el és ehhez a katázást választaná. Úgy gondoljuk, hogy ezt megteheti és a kataalanyként főállásúnak minősül, tehát havonta 50 000 Ft adófizetési kötelezettsége lesz. Szeretnénk kérni az önök megerősítését vagy cáfolatát.

Katás egyéni vállalkozó, társas vállalkozás ügyvezetője, járulékfizetés Kérdés

Katás egyéni vállalkozó havi 50 ezer forint katát fizet, emellett tulajdonos egy kft.-ben, ahol az ügyvezetést napi 2 órában látja el. Ennek megfelelően fizeti a járulékot. Az ügyvezetésen kívül más tevékenységet nem végez a társaságban. A tényleges tevékenységet alvállalkozók végzik. Kérdés : Helyesen jártunk-e el, hogy csak napi 2 órában jelentettük az ügyvezetőt?

Gyet és 4 órás munkaviszony mellett kata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy ügyfelem gyet mellett katás főállású egyéni vállalkozásban munkát végez. Úgy néz ki, sikerül egy 4 órás állásban munkaviszonyosként elhelyezkednie. Hogyan alakul a kata vállalkozásban a katafizetés, ha a gyet és a napi 4 órás munkaviszony mellett az egyéni vállalkozását is szeretné megtartani? A gyet és a napi 4 órás munkaviszony kiteszi összességében a heti 36 órás jogviszonyt és elég a havi 25 ezer Ft katafizetés? Vagy továbbra is havi 50 ezer Ft katafizetésre kötelezett? Köszönettel: Sallainé

Kata – kft. – járulékfizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy kata szerint adózó egyéni vállalkozó és egyszemélyes kft. ugyanazon személlyel. Működhet-e együtt a kettő? Kata szerint adózó egyéni vállalkozó és több tulajdonossal működő kft. – biztosítás, járulékfizetés szerint melyik az "erősebb"? Elégséges lehet egyéni vállalkozásban a megemelt kata, és így a kft.-ben nincs járulékfizetés mint tag? Az előbbi egyéni vállalkozó, ha a kft.-ben feladatát munkaviszony keretében látja el, az egyéni vállalkozásban a megemelt katát fizeti, helyes így? Válaszát előre is köszönöm.

Ügyvezető biztosítási jogviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Három kft. tulajdonosa mindhárom kft.-ben ügyvezető is. Ebből egy kft egyszemélyes. Az egyik kft.-ben munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat 8 órás munkaviszonyban, a másik két kft.-ben társas vállalkozás tagjaként van bejelentve és nyilatkozik, hogy az egyik kft.-ben megfizeti a járulékot. Ebben a két kft.-ben nem vesz fel tagi jövedelmet. Most alapított egy bt.-t, melyben beltag és főállású katásként biztosított lesz. Kérdésem: a katás bt.-nél fizeti az 50 ezer Ft/hó katát, csökkentheti-e a 8 órás munkaviszonyt, így a másik két kft.-ben továbbra sem kell fizetnie járulékot, ha nem vesz fel jövedelmet? Ha a társasági szerződés nem tartalmazza, hogy az ügyvezetők a feladataikat munkaviszony keretében végzik, csak a taggyűlési jegyzőkönyv (kétszemélyes kft.), akkor is lehet munkaviszonyt létesíteni? Köszönöm válaszát: B. Á.

Szociális hozzájárulási adó őstermelés után Kérdés

Tisztelettel köszöntöm! Munkaviszonyban elért jövedelem több mint 4 millió forint. A cég kivaalany. Ezen kivül van egyéni vállalkozói osztalékalapom, illetőleg őstermelésből származó jövedelmem. A kérdésem az, hogy a szociális hozzájárulási adót hogyan fizetem. Értelmezésem szerint, ha meghaladja a bérjövedelem a szocho felső korlátját, 3576 ezer forintot, abban az esetben már nem kell egyik jövedelem után sem fizetni szochót.Jól értelmeztem-e, vagy az őstermelésből származó jövedelem külön adódó jövedelemként adózik a szocho tekintetében? A kérdésre adott választ megköszönve maradok tisztelettel: Horváth Gáborné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kamatkedvezményből származó jövedelem

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Zrt. nyomdai részvényeinek eladása

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Elhunyt taggal szembeni követelés

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs