2254 találat a(z) igazságügy cimkére

2019. évi CXXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.
A 37. §, a 39-40. §, a 43. §, a 45-46. § 2020. február 1-jén lép hatályba.
A 100. § (2) bekezdése 2020. április 1-jén lép hatályba.
A 48. és 49. §, az 53. és 54. §, az 56. és 57. §, az 59. § (1) bekezdése, a 60. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. § és a 93. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
A 38. §, a 41. és 42. §, a 44. §, a 86. és 87. §, a 88. § (2) bekezdése, 99. § (7) bekezdése 2020. július 30-án ...

Végső előterjesztői indokolás a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2020/7. Jogszabályok és jogi tartalmak

(Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül)
A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.),a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), a gyermekek...

BH 2020.1.1 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2016. június 16. napján tartott tárgyaláson meghozott és kihirdetett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki testi sértés bűntettének kísérletében [Btk. 164. § (1) bek., (3) bek., (8) bek. I. ford.]. Ezért őt 4 év 2 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kimondta, hogy a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
[2] Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész a...

521/2019. (XII. 30.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel Tasnádiné dr. Seres Klárát 2020. július 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. december 9.
KEH ügyszám: KEH/05438-2/2019.

522/2019. (XII. 30.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel dr. Szabó Józsefet 2020. július 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. december 9.
KEH ügyszám: KEH/05438-3/2019.

523/2019. (XII. 30.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Szentirmay Andreát 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. december 9.
KEH ügyszám: KEH/05438-4/2019.

518/2019. (XII. 20.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének javaslatára - lemondására tekintettel dr. Engel Izolda Rózát 2019. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. december 16.
KEH ügyszám: KEH/05639-2/2019.

Végső előterjesztői indokolás a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvényhez - Indokolások Tára 2019/55. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - amely 2018. január 1-jén lépett...

ÍH 2019.138 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes a társaság alapításától - 2014. november 25. - a kényszertörlési eljárás befejezéséig - 2018. május 22. - a R. Kft. (továbbiakban: adós) tagja és ügyvezetője volt. Az adós nem tett eleget 2015. évre vonatkozó mérleg-, beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének, ezért a felperes 100 000 Ft pénzbírsággal sújtotta és kötelezte, tegyen eleget mérleg közzétételi kötelezettségének. A felperes az adós adószámát 2017. augusztus 31. napján törölte, majd az illetékes cégbíróságnál k...

2019. évi LXXXI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.
A 15. §, 16. § és 17. § 2020. január 31-én lép hatályba.
A 24. § a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014. április 16-i 2014/57/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.
A 41. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 113...

BH 2019.10.279 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezők a 2017. december 15-én benyújtott törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmükben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 74. § (1) bekezdése alapján kérték, a bíróság kötelezze a kérelmezettet arra, hogy az I. Zrt.-ben (a továbbiakban: Zrt.) fennálló tényleges (közvetlen és közvetett) befolyásának mértékét bejegyzés és közzététel végett jelentse be tizenöt napon belül a cégbírósá...

6/2019. (IX. 30.) főov. körlevél Jogszabályok és jogi tartalmak

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az ügyészség nemzetközi szerepvállalásának elősegítése érdekében - a következő körlevelet adom ki:
1. Az ügyészség - különösen az Ütv. 2. §-a (1) bekezdésének k) és l) pontjában foglalt - feladatainak hatékony ellátásához létrehozom az ügyészségi alkalmazottak élő nyelvtudásáról vezetett dinamikus nyelvtudás-katasztert.
2. A Legfőbb Ügyészség önálló szervezeti eg...

ÍH 2019.87 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a M. Kft. felperes 1998. június 10. napján az alperes jogelődjével az E. Kft.-vel szemészeti és sebészeti járóbeteg szakellátás biztosítása céljából megbízási szerződést kötött. A szerződés 15. pontja a szerződés megszüntetésére 90 napos felmondási időt írt elő azzal, hogy bármelyik fél jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. A szerződésben meghatározott feltételek súlyos megszegése esetén a szerződő feleket megillette az az...

ÍH 2019.102 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság 2018. március 20-án automatikus úton értesült arról, hogy a Cg.01-06- cégjegyzékszám alatt nyilvántartott E.W.X. kft. vezető tisztségviselőjével, (továbbiakban: fellebbező) szemben a cégbíróság a Cg.01-06- cégjegyzékszám alatt nyilvántartott W.-A. Betéti Társaság ellen lefolytatott kényszertörlési eljárását lezáró Kt.01-17-00 /8. számú végzésével a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/C. §-a ...

ÍH 2019.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a Fővárosi Törvényszéken 2018. december 17. napján előterjesztett keresetlevelében az alperes, mint az A. T. Műszaki Szolgáltató Kft. kta. (a továbbiakban: cég) vezető tisztségviselője felelősségének megállapítását kérte az általa okozott azon hátrány erejéig, amellyel a cég vagyona csökkent, míg "másodlagosan" azt kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a kényszertörlési eljárásban bejelentett és meg nem térült hitelezői igénye, 306 801 forint és járulékai megfizetésére.
Az e...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kata, vállalkozó, gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Csed és gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Gyed extra kifizetése

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31