94 találat a(z) nonprofit cimkére

Minimumadó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közhasznú nonprofit egyesület minimumadóra kötelezett-e? Segítségét köszönöm: Ildi

Nonprofit társaság társaságiadó-fizetési kötelezettsége Kérdés

Tisztelt Cím! Az alábbiakban segítségüket szeretnénk kérni egy nonprofit közhasznú kft. társasági adó elszámolásával kapcsolatban. Adatok Társaság összes bevétele: 63.631.739 Ft Eredménye: 3.260.391 Ft Alaptevékenység bevétele: 50.777.495 Eredménye: 1.016.250 Ft Vállalkozói tevékenység bevétele: 12.854.245 Ft Eredménye: 2.244.141 Ft A társaság támogatásban részesült: 18.269.425 Ft - elkülönített alapoktól: 7.316.245 Ft - alapítói befizetés: 9.930.000 Ft (önkormányzat 100%-os tulajdonos, mely működési pénzeszköz átadás történt) - vállalkozási tevékenységéhez magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott vissza nem térítendő támogatást: 1.023.180 Ft. A mi számításunk szerint az alábbiak szerint alakul a tao fizetési kötelezettsége: Bevétel: 12.854.245/63.631.739=20.201.% Tao-alap csökkentő tételek:- ÉCS 2.285.088 Ft -Vállalkozási tevékenység eredményének 20%-a: 448.828 Összesen: 2.733.916 Ft, Tao-alap növelő tételek: ÉCS 2.285.088 - Nem a váll.tevékenységhez kapott támogatás * 25,75 % 18.269.245 * 25,75% 4.704.331 Összesen: 6.989.419 Köztes adóalap: 2.244.141 - 2.733.916 + 4.704.331 =4.214.556 Korrigált adóalap: 4.214.556* 25,75 % = 1.085.248 Adófizetési kötelezettség: 109.000,- - Kedvezményezett bevétel:(63.631e * 15%) Kedvezményes mért. megh. bevétel:3.309.483 Ft ARÁNYSZÁM: 3.309.483/12.854.244= 25,75% Kérdésünk: Jó a szám?

Egyesület törvényszerű működése Kérdés

Kedves Szakértő! Ügyfelünk nem közhasznú, alaptevékenysége ismeretterjesztés. 15 tagja van. Vállalkozói tevékenységet nem végez, adót nem fizet. Alkalmazottja nincs, az egyik tag értékesíti az alaptevékenységnek megfelelő szolgáltatást iskolák részére. 2015-ben 10 millió forint értékben értékesített, az alanyi áfamentes értékhatár túllépése miatt áfakörös is lett. Igazolt költsége 5 millió forint (ebből 3 millió gépkocsi). A bankszámlán elenyésző összeg van, a pénztár záró egyenlege 10 millió forint, nyitója 3 millió. Vagyis több millió forint van a pénztárban, a tevékenykedő tag hivatalos formában semmilyen módon nem részesedik az egyesület eredményéből. Ön szerint ez a működés megfelel-e a nonprofit működésnek, vagy nem minősül törvényesnek? Szíves válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel, Boldog Zsuzsanna

Innovációs járulék Kérdés

A 100 százalékos állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, nonprofit gazdasági társaságnak kell-e innovációs járulékot fizetni, ha nincs közhasznú besorolása?

Kft. támogatása magánszemélyek által Kérdés

T. Adózóna! Társaságunk önkormányzati tulajdonú nem közhasznú nonprofit kft., fő tevékenységeként művelődési központot, ezen belül színházat üzemeltet. A színházterem felújításra szorul, ezért társaságunk támogatást gyűjt ehhez cégektől és magánszemélyektől. Elképzelésünk szerint 15 ezer forint támogatás befizetéséért, a felújított színházteremben egy székre kis táblán ráírjuk a befizető nevét, illetve adott szezon színházi rendezvényeire kap 20 százalék kedvezményt. (A bérletesek és az előre vásárolók is hasonló kedvezményt kapnak, így ez nem rendkívüli társaságunknál.) Kérdésem az lenne, hogy mint nem közhasznú "átlagos" kft. hogyan kell ezt elszámolnunk könyveinkben, kezelhetjük támogatásként – természetesen a partner figyelmét felhívva arra, hogy adóalap csökkentő tételként csak akkor számolhatja el, ha mérlegkészítésünk után küldünk részére nyilatkozatot –, és mint támogatást bevételként el kell határolnunk mindaddig amíg el nem kezdjük amortizálni az ingatlan felújítást, vagy az összeg beszedésekor számlát kell kiállítanunk. Ha számlát, akkor milyen megnevezéssel, milyen adókulccsal. A támogató és a támogatást fogadó célja sem a reklámozás. Amennyiben támogatásként kezelhetjük, milyen dokumentumot kell a befizetéskor a támogató részére, amiből a támogatás ténye, célja, adójogi vonzata és összege kiderül. Válaszukat köszönettel!

Közhasznú tevékenységi kör áfabefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy közhasznú nonprofit kft., akinek a tevékenységi körei között a rendezvényszervezés közhasznúként van nyilvántartva. A társaság alapvetően áfakörös. Kérdésem: 1. ) Amennyiben rendezvényszervezésre állít ki számlát, abban az esetben be kell-e vallania ezen árbevétel áfatartalmát ? 2.) Közhasznú státusza miatt eltekinthető az áfa befizetésétől? 3.) Közérdekű jelleg mit takar a jogszabály által előírt előírások tekintetében?Várom megtisztelő válaszadását!

Timesheet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem nonprofit szervezet, és bevezeti a napi szintű részletes timesheet vezetését. Az lenne a kérdésem, hogy a timesheet vezetése mellett kell-e még jelenléti ívet is kitölteni? Köszönettel: Kauker Zsoltné

Nonprofit kft. Kérdés

Nonprofit Kkt., már nem közhasznú. Kell-e közhasznúsági jelentést készítenie? Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel

Nonprofit közhasznú kft.-re vonatkozik-e a társasági tv.7. § 1/z Kérdés

Kft. nonprofit szervezetként alakult. 1. Változhat-e a besorolása, illetve hol lehet lekérdezni (civil szervezetek névjegyzéke, bíróság nem, csak az alapítványok és egyéb szervezetek). 2. Rá vonatkozik-e, hogy az 1996.évi LXXXI. tv.7. §.1/z, hogy csak az adózás előtti eredményiig adhat támogatást, nem mehet negatívba az adózás előtti eredménye, illetve adóalapot kell növelni? 3.Neki kell-e figyelni, hogy közhasznúnak adta vagy sem, elszámolható akkor is adóalap növelés nélkül? 4. A bevételei csak vállalkozási tevékenységből vannak, társasági adóbevallást, beszámolót vállalkozásit adott be előző évekre. Nincs egyéb jelentési kötelezettsége valaki felé attól függetlenül, hogy csak vállalkozási tevékenységből van bevétele?

Térítés nélküli szolgáltatásnyújtás a tao-törvényben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves segítségüket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet A fejezet 13. pontjában foglalt rendelkezések értelmezése kapcsán. A fenti jogszabályhely szerint nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek "az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha [...] az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol". A fent idézett jogszabályhely kizárólag a nonprofit juttatásban részesülőkre vonatkozik csak, vagy a fenti jogszabályhely alkalmazása független a profitorientáltságtól? Például két forprofit gazdasági társaság közötti ügylet esetében, a fentiekben említett igazolás esetén a vállalkozás érdekében felmerült költségnek tekinthető-e a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Z.

Nonprofit kft. társasági adója Kérdés

Cégem közhasznú, 100 százalékos állami tulajdonú, előadó-művészettel foglalkozó nonprofit kft. Nincs vállalkozási tevékenységből származó bevétele, csak a közhasznú tevékenységből származik az árbevétel. A bevételének közel 20 százaléka az előadó-művészetből, 80 százaléka állami támogatásból származik. A központi költségvetésből származó támogatásukat egy közszolgáltatási szerződés szabályozza, mely szerződés határozatlan idejű, minden évben az adott támogatási összeget egy szerződés-kiegészítésben szabályozzák. A társasági adójukat megítélésem szerint az üzleti szférához hasonlóan, a szokásos módon számolnám el arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatási szerződés nem tartalmazza a Tao 20. §, illetve a 6. sz. melléklet E pontjában említett kitételt: folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit. Jól gondolom-e, hogy ez lenne a feltétele annak, hogy mind a tevékenységi bevétel, mind az ahhoz kapott támogatás is adómentes legyen a kft. számára? Üdvözlettel, CSK

Pályázaton nyert utazás Kérdés

Társaságunk nonprofit kft. Egy pályázatot hirdettünk, melynek a nyertesei lehetőséget kaptak arra, hogy egy szakmai úton vegyenek részt Párizsban szakmai programok látogatása céljából. A nonprofit kft. fizette a nyertesek repülőjegyét. Kérdésem az lenne, hogy a kifizetett repülőjegyek után kell-e természetbeni szja-t illetve ehót fizetni? Segítségüket előre is köszönöm.

Táboroztatás közhasznú nonprofit társaság szervezésében Kérdés

Közhasznú nonprofit gazdasági társaság a Leader-támogatás keretében nyári táboroztatást végez. (A kft. főtevékenysége múzeumi tevékenység.) A tábor keretében a következő szolgáltatásokat kapják a táborozó gyerekek: étkezés, szállás, szállítás, egyenpóló, sapka, toll, mappa, hátizsák. A résztvevők számára ingyenes a tábor, annak költségeit a Leader-támogatás finanszírozza. Kérdésem: a fenti szolgáltatások és térítés nélkül adott táborozási eszközök adóköteles juttatásnak minősülnek-e? Milyen adóterhelést jelent ez a nonprofit kft. számára?

Nonprofit gazdálkodás Kérdés

350/2011. XII. 30 kormányrendelet 3 § (2) ...... az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy a kiadásai és bevételei egyensúlyba legyenek. Kérdésem az lenne, hogy az alapítvány alapcél szerinti bevétele az alapítótól kapott befizetés évi rendszerességgel. Sajnos az alapítótól eddig kapott befizetés 2014-ben jóval csökkenni fog, és valószínű 2015-ben már nem lesz az alapítótól befizetés. Az ésszerű gazdálkodás mellett is az egyensúly megbomlik - ez törvénybeütköző lesz, vagy normális gazdálkodási folyamatnak tekinthető. Mi a teendője az alapítványnak ilyen esetben, ha megbomlik az egyensúly? Köszönöm segítő válaszukat. Tisztelettel Papp Mihályné

Amit a társaságiadó-változásokról tudni kell Cikk

Hétfőn kezdi meg a Parlament a kormány által T/12792 számon benyújtott törvényjavaslatának részletes vitáját. Az egyes adótörvények és kapcsolódó törvények módosításáról szóló – sürgősséggel tárgyalt - javaslat 185 oldalt szentel a 2014. évtől hatályos változtatásoknak. Ezúttal a társasági adóra vonatkozó módosításokat foglaltuk össze.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó átlépése katásnak

Lepsényi Mária

adószakértő

Adószámos magánszemély

Lepsényi Mária

adószakértő

Egyéni vállalkozók közötti kölcsön

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs