185 találat a(z) társasház cimkére

Társasház kettős könyvvezetése Kérdés

Társasházunk több mint 500 albetétes. Az éves közösköltség-előírás meghaladja az 50 millió forintot. Közös terület bérbeadásából nincs bevételünk. Kérdésem:kötelező-e a kettős könyvvezetés?

Katás vállalkozó számláját befogadó vállalkozás adatszolgáltatása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A katás vállalkozó számláját befogadó vállalkozásoknak a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk az állami adóhatóság részére. Mi a teendője egy olyan társasháznak, amelynek nincs adószáma, ám a közös képviselője a társasház részére a közös képviselet díjáról katás számlát bocsát ki, és éves szinten ez az egymillió forintot meghaladja? Köszönettel: Farkas Beáta

Követelések Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lakásszövetkezet, társasház lakástakarék-pénztári befizetései, azok kamatai és állami támogatása az év végén megküldött egyenleg alapján a mérlegben a követelések között kell, hogy szerepeljen (a lejárati év 5 év)? Egyszeres könyvvezetésűek. Válaszát előre is köszönöm szépen! Reményik Anikó

5 százalékos áfa – új lakás, átépített garázs Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy építőipari cég lakásépítéssel foglalkozik, három-négylakásos házakat építenek. A vevővel 2015-ben kötött adásvételi szerződést társasházi lakásokra, garázsra. Bruttó vételárban állapodtak meg. A vevő 2015-ben előlegeket fizetett 27 százalékos áfával. A végszámlát 2016-ban állította ki az eladó (a fennmaradó összeget 5 százalékos áfával), mivel banki hitellel teljesítette a végszámlát a vevő. A tulajdoni lapon és a társasház alapító okiratában garázs és lakás szerepel. Az építési engedélyben viszont benne van, hogy engedélyezik a későbbiekben a garázs tartós tartózkodásra alkalmas helyiséggé átalakítását. Ez így is történt. Birtokba adáskor konyha-étkezőként funkcionált. A kérdésem, hogy a végszámlában garázsként (vételárat arányosítva) kell számlázni 27 százalékos áfával, vagy lakásként 5 százalékos áfával, ahogy ki lett állítva a végszámla? A válaszát előre is köszönöm. Nagyné V. E. Betti

Így is lehet tőkét emelni: na, de minek számít egy félkész ingatlan? Cikk

Befejezetlen ingatlant apportálva emelt egy társaság tőkét, a számviteli elszámolás során viszont számos kérdés merült fel. Hunyadné Szűts Veronika, igazságügyi adó- és járulékszakértőnk válaszolt.

5 vagy 27 százalék áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély kétlakásos lakóingatlan építésének teljes kivitelezésével bíz meg egy erre szakosodott céget. A két lakás hasznos alapterülete nem haladná meg a 150 négyzetméteres küszöbértéket. Az épülettel egybeépítve, mindkét lakáshoz tartozik még garázs és pinceszint, ami tudomásunk szerint nem tartozik bele a hasznos alapterületbe. Milyen áfatartalommal kell kalkulálni a szerződés megkötésekor? Külön kell-e kezelni a lakás és a garázs-, illetve pinceszint kivitelezését, vagy az egész kivitelezés 5 százalékos áfatartalommal köthető meg a szerződés? Köszönöm!

Generálkivitelezés 5 százalékos áfa Kérdés

Tisztelt Adózóna! Generálkivitelezőként építünk egy négylakásos társasházat (150 négyzetméter alatt vannak darabonként, magánszemély a megrendelő), a lakásokhoz egy-egy garázs is tartozik. A szerződés megkötésekor nem bontottuk meg a lakás, illetve a garázs értékét. Ha most számláznánk az ügyfél részére, akkor az egész ügyletre vonatkozik az 5 százalékos áfa, vagy mégiscsak szükséges valamilyen megbontás a garázs miatt? Továbbá Önök szerint a beépített hűtőt, elszívót, sütőt is lehet 5 százalékkal továbbszámlázni, mert az is a kulcsrakész lakás kapcsolódó költsége? Köszönettel, Szentesi Péter

Apport és a többi Kérdés

Kedves Kollégák! Segítséget szeretnék kérni, mivel már annyira belekeveredtem a dolgokba, hogy nem látom a kiutat. Adott egy társaság. Tőkeemelés történt, az egyik tag apportként bevitt egy ingatlant, rajta egy 30 százalékos készültségi fokban lévő társasházzal. A társaság célja, hogy befejezi az ingatlant, és eladja, illetve amit nem tud értékesíteni, azt bérbe adja. A társaságot bejelentettem áfa alá ingatlanértékesítés és bérbeadás tekintetében. Kérdéseim: 1. Az apport ebben az esetben minek minősül? Készlet? Befejezetlen beruházás? Félkész termék? 2. Ha értékesítjük, akkor mi lesz az apporttal? Jegyzett tőke? 3. Mivel bejelentkeztem az áfa alá, így a beruházási számlákból visszakérem az áfát. Viszont vannak saját embereim, akik ezen az építkezésen dolgoznak. Aktivált saját teljesítmény? Köszönöm szépen a segítséget: Anna

Társasháztól levont forrásadó könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társasházunk ingatlanbérleti díjat számláz egy telefontársaság felé. A bérleti díjról számlát állítunk ki, mely a bruttó összeget tartalmazza. A telefontársaság a forrásadót levonja és a nettó összeget utalja át. A társasház egyszeres könyvelést vezet. Kérdésünk, hogyan könyveljük a bruttó összeget tartalmazó számlát és a telefontársaság által levont forrásadót, mivel a nettó összeg érkezik be a bankszámlára, a kimenő számlák így kiegyenlítetlenek maradnak. Köszönettel: Szabóné Sós Ildikó

Fordított adózás építésiengedély-köteles tevékenységnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény értelmében, ha egy társasház építésénél, mely építésiengedély-köteles – a mentestől eltérő áfaalanyiságot választott kft. ingatlan-bérbeadás és értékesítés esetére – a munkadíj fordított adózás alá esik. A kérdésem az, hogy meddig? Mivel a használatbavételi engedélyt egy társasház esetén megadják egy lakás elkészülte után, de mi van a többi lakás esetében, ahol a használatbavételi után festenek, burkolnak vagy bármi mást csinálnak, például válaszfalat húznak fel? Szóval meddig fordított áfás a munkadíj? Végig, a társasház teljes befejezéséig, vagy a használatba vételi engedélyig, amikorig viszont messze nem készül el az összes lakás? Válaszát előre is megköszönve.

Áfa-visszatérítés új lakás építésekor Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 16/2016. kormányrendelet alkalmazásához kapcsolódó kérdés megválaszolásában kérem segítségét. Háromlakásos ház önerős építéséről van szó (tehát nem kulcsrakész ház vállalkozó általi felépítéséről). A ház egyik lakása a szülőé, a két másik lakás a két felnőtt gyermek és házastársaik külön tulajdona (az építkezés kezdetekor a szülő volt a tulaj és az építtető is, később ajándékozási szerződéssel a gyerekek és házastársaik is tulajdonjogot szereztek, ezáltal az építtetők köre is kiegészült velük). Készültségi fok 100 százalékos. Minden számla 2014-2015-ös teljesítésű és fizetési határidejű, ki is vannak fizetve (a garanciális visszatartás kivételével). A ház előzetes alapító okiratát a földhivatalhoz benyújtották, társasházzá csak akkor alakulhatnak, ha már a használatba vételt is bejelentették. Ez még nem történt meg. A szülő és a felnőtt gyermekek most áfa-visszatérítést igényelnek a fenti tényállás alapján, lakásonként külön-külön (a jogosultságuk minden szempontból fennáll). A bank szerint az építtetők nem igényelhetnek vissza áfát, mert az építési engedély "háromlakásos társasház építésére szól". Ám az építési engedélyben ez áll: „"héromlakásos lakóépület”. Eközben a hivatkozott rendelet 69. § (1) pontja a „ lakás” szót használja. Az igénylők lakásonként igényelnék vissza az áfát. Kérdés: mivel a kormányrendelet nem használja az áfa-visszatérítés tárgyában sem az építési engedély, sem a „társasház” szót, jogszerűen jár-e el a bank a visszautasítással? Köszönettel.

Csok a készültségi fok függvényében Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 16/2016. kormányrendelet alkalmazásához kapcsolódó kérdés megválaszolásában kérem segítségét. Háromlakásos ház önerős építéséről van szó (tehát nem kulcsrakész ház vállalkozó általi felépítéséről). A ház egyik lakása a szülőé, a két másik lakás a két felnőtt gyermek és házastársaik külön tulajdona (az építkezés kezdetekor a szülő volt a tulaj és az építtető is, később ajándékozási szerződéssel a gyerekek és házastársaik is tulajdonjogot szereztek, ezáltal az építtetők köre is kiegészült velük). Készültségi fok 100 százalék. Minden számla 2014-2015-ös teljesítésű és fizetési határidejű, ki is vannak fizetve (a garanciális visszatartás kivételével). A ház előzetes alapító okiratát a földhivatalhoz benyújtották, társasházzá csak akkor alakulhatnak, ha már a használatba vételt is bejelentették. Ez még nem történt meg. A felnőtt gyermekek most csok-ot igényelnek a fenti tényállás alapján (a jogosultságuk minden szempontból fennáll). Csok a készültségi fok függvényében: A bank a csok engedélyezéséhez a 100 százalékos készültségi fokra hivatkozva azt várja el, hogy az igénybenyújtás utáni fizetési határidejű számlákat mutasson be az igénylő, minimum a csok-nak megfelelő nettó értékben. A 16/2016. számú kormányrendelet 44. § (3), 47. § (1), (3) és (4) pontja nem ír elő ilyen feltételt, s más pontjai sem. Kérdés: kiolvasható-e a hivatkozott jogszabályból a bank által elvárt feltétel? Ha nem, akkor a bank támaszthat-e szigorúbb feltételt a jogszabályban írtnál? Köszönettel

Társasház bérleti díj számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó helyiséget bérel egy társasháztól. A társasház által a bérleti díjról kiállított számlában a szóbeli megállapodott bérleti díjat külön soron, a fizetendő szja-val csökkenti. Így a számla végösszege ennek a különbözete. Szerintem a bevételeiről neki kell bevallást adni és befizetni az adót. A számlát viszont nem hajlandó javítani, számlából szerintem szja-t nem lehet levonni.

Társasház könyvelése Kérdés

Társasház könyvelése milyen rendszerben történhet? Egyszeres vagy kettős könyvvitel? Milyen szoftver ajánlott a társasházi könyveléshez?

Közös képviselők, társasházak figyelem: ezt kell tudni a bevallásról! Cikk

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett társasházak adóbevallásának benyújtási határideje 2016. február 25., a többiek viszont 2016. május 20-áig ráérnek a bevallással. Mire ügyeljenek a közös képviselők?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező bankkártyaterminál

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Beolvadás – sajáttőke-elemek

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Vadásztársaság áfakötelezettsége

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close