395 találat a(z) munkaidőkeret cimkére

Bértámogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az új bértámogatással kapcsolatban néhány dolog tisztázatlan maradt számomra, melyben most a segítségét szeretném kérni: 1. Egyéni fejlesztési idő... Ez mit takar pontosan és ezt hogyan lehet igazolni. 2. Munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került... Tehát aki beadja a kérelmet, kellett, hogy alkalmazza a munkaidőkeretet? Aki nem bővített munkaidőkeretet az be sem adhat kérelmet? 3. Ahol már rendelet szerint kapnak járulékkedvezményt, kérhetik a támogatást? A felsorolásban nem látom kritériumnak, bár gondolom, miután egyéni elbírálás alá esik minden kérelem, majd a járási hivatal fogja ezt mérlegelni. 4. Valamint mihez képest nézik, hogy a rendelés vagy az árbevétel visszaesett, és ki vizsgálja, a NAV? És az előző hónapokhoz nézik? Az szezonális cégeknél ez nem reális. Vagy az előző évhez? Köszönöm.

24 hónapos munkaidőkeret: így lehetne javítani Cikk

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben mind a bértámogatásról, mind a 24 hónapos munkaidőkeretről szóló rendeletek alapvető segítséget jelenthetnek a munkáltatók számára, hogy a jelenlegi nehéz körülmények ellenére képesek legyenek alkalmazásban tartani munkavállalóikat. A hosszabb munkaidőkeretet szabályozó, pénteken napvilágot látott rendelet hatékonysága ugyanakkor növelhető lenne néhány módosítással, emellett szükséges lenne a munkavállalók érdekeit védő garanciális szabályok bevezetése a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda szerint.

Munkaidőkeret átlagában pihenő nap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünknél a munkavállalók 1 (állandó délelőtt), 2 (1 hét délelőtt, 1 hét délután) és 3 ( 1 hét délelőtt, 1 hét éjszaka, 1 hét délután) műszakban vannak foglalkoztatva. 3 havi munkaidő keretet alkalmazunk, egyenlőtlenül is beoszthatók a munkavállalók.A jelenlegi munkaidő keretünk március 01-május 31.között tart. A munkaidőkeret átlagában a rendkívüli munkavégzéssel együtt sem haladja meg a beosztott munkaidő a 48 óra munkavégzést.A napi pihenőidők: 11 és a 8 óra be van tartva. A koronavírus veszélyhelyzet ellenére cégünknél van munka. Kérdés a pihenőnapokra vonatkozik. Ha szombatra is beosztjuk mint munkanap, akkor a vasárnap lesz csak pihenőnapja. Tehát a munkaidőkeret végéig ki kell adni plusz 1 pihenőnapot. Ha viszont a szombatot nem osztjuk be munkanapnak, hanem rendkívüli munkavégzést rendelünk el, tehát elszámoljuk mint hétvégi túlóra: 100% túlórapótlékkal. (nem váltjuk meg szabadnappal és 50% túlórapótlékkal). Ekkor sincs meg a heti 2 nap pihenő, csak a vasárnap. Ekkor is (tehát amikor túlórában kifizetjük a szombatot) az elmaradó 1 pihenőnapot ki kell adnia a cégnek a munkaidőkeret végéig? A 2 és 3 műszakosoknál, tehát több műszakosoknál: szintén a munkaidőkeret átlagában ki kell adni a 2 pihenőnapot? Rájuk is vonatkozik a 105. § (1) bekezdése? Például: 10-11 napot osztunk be pihenő nélkül. aztán kiadunk 1-2 pihenőnapot. Elvileg 2 nap pihenő elmaradna. Köszönöm a válaszukat Kertész Mónika

Veszélyhelyzet: ismét változnak a foglalkoztatás szabályai Cikk

A veszélyhelyzet időtartama alatt, április 11-étől átmenetileg változik a munka törvénykönyve a ma megjelent 71. számú Magyar Közlönyben közzétett 104/2020. kormányrendelet szerint. A munkaidőkeret tartama 24 hónapra növelhető. Nem tartalmaz a kormányrendelet eltérési lehetőséget sem a munka minimális díjazásával, sem a rendkívüli munkaidővel kapcsolatban.

Így alkalmazzuk a rendkívüli munkaidő szabályait Cikk

Míg jelen járványügyi helyzetben a munkaerőpiacot az atipikus foglalkoztatási formák, azon belül a távmunka uralja, ezzel egyidejűleg (kompenzációs lépésként), illetve a járvány lecsengését követően szükségképpen növekedni fog a rendkívüli munkaidő aránya. Szükséges tehát, hogy ennek szabályait megfelelően ismerjük. A törvényi rendelkezések ismertetésével összefüggésben figyelembe vesszük a munkajogi szabályoktól eltérést engedő 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet szabályait is.

Havibéres időkeretes távolléti díj számítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: cégünknél a havibéres dolgozók munkaidőkeretben dolgoznak. Hogyan számítódik a távolléti díj abban az esetben, ha például egy hónapban az OEP naptár szerint 20 munkanap (160 óra) van, de a dolgozók csak csak 18 napra (144 óra) vannak beosztva? Alapbér/160 vagy alapbér/144?

Meddig tartható készenlétben a munkavállaló? Cikk

Lehet-e valaki egész hónapban készenlétben? Munkát nem végez. Nem akarjuk elküldeni, és fizetés nélküli szabadságra sem akarjuk küldeni, de pillanatnyilag nem tudunk részére munkát biztosítani. A bére 20 százalékát számfejtenénk csak részére, hogy biztosítása legyen. Ez megoldható lenne így? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.

Fizetés nélküli szabadság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Dolgozóink kéthavi munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak. A fizetett szabadságokat órában tartjuk nyilván és a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesülnek a munkavégzés alól. Dolgozóink egy része ebben a hónapban március 18-áig dolgozott, március 19-étől pedig közös megállapodás alapján fizetés nélküli szabadságon vannak. Március végéig kiadtuk a munkavállalók munkaidő-beosztását. Kérdésem az, hogy a fizetés nélküli szabadság napjait március hónapban napi 8 órával kell figyelembe venni, vagy a munkaidő-beosztás szerinti munkaórával a havi munkaidő számításakor. Előre is köszönöm válaszát.

Munkaidőkeret veszélyhelyzet idején Kérdés

A 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet 6. § (4 ) bek. szerint külön megállapodást köthetünk a dolgozóinkkal, hogy az egyébként is alkalmazott munkaidőkeretet meghosszabbítsuk 1 évre (nincs kollektív szerződésünk). A kérdés ezzel kapcsolatban, hogyan kell értelmezni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig történő alkalmazást. Például ha június végével megszűnik a veszélyhelyzet, akkor július 30-áig vissza kell állítani a munkaidőkeretet a megengedett 4 havi maximumra, akkor például ha addig összegyűjtenek -80 órát, azt nem tudják ledolgozni 30 nap alatt, így viszont semmi értelme nem lenne az éves munkaidőkeretnek. Az éves munkaidőkeret 04. 01-jétől 2021. 03. 31-éig tartana.

Koronavírus-járvány: kisokos munkáltatóknak, munkavállalóknak Cikk

A koronavírus-járvány következtében feje tetejére állt mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók élete. Nézzük meg, hogy milyen potenciális veszélyforrások leselkednek a felekre, és azokra milyen jogi megoldások találhatóak!

munkaidőbeosztás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem szíves állásfoglalását: egy gazdasági társaság olyan üzletet működtet, mely szombaton is nyitva van, 9–12 óra között. Alkalmazottainál a munkaidőbeosztás havi munkaidőkeretben történik, egyenlőtlenül elosztva a munka- és pihenőidőt, napi 8 órás munkaidő alapulvételével. Aggályom van a szombati munkavégzéssel kapcsolatban, mert úgy tudom, hogy munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén a legrövidebb beosztható időszak 4 óra naponta. Abban az esetben is igaz ez, ha az üzlet szombati nyitvatartása pusztán 3 óra? Miként tudjuk ezt úgy áthidalni, hogy ne szegjünk törvényt? A másik kérdés számomra ezzel kapcsolatban az, hogy van olyan dolgozó, aki minden szombaton dolgozik ebben a három órában, és előtte a hét 5 napján is – bár nyilván nem minden nap 8 órát. Nem aggályos az, ha így nem kapja meg a heti 2 pihenőnapját? Arról is olvastam hogy ilyen esetben elegendő lehet az, ha a pihenőidő eléri a folyamatos 40 órát, ami biztosított, mert ha szombaton 12 órakor zár az üzlet és csak hétfő reggel nyit 9-kor, akkor ez teljesül. Ezzel megfelel a cég a vonatkozó előírásoknak? A beosztás mindig összhangban van a ledolgozott órákkal. Pótlékköteles így a foglalkoztatás? Válaszát köszönöm!

Szinészek rendkívüli ideje Kérdés

Tisztelt Szakértő! Színház vagyunk és színészeinket 4 havi munkaidőkeretben foglalkoztatjuk. A munkaidőkeret végén el kell számolni a rendkívüli időket és ez mindig problémát jelent. Adott esetben, ha az időkeretben ledolgozandó órát nem lépték át a dolgozók, de a 4 hónapban pl. volt egy hét, amikor kiírt munkaidő-beosztás szerint folyamatosan 6 napon keresztül napi 10 órát dolgoztak, mert próbahét volt, akkor van-e, és mennyi a rendkívüli idő, amit el kell számolni a dolgozóknak? Figyelembe kell venni a színészek speciális esetét is, mivel a munkaidő-elszámolásnál érvényes rájuk a 2008. évi XCIX. törvény 31. § és 32. §- a is.

Heti 48 órás munkaviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk heti 48 órás munkaidőkeretben akarja foglalkoztatni a munkavállalót, rendes munkaidőben. Szerintem ez nem lehetséges, mert ha az év 52 hetéből minden héten 48 órára van beosztva a munkavállaló rendes munkaidőben, az akkor heti 48 órás munkaviszony. Szerintem nem lehet heti 48 órás munkaviszonyt létesíteni a munkavállalóval (max. 40 órásat lehet csak). Az egy másik dolog, hogy a munkaidőkeretben egyenlőtlenül osztja be a munkáltató a munkaidőt, és előfordulhat heti 48 órás beosztás is. De ennek ellenére az 1 havi vagy 4 havi munkaidőkeret végére, akkor sem lehet több a rendes munkaidőben ledolgozandó órák száma, mint a munkaidőkeret munkanapjai szorozva 8 órával, nem? Mi erről a véleménye? Köszönöm válaszát

Portás munkarend Kérdés

Tisztelt Szakértő! Portásként foglalkoztatnánk 2 nyugdíjas személyt. Az épületbe a bejárás 22 órakor megszűnik és 6 órakor nyitnak. Az eltelt időszakban beléptetés nem történik. A munkaidejük 24 órás lenne, havi 10 alkalommal. A kérdéseim a következők: lehetőséget biztosít-e a törvény a munkavállalók 240 órára való beosztására, ha igen, milyen formában. Ügyeletnek minősül-e a 22-6 óra közöti időszak. Illetve a havi munkaidőkeretnek ilyen esetben hány órát kell tartalmaznia?

Lehetnek-e az ápolók készenléti jellegű munkakörben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy nyugdíjasotthonban az ápolók, gondozók, 24/72 munkaidő beosztásban dolgoznak, munkaszerződésük szerint heti 40 órás munkaidőben. Így az általános munkarendhez viszonyítva a két hónapos munkaidőkeret végére midig túlórájuk keletkezik. Ennek elkerülése végett, módosítani szeretnénk a munkaszerződésüket, és a tevékenységüket készenléti jellegűnek minősíteni. A készenléti jellegű munkakörnél a munkaidő akár heti 60 órára is emelhető, de mi csak heti 48 órára emelnénk a munkaidőt. Így nem képződne rendszeresen túlórájuk, ezáltal nem illetné meg őket a túlórára tekintettel rendes munkaidőre járó munkabér. Ezzel a megoldással csak bérpótlékokra lennének jogosultak, amit viszont egyhavi fixösszegű átalányként fizetnénk. Természetesen a munkaszerződést közös megegyezéssel módosítanánk. Helyes lenne ez így? Vagy ez a tevékenység csak megszakítás nélküli tevékenységnek minősíthető? Ki dönti ezt el, hogy melyik tevékenységbe sorolható az ápolói tevékenység? Ha ez így megoldható, akkor a másik kérdés az, hogy a konyhai és egyben takarító személyzet szintén nem napi 8 órát dolgozik, hanem napi 12 órázik. Kettőt dolgoznak, kettő szabad. Ha az otthon tevékenysége készenléti jellegűnek minősül, akkor őket is be lehet tenni a készenléti jellegű munkakörbe, a heti 48 órás munkaidőbe? A részmunkaidősöknél lehet-e részarányosan számolni a minimálbért, a heti 48 órából számolt minimál órabérrel? Köszönettel várom válaszukat!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adószám vége 51

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Magánvállalkozó tevékenységének megszüntetése után számlázás

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Katás bevételek, ha nem folytak be

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs