101 találat a(z) elhatárolás cimkére

Fejlesztési tartalék kivából taóba visszatért kft.-nél Kérdés

Kivás cégben a jutalmak utáni kiva elhatárolása? Kérdés

Kivás cég, a mérleg elfogadásakor az előző évi jutalmakról is dönt. A társaságiadó-alanyoknál a jutalom összegét a járulékokkal együtt szoktuk elhatárolni, passziválni. Mi a helyzet a kivaalanyok esetében? El kell-e határolni a jutalmak után fizetendő kiva összegét? Ha a jóváhagyható osztalék szempontjából nézem, akkor igen (hisz ez egy biztos jövőbeli kötelezettség), ha azt, hogy ez nem a bérhez kapcsolódó „költség”, akkor nem. Előre is köszönöm.

Határidős devizaügylet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk 2019. évben határidős deviza forward ügyleteket kötött, amelyeket még 2019. évben lezárt. Mekkora összeget kell elhatárolni abban az esetben, ha a mérlegkészítés napjáig jóváírták a bankszámlánkon az ügylet nyereségét, illetve ha csak a mérlegkészítés napját követően írták jóvá a nyereséget 2020-ban? Például: ügyletkötés: 500 ezer euró, eladás 2019.08.29-én 2020.01.31-i határidőre. Ugyanezen ügylet 2019.10.22-én lezárva 500 ezer euró vétel ügyletkötéssel. Az adásvétel eredménye: 500 ezer forint nyereség, mely 2020.01.31-én íródik jóvá a társaság bankszámláján. Köszönettel.

Vízdíj elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét negatív vízdíj számla könyvelésével, elhatárolásával kapcsolatban. Adott egy alanyi adómentes kft., a kft. részére 2019.0 4. hónapban kibocsájtott a TRV szolgáltató egy mínuszos -196 216 Ft összegű víz- és csatornadíj számlát, ez lekönyvelésre került T: - költségek K: 4541 szállító (mínusz előjellel) a hónapok során csak alapdíjról kaptak számlát T:5 K:4541, a vízdíj főkönyvi karton egyenlege mínusz. A 2018. évben túl számlázás történt. 2020-ban a szolgáltató kiküldött még 2 darab számlát szintén mínusz előjellel 1. számla: számla kelte:2 020.01.06., telj.idő 2020.01.21., fizetési határidő: 2020. 01. 21., összege: - 2973 Ft, időszak 2019.11.12-2019.12.12. 2. számla számla kelte: 2020.01.27 telj.idő:2020.02.11., fizetési határidő:2020.02.11., összege -3811 Ft, időszak 2019.12.13-2020.01.14. Hogyan kell ebben az esetben lekönyvelni a két vízdíj számlát 2019., illetve 2020. év, év végén a vízdíj főkönyvi karton egyenlege mínusz lesz, hogyan kell elhatárolni, melyik számlára? Köszönöm a segítséget.

Tárgyi eszköz káresemény Kérdés

2019 októberében a társaság egyik nagy értékű termelő gépénél (mely egy gépsor önálló eleme) az egyik központi elem tűzkár következtében használhatatlanná vált. A helyreállítást részben idegen kivitelező és részben a társaság munkavállalói végezték anyag- és munkaóra-felhasználással. A káreseménnyel kapcsolatban el kell-e számolni a kár miatt a részegységre jutó terven felüli értékcsökkenést és a részbeni kivezetést? A kár nagysága kb. 20 százalék. A gép a helyreállítást követően az eredeti műszaki állapotnak és kapacitásnak megfelelően működik tovább. A helyreállítási költségek és ráfordítások összegét felújításként kell-e könyvelni? Ha nem, akkor ez elhatárolható-e, mivel a kártérítést a mérlegkészítést követően (2020-ban) fogjuk megkapni, a kártérítés összege még nem ismert. Ebben a témában Pölöskeiné válaszolt meg egy 2017. február havi kérdést. Válaszukat köszönöm.

Kiva – utólagosan elszámolt kifizetések elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő témában kérnénk a segítségét. A kisvállalati adó (kiva) hatálya alá bejelentkezett, a számviteli törvény hatálya alá tartozó, normál üzleti éves vállalkozásnál (kft.), amely a hipában is az adólap egyszerűsített módját választotta, az adóévet (jelen esetben a 2019-es adóévet) követően elszámolt, de az adóévet érintő jövedelmek, kifizetések (például jutalom), valamint az ezek alapján számítandó hipa, valamint kiva összegét hogyan kell helyesen elszámolni a könyvekben? Alapjában véve, a számviteli törvény értelmében, a mérlegkészítésig (adott esetben 2020. februárban) felmerülő elszámolások terheit vissza kell határolni arra az évre (2019-re), melyet érintenek, a személyi jellegű ráfordítások közé. A kiva alapja azonban csak az adóévben járulékalapot képező jövedelem lehet, vagyis ezen utólagos kifizetések nem képezhetik a kiva (illetve ezen keresztül a hipa) alapját abban az évben, ahová vissza kell terhelnünk. Helyesen gondoljuk-e, hogy az utólag elszámolt jövedelmekre jutó kiva és hipa számított összege nem határolható vissza az adóévre, és annak összege csak a 2020. adóévben fog adóként megjelenni a könyvekben, és így a beszámolóban? Kérjük, szíveskedjen a tételek helyes főkönyvi elszámolását is részletezni! Köszönettel: Anita

Elhatárolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég gépeket készít, a gépeket be is programozzák. Kérdés: ha a programozással töltött idő 2019. december 1-jétől 2020. január 31-éig tart, akkor a bevételt el kell határolni, ha azt a 2020. évben állították ki, vagy az egész mehet a 2020. évre?

Jegyértékesítés bevétele. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk idén elkezdte értékesíteni a Tixa hálózaton, 2020. 06. hóban megtartandó fesztiválra a belépőjegyeket. Természetesen a számla dátuma idei,viszont a számlán feltüntettük, hogy ez a 2020. 06.havi rendezvényre szól. Kérdésem: ezt a bevételt el kell határoljuk a 2020-as év terhére, vagy a számla dátumára könyvelve kell idei bevételként kezelnünk? Köszönöm válaszát!

Osztalék EU-s magánszemélynek, magyar cégtől Kérdés

Magyar cég most szeretne osztalékot fizetni. • A 2018. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg nem hozott határozatot osztalékkifizetésről, ezért a felvett összeg 2019. évi osztalékelőleg lesz, így közbenső mérleget kell készíteni. Elegendő, ha a könyvelőprogramból lekérek egy július 31-ei állapotot, vagy elhatárolások, átértékelések is kellenek? A közbenső mérleg alapján határozatot kell hozni. • A magánszemély szempontjából nézve szerintem nem kell nekünk adót (szja-t és szochót) levonni és bevallani, ha ad egy illetőségigazolást a magánszemély. Olaszországgal van kettős egyezményünk. Milyen adózási szabályok vonatkoznak (forrásadó, egyéb) külföldi MAGÁNSZEMÉLYnek fizetendő osztalékra?

Támogatás elszámolása, 2. Kérdés

2. Az egyéb bevételt el kell határolni, majd az eszköz élettartama alatt fel kell azt oldani évente az elszámolt tárgyévi értékcsökkenés és a támogatási intenzitás szorzatával egyezően . A bevétel elhatárolása pontosan mikor, milyen bizonylat (dokumentum) alapján történik? Amennyiben a bevételelhatárolás különböző időpontokban valósulna meg – ha egyáltalán lehetséges ilyen –, úgy hogyan kell a feloldás szabályát alkalmazni? Mi a helyzet ha már az amortizálás hamarabb elkezdődött, mint a bevétel elhatárolása, vagy fordítva? 3. A fenntartási időszak alatti esetleges támogatásvisszafizetést hogyan kell lekezelni a feloldás során? Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük .

Devizahitel átváltásának könyvelése Kérdés

Kft.-nek 2018 májusában a főkönyvében 35 000 svájci frank devizanemben volt hitelkötelezettsége a bank felé, 99 400 000 forint értékben. A kft. 2018. novemberben forintosította a hitelt, így a tartozás 150 millió forint, amit a bank kettébontott, így két szerződés jött létre, külön a kamatról (20 millió forint), illetve külön a tőkéről (130 millió forint). Az” új” tőkeösszeg (130 millió forint) jelentősen eltér a főkönyvben szereplő 99 400 000 forint tőkeösszegtől. Hogyan kell könyvelni a fenti gazdasági eseményeket? A különbözetet, 30 600 000 forintot 2018-ban pénzügyi műveletek ráfordításaként kell elszámolni egy összegben (árfolyam-különbözetként), vagy elhatárolható? De akkor hogyan oldom fel visszafizetéskor, mivel itt a teljes (régi+új) tartozás részletét fizetem havonta? A kamattartozást el kell határolni, és az évenként megfizetett tényleges kamat kerül év végén feloldásra? Segítségüket előre is köszönjük.

Építőipari kivitelezés évfordulón átnyúló teljesítése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Adott egy építőipari cég, szerződést kötnek 2018. március 1-jén, amiben az áll, hogy 2019. 03. 31-éig egy csarnokot felépítenek. Számla kiállítására 2019. 03. 31-én jogosultak, teljesítési igazolás alapján. Az érték 20 millió forint. Az árbevételt hogyan kell könyvelni a 2018. és a 2019. évre? Elhatárolni vagy befejezetlen beruházásként elszámolni? Hogyan kell kontírozni? Köszönöm.

Támogatás elhatárolása közhasznú egyesületnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közhasznú egyesület 2018.12.27-én kötött szerződés szerint támogatást kapott egy cégtől a működési költségeihez. A támogatás összege nem folyt még be, csak 2019-ben fog. Ebben az esetben elhatárolható 2018-ra a támogatás, vagy erre vonatkoznak speciális szabályok? Köszönettel.

Veszteség elhatárolás 2018 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2017-ben 1 537 000 forint veszteséggel zárt. Ezt a veszteséget nyilvántartásba vette, valamint a 1753 bevallás 81. sor és 83. soraiban is szerepeltette. A 2018-as évben a 3,6 millió forint nyereséget ért el. Kérdésem, hogy milyen feltételekkel tudja felhasználni az előző évek veszteségét? Köszönöm.

Áfaelszámolhatóság és közösségi áruszállítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni az alábbi gazdasági esemény esetében. Közösségi áruszállításról 2019. január 10-én állították ki a számlát (2019. februárban érkezett meg a céghez), melynek teljesítési időpontja 2018. december 27. El kell határolni, vagy elszámolhatom a költségek között 2019. február hónapban? Elhatárolás esetében kérem, segítsen a kontírozásban. Egyúttal kérdésem még, hogy jogos-e a szállító számlájában a teljes összegre/útra felszámított áfa, nem csak a határtól számítható az áfa? Köszönöm válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Értékcsökkenés

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close