380 találat a(z) szolgáltatás cimkére

Harmadik országba nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Harmadik országban lévő adóalanynak nyújtunk egy speciális szolgáltatást. A vevő által tőlünk megrendelt termék előállításához szerzünk be gyártószerszámokat, amelyeket a harmadik országban letelepedett vevőnknek áfásan számlázunk ki. A szerszámot itt Magyarországon, a telephelyünkön használjuk, de a vevő megtéríti az árát. A szerszámon az életciklusa alatt módosítást kellett végrehajtani a vevő kérésére. A módosítást szolgáltatásként szeretnék a vevőnek kiszámlázni. Mivel olyan eszközhöz kapcsolódik, ami itt van nálunk, és korábban áfásan számláztunk ki, a módosítást, mint szolgáltatást is áfásan kellene számlázni vagy áfamentesen? A válaszukat előre is köszönöm!

Östermelő végezhet-e mezögazdasági gépi szolgáltatást? Kérdés

Egy őtermelő a mezőgazdasági gépi munkálatokhoz rendelkezik minden olyan géppel, ami a termeléshez, betakarításhoz szükséges..Ki szeretné váltani az egyéni vállkozást mezőgazdaságigép-szolgáltatási tevékenységre. Az lenne a kérdésem, hogy az östermeléshez vásárolt gépeket használhatja-e az egyéni vállalkozásban, ha igen, milyen nyílvántartást kell vezetnie, hogy a két tevékenység elszámolása biztosított legyen? Elöre is köszönöm a segítséget. Üdvözlettel Kutasi Gabriella

Önköltségszámítás belső szabályzata alóli mentesség_2 Kérdés

TIsztelt Szakértő! Pontosítom az alábbi linken feltett és megválaszolt kérdésemet: https://adozona.hu/kerdesek/2019_5_22_Onkoltsegszamitas_belso_szabalyza_uam Társaságunk éves beszámolót készít. Korrigált árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot, költségnemek szerinti költségeinek összege meghaladja az 500 millió forintot. Saját előállítású eszközökkel nem rendelkezik. A társaság ugyanakkor adózási-pénzügyi-it szolgáltatást számláz a vállalatcsoport más tagjainak menedzsmentdíj részeként. A társaság a számviteli törvény 14. § (7) bekezdésében nevesített árbevétel és költségnemek szerinti költségvolumen nagyságát egyaránt túllépni, ám éves árbevételének kevesebb mint 1 százalékát teszi ki a végzett szolgáltatások számlázott összege. Társaságunk ez alapján úgy ítéli meg, hogy nem kötelező önköltségszámítási belső szabályzattal rendelkeznie, és könyvvizsgálónk sem jelezte még ennek a hiányát. Helyesen jár el társaságunk, vagy annak ellenére, hogy végzett szolgáltatásunk volumene rendkívül csekély, kötelező volna ilyen belső szabályzattal rendelkeznünk?

Bérmunkában készült termék értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi Z Kft. vásáról jégkrémgyártáshoz anyagot, amit továbbad egy magyarországi cégnek, jégkrémbérgyártásra, de úgy, hogy az anyag az ő tulajdonában marad. A gyártás után visszakerül a megrendelő céghez a kész jégkrém. Kérdésem, hogy ezt szolgáltatásnak tudom-e elszámolni? A jégkrémet a megrendelő Z Kft. Ausztriába fogja értékesíteni. A termékértékesítésről a számlát áfa nélkül kell-e kiállítani az ausztriai vevőnek? Ha igen, akkor a jégkrémhez beszerzett anyag és a bérmunka-szolgáltatás áfája visszaigényelhető-e? Válaszát köszönöm.

Teljesítés időpontja időszakos elszámolás és teljesítésigazolás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk határozatlan idejű szerződést kötött egy vállalkozóval szakértői-kutatási szolgáltatások végzésére. A szerződés szerint a vállalkozó az adott hónapban ledolgozott és a megbízó által teljesítésigazolásban igazolt kutatási óraszám és előre rögzített óradíj alapján havonta (utólag) számlázhatja a megbízási díját. A kérdésem az, hogy tekinthető-e ez a konstrukció az áfatörvény 58. §-a szerinti időszakos elszámolásúnak, vagy pedig a teljesítésigazolásban rögzített teljesítési időpont lesz mérvadó a teljesítési időpont meghatározásakor? Köszönettel

Építőipar: anyag fordított adózása Kérdés

Építőipari cég alvállalkozójától kaptuk az alábbi fordított áfás számlát: üvegkorlátok gyártása anyag részszámla. Új építésű házakról van szó, de nem csak szolgáltatást lehet fordított áfásan számlázni? Anyagköltséget is? Összefoglalva a kérdésem: fordított áfásan teljesített szolgáltatás tartalmazhat-e anyagköltséget, vagy az anyagköltséget 27 százaléks áfával kellene kiszámlázni?

Termék vagy szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Azt szeretném megkérdezni, hogy egy NYOMDA szolgáltatást vagy terméket ad-e el? A nyomda beszerzi az alapanyagot egy épületháló legyártásához, vagy szórólaphoz, vagy molinóhoz, strandzászlóhoz, poszterhez, névjegykártyához stb. A nyomda szaktudásával, munkaidejével „nyomdai szolgáltatásával” készül el (alapanyag és festék felhasználásával) a strandzászló, épületháló stb. A vevő nem ad a nyomdának papírt, matricát, molinó anyagot, pvc stb. alapanyagot. Kérdéses számunkra, hogy akkor mit vesz a másik oldal? Hiszen a papír amíg nem nyomtat rá a nyomda nem szórólap, csak egy üres papír, az épületháló addig csak egy üres alapanyag, amíg nincs méretre körbeszegve, megnyomtatva, attól hívunk poszternek egy papírt, hogy digitálisan rányomtatott egy nyomda. Tehát termék: szórólap, névjegykártya, poszter stb. amit a nyomdától veszünk, vagy szolgáltatás: nyomtatás, varrás stb. Köszönöm!

Jöhet az áfacsökkentés, ha sikeres lesz az adatgyűjtés Cikk

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány az ígéretének megfelelően napirendre veszi a szállodaszövetség által szorgalmazott áfacsökkentést a szálláshely-szolgáltatásban – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a szállodaszövetség közgyűlését megnyitó beszédében szerdán Budapesten.

Névjegykártyakészítés-szolgáltatás számlázása közösségi partner részére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi adóalany (érvényes közösségi adószámmal rendelkezik, székhelye Ausztria) részére szeretnénk névjegykártyát kiszámlázni (szintén érvényes közösségi adószámmal rendelkező adóalanyként szerkesztés, nyomtatás). Belföldön ezt egyéb igénybe vett szolgáltatás címén számoljuk el, megerősítését kérném, hogy közösségi partner részére történt névjegykártya-értékesítés esetén is szolgáltatásként és a közösségi adóalany részére nyújtott szolgáltatás szabályai szerint, áfamentesen tehetem meg a szolgáltatás kiszámlázását. Válaszát előre is köszönöm.

Támogatott beruházáshoz kapcsolódó tanácsadói díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság pályázati támogatást nyert el egy termelő üzem létesítésére. A pályázat benyújtásakor egy pályázatíró társaság segítségét vették igénybe, akik a pályázat elnyerése után, pályázati projektmenedzsment szolgáltatás címen számlát állítottak ki a pályázó részére. Ez a számla pályázatkészítés és benyújtás, projektmenedzsment, illetve mindezekkel közvetlenül kapcsolatos ügyintézést tartalmaz. Mikor járunk el helyesen: ha a számla összegét a pályázatból megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódóan aktiváljuk, vagy igénybe vett szolgáltatásként számoljuk el? Válaszát előre is köszönöm.

Google Cloud Kérdés

Kérem válaszukat, hogy a Google Ireland Limited -től igénybevett google cloud szolgáltatást az 52 számlaosztályba vagy a vagyoni értékű jogok, immateriális javak közé könyveljük le?

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Cím! Társaságunk 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaság. Cégünk sportlétesítmények üzemeltetésével is foglalkozik. A sportlétesítmények az önkormányzat tulajdonát képezik, üzemeltetésre átadásra került a társaságunknak. A bérbeadásból származó bevétel a társaságunkat illeti meg, így az üzemeltetés költségeit is a társaságunk vállalja. A képviselő testület döntött, hogy a gazdasági társaságunk térítésmentesen biztosítsa a sportlétesítmények használatát a sportegyesületek részére. A kérdésünk az alábbiak: Társasági adó vonatkozásában hogyan kell eljárni? Kell-e számlát kiállítani az egyesületek részére? Költségek áfája levonható-e? Válaszukat köszönjük. Tisztelettel: Baricsa Henriett számviteli vezető Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. Emailcím:[email protected] Tel.:30/9636025

Önkormányzati fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk 100 százalékban önkormányzati tulajdonban álló nonprofit közhasznú gazdasági társaság, amely működéséhez működési támogatást, beruházásaihoz fejlesztési támogatást kap az önkormányzattól. Levonható-e azon igénybe vett szolgáltatások áfája, melyeket a működési támogatásból fedez a cég? Például informatikai szolgáltatás, jogi képviselet. A működési támogatást havi egyenlő részletekben utalja át az önkormányzat, támogatási szerződés alapján, számla kiállítására nem kerül sor. Levonható-e azon beszerzések (beruházások) áfája, melyeket a fejlesztési célú támogatásból valósít meg a cég? A fejlesztési támogatást egyösszegben utalja át az önkormányzat, szintén támogatási szerződés alapján, számla kiállítására itt sem kerül sor. Kezelhető-e kétféleképpen a működésre és a fejlesztésre kapott támogatás az áfa megítélése szempontjából? Válaszát köszönöm előre is!

Családi gazda költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Cím! Az alábbi esetben kérném véleményüket: családi gazda tárgyi eszközöket szerzett be, amely eszközöket a saját gazdaságban lévő földjeinek műveléséhez, valamint kiegészítő tevékenységként, szolgáltatás nyújtásához is használ (nem egyéni vállalkozóként!). Az említett eszközök értékcsökkenésének elszámolása miként történhet? Egy összegben is lehetséges-e, és a szolgáltatásból származó bevételével szemben is elszámolhatja-e? Milyen arányban? Válaszukat előre is megköszönve! Timi

Teljesítési hely Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi (áfaalany) cég szállításra előkészítő szolgáltatást nyújt amerikai cég partnerének, akinek belföldön nincs telephelye. Jól gondolom, hogy a teljesítés helye ez esetben a partner székhelye? A számlát pedig helyesen úgy állítom ki, hogy áfát nem számítok fel, és megjelölöm rajta, hogy áfatörvény területi hatályán kívüli? Van bármi más esetleg, amit fel kell tüntetnem a számlán? Illetve ilyen esetben mire kell még odafigyelnem? Például igazolás az amerikai cég részéről, miszerint Amerikában adóalany? Segítségét előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Unión belüli jövedelem adózása, árfolyama II.

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Külföldi napidíj, árfolyam 2

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink