244 találat a(z) személyes közreműködés cimkére

Egyszemélyes kft.-ben munkaviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Ptk. 3:112.§ (1) bekezdése szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az ügyvezető a kft.-ben személyesen közreműködik, jelenleg társas vállalkozói jogviszonyban fizeti meg a kötelező járulékokat. Ha az alapító okiratban nincs intézkedés a munkaviszonyról vagy megbízási jogviszonyról, akkor a munkaviszonyban történő ügyvezetés és személyes közreműködés ellátásához szükséges-e az alapító okirat módosítása a cégbíróságnál, vagy elegendő egy "alapítói határozat" az ügyvezető jogviszonyának módosításához és ennek alapján a munkaszerződés létrejöttéhez? Válaszát tisztelettel köszönöm: Rozika könyvelő

Nyugdíjas (többes) ügyvezezető, 08-as Kérdés

Tisztelt Szakértő! Öregségi nyugdíjas ügyvezető igazgató "A" Kft.-ben, itt kap jövedelmet, és megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot is (7110 forint). "B" Kft.-ben szintén ügyvezető, de itt már nem részül semmilyen jövedelemmben. Kizárólag a cég működtetése miatti ügyintézést végzi, személyes közreműködése nincs a cégben, ami szinte alig működik, valószínűleg végelszámolás lesz jövőre. Kérdésem a "B" cégre vonatkozik: 1. kérdés : a T1041-en kell-e bejelenteni a nyugdíjas ügyvezetőt? 2. kérdés: 08-as bevallást kell-e küldeni "B" cégben havonta? Köszönettel Lengyel Krisztina

Többes jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi személynek az alábbi jogviszonyai állnak fenn: - Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló - Kft. tagjaként személyes közreműködésre kötelezett - Katás egyéni vállalkozó A kérdés, hogy milyen járulékot kellene fizetni a kft.-ben és a katában? A kft.-ben a főiskola mellett nem kötelezett minimum járulékot fizetni. A személyesen közreműködő kft.-tag csak 25 ezer katát fizet. DE! ha a katát és a főiskolát nézzük, akkor aszerint 50 ezer a kata. Köszönettel

Meg kell szüntetni? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Küldeném be az igénybejelentő nyomtaványt korkedvezményes nyugdíjra. Egyébiránt mellékfoglalkozású társas vállalkozó is vagyok, ezt a jogviszonyt tudomásom szerint már nem kell megszüntetni [Tbj. 5. § (1)], mert "átvált" kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóvá. A kitöltendő K03 nyomtatvány azt írja, hogy meg kell szüntetni a személyesen közreműködő státuszt. Most hogyan töltsem ki a nyomtatványt? Köszönettel!

Társas vállalkozó többes jogviszony Kérdés

Az alábbi linken található szakértői véleménnyel kapcsolatban lenne kérdésem: Amennyiben a társas vállalkozó az ügyvezetést és a társaságban történő személyes közreműködést is munkaviszonyban látja el heti 5 órában, és ez után a munkabér után megtörténik a járulékfizetés, és emellett főállású katás egyéni vállalkozó (50 ezer forint katát fizet), akkor a minimálbér utáni úgynevezett kötelező járulék fizetés fennáll-e mint társas vállalkozó? Figyelembe véve, hogy a személyes közreműködését munkaviszonyban látja el. http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Tulajdonos_ugyvezeto_es_katas_tb_tobbes_sze_UNWA2Z#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_daily&utm_content=201609_old_subscribed

Személyes közreműködés Tbj. szerinti fogalma Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Tbj. törvény használja a "személyes közreműködés" fogalmát, de sem maga a törvény, sem a végrehajtási rendelete nem ad rá pontos meghatározást. Hogyan kell ezt helyesen értelmezni? Az új Ptk. hatályba lépésével a továbbiakban is igaz-e az a Gt.-ből származó korábbi értelmezés, hogy maga az ügyvezetés nem minősül személyes közreműködésnek? Köszönettel. Pap Attila

Katás bt. beltag csed, gyed Kérdés

Egy katás bt. beltagja (a beltag a kata adózó) kismama. A szülés várható időpontja 2017. 12. 20. Kérdés: Fizetnie kell a katát addig, amíg meg nem szül? A csed 6 hónapig jár, a csed ideje alatt kapja a 90 000 forint alapján a csedet és az 50 000 forint katát nem kell fizetni? A gyermek fél éves kora után már közre működhet a bt. tevékenységében és kapja a gyedet is? A féléves időszakra a bt. kültagját felveheti-e munkaviszonyba mint ügyvezetőt, vagyis az ügyvezetést és a közreműködést munkaviszonyban látná el. Ezzel a megoldással nem kell társaságiszerződés-módosítást eszközölni, a beltagság nem kerülne átadásra senki részére.

Jogi útvesztőben a csed, gyed, gyet mellett vállalkozók: mutatjuk, miért Cikk

Számos kérdés érkezik az egyéni és társas vállalkozók csed, gyed, illetve gyes vagy éppen ápolási díj melletti tevékenységével, személyes munkavégzésével kapcsolatban. Cikkünk elején rögzítjük az elfogadott gyakorlatot, a későbbiekben pedig kitérünk arra, hogy adott esetben miért érezhetnek ellentmondást a jogalkalmazók a vonatkozó rendelkezések között.

Katás bt. kültagjának közreműködése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy katás bt., ahol jelenleg a beltag személyes közreműködésre kötelezett és a vezető tisztségviselő is (ügyezető), aki után fizeti a bt. a katát. (Nem főállású, mert 36 órás munkaviszonnyal rendelkezik.) Változna az ügyvezető személye, aki személyes közreműködésre kötelezett és ügyvezető is lenne, főállású katás lenne, 50 ezer forint/hó katafizetéssel. A bt. bevétele olyan tevékenységből is származik, amit a kültag látna el, például könyvelés. Mérlegképes regisztrációra szükség van a cég által kiszámlázott bevételhez? Lehetséges-e, hogy a kültag ezt a tevékenységet 0 forint megbízási díjért vállalja el? A bt. bevétele és nyeresége teljes egészében a beltag jövedelme lenne. Mivel családi vállalkozásról van szó, ez nem jelent problémát. Kérdés az, hogy havi 1 fő utáni kata fizetésével (50 ezer forint lenne) cirka havi 250 ezer forint bevétel utáni járulék-adó rendezett lenne? Ha már 2 fő után kell katát fizetni, az már nem éri meg a vállalkozásnak, illetve a kültag nem vállalhat keresőtevékenységet (összeférhetetlenségi szabályozás miatt). Ha november 1-jétől szeretnék a módosítást, akkor a NAV-hoz milyen nyomtatványon meddig kell azt bejelenteni? Ha november 15-étől változik az ügyvezető személye, akkor novemberben hogyan kell fizetni a katát? Lehetséges-e, hogy valaki jövedelem nélkül, ingyenesen végezzen tevékenységet a bt.-ben, amelynek nem tagja? Válaszát előre is köszönöm! Üdv: Zsuzsa

Ügyvezető munkaviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy magánszemély egyszemélyes kft.-t alapított, melyben Ő az egyedüli tulajdonos és ügyvezető. 1.) Az alapító okiratban nincs információ arról, hogy személyesen közreműködne a társaságban, így vélelmezhető, hogy nem működik személyesen közre? 2.) Kikötés az alapító okiratban, hogy az ügyvezetést munkaviszonyban látja el. Jól gondolom, hogy akkor munkaviszonyosként kell Őt bejelenteni, és nem minősül társas vállalkozónak? Ebből következően a társaság csak a tényleges munkabér után a fizeti meg a szükséges járulékokat és adókat? 3.) A magánszemély nemcsak az ügyvezetést, hanem egyéb a társaság tevékenységével kapcsolatos munkákat is végez, mellette irányítja a többi munkavállalót. Egy munkaviszonyban végezheti minden feladatát és elegendő a munkaszerződésében leírni ezeket (ügyvezetői és egyéb)? Köszönöm válaszukat!

Ügyvezető biztosítási jogviszonyának bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője az ügyvezetést és személyes közreműködést is munkaviszonyban látja el a kft.-ben. A 17T1041 -es bejelentésben nem lehet két munkakört, FEOR számot bejelenteni. Személyes közreműködés például szakács, ezt jelentem be – ez nem gond –, az ügyvezetés bejelentését hogyan tudom megoldani? A munkaszerződésben szerepel mindkét feladat ellátása. Köszönöm válaszát .

Többes jogviszony gyes alatt Kérdés

Széles Imre úr 2017.01.26., 10 óra 5 perces dátummal megjelent válaszadásával kapcsolatban szeretnék kérdezni (http://adozona.hu/kerdesek/2017_1_26_tobbes_jogviszony_gyes_alatt_pga). A C) pontban ha társas vállalkozóként működik közre az illető, és a D) pontban a munkaviszonya nem éri el heti 36 órát, akkor valóban terheli a minimális járulékfizetési kötelezettség akkor is, ha jövedelmet nem vesz fel. De tudomásom szerint, akár a kft. egyetlen ügyvezetője is dönthet úgy, hogy az ügyvezetősége és a személyes közreműködése is belefér napi 2 órába, és ezt munkaviszonyban kívánja ellátni. Ilyenkor a minimális bére a minimálbér/garantált bérminimum arányos része (ebben az esetben 1/4), és tudomásom szerint ilyenkor más fizetendő nem lenne. Köszönettel!

Főállás melletti egyéni vállalkozás csed alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 40 órás munkaviszony melletti normál egyéni vállalkozó. Csedben fog részesülni a munkaviszonyából. Mindenhol azt hangoztatják, hogy ha felvesz valakit az egyéni vállalkozásába, akkor számlázhat. Viszont olvastam, hogy a munkáltatói tevékenység kimeríti a személyes közreműködés fogalmát. Személyesen közreműködik, mivel a munkáltatói jogokat gyakorolja, hisz bért fizet, szabadságra enged, akkor elveszíti a csedet? Köszönöm.

Kft.-tulajdonos személyes közreműködése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérném a segítségét, hogy milyen esetekben (ha van ilyen) kötelező az egyszemélyes kft. tulajdonosának (tagjának) a személyes közreműködése? A kft-.ben több munkaviszonyban álló munkavállaló is dolgozik, az ügyvezetést nem a tag látja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyvezető. Köszönöm a segítségét. Tisztelettel: Gulácsiné

Kft. ügyvezetője Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyszemélyes kft. tagja egyben a cég ügyvezetője. Más feladatot nem lát el a kft.-nél. Az ügyvezetői feladatokat megbízottként látja el. A díjazása havi 300 000 forint, mely a "társas vállalkozás személyesen közreműködő tag" díjazásaként kerül elszámolásra. A bejelentés is személyes közreműködő tagként történik. Az új Ptk. 3:112. §. alapján (1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. (2) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el. (3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. Kérdésem, hogy helyes-e így az eljárás, vagy tisztán megbízási jogviszonyként kellene elszámolni, nyilvántartani az ügyvezető jogviszonyát, díjazását? A választ előre is köszönöm! Szabó Béla

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Polgári jogi társaság

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Németországi tankolás elszámolása itthon

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs