2266 találat a(z) igazságügy cimkére

Végső előterjesztői indokolás a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról szóló 2024. évi XXVIII. törvényhez - Indokolások Tára 2024/44. Jogszabályok és jogi tartalmak

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról szóló törvény indokolását az Indokolások Tárában - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendel...

2024. évi XXVIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 5. §, a 11. § és a 12. § az e törvény kihirdetését követő 61. napon lép hatályba.
A 18. § és a 20. § a) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A 23. § és a 31. § az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Ez a törvény az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai...

BH 2024.4.88 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmező törvényességi felügyeleti eljárást lefolytatása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyben kérte a cégjegyzéke 37/1. és 37/2. számú rovatokban levő adatok törlését.
[2] Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmező kérelmét - mint érdemben megalapozatlant - elutasította.
[3] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését - az eljárás főtárgya tekintetében - érdemben azonos indokolással helybenhagyta.
[4] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a jogerős végzés -...

ÍH 2024.33 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kérelmezők a cég tagjaiként 2023. július 5-én indítottak törvényességi felügyeleti eljárást a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 74. § (1) bekezdés a), d) pontja és a 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 193. számú változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt. Másodlagosan kérték, hogy a bíróság kötelezze a céget a II./1/43 és II./1/44. rovat szerinti tagváltozást eredményező üzletrész adásvételi szerződés és a ta...

3/2024. (I. 10.) OBT határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (5) bekezdésében és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 121/D.§-ában foglalt jogkörében eljárva a tanács igazságügyi alkalmazottainak 2024. évre járó cafetéria-juttatás összegét bruttó 283.330 forintban, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharminc forintban állapítja meg.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 19...

BH 2023.12.300 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A H. BV és a G. Rt. f.a. 2007. június 14-én keresetet terjesztett elő a felperessel szemben az alperes törvényszék előtt, amelyben kérték, hogy az alperes kötelezze a felperest elsődlegesen a H. BV, másodlagosan pedig a G. Rt. részére 4 523 803 040 forint kártérítés megfizetésére, mert jogellenesen mondta fel a G. Rt.-vel kötött kölcsön-, hitel- és folyószámla szerződéseket, és ebből a G. Rt. az általa követelt összegnek megfelelő mértékű kár érte. A jogellenes felmondásra alapított követ...

BH 2023.11.278 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek az alperessel létesített munkaviszonyukat megelőzően 2004. december 1-jétől a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17/A. § szerinti "különös munkaügyi jogutódlást" követően egy Kft.-vel álltak munkaviszonyban, korábban pedig köztisztviselők voltak.
[2] A felperesek 2004. október 19-én kelt munkaszerződésének bevezető része rögzíti, hogy a Kft. munkáltató a felpereseket különös jogutódlást eredményező eljárás alapján alkalmazza, így...

2023. évi LIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénylép.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

lép.

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról ...

Végső előterjesztői indokolás a cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2023. (VII. 20.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2023/87. Jogszabályok és jogi tartalmak

A miniszteri rendelethez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A rendelet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek az (EU) 2017/1132 irányelv...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot készít, amelyet úgy nyújt be az Országgyűlésnek, hogy az a központi költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen. A törvényjavaslat a Kormány ezen kötelezettségének teljesítéseként a központi költségvetésről szóló tör...

2023. évi XLVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A Cstv.


Hatályát veszti a Cstv.Az Fdvtv.

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 3. §, a 4. §, a 10. § 1-4., 7., 8., 10. és 12-15. pontja, a 11. § b) pontja, a 18. § (2) és (4) bekezdése, a 21-23. §, a 25. § (2) bekezdése, a 28. § c) és f) pontja, valamint a 6., a 7., a 8., a 14. és a 16. alcím 2024...

T/3435. számú törvényjavaslat indokolással - egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy
- az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul,
- Magyarország ezeket az értékeket elfogadva, megtartásukat vállalva saját akaratából vált az Unió tagjává,
- a magyar k...

Az Ericsson 206 millió dolláros büntetést fizet korrupciós ügyei miatt Cikk

A távközlési berendezéseket gyártó svéd Ericsson elismerte bűnösségét egy korrupciós ügyben, és 206 millió dolláros (72 milliárd forint) büntetést fizet a megállapodás keretében – közölte az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma pénteken, tette közzé az MTI.

ÍH 2023.27 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégjegyzékből jogutód nélkül törölt cég - ingatlanon fennálló - 262/412 tulajdoni hányadára 2018. április 6-án indult vagyonrendezési eljárás.
A vagyonrendezési eljárásban hitelezői igényt - mások mellett - a kérelmező is bejelentett 3.285.778 forint összegben.
A kétszer sikertelenül megkísérelt értékesítést követően a vagyonrendező 2021. február 18-án nyújtotta be a jelentését és a vagyonfelosztási javaslatát. A vagyonrendező a költségeinek és díjának megtérítésével együtt a cégnyilvánta...

BH 2023.3.74 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. március 31-től fiókvezetőként dolgozott az alperes bankfiókjában, így kötött korábbi, a Zrt.-től lakásvásárlásra felvett kölcsöntartozása kiváltására és lakásfelújításra kölcsönszerződéseket az alperessel. Ehhez 2006. július 26-án hitelkérelmet nyújtott be az erre rendszeresített igénylőlapon, amelyen a hitel devizanemeként a svájci frankot (CHF), a folyósítás és a törlesztés devizanemeként a forintot jelölte meg. Egyidejűleg, 2006. július 26-án kockázatfeltáró nyilatkoza...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

USA áfa bevallásban

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink