146 találat a(z) kényszertörlés cimkére

Új adóslistákat közölt a NAV Cikk

Legalább fél éve folyamatosan nagy összegű adóval tartozó magánszemélyek, illetve egyéni vállalkozások, valamint nem magánszemély adózók legfrissebb listáit közölte ma honlapján a NAV.

Cégbíróság felé igazolás és egyéb kérdések Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azt szeretném megkérdezni, ha a cégbíróság kényszertörlésről szóló végzése azt tartalmazza, hogy a volt vezető tisztségviselő gondoskodjon a cég iratainak elhelyezéséről és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről és ezek megtörténtét a bíróság felé igazolja, hogyan történik ez az igazolás? Be kell küldeni az ügyfélkapun beadott bevallások nyugtáit a cégbíróság felé? Üdvözlettel: K.

Kényszertörlés bt. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy beltagból és egy kültagból álló bt. kényszertörlésének bejegyzése indul el márciusban, mert különböző okok miatt a társasági szerződést nem tudták megváltoztatni. A vezető tisztségviselőt, vagyis a beltagot, valószínűleg el fogják tiltani gazdasági tevékenység folytatásától. Ez vonatkozik a kültagra is? A bt. évek óta nem végez tevékenységet, bevétele és kiadása nincs. Hogyan zajlanak a kényszertörlés lépései? Ha mondjuk április 1-jével elrendelik a kényszertörlést, tehát ez megjelenik a cégközlönyben, akkor már nem lehet ez ellen fellebbezni? A bevallások beadása a kényszertörlés bejegyzésének napjától számítva 30 napon belül kell beadni idén január 1-jétől a kényszertörlés kezdete előtti nappal a bevallásokat D2-es jelzéssel? 1729, mérleg, 1701, 1708, valamint még a tavalyi évre vonatkozó mérleget és a 1629-es bevallást. A beltag munkaviszonyban látta el a tevékenységet, mikor kell őt kijelenteni? Az egész kényszertörlési időszakban ő jogosult beadni a bevallásokat? A törlés második szakasza a bejgyzés napjától a törlés előtti napig van D2-vel? A beltagot is ki kell jelenteni, és a 1708-at nullásan kell beadni? A harmadik időszak a törlés napjának hónapja, amikor is a 1708-as, a 1765-ös és a 1729-es bevallást is M – megszűnt jelzéssel kell ellátni, és a mérleget harmadjára is be kell nyújtani a kényszertörlés miatt?Hogyan változik meg a kényszertörlés folyamata, ha valamelyik fél tartozást jelent be a cégbíróságnál? Az iparűzésiadó-bevallás elévülése mennyi idő? Köszönöm.

Kényszertörlés vagy végelszámolás? Kérdés

Kényszertörlés vagy végelszámolás? A cég egyetlen vezető tisztségviselőjének betegségéből adódó mulasztás miatt a cégbíróság a cég kényszertörlését rendeli el valószínűleg. A cég megszűnését nem bánják koruk és a betegség miatt, adótartozás nincs, megbízható adózónak minősülnek, már alkalmazott sincs. Beltag heti néhány órában van alkalmazva. Mennyi előnnyel jár, ha megpróbálják elérni, hogy végelszámolásssal szűnjenek meg, mintha marad a kényszertörlés? Hogyan zajlik a kényszertörlés, melyek a lépései, veszélyek? Köszönettel: K.

Katás bt. kényszertörlése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016. 12. 16-ával a cégbíróság kényszertörlési eljárást indított egy katás bt.-vel szemben. A társaságnak november 15-éig volt bevétele ténylegesen, tehát a katabevételekről a bevallásait be tudjuk adni. Mivel a katatörvény szerint ezzel a nappal megszűnik kisadózónak lenni és egyben átkerül a számviteli tv. hatálya alá, azonban ettől a naptól kezdve tevékenységet nem folytathat, van-e további teendője a mérleget és egyéb vagyonfelosztást illetően? (A kényszertörlés azért történt, mert a két tag közül az egyik meghalt, és 6 hónapon belül nem vettek be másik tagot.) Várom szakértői válaszát. Köszönettel: Verik Piroska

Kényszertörlés és tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kényszertörlés alá került vállalkozásnál a tulajdonosok nem jelentik be a könyvekben szereplő tagikölcsön-követelésüket. A kényszertörlés kezdő napját megelőző nappal a vállalkozás beszámolót és társasági adóbevallást készít, melyben ez a kötelezettség még szerepel. Miután a vállalkozással szemben követelést nem jelentettek be, a cégbíróság idővel törli a társaságot a cégnyilvántartásból. A kényszertörlés kezdő napjától a törlésig milyen bevallási kötelezettségek vannak, s záró számviteli beszámolót kell készíteni? A be nem jelentett követelés kapcsán nem keletkezik ebben az időszakban társaságiadó-és illetékfizetési kötelezettség? Köszönettel.

Tagi kölcsön rendezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cégbíróság kényszertörlési eljárást indított egy vállalkozással szemben, mert nem vette át az iratait. A vállalkozásban hátrasorolt kötelezettségek között nyilvántartott tagikölcsön-tartozása van. Hogyan tudná a tartozást rendezni, hogy a felszámolási eljárást elkerülhesse? Milyen adó- és illetékvonzata lenne? Köszönettel:

Cégvagyon Kérdés

Kényszertörlési eljárás során a cégbírósággal közölni kell a cég vagyonát és kötelezettségeit. A mérlegben eszköz oldalon készlet, pénz és követelés szerepel, míg a forrás oldalon jegyzett tőke és eredménytartalék. Kérdésem, ezek közül mi számít a cég vagyonába?

Kényszertörlés alatti cégbe gyesről visszatérő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném kérni szakértői tanácsát. Adott egy kft, amely már több mint 1 éve kényszertörlés alatt van. Lassan 2 éve nem folyik munka a cégben, s árbevétele, vagyona sincs. De: még a termelő időszakban tgyásra ment egy dolgozó, akinek most augusztus közepén lejár a gyes. A cég visszavenni nem tudja, hiszen már nem működik, nincs sem irodája, sem eszközei, sem munkája. Hogyan lehet ilyenkor kiléptetni a dolgozót, illetve hogyan lehet szabályosan eljárni? A cég nem tudja őt tovább állományban tartani, de a törvényesen járó összegyűlt szabadságokra sincs keret. Erről lemondhat egy nyilatkozatban a dolgozó? Vagy számfejteni kell neki aztán majd, ha felszámolásra kerül a cég, akkor a felszámoló kifizeti a kapott keretből a dolgozót? Milyen lehetősége van a munkáltatónak és milyen a "volt" dolgozónak? Köszönöm szépen a segítségét és a tájékoztatását!

Behajthatalan követelés Kérdés

Beltag meghalt. A társaság 4 évvel ezelőtt adott a beltagnak határozatlan időre 1 500 000 forintot. Jelenleg kényszertörlés alatt áll a bt. Ez a követelés kezelhető-e behajthatatlan követelésnek? A hagyatéki eljárásban erről a tételről nem esett szó.

Országos járvány söpör végig a magyar cégeken: kényszertörlés Cikk

A kényszertörlés a leggyakoribb oka a vállalkozások megszűnésének. Tavaly – különböző eljárások alkalmazásával – összesen 53 ezer vállalkozást töröltek a céglistáról, 49 százalékukat – szám szerint 25 960 céget – kényszertörléssel tüntették el a piacról. A cégbíróságok 2012. augusztustól alkalmazzák, és folyamatosan nyilvánosságra is hozzák döntéseiket. Az adatok összesítése szerint azóta összesen 81 956 céget kényszertörléssel vezettek ki az üzleti világból – tájékoztat a feketelista.hu.

Kényszertörlési eljárás alatt bevallás beadása Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! 2011. július 22-én a beltag kivált a betéti társaságból. A három kültag 2011. szeptember 12-én szintén megszüntette kültagságát. A cégbíróság 2015. január 20-án hozott egy végzést, a kényszertörlési eljárás megindításáról. A cégbíróság 2016. április 21-én küldött egy végzést, melyben kéri a cég vagyonára és kötelezettségére vonatkozó adatokat. A NAV 2016 májusában tette föl a törzsadathoz, hogy a cég kényszertörlés alatt áll. Kérdésem: a cégbíróság felé mit kell beküldenem, és milyen időpontokkal? A NAV felé mit kell beküldenem? Eddig évente adtam bevallást, és az eredménymérleget is elküldtem. Köszönöm válaszát, üdvözlettel: Vargáné Ronczay Mária

Újabb cégtörlési rekord van mögöttünk Cikk

Újra csúcsra járatta a cégbíróság a vállalkozások törlését, amennyiben 5327 vállalkozást szüntettek meg Magyarországon áprilisban. Ez újabb cégtörlési rekordot jelent, az eddigi legrosszabb hónap 2015 szeptembere volt, amikor 5004 társaság jutott erre a sorsra. „Aggasztóbb azonban, hogy a cégalapítások száma még mindig stagnál” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

Törvényességi felügyeleti eljárás Kérdés

Azt szeretném megkérdezni, hogy betéti társaság esetében ha az ügyész kezdeményezi az eljárást, mert a társasági szerződés nem felel meg az új Ptk.-nak, ha 30 napon belül benyújtják a megváltoztatott társasági szerződést, akkor is megbüntetik a beltagot? A bt. tevékenységet nem végez, a beltag súlyos beteg, a kültag 70 év feletti, idős ember. Sok év óta nincs bevételük, sem kiadásuk. Csupán a beltag néhány órás munkviszonyban dolgozik a bt.-nél, mert valamilyen jogviszonyban kell, hogy legyen a bt.-vel Mennyire hátrányos módja a bt. megszűnésének, ha törlik kényszertörléssel a céget? Ehhez az kell, hogy a törvényszék felhívására ne tegyenek eleget a társasági szerződés megváltoztatására való felhívásnak? Tartozásuk nincs, vagyonuk sincs. Üdvözlettel: L

Kényszertörlés Kérdés

Evás, kettős könyvvezetésű kft.-nek nincs bevétele, át kellene térnie taora. A kft. évek óta nem működik, végelszámolni kellene. Milyen következményei lehetnek, ha nem tesz semmit, a kényszertörlést megvárja? Jelenleg nincs tartozása, de abban a pillanatban, amint nem ad be egy bevallást vagy beszámolót, mulasztási bírságol a NAV. Ebben az esetben az ügyvezetőt eltilthatják 5 évre a cégvezetéstől?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Magánvállalkozói tevékenység megszüntetésekor számlázás 2.

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Cégkapuletöltés-igazolás

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Tbj. szerinti külföldiség igazolása

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs