65 találat a(z) szakmai gyakorlat cimkére

Duális képzés szakmai gyakorlata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatunk duális képzésben részesülő egyetemi hallgatót. A szakmai gyakorlatot biztosítjuk részére együttmüködési megállapodás alapján. Díjazásként minden hónapban a minimálbér 65 százalékát fizetjük. Kérdésem az lenne, hogy ha a gyakorlat ideje alatt beteg, jogosult-e betegszabadságra, vagy csak igazolt távollétnek minősül a betegség ideje? Évi 20 nap szabságra jogosult. Kösznöm válaszát.

Kötelező szakmai gyakorlat Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő témában kérném a segítségét. Egy étterem diákok számára biztosít lehetőségét a kötelező szakmai gyakorlat teljesítésére. (A kötelező szakmai gyakorlat esetén mind nyári, mind évközi szakmai gyakorlat előfordul.) A cég minden esetben köt együttműködési szerződést a gyakorlati képzést szervező iskolákkal, intézményekkel. A tanulók között található középiskolás, OKJ-s képzésben részt vevő és felsőfokú tanulmányokat folytató is. Szeretnék érdeklődni, hogy ebben az esetben van-e bejelentési kötelezettsége a cégnek a szakmai gyakorlatot folytató szakközépiskolás, a felsőfokú intézménybe járó és az OKJ-s tanuló esetén a NAV felé a 18T1041-es nyomtatványon? Kell-e bármilyen juttatást fizetni a diákoknak? Illetve milyen összegű adófizetési kötelezettség terheli a különböző diákok jövedelmét? Segítségét előre is köszönöm!

Hallgatói munkaszerződés díjazása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk együttműködési megállapodást kötött egyetemista hallgató szakmai gyakorlati idejére. A gyakorlati idő 4 hét. Az lenne a kérdésem, hogy erre a négy hétre kell-e díjazást fizetnie a cégnek? Továbbá kell-e hallgatói munkaszerződést kötni, akkor is, ha van, akkor is, ha nincs fizetési kötelezettsége? Köszönöm válaszukat.

Szakmai gyakorlat igazolása Kérdés

T. Szakértő! Egy munkaviszonnyal rendelkező dolgozó esti iskolában kereskedelmi képzést tanul, későbbiekben ezen a területen szeretne dolgozni. 50 óra kereskedelmi gyakorlatot kell igazolnia az iskolában. Egy élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó kft. hogyan tudná ezt megtenni? Be kell-e jelenteni, kell-e kötelező munkabér, esetleg valamilyen szerződés? Köszönettel Fidler Gáborné

Szakmai gyakorlat Kérdés

Felsőoktatási intézmény hallgatójának a 4 hét gyakorlati idejére nem kötelessége hallgatói szerződést kötni. Ebben az esetben milyen formában, mennyit, és milyen adó- és járulékterhekkel lehet fizetni a gyakorlaton résztvevőnek?

Együttműködési megállapodás felsőoktatásban, díjazás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég 12 hetes egybefüggő időtartamra foglalkoztat felsőfokú intézményben tanuló hallgatót szakmai gyakorlatra, hallgatói munkaszerződéssel, az egyetem és cég között együttműködési megállapodással. A díjazás mértéke az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján lett megállapítva. A törvény szerint a díjazás mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb minimálbér 15 százaléka. Helyesen járunk-e el, ha a 138 000 forint minimálbért alapul véve a díjazása hetente 20 700 forint? Előre is köszönettel

Egybefüggő, hat hetet meghaladó szakmai gyakorlat díjazása Kérdés

Kedves Szakértő! Tisztában vagyok a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdésével, a hallgatói munkavégzés szabályaival, azonban a kérdésem, hogy a HAVI minimálbér 15%-át (20 700 forint) vesszük alapul a hat hetet meghaladó egybefüggő szakmai gyakorlat díjazása esetén, vagy a HETI minimálbér 15 százalékát? A törvény nem mondja ki egyik lehetőséget sem, bár épp ezért számomra az értelmezés a HAVI minimálbér 15 százaléka melett szól. De találtam olyan véleményezést más portálon, amely szerint "a gyakorlat hetekben történő számolása indukálja, hogy a juttatást is egy hétre nézve számolja, azaz a legkisebb heti munkabér tizenöt százaléka a minimum fizetendő. Várom mihamarabbi válaszukat, Köszönettel, H. Csilla

Mérlegképes regisztráció másik szakmakörbe Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1995-ben szereztem meg a mérlegképes könyvelői bizonyítványomat. Akkor még 5 év szakmai gyakorlatot követően lehetett elkezdeni a képzést, ami 3 évig tartott. Nem kaptunk külön szakosítást, egységes képesítés volt. Én 1995. június 7-én kaptam meg a bizonyítványomat, és június végén helyezkedtem el egy mérlegképes könyvelő egyéni vállalkozónál, mint alkalmazott könyvelő. Minden munkát végeztem, amit csak a vállalkozásokkal kapcsolatban kellett. 1997. január 1-jétől 1998. 09.30-áig a saját alapítású cégünknél voltam bejelentve, mint irodavezető, ítt is vállalkozások könyvelésével foglalkoztam. Majd 1998. 10. 01-től áthívtak a helyi általános iskolába gazdasági felelős munkakörbe, ahol pénztárt ellenőriztem, pályázatokat bíráltam el, költségvetéseket készítettem, 1999. február 28-ig. Ezt követően a helyi önkormányzatnál pénzügyi irodavezető lettem. Ekkor kellett már a mérlegképes regisztráció, a továbbképzésre a munkahelyem küldött, amit évente el is végeztem. Amikor igényeltük a nyilvántartásba vételt, még lehetett vállalkozói szakra vagy államigazgatási szakra kérni az igazolványt. Én is ezt tettem, de mivel akkor államigazgatási szervnél dolgoztam, csak az államigazgatásit kaptam meg. 2007-ben már csak a saját cégemnél bedolgoztam, néha a vállalkozások könyvelését segítve, de amikor már azt is külön választották, hogy melyik továbbképzésre kell menni, és engem az államháztartásira köteleztek, abban az évben már nem tudtam letenni a vizsgát mindkettő szakból. Az az igazság, hogy nekem az államháztartási szakirányra nincs már szükségem, mert itthonról néha bedolgozom, de csak vállalkozási szakterületen. Ezen a szakterületen szeretném megkapni újból a mérlegképes igazolványt, új regisztrációval. Kérdésem: ha van kimondottam vállalkozási területre vonatkozó képesítés megszerzése után 6+22 hónapom = 2 év 4 hónap, a továbbiakban plusz 5 hónap gazdasági vezetőként, összesen tehát 2 év 9 hónap, a többi az államháztartásban számvitelt igazol, 2007 10. hóig, akkor megfelelek-e annak a követelménynek, hogy a végzettséget követően kell 3 év szakmai gyakorlat? A mérlegképes előtt 1992. szeptembertől 1994. július végéig vállalkozásoknál dolgoztam, mint szakadminisztrátor, áfaanalitikus, adminisztrátor, számlázó. Most elkezdeném a kreditpontok gyűjtését a regisztrációs kérelemhez, de nem tudom, elfogadják-e a három évemet. Várom mielőbbi válaszukat, üdvözlettel.

Étkezés szakmai gyakorlat idejére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Duális képzésben résztvevő hallgató részére szakmai gyakorlat idejére milyen formában kell/lehet étkezést biztosítani, és ennek milyen adóvonzata van. Ugyanez a kérdés felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgató esetében, a szakmai gyakorlat idejére. Köszönettel várom megtisztelő válaszát.

Szakmai gyakorlat Kérdés

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 44. § (1) szerinti hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató 8 hetes szakmai gyakorlatának idejére mekkora összeget kell a szakmai gyakorlóhelynek minimálisan kifizetnie?

Étkezési hozzájárulás kötelező gyakorlatra: kinek, mennyit kell adni? Cikk

Milyen formában és milyen összegben kell étkezési hozzájárulást juttatni gyógyszertári kötelező gyakorlatra tanulószerződéssel foglalkoztat tanulónak (OKJ-s esti képzés), aki heti 12 órát tölt a gyakorlati helyen? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.

Megbízási szerződés nyugdíj mellett Kérdés

A Tny. 83/C § (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban áll. Kérdésem, hogy amennyiben állami fenntartású szakközépiskolában szakmai tárgy kötelező szakmai gyakorlatának vezetésére öregségi nyugdíjast kívánnak felkérni megbízási szerződéssel – heti 8 óra terjedelemben – ez közalkalmazotti jogviszonynak minősül-e, és emiatt szünetelne-e a nyugdíjas gyakorlatvezető öregségi nyugdíjának folyósítása a megbízás időtartamára?

Hallgatói munkaszerződés, középiskolai szakmai gyakorlat Kérdés

Kedves Szakértő! Szeretnénk szakmai segítségét kérni abban, hogy hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú szakmai gyakorlatosok esetén van-e járulék levonási kötelezettség? A díjazás nem haladja meg a minimálbér összegét havonta, tehát az szja törvény szerint adómentes juttatásnak minősül. A hallgatókra a 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási törvény 44. § (1) a) bekezdés vonatkozik. A hallgatói munkaszerződés alapján képzési program, a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatók nem minősülnek biztosítottnak, ezért véleményünk szerint járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik (nyugdíj-, egészségbiztosítási, munkaerő-piaci járulék). Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli-e a munkáltatót az esetükben? Együttműködési megállapodás alapján, összefüggő középiskolás szakmai gyakorlat esetén a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott gyakorlatosokkal megegyező az eljárásrend, adó- és járuléklevonás, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetés tekintetében? Kérjük a fentiekben szíves segítségét, megerősítését. Válaszát előre is köszönöm!

Szakmai gyakorlat Mt. Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-tagállamban tanuló magyar állampolgár töltené szakmai gyakorlatát magyarországi munkahelyen, a hazai jogszabály alapján együttműködési megállapodás keretein belül (térítésmentesen). Lehet-e ez jogszerű (feltételezve, hogy a másik tagállamban elfogadják)? Ha igen, akkor melyik tagállam jogát érdemes kikötni a megállapodásban? Jogszerű, ha a magyart köti ki az egyetem és a hazai munkáltató? Jól gondolom, hogy a térítésmentes gyakorlat lehetősége és elfogadása a másik tagállam jogától függ? Segítségét köszönöm. Tisztelettel.

Kötelező gyakorlat felsőoktatásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég kötelező szakmai gyakorlatra hallgatókat foglalkoztat. Az egyetemmel a cég kötött együttműködési megállapodást. Vehet-e igénybe év végén szakképzési hozzájárulásból kedvezményt? Válaszát köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Alanyi mentes küszöbérték túllépése

Kelemen László

adószakértő, jogász

Alanyi mentes társaság online tananyag értékesítése

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 február
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close