373 találat a(z) szolgáltatás cimkére

Különbözeti adózás közösségen belül Kérdés

Üdvözlöm! Ügyfelem egyedi nyilvántartáson alapuló használtautó-kereskedő. Különbözeti adózást választotta. Közösségen belül vásárol használt személygépkocsit HÉA 312-325 szerint. A közösségi partnertől a beszerzéshez kapcsolódóan kap két másik számlát is, mint közösségi szolgáltatás (szállítási és egyéb költségek). A kérdésem az, hogy a különbözeti adózás megléte mellett ezen költségek áfájánál alkalmazhatjuk-e az áfatörvény 124. § alapján az 50 százalékos levonási hányadot? Ha igen, akkor a 60-as adatszolgáltatásban eltérő adatok fognak szerepelni a két partner között? Köszönettel: Balázsi Anikó

Brexit: szabadkereskedelmi megállapodás híján 47 kilométeres dugó? Cikk

Szabadkereskedelem vagy hatnapos kamionsor – a brit üzleti szektor tanulmányainak kissé tömörített következtetései alapján ez a két szélső lehetőség áll Nagy-Britannia és uniós kereskedelmi partnerei előtt, ha London és az EU nem jut átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra a brit EU-tagság pénteki megszűnése után kezdődő átmeneti időszak végéig.

Szépségszalon üzemeltetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. bérel az önkormányzattól egy üzlethelyiséget, az üzlet szépségszalonnak van kialakítva. A meglévő helyek kihasználása érdekében külső, más vállalkozók– kozmetikus, műkörmös stb. – részére helyet biztosítanának, térítés ellenében. Az új vállalkozók az üzletben meglévő berendezéseket használnák, és csak a munkavégzésükhöz szükséges munkaeszközöket hoznák. Csak akkor dolgoznának, amikor a bérlő kft. dolgozói is dolgoznak, tehát munkarendjüket a szalon nyitvatartása határozná meg. Van olyan ajánlat és kérés is, hogy csak alkalomszerűen, vagyis csak akkor dolgoznának – előzetes időpontegyeztetés után –, amikor van vendégük, és csak az ott eltöltött idő alapján fizetnének a bérlő kft. részére. Kérdésünk, hogy ebben az esetben milyen tevékenység valósul meg, ingatlan-bérbeadás vagy egyéb szolgáltatás, és az utóbbi kérés, ajánlat járható út lehet-e, ha igen, akkor ez milyen tevékenységek közé sorolható be? Az Adózóna kérdések és válaszok között valamikor olvastunk olyat, hogy székbérlés, ez mit takar, esetleg ezt is alkalmazhatnánk. Egy másik fórumon hasonló kérdés eldöntéséhez hivatkoztak az Adóvilág 2015/11. számában megjelent jogszabályra, sajnos ezt nem tudtam elérni. Válaszukat előre is köszönjük! Köszönettel: KP

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy szálloda minimum igénybe vehető csomagja tartalmazza a szállást, reggelit, vacsorát, akkor a számlán milyen megnevezéssel kell feltüntetni a szolgáltatást? Elég a szállást írni, vagy a csomagárnak a megnevezését kell feltüntetni? Köszönöm szépen!

Közös üzemeltetés? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két kft. létrehozott egy 3. kft,-t azzal a céllal, hogy kiskereskedelmi tevékenységet folytassanak. Az üzemeltetést kizárólag az egyik kft. végzi, az ő dolgozói állnak az üzletben, végzik az értékesítést. A kérdés az, hogyan lehet szabályosan végezni az elszámolást, kell-e az üzemeltetőnek számláznia a 3. kft. felé az általa végzett szolgáltatást. Jobb megoldás lenne-e, ha a dolgozók félállásban az egyik kft.-ben lennének, félállásban pedig a 3. kft-nél? Bonyolítja a helyzetet, hogy a másik kft. osztrák cég. Köszönettel!

Anyag (áru) vagy szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni és törvényi hivatkozást, hogy hová könyvelem az alábbi számlát. A számlán gumi és felszerelés is szerepel külön sorban (a gumi és a felszerelés értéke/összege is külön-külön). Ilyenkor nem tudom, hogy hova könyveljem. Szolgáltatást vesz igénybe azzal, hogy felszerelteti a gumit. A gumisnak van a tevékenységi körében kereskedelmi tevékenység is, tehát külön meg is lehetne vásárolni a gumit. Ha külön számlával veszi meg a gumit és külön számlára írják neki a gumi felszerelését, akkor egyértelmű, hogy anyagot vásárol és szolgáltatást vesz igénybe két külön tranzakció keretében. Könyvelés szempontjából mindkettő 5-ös számlaosztály. HIPA szempontjából viszont nem mindegy, hogy hova könyvelem. Mi írja elő ilyen esetben, hogy anyagra vagy szolgáltatásra kell könyvelni (törvényi hivatkozást kérnék hozzá) az ilyen jellegű számlákat, ahol anyag és szolgáltatás van? Miért nem lehet megbontani könyveléskor? Hol van ez leírva? (Én úgy tanultam, hogy nem lehet az ilyen számlákat megbontani.) Válaszát köszönöm! Üdvözlettel: Anikó

Szerszámhasználat kiszámlázása Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Cégünk tulajdonában lévő gyártó szerszámok beszállítóinknál vannak Olaszországban, illetve Németországban. Ezek a gyártók nemcsak nekünk, hanem a konszolidált cégcsoporthoz tartozó más vállalatoknak is gyártanak. Mi az egyes cégek számára gyártott mennyiségek arányában ki szeretnénk számlázni minden testvércégünknek a rájuk jutó értékcsökkenést. Testvércégeink között van EU-n belüli (spanyol), és EU-n kívüli is. Spanyolországban rendelkezünk áfaregisztrációval. Egyik kérdésünk az lenne, hogy milyen áfával állítsuk ki a számláinkat? A másik, hogy ez szolgáltatásnak minősül-e? Válaszát előre is köszönöm!

Harmadik országból igénybe vett szolgáltatás áfája Cikk

Egy magyarországi cég harmadik országbeli ügyvédi irodától vesz igénybe szolgáltatást, amelyről kiállított számla tartalmaz áfát. Ezt az áfát vissza lehet igényelni? Ha igen, milyen procedúrával? Olvasónk kérdéseire Bunna Erika adótanácsadó válaszolt.

Harmadik országba nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Harmadik országban lévő adóalanynak nyújtunk egy speciális szolgáltatást. A vevő által tőlünk megrendelt termék előállításához szerzünk be gyártószerszámokat, amelyeket a harmadik országban letelepedett vevőnknek áfásan számlázunk ki. A szerszámot itt Magyarországon, a telephelyünkön használjuk, de a vevő megtéríti az árát. A szerszámon az életciklusa alatt módosítást kellett végrehajtani a vevő kérésére. A módosítást szolgáltatásként szeretnék a vevőnek kiszámlázni. Mivel olyan eszközhöz kapcsolódik, ami itt van nálunk, és korábban áfásan számláztunk ki, a módosítást, mint szolgáltatást is áfásan kellene számlázni vagy áfamentesen? A válaszukat előre is köszönöm!

Östermelő végezhet-e mezögazdasági gépi szolgáltatást? Kérdés

Egy őtermelő a mezőgazdasági gépi munkálatokhoz rendelkezik minden olyan géppel, ami a termeléshez, betakarításhoz szükséges..Ki szeretné váltani az egyéni vállkozást mezőgazdaságigép-szolgáltatási tevékenységre. Az lenne a kérdésem, hogy az östermeléshez vásárolt gépeket használhatja-e az egyéni vállalkozásban, ha igen, milyen nyílvántartást kell vezetnie, hogy a két tevékenység elszámolása biztosított legyen? Elöre is köszönöm a segítséget. Üdvözlettel Kutasi Gabriella

Önköltségszámítás belső szabályzata alóli mentesség_2 Kérdés

TIsztelt Szakértő! Pontosítom az alábbi linken feltett és megválaszolt kérdésemet: https://adozona.hu/kerdesek/2019_5_22_Onkoltsegszamitas_belso_szabalyza_uam Társaságunk éves beszámolót készít. Korrigált árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot, költségnemek szerinti költségeinek összege meghaladja az 500 millió forintot. Saját előállítású eszközökkel nem rendelkezik. A társaság ugyanakkor adózási-pénzügyi-it szolgáltatást számláz a vállalatcsoport más tagjainak menedzsmentdíj részeként. A társaság a számviteli törvény 14. § (7) bekezdésében nevesített árbevétel és költségnemek szerinti költségvolumen nagyságát egyaránt túllépni, ám éves árbevételének kevesebb mint 1 százalékát teszi ki a végzett szolgáltatások számlázott összege. Társaságunk ez alapján úgy ítéli meg, hogy nem kötelező önköltségszámítási belső szabályzattal rendelkeznie, és könyvvizsgálónk sem jelezte még ennek a hiányát. Helyesen jár el társaságunk, vagy annak ellenére, hogy végzett szolgáltatásunk volumene rendkívül csekély, kötelező volna ilyen belső szabályzattal rendelkeznünk?

Bérmunkában készült termék értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi Z Kft. vásáról jégkrémgyártáshoz anyagot, amit továbbad egy magyarországi cégnek, jégkrémbérgyártásra, de úgy, hogy az anyag az ő tulajdonában marad. A gyártás után visszakerül a megrendelő céghez a kész jégkrém. Kérdésem, hogy ezt szolgáltatásnak tudom-e elszámolni? A jégkrémet a megrendelő Z Kft. Ausztriába fogja értékesíteni. A termékértékesítésről a számlát áfa nélkül kell-e kiállítani az ausztriai vevőnek? Ha igen, akkor a jégkrémhez beszerzett anyag és a bérmunka-szolgáltatás áfája visszaigényelhető-e? Válaszát köszönöm.

Teljesítés időpontja időszakos elszámolás és teljesítésigazolás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk határozatlan idejű szerződést kötött egy vállalkozóval szakértői-kutatási szolgáltatások végzésére. A szerződés szerint a vállalkozó az adott hónapban ledolgozott és a megbízó által teljesítésigazolásban igazolt kutatási óraszám és előre rögzített óradíj alapján havonta (utólag) számlázhatja a megbízási díját. A kérdésem az, hogy tekinthető-e ez a konstrukció az áfatörvény 58. §-a szerinti időszakos elszámolásúnak, vagy pedig a teljesítésigazolásban rögzített teljesítési időpont lesz mérvadó a teljesítési időpont meghatározásakor? Köszönettel

Építőipar: anyag fordított adózása Kérdés

Építőipari cég alvállalkozójától kaptuk az alábbi fordított áfás számlát: üvegkorlátok gyártása anyag részszámla. Új építésű házakról van szó, de nem csak szolgáltatást lehet fordított áfásan számlázni? Anyagköltséget is? Összefoglalva a kérdésem: fordított áfásan teljesített szolgáltatás tartalmazhat-e anyagköltséget, vagy az anyagköltséget 27 százaléks áfával kellene kiszámlázni?

Termék vagy szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Azt szeretném megkérdezni, hogy egy NYOMDA szolgáltatást vagy terméket ad-e el? A nyomda beszerzi az alapanyagot egy épületháló legyártásához, vagy szórólaphoz, vagy molinóhoz, strandzászlóhoz, poszterhez, névjegykártyához stb. A nyomda szaktudásával, munkaidejével „nyomdai szolgáltatásával” készül el (alapanyag és festék felhasználásával) a strandzászló, épületháló stb. A vevő nem ad a nyomdának papírt, matricát, molinó anyagot, pvc stb. alapanyagot. Kérdéses számunkra, hogy akkor mit vesz a másik oldal? Hiszen a papír amíg nem nyomtat rá a nyomda nem szórólap, csak egy üres papír, az épületháló addig csak egy üres alapanyag, amíg nincs méretre körbeszegve, megnyomtatva, attól hívunk poszternek egy papírt, hogy digitálisan rányomtatott egy nyomda. Tehát termék: szórólap, névjegykártya, poszter stb. amit a nyomdától veszünk, vagy szolgáltatás: nyomtatás, varrás stb. Köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Rabat elszámolás főkönyvben

Nagy Norbert

adószakértő

Megbízási jogviszony szocho fizetése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3