625 találat a(z) eho cimkére

Üzletrész térítés nélküli átadása Kérdés

Kifizető által túlvont szja és eho visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bedőlt befektetési alap több évet átölelő részkifizetései után a kifizető hibásan vonta le az szja-t és ehót, nem véve figyelembe a szerzési értéket. A kifizető panaszomra a Pénzügyminisztérium álláspontjára hivatkozott, mely szerint az esetlegesen túlvont adót nekem kell rendeznem a végkifizetés évére vonatkozó szja-bevallásban az Szja tv. 65. §(2) bekezdése alapján, hiszen ekkor állapítható csak meg, hogy a részfizetések összege több vagy kevesebb a szerzési értéknél. Ehhez azonban sem igazolást, sem útmutatót nem adott. A NAV-tól ezután kért állásfoglalás megerősíti, hogy rendezhetem az ügyet az adóbevallásban, azonban ehhez a kifizetőtől kérésemre kapott igazolásra van szükség. Kérdéseim: 1. A kifizetések összegét, dátumait és a levont adók összegét, dátumait, illetve egy összegzést (szerzési értékkel) kell tartalmaznia a kifizetői igazolásnak? 2. Jól gondolom-e, hogy mind részemre, mind az illetékes adóhatósághoz el kell juttatniuk? 3. Elég-e csak az utolsó, tehát a végkifizetés évének adóbevallását önellenőrizni? 4. Hogyan tudok szerepeltetni az adóbevallásban olyan tételt (kamatjövedelem), ami eredetileg meg sem jelent, hiszen a kifizető levonta az adót, így nem kellett bevallanom? Köszönöm válaszát.

Nyereményjáték adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk meghirdet egy nyereményjátékot, amelyben a főnyeremény egy autó lenne. Mindenki számára elérhető lesz, a regisztrálók sorsjegyet kapnak, közjegyző jelenlétében kerül majd sor a sorsolásra. Sorsjegyeket tud még pluszban szerezni a játékos, ha megválaszol még különböző kérdéseket. Kérdésem: amikor a gépjárműt átadjuk, akkor azután pontosan mit kell nekünk fizetni? Abban nem vagyok biztos, hogy a nyeremény értékének az 1,18-szorosa vagy az 1,19-szerese után kell megfizetni a 15 százalék szja-t, illetve még – ha jól gondolom – ehót is kellene utána fizetni. Ha kell, annak mekkora a mértéke? Segítségüket előre is köszönöm!

Nyugdíjas tag munkavállaló eho fizetése Kérdés

2019. évtől nyugdíjasként alkalmazott (tulajdonos, tag, ügyvezető), akinek a társasági szerződésben megbízási munkaviszonyban kell ellátnia az ügyvezetést, az ügyvezetői feladatokért nem vesz fel jövedelmet, csak a nyugdíjas munkaviszonyban meghatározott más feladatokat lát el. Kell-e a 0 ft-ért ellátott (más ügyvezető is van) ügyvezetés után is 7500 forint ehot fizetnie? Köszönöm válaszát! H. Zs.

Önálló tevékenységből származó jövedelem Kérdés

Normál munkaviszony mellett, egyszeri alkalommal valaki szakértői munkát végez. A feladatot megbízási szerződés keretei között végzi el, az ott meghatározott megbízási díj fejében. A megbízó nem a munkáltatója és a megbízási díjat át fogja utalni a magánszemély számlájára. Mikor és milyen összegben illetve melyik számlára kell megfizetni az szja-t és eho-t ezen egyszeri alkalommal? Köszönöm

Önálló tevékenységből származó bevétel Kérdés

Önálló tevékenységből származó bevétel után mennyi a jövedelem és mikor kell, illetve. hova befizetni az szja-t és az ehot?

Egyszerűsített végelszámolás újból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. eredménytartalékból emelte fel a jegyzett tőkéjét 3 millió forintra. A kft. tagjai elhatározták a társaság egyszerűsített végelszámolását. A társaság ebben az esetben a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal szűnik meg. Ezzel a nappal kell kiadni az igazolást a K71-es adatszolgáltatásban szereplő összegekről? Levonni ugyanis nem lehet az szja-t és ehót, mert nincs miből. Ezt a tagoknak kell befizetnie és bevallania. Mikor kell befizetni és hány százalék ehót kell fizetni, hisz az időközben 14 százalékról 19,5 százalékra emelkedett? Válaszát előre is köszönöm.

Szociális hozzájárulás Kérdés

Egyéni vállalkozó kölcsönének elengedése esetén a kft.-nek milyen adófizetési kötelezettsége van a tao-ban, szociális hozzájárulást kell-e fizetni, eho-t kell-e fizetni ? Egyéni vállalkozói vagy magánszemély bevétel?

Kivás kft. ügyvezető jövedelmei Kérdés

Egy kiva szerint adózó kft. ügyvezetője munkabére a kiva-törvény szerint adózik, tehát csak 13% adót fizet (szocho, szakképzési hozzájárulás, nyugdíj-, eü. járulékot nem fizet). Máshonnan is van munkabére és egyéb jövedelme. Kérdésem, hogy az szja-bevallásában hogyan fog elkülönülni a kiva szerint adózott és más (munkabér és egyéb) jövedelme.

Szlovák állampolgár osztaléka utáni eho - önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Horváthné Szabó Beáta! Korábban már kaptunk megerősítő választ Öntől, hogy ha szlovák állampolgár a magyar cégéből osztalékot vesz ki, akkor csak az szja-t kell megfizetnie, hogyha rendelkezik igazolással a külföldi biztosítotti státuszáról. A korábbi könyvelője ezzel ellentétben 2017-ben ehót is fizettetett vele. Ha olyan igazolást hoz, ami a 2017-es évre is vonatkozik, akkor jól gondolom, hogy önellenőrzéssel visszakérhetjük a tévesen megfizetett ehót? Válaszát előre is köszönöm!

Egyéni vállalkozó - osztalék ehója Kérdés

Tisztelt Adózóna! Heti 36 órát meghaladó munkaviszony mellett dolgozó egyéni vállalkozó az előző években jövedelmet nem vett ki, és a jogszabályoknak megfelelően az ehót is bevallotta a vállalkozói osztaléka után. A munkaviszonyból származó jövedelme alapján az egészségbiztosítási kötelezettségei meghaladták a 450 ezer forintot. Kérdés: lehet-e önrevíziót beadni az eho visszaigénylésére?

Szlovák állampolgár osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Új ügyfelünk egy magyar egyszemélyes kft., a tulajdonos szlovák állampolgár. A céget 2019-ben vettük át. A korábbi könyvelő 2017-ben osztalék kifizetésekor vont szja-t és ehót is. Külföldi állampolgár esetében tényleg kell az eho, vagyis most már szocho levonása is? Nem csak szjat-t kell vonni a kettős adóztatást elkerülő egyezmény értelmében? Válaszát előre is köszönjük!

Osztalék – szocho vagy eho? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság beszámolójának elkészítésekor (2019 márciusában), annak jegyzőkönyvében döntött a 2018-as osztalékról. Ezen társaság májusban osztalékot fizet ki. Kérdésem, hogy a 2019 májusában kifizetett osztalék után szociális hozzájárulási adót kell fizetni vagy még ehót? További kérdésem, hogy ha 2018-ban osztalékelőleget vett ki egy más, fentitől eltérő társaság, az osztalékelőleg számfejtésekor csak az szja került levonásra, majd 2019-ben döntöttek a 2018-as osztalékról, ami meghaladta az osztalékelőleg nagyságát, és 2019-ben kifizetik a maradék osztalékot is, mit kell utána fizetni, szochót vagy ehót? Válaszát köszönöm.

Osztalékelőleg tévesen levont ehoja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hibáztam. A 2018. évben kifizetett osztalékelőlegből a kifizetéskor 450 000 forintig vontam 14% ehot is. Ezt az aktuális 1808-as bevallásban a cég be is vallotta, be is fizette, és az eho a magánszemélyek 2018. évről szóló szja-bevallásában a 286. és 288. sorokban szerepelt is (ahogy az osztalékelőleg és a levont szja is is szerepel az 56. sorban) Az osztalékelőlegek a 2018. évről szóló, 2019. 04. 30-ai keltezésű taggyűlési határozat alapján, a 2018. évre megállapított osztalékká váltak. Kérdésem: hogy tudom javítani a tévesen levont ehot most? 1. Az előleg kifizetéskori 1808M lapokat önellenőrizni, ezzel a cég adófolyószámláján eho adónemben túlfizetés keletkezik? S ezt az összeget a magánszemélynek a cég visszafizeti? 2. A magánszemély adófolyószámláján túlfizetésként jelentkezik a 2018. ban kifizettt osztalékelőleg után levont eho? 3. A cég a 2019. 05 havi 08-as bevallásában bevallja az osztalékká váló előleget, amiből szja-t von a tagnak (illetve nem von, hiszen azt az előlegekből levonta) 4. Majd a tag a 2019-évről szóló bevallásában a osztalékká váló előleg utáni szochókötelezettséget bevallja és – praktikusan az ehotúlfizetés és a szochó különbözetét – befizeti? Köszönöm a segítséget!

Örökölt üzletrész eladása Kérdés

Tényállás: Örököltem 2016. évben egy társaságban 2/12-ed üzletrészt, amelyet értékesítettem 2018. évben 60 000 000 forintért. Az üzletrész 100 százalék névértéke: 13 010 000.- Ft, A hagyatékátadó végzésben a teljes üzletrész értéke: 400 000 000.- Ft Az általam örökölt 2/12-ed rész névértéke (13 010 000 Ft 2/12-e): 2 168 333 Ft A hagyatékátadó végzésben az általam örökölt üzletrész 2/12-ed része (400 000 000 Ft 2/12-e): 66 666 667 Ft Kérdés: A hagyatékátadó végzésben szereplő, örökölt üzletrész névértékéhez, vagy a hagyatékátadó végzésben szereplő üzletrész értékéhez kell viszonyítanom az eladási árat? Van-e adókötelezettségem (szja és 14 százalék eho) az üzletrész értékesítésekor 2018. évben? Ha az eladási árat 60 000 000 forintot a hagyatékátadó végzésben megállapított az üzletrész rám eső (400 000 000 Ft 2/12-ed része) 66 666 667 forint értékéhez kell viszonyítanom, akkor nem keletkezik árfolyamnyereségem, és az üzletrész eladást nem kell bevallanom. Ha az eladási árhoz (60 000 000) kell viszonyítanom az üzletrész rám eső névértékét (13 010 000 Ft 2/12-ed része) 2 168 333 Ft, akkor az üzletrész eladásából 57 831 667 Ft, árfolyamnyereségből származó adóköteles jövedelem keletkezik, amely után 15 százalék szja-t 8 674 750 forintot és 14 százalék ehót, maximum 450 000 forintot kell bevallanom és megfizetnem. Tisztelettel várom szíves tájékoztatásukat, hogy a május 20-án esedékes szja-bevallás tervezetét jogszerűen tudjam kiegészíteni, ha szükséges.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingatlaneladás adókötelessé tétele

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Ingatlan bérbeadása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Exportszámlák árfolyama

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close