311 találat a(z) szolgáltatás cimkére

Társasház közösségi beszerzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény kérdésemre vonatkozó következményeire szeretnék választ kapni. Egy társasház gazdasági ellenőreként találkoztam a társasház könyvelési szoftverének, illetve sokadik évi frissítésének a számlájával. A számlát egy Angliában bejegyzett gazdasági társaság számlázta (szolgáltatta). A számlán nem szerepelt közösségi adószám, kérdésemre tudtam meg, hogy nem is rendelkezik vele. A termék neve, mennyisége és az ára szerepel forintban a számlán, továbbá szerepel, hogy a szállító alanyi mentes. Szintén kérdésemre kaptam válaszul, hogy az angliai státusza az alanyi mentesség. A társasház rendelkezik adószámmal és alanyi mentes Magyarországon.Első kérdésem, helyes-e, hogy a könyvelési szoftver értékesítése (letöltés útján) valójában nem értékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás? A második kérdésem, helyes-e, hogy a társasház ebben a viszonylatban adóalany és így az áfatörvény 37. §-a vonatkozik rá? A harmadik kérdésem az első folytatása, azaz, ha szolgáltatás kerül kiszámlázásra, akkor a teljesítés helye a szolgáltatást igénybe vevő gazdasági letelepedésének helye? Jelen esetben Magyarország. Az áfatörvény 193. § (3) értelmében, a 139-141. §-ban említett esetekben (itt a 140. §), ha a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, azaz nem járhat el alanyi mentes minőségében. A szolgáltatást igénybe vevő fizeti az adót, 36. §. Nos ebben a paragrafusban elvesztettem a fonalat és ebben kérem a segítségét, hogy a társasház adóalany vagy sem és van-e dolga az áfával? Köszönöm. Feketéné Anna

Szolgáltatás vagy személyi jellegű egyéb kifizetés? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik cég a másik részére könyvelési díjat számláz ki havonta. Minek minősül ez: igénybe vett szolgáltatásnak vagy személyi jellegű egyéb kifizetésnek? Ugyanez a kérdés a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátására. (Egészségügyi szolgáltató kft. állítja ki a számlát, éves szerződés alapján.)

Közösségen kívülről igénybe vett szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egy Közösségen kívüli országból fog igénybe venni rendszeresen szakértői szolgáltatást. Jól gondolom hogy ezt áfa nélkül fogja részünkre kiszámlázni? Nekünk ezt az áfabevallásban nem is kell majd szerepeltetni? Válaszát előre is köszönöm!

Lakásépítés alvállalkozóval Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lakásértékesítéssel foglalkozó cég új építésű lakásait alvállalkozóval építteti. A magánszemély vevőkkel a társaság adásvételi szerződést köt. A helyi adóról szóló törvény 52. § 32. pontja alapján az alvállalkozói telj. értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a polgári törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ideértendő annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;". Egy korábbi adózónás cikkben (http://adozona.hu/kerdesek/2016_11_28_Lakas_epites_ebv) a szakértő ezt írta: "A más kivitelezők által számlázott díjak igénybe vett szolgáltatások. Ezek nem alvállalkozók". A kérdésem, hogy az iparűzési adóalapnál levonható-e a fenti esetben a kiszámlázott munka értéke?

Bevallási kötelezettség fordított adózás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás alanyi adómentesként nyújtanék belga adóalanynak szolgáltatást. Ha jól értem, ez a fordított adózás körébe esik, a szolgáltatás igénybevevője fizeti be az áfát, én pedig „Áfa tv. területi hatályán kívüli” ügyletről bocsátok ki számlát. A kérdésem az, hogy ebben az esetben nekem van-e bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségem? Ha van, akkor ezeknek hogyan tudok eleget tenni?

Tagországok közötti szerződés áfavonzata, szolgáltatás esetében Kérdés

1. Román áfaalany vállalkozó alvállalkozói szerződést köt a magyar vállalkozóval, kiszámlázza a magyarnak, aki szintén áfaalany. Ezt a munkát tovább számlázza a magyar a belgának, akivel szerződéses jogviszonyban áll. Hogyan számláz a román a magyarnak, hogyan számláz a magyar a belgának? Ki fizeti meg az áfát? 2. Magyar vállalkozó köt alvállalkozási szerződést a magyar vállalkozóval, aki a munkát tovább számlázza a belgának. A magyar alvállalkozó alanyi mentes az áfa szempontjából, de akinek számláz, az magyar áfaalany. Az áfás magyar tovább számláz a belgának. Az alanyi mentes nyílván nem tesz áfát a számlára, de a másik magyarnál, aki a belgának számláz, mi lesz az áfával? Mindkét esetben szolgáltatásról beszélünk és a szolgáltatás helye Belgium.

Ingatlannal kapcsolatos költségek tovább számlázása Kérdés

Tisztelt Bartha László úr! Hivatkozva fenti kérdésemre 2018.01.28-án adott válaszára, az ügy pontos megítéléséhez az alábbi kiegészítést teszem. Ennek ismeretében szíveskedjék válaszát kiegészíteni. Az anyavállalatnál az alábbi költségek merültek fel nagy vonalakban: Víz-szennyvíz közműfejlesztés, az értékesítéssel foglalkozó ügyvezető bére és járulékai, jogi tanácsadások díja, terep rendezés költségei, Vízjogi engedélyek, építési vázrajz, kerítésanyag, szennyvíz nyomócső, ivóvíz és szennyvízvezeték-építés. A vállalkozás úgy döntött, hogy az összes felmerült költségét megtérítteti a leányvállalattal az értékesített telkek arányában. Véleményem szerint komplex szolgáltatás nyújtás történik és a fordított adózás alkalmazásnak feltételei adottak. Várom szíves véleményét. Köszönettel Németh Tamásné

Szakkönyvvásárlás az USA-ból Kérdés

Cégünk szakkönyvet vásárolt az Egyesült Államokból, amit a DHL szállított ki. Nincs rá vám és vámáfa. Kell ilyen esetben áfát fizetni a NAV felé, és szolgáltatásnak vagy terméknek minősül az így megvalósult szakkönyvvásárlás?

Tervezési szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy tervezéssel foglalkozó társaság alvállalkozóként egy másik tervező cégnek tervezési szolgáltatást nyújt. Az a cég, amelynek nyújtja a szolgáltatást, Magyarországon bejegyzett NAV adószámmal és magyarországi székhellyel rendelkezik. A szolgáltatás tárgya tekintetében a tervezés egy EU-s országban építendő épületre vonatkozik. Kérdésem:az ügylet mentes-e az áfa alól, hiszen nem magyarországi ingatlanra vonatkozó szolgáltatást végeznek, avagy áfás, miután a megrendelője a feladatnak Magyarországon bejegyzett magyarországi székhellyel és adószámmal rendelkező társaság? Válaszát előre is köszönöm!

Az Uber tevékenységének jellegéről döntött az Európai Bíróság Cikk

Az innovatív koncepció ellenére közlekedési vállalatnak minősül az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber, így érvényesíthető rá a hagyományos taxitársaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás – mondta ki szerdai ítéletében az Európai Bíróság.

Magyar cég belga cégnek szolgáltatást végez Belgiumban Kérdés

A magyar cég generál, ő köt generálszerződést a belgával. A magyar cég magyar alvállalkozókkal szeretné megoldani a szolgáltatást. Az alvállalkozókkal a generálnak milyen szerződést kell kötnie, hogy az alvállalkozók jogszerűen tartózkodhassanak a belga munkaterületen? A generál a belgával hogyan köt szerződést arra vonatkozóan, hogy alvállalkozókat küld ki Belgiumba? A szolgáltatás számlázása milyen módon történik a magyar generál felé? Ugyanolyan feltételekkel, mint ahogyan a magyar generál a belga felé?

Harmadik országból kapott számla utáni áfa Kérdés

Építőiparban tevékenykedő cég szerbiai cégtől vesz igénybe alvállalkozói szolgáltatást. Mi lesz az áfavonzata?

Egyesület tagdíjra tekintettel nyújtott szolgáltatásának adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hogyan kell értelmezni a NAV 13-as tájékoztató füzetében szereplő alábbi fordulatot: "Bevételnek nem minősülő szolgáltatás Az a szolgáltatás, amelyet a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület a magánszemély által fizetett tagdíjára, hozzájárulására, felajánlására tekintettel – az egyesület, köztestület alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében – nyújt, nem minősül bevételnek az abban részesülő magánszemélynél." Ezt úgy kell érteni, hogy amennyiben az adott egyesület folytat vállalkozási tevékenységet, akkor a magánszemélyként kapott szolgáltatások után a magánszemélyeknek vagy a kifizetőnek adókötelezettsége keletkezik minden esetben. Az adott egyesület egy sportegyesület, a tagok kapnak különféle szolgáltatásokat: például belépőjegyek, terembérlet, nevezési díjak stb. alapcél szerinti szolgáltatásokat, hiszen erre hozták létre a sportegyesületet. Köszönettel!

Külföldi vállalkozás Magyarországon nyújtott szolgáltatásának áfavisszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésemre kérem szíves tájékoztatását: Egy angol társaság Magyarországon informatikai szolgáltatást nyújtott. Erről szerződés és számla is készült. A kérdésem az lenne, hogy Magyarországon milyen módon tudja az áfát visszaigényelni? Milyen dokumentumokat és milyen határidővel kell benyújtani a NAV részére? Válaszát előre is köszönöm!

Óriási meglepetés a magyar gazdaságban, korrigált a KSH Cikk

Második olvasatában 0,3 százalékponttal 3,9 százalékosra emelte a bruttó hazai termék (GDP) harmadik negyedévi növekedési adatát ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a november 14-én közölt első becsléshez képest, elsősorban a piaci szolgáltatások vártnál kedvezőbb teljesítményére hivatkozva.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózás külföldi munkaviszony mellett

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Családi kedvezmény

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Repoharak helyes pénzügyi elszámolása

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs