337 találat a(z) munkaidőkeret cimkére

Munkaidőkeret áthelyezett munkanap esetén Kérdés

Tisztelt Adózóna! Havi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalóink 2018.04.21. helyett 2018.04.14-én dolgoznának. (Így a 04.21-ét megkapnák pihenőnapnak.) Kell nekik bérpótlékot fizetnünk? Köszönettel:

Napi munkaidő utáni készenlét Kérdés

T. Szakértő! A munkáltatónál a dolgozók heti 40 órás munkaszerződéssel rendelkeznek, 3 havi munkaidőkeretben vannak foglalkoztatva úgy, hogy a beosztásuk 12 órás műszakokban történik 7-19-ig. Nem készenléti jellegű munkakörben vannak. A kérdésem az lenne, hogy 19 óra után a műszakot követően elrendelhető-e ugyanazon dolgozó számára készenlét? Amennyiben a készenlét alatt berendelés történik, akkor a pihenőidőt hogyan kell számolni? A készenlét alatti munkavégzés rendkívüli munkaidőnek számít? Hogyan kell bérpótlékot meghatározni március 14-ei készenlét alatti munkavégzés esetén abban az esetben, ha 14-én 22-órától 15-én 3 óráig kellett dolgozni. Szabályos-e az alábbi eljárás? Heti 3*12 órás műszak, ebben az esetben 4 óra hiányzik a heti 40 órából. A készenlét alatti munkavégzésből 4 órát el lehet számolni a munkaidő-keretben rendes munkaidőként annak érdekében, hogy a heti 40 óra átlagban le legyen dolgozva?

Munkaidőkeret Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni: Egyhavi munkaidőkeretben, megszakítás nélküli [(4+1; 4+1; 4+2), (heti 40 óra), A,B,C,D műszak)] munkarendben, foglalkoztatott munkavállalók esetén a leírtak alapján mi a helyes bérszámfejtés. A munkáltatónál nincs kollektív szerződés, irányadók az Mt. rendelkezései. Bérezés / havibéres: Alapbér + mindenórára vetített 30 százalékos fix műszakpótlék = havi bruttóbér. Gyakorlati példa: Általános munkarend szerint 2018. február hónap 20 munkanapból és 8 pihenőnapból áll. A munkarendből adódóan van olyan műszak, ahol a példánál maradva a 8 pihenőnap helyett 7 pihenőnap van kiadva, így 21 munkanapot, munkaidőkeret alapján 160 óra helyett 168 órát dolgozott a munkavállaló. Helyesen járok-e el ebben az esetben, ha a munkaidőkeret és a ténylegesen ledolgozott idő közötti különbséget (8 óra – túlóra) a heti pihenőnapra vonatkozó 100 százalékos pótlékkal számolom el a munkavállalónak? A további kérdésem, hogy a munkáltató jogszabályszerűen jár-e el, hogy csak 7 pihenőnap kerül kiadásra a 8 helyett? Az Mt.-t tanulmányozva, jól értelmezem-e, hogy az általános munkarend szerinti pihenőnapot ki kell adni, de a fent leírt munkarend szerint is a 8 pihenőnapot a tárgy hónapban ki kell adni és abból 1–nek kell vasárnapra esni? Várom gyors válaszát. Üdvözlettel: VM

Munkaidőkeret és betegszabadság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy munkavállaló, aki munkaidőkeretben dolgozik. Beosztás szerinti napjain betegszabadságon volt. Pihenőnapjain bement dolgozni, ez rendkívüli munkavégzésnek minősül. A kérdésem az lenne, hogy ezek a napok beletartoznak a munkaidőkeretbe? Választ előre is köszönöm. Pajcsics Eszter

Hogyan foglalkoztatható valaki heti egy-két órában? Cikk

Alkalmazható-e valaki heti pár órás munkára? – kérdezte olvasónk. Dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.

Munkaidőkeret Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkaidőkeret változásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. A korábban készült tájékoztatóban háromhavi munkaidőkeret van meghatározva. Ha egyhavi munkaidőkeretre szeretne a munkáltató áttérni, abban az esetben szükséges-e a tájékoztatót módosítani, vagy elég, ha a munkaidő-nyilvántartó lapon fel van tüntetve az időkeret kezdő és befejező időpontja? Válaszát köszönöm

Munkaerő-kölcsönzés Kérdés

Tisztelt Szakértő, abban kérném a segítségét, hogy adott munkavállaló egy kölcsönbeadó cégnél van főállásban és egy másik cégben pedig alkalmi munkákat vállal. Ha a munkaerő-kölcsönző cégtől foglalkoztatjuk az adott munkavállalót munkaidőkeretben és nagyon meg vagyunk vele elégedve, akkor lehetséges-e az, hogy alkalmi munkásként is ugyanezen személyt foglalkoztassuk szintén mint kölcsönzött munkaerőt. Tehát A cégből 10 hónapra kölcsönözzük, kb. 3 nap alatt ledolgozza a munkaidejét, akkor B cégtől alkalmisként ugyanez a személy kölcsönözhető, mialatt az A cégtől történő kölcsönzés nem zárul le? Köszönettel

Munkaidőkeretes bérszámfejtés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lehet, hogy egy banális kérdéssel fordulok Önhöz, de eléggé megosztott a kollégáim álláspontja az alábbi ügyben: egy vendéglátóipari egység dolgozói munkaidőkeretes szerződéssel vannak alkalmazva, tehát előfordul, hogy vasárnap, ünnepnap is dolgoznak, továbbá akár éjjel is (18-24 óra között). Kérdésem: ebben az esetben kell-e számfejteni részükre bérpótlékokat. (Gondolok itt a az ünnepnapi-, vasárnapi-, műszak- és éjszakai pótlékra.) Munkaszerződésükben az alábbi szöveg szerepel: "6.2. A Munkavállaló részére a heti pihenőnap és szabadnap a szokásostól eltérő módon kerül kiadásra. A kiadás módja: 6.2.1. A Munkavállaló munkaideje egyenlőtlenül és osztott munkaidőként is beosztható, ilyenkor a napi munkaidő 4 óránál kevesebb, 12 óránál több nem lehet. 6.2.2. A Munkavállaló munkaköre rendeltetéséből adódóan vasárnap és munkaszüneti napon is rendes munkaidőben dolgozó munkakörnek minősül. " Válaszát előre is köszönöm!

Négynapos munkahét Kérdés

Tisztelt Szakértő! Néhány munkavállalót napi 10 órás, négynapos munkarendben szeretnénk foglalkoztatni. Kérdésünk, hogy ez megoldható-e általános munkarendben? Amennyiben csak munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazásával lehetséges, foglalkoztatható-e a többi, heti ötnapos munkarendben dolgozó munkavállaló továbbra is általános munkarendben, azaz többféle munkaidőbeosztás előfordulhat-e egy munkáltató gyakorlatában? Köszönettel és tisztelettel. Scharf Zsuzsanna

Jelenléti ív vezetése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Munkaidőkeretes foglalkoztatás esetén a jelenléti ív vezetése az alábbi módon szabályszerű-e? Fel van tüntetve a dolgozó havi munkaidő-beosztása és a tényleges havi jelenléte egymás mellett óraszámokkal. Szabályszerű-e, hogy azokon a napokon, amikor szabadságon, betegszabadságon vagy táppénzen volt a dolgozó, jelöljük, hogy hány óra tartamra "mentesült" aznap a munkavégzés alól. (Tól-ig órával megjelölve. Például: 06.30-4:30-ig, 8 órát volt szabadságon). Ez elfogadható-e egy esetleges munkaügyi ellenőrzés alkalmával? Mert ez alapján látható, hogyan alakult a havi beosztás és a tényleges jelenlét óraszáma a munkaidőkeret során! Vagy ez nem megfelelő módja a jelenlét vezetésének és nem jelölhető tól-ig tartammal a távollét, csak az óraszám tüntethető fel, hogy hány órát volt aznap távol? Köszönettel!

Órabéres távolléti díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! December hónapban a munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozó jelenléti íve alapján 130 órát dolgozott, de karácsonykor, a 25-26-ai munkaszüneti napon nem dolgozott. Kérdés, hogy ezekre a napokra neki külön meg kell fizetni az erre járó napi távolléti díjat, függetlenül attól, hogy ezekre a napokra nem volt beosztva? Köszönettel válaszát.

Munkaidőkeret, bérpótlék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alapítvány sérült gyermekek ellátásával foglalkozik, bentlakásos intézményben. A gyermekek ott élnek, állandó felügyeletet biztosítva nekik. A dolgozók szociális gondozó munkakörben vannak felvéve, a munkaszerződés szerint napi 8 órára. Ettől eltérően a munkáltató 1 havi munkaidőkeretben állapítja meg a munkavégzést, ami napi 12 órás munkavégzést jelent. Ebben az esetben a szabadságot 12 órával kell figyelembe venni a ledolgozandó munkaidőkeret megállapításánál? (Példa: havi 21 nap, tehát 168 ledolgozandó óra van, a dolgozó 1 napot volt szabadságon, akkor őt csak 156 órára kell beosztani?) Másik kérdésem a vasárnapi pótlékra vonatkozna. Ugyanezen munkáltatónál kell-e 50 százalékos vasárnapi pótlékot fizetni, mivel folyamatos "üzemmód" van az otthonban, a dolgozók éjjel-nappal felügyelik a gyermekeket? Válaszát előre is köszönöm.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott bére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatottak bérkifizetéséhez kapcsolódik. Ha a munkáltató háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatja a dolgozót, és az első hónapban csak a munkaidő 3/4-ét tölti le, amelyet a másik két hónapban ledolgozik, akkor az első hónapra mennyi bért kell számfejteni részére? A következő két hónapra mennyi bért kell számfejteni részére? Összesen nem lépi túl a háromhavi munkaidőkeretet, pont annyit dolgozik, csak nem arányosan a hónapokban.

Munkaidőkeret: mit szabad a munkáltatónak, mit nem? Cikk

A munkaidőkeret a munkáltató kezében egy eszköz arra, hogy a működéséhez, a termelés sajátosságához igazítsa a munkavégzést, kiküszöbölje a hullámzó foglalkoztatást, akkor osztva be a dolgozót, amikor a munkájára szükség van. Így nem arra kell figyelnie, hogy a munkavállaló minden nap 8 órát dolgozik-e, hanem a keret szerinti óraszámmal kell gazdálkodnia. Azért is előnyös, mert munkaidőkeret esetén a munkavállaló beosztható 5 egymást követő napra akár napi 12 órában is anélkül, hogy túlmunka keletkezne. A munkaidőkeret hatékonysága a jó munkaszervezésen múlik.

Lehet-e heti 40 óránál többre jelenteni a dolgozót? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bejelentett dolgozónk heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Pályázaton indultunk, ami plusz két órát vesz igénybe naponta. Szeretném megtudni, milyen formában tehetem ezt, hogy ne sértsek törvényt. Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése

Kocsis Zoltán

közgazdász

Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

Versenyautózás adózása II.

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Közterhek felhasználási szerződésnél

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close