236 találat a(z) ingatlanértékesítés cimkére

Ingatlanértékesítés – foglaló Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság az ingatlana értékesítésre szerződött egy másik gazdasági társasággal. A szerződéskötéskor a vevő kifizette a szerződés szerinti foglalót az eladónak. A vevő nem tudott teljesíteni, elállt a vételtől, ezért az eladónál maradt a foglaló. Az lenne a kérdésem, hogyan kell elszámolni a foglaló értékét az eladónál és a vevőnél? Az ingatlant eladó társaság a szerződéskötéskor kifizette az ingatlanközvetítőnek a teljes közvetítői díjat. A meghiúsult ingatlanértékesítési ügylet és a jutalék kifizetése ugyanazon évben történt. A vevőnél maradt foglalóérték magasabb mint az ingatlanértékesítőnek kifizetett jutalék. Kérdésem, van-e, lehet-e társaságiadó-vonzata az ingatlan teljes vételárára kifizetett jutaléknak? Válaszukat köszönöm.

Adómentes ingatlanértékesítési esetek Cikk

Ingatlan átruházásakor annak olyan esetek, amikor az idő múlására nem kell figyelemmel lenni, mivel az ingatlan átruházásából származó bevételből származó jövedelem részben, vagy egészben adómentes az szja-törvény alapján. A 2019. évi bevallás kitöltése előtt célszerű az alábbi rendelkezéseket is tudni.

Ingatlanértékesítés – szja Kérdés

Két éve építési telket vásárolt magánszemély. Épített rá önerőből egy eddig szerkezetkész ingatlant. Most értékesíteni szeretné. Van szja-fizetési kötelezettsége? Ha igen, mi az alap? Ha igen, akkor is van, ha vásárol egy másik telket vagy ingatlant?

Ingatanértékesítés áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy régi társasházi ingatlan, melynek fele-fele arányban egy cég és egy maganszemély a tulajdonosa. A cég kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez. A tulajdonosok most szeretnék értékesíteni a lakást, a kérdésem az, hogy az eladásból származó bevétel a cég esetében milyen adófizetési kötelezettséggel jár? Elsősorban arra szeretnék megerősítést kapni, hogy a bevétel után a cégnek nem keletkezik áfafizetési kötelezettsége. Milyen egyéb "apróbetűs" tudnivaló, "odafigyelnivaló" szabály vonatkozik az ügyletre könyvelés és adó szempontjából? A magánszemély tulajdonosnak kell-e szja-t fizetnie a bevétel rá eső része után? Várom megtisztelő válaszát! Üdvözlettel, Timea

Ingatlanértékesítés vagyonértékű joggal Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy lakóingatlan, amit egy házaspár 1994-ben vásárolt 50-50 százalékos tulajdonjoggal. A férj 2016 májusában elajándékozta az 50% tulajdonrészét a feleségének, úgy, hogy a haszonélvezeti joga megmaradt. Az ingatlan értéke 19 millió forint volt, az ajándékozás értéke 9,5 millió forint. 2020. februárban értékesítik az ingatlant, 37 millió forintért. Lesz-e fizetendő adó az értékesítés után? Ha igen, hogyan számoljuk ki? Köszönöm!

Ingatlanértékesítés áfája Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Van egy cég, mely 6810 TEAOR-ral és fő tevékenységgel rendelkezik (saját tulajdonú ingatlan adásvétele). A cég magánszemélytől vásárolt egy régi családi házat, melyet felújítanak, majd eladnának szintén magánszemélynek. A cég áfakörös. Tudtommal két évnél régebbi ingatlan értékesítése mentes az adó alól, nem is lehet így visszaigényelni az áfát. A 6810-es TEAOR-ral érvényesíthető a mentesség? Ebben a helyzetben hogyan alakul az ingatlanértékesítés áfája?

Ingatlanértékesítés jogátruházás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! 15 lakásos társasházat építő társaság (kft.) 2019-ben magánszemély megrendelői felé 5%-os áfa felszámításával előlegszámlát (átlag 10%), illetve szerződésben meghatározott és dokumentált (építési napló, műszaki ellenőr) készültségi foknál (80%) részszámlát állított ki. Az előleg a résszámlában nem került elszámolásra, mivel a szerződés úgy rendelkezik, hogy az előleggel a végszámlában számolnak el. A birtokbaadás, végszámla-kiállítás várható időpontja 2020. április – május. 2020-ban, birtokbaadás előtt az egyik vevő "jogátruházással" át adja szerződéses jogait és kötelezettségeit egy másik magánszemélynek. A társaság részéről van-e számlázási kötelezettség a jogátruházás időpontjában? Ha van, akkor milyen teljesítési idővel, milyen áfával kell azt számlázni? Végszámla-kiállításkor az „új” vevő részére az előleg beszámításával milyen számlát kell kiállítani, a számlába hogyan kerül felszámításra az áfa? Kérném számszerű adatokkal bemutatni a számlázási kötelezettséget, a példa kedvéért az ingatlan 10 500 ezer Ft + áfa, az előleg 1000 ezer Ft + áfa, részszámla 8000 ezer Ft + áfa, végszámla 1500 ezer Ft + áfa.

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben szeretném a szakvéleményét kérni: Egy magánszemély árverésen használt ingatlant vásárolt. Az ingatlant értékesítette. A vétel és az értékesítés között nem telt el egy év. Véleményem szerint a bevételből a felmerült kiadások, illetve az ingatlan vételára közötti különbözet után kell megfizetni és bevallani az szja-t. A kérdésem az, hogy ebben az esetben alkalmazható a 75%-os szabály? Az Szja törvény 62. § (3) alapján vagy az általános szabályok szerint kell eljárni? Köszönettel: Krisztina

Apartmanépítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. új építési telket vásárolt. A telekre apartmanházakat fog építeni, az új épületeket kereskedelmi szálláshelyként fogja hasznosítani. Kérdésként merül fel, hogy az építéssel megbízott cég (amely szintén az általános szabályok szerint adózik) fordított áfát alkalmazzon? A megrendelő az általános szabályok szerint áfázik. Van-e jelentősége annak, hogy a szerződésben milyen ingatlan szerepel: lakóingatlan vagy üdülőépítés? Van-e jelentősége annak hogy a földhivatalnál milyen címen kerülnek bejegyzésre a felépített ingatlanok? Mindez hogyan befolyásolja a kft. adólevonási jogosultságátk? Ha nem megfelelően működnek az apartmanok, akkor a kft. értékesíteni szeretné az ingatlanokat, beleértve a telket is. Ebben az esetben a telek, illetve a rá épült ingatlanok értékesítésére milyen áfaszabály vonatkozik 2 éven belül és 2 éven túl? Köszönöm!

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ipari célt szolgáló ingatlanát szeretné értékesíteni. A társaság 2019 elejétől tevékenységet nem végez. Jelenleg áfakörbe tartozunk. A szóban forgó ingatlan 15 éves, tehát használt ingatlannak minősül. Év végén szeretnénk az alanyi adómentességet választani! Korábban is értékesítettünk ingatlant, fordított adósan. Tehát összegezve, ha a fordított adózást választottam – 2 éve – az öt évig él, tehát, így kell értékesítenem? Ha a vevőm ezek után magánszemély lesz, fel kell számolnom a 27% áfát? Az alanyi adómentes értékhatárnál (12 millió) az ingatlan értékesítés több – vissza kell jelentkeznem az áfakörbe? Köszönettel

Általános szabályoktól eltérő ingatlanértékesítés áfa-visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy vállalkozás építőipari tevékenységgel, mely az ingatlanértékesítésre és a bérbeadásra is az általános adózási szabályokat alkalmazta. 5 évvel ezelőtt vásárolt 2 lakást, az áfát az általános szabályra való bejelentkezés miatt nem vonta le. Az egyik lakást tárgyi eszközként aktiválta és bérbe adta, a másikat átépítette. 2018-tól a könyvelő átjelentette a céget az általános adózási szabályoktól eltérő adózási módra, vagyis áfakörössé tette az ingatlanértékesítést és a bérbeadást is. 2019. évben a fenti átjelentkezés miatt a vállalkozás áfásan értékesíti mindkét lakást. A kérdésünk az lenne, hogy a vásárláskor le nem vont áfa ebben az esetben elveszik, vagyis kizárólag költségként korrigálja a vállalkozás eredményét, vagy a 135-136. szabály miatt ott meghatározott arányban visszaigényelhető? Válaszát előre is köszönöm!

Önálló tevékenység, ingatlan értékesítés, szocho Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy orosz állampolgár - aki jelenleg még csak adóazonosító jellel rendelkezik - 6 db lakást épített, és az idei évben értékesíti. Most fog adószámot kiváltani, hogy a vevőknek számlát is tudjon kiállítani. Az értékesítést 5 százalékos áfa terheli. Szeretném megkérdezni, hogy a jövedelem megállapításánál alkalmazhatja-e a 75 százalék költség, 25 százalék bevétel módszert? A telket, melyen 50 százalékos készültségű lakások voltak 2012-ben szerezte, illetve nem rendelkezik számlákkal. A használatbavételi engedélyt idén kapta meg. Az szja megállapításának módjától függetlenül szeretném megkérdezni, hogy ezen ingatlanértékesítésekből származó (gazdasági tevékenység), önálló tevékenységből származó jövedelmet Magyarországon semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező orosz állampolgárnak az szja-n kívül van-e szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége? Amennyiben van, érvényesíthető-e a "felső határ". Köszönöm szépen! Hegedűsné

Sajátos ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Sajátos ingatlanértékesítés kapcsán fordulok önökhöz tájékoztatáskérés végett: Egy telek eladója előtte a telkének haszonbérlője volt a férjével együtt. A telket a feleség önállóan vette meg és adta el. A telken voltak olyan építmények, amelyek nem ingatlannyilvántartás-kötelesek [pince (5,6m2), ásott kút, áramvételezési hely], amelyeket a férj alakított ki még 2001-2002-ben. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen ingatlannyilvántartáson kívüli elemekre a férjjel köthető-e külön szerződés és arra ugyanúgy vonatkoznak az ingatlanértékesítési szabályok? Válaszát köszönöm.

szokásos piaci ár meghatározása Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! Az előző kérdésemhez kapcsolódóan, kérem további szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy az adózó hogyan határozza meg a szokásos piaci árat ingatlan értékesítés esetén. Létezik hiteles adatbázis erre vonatkozóan (NAV, KSH)? Válaszát ismételten előre is köszönöm!

Szokásos piaci értéket meghaladó ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély, aki nem rendelkezik adószámmal, egy 2011-ben vásárolt termőföldet értékesít. Maga nem művelte az értékesített földet, és nem igényelt utána támogatást sem. A vevő egy bt. A vételár meghaladja a szokásos piaci értéket. Kérem, szíveskedjen egy számszaki példán keresztül bemutatni, hogyan kell értelmezni, számolni az szja-törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltakat! Milyen és mekkora mértékű adó- és járulékfizetési kötelezettségek merülhetnek fel? Válaszukat előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Céltartalékképzés társasági adó vonzata

Pölöskei Pálné

adószakértő

Katás bt. után átalányadózó egyéni vállalkozó

Pölöskei Pálné

adószakértő

Árfolyamnyereség és tao

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close