457 találat a(z) beszámoló cimkére

Iskola beszámolója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném a tanácsát kérni abban, hogy mi a helyes. Nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény (egy szakközépiskola) a számviteli törvény 9. § szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít, vagy a számviteli törvény szerint egyes egyéb szervezetnek minősül, és ezért a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti beszámolót készíti? Válaszát előre is köszönöm!

Beszámoló jelentős összegű hiba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azt szeretném megkérdezni ha 2018. évi beszámolóban jelentős összegű hibát találtam, akkor hogyan tudom ezt javítani. Háromoszlopos beszámolót kell készítenem, és újra be kell adnom a 2018. évi beszámolót, vagy a 2019-es beszámolóban kell feltüntetnem a különbözeteket? Előre is köszönöm válaszát!

Erre figyeljen, ha osztalékelőleget fizetne! Cikk

Osztalékelőleg kifizetésére került sor 2020. január 20-án. Melyik évről szóló beszámolóban elfogadott osztalékkal szemben kell ezt elszámolni, a 2019. vagy a 2020. évivel? – kérdezte olvasónk. Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló válaszolt.

Tévesen bevallott innovációs járulék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi (addig mikrovállalkozás) cég tulajdonjogát 2018 áprilisában egy külföldi vállalat (egyértelműen középvállalkozás) 100 százalékban megvásárolta. A 2019. évi beszámoló összeállításának előkészületei közben sajnálattal vettük tudomásul, hogy nagy valószínűséggel rosszul értelmeztük a kkv-törvény szabályait, és úgy tekintettük, hogy a belföldi cég 2019. 01. 01-jétől innovációs járulék fizetésére kötelezett, és így járulékelőlegek is befizetésre kerültek. Kérem adjon választ! - Az innovációsjárulék-szabályok felülvizsgálata alapján jól értjük-e most, hogy a 2019. évi innovációsjárulék-kötelezettség megállapításához a 2016. és a 2017. évi elkészült beszámolók adatait kellett volna vizsgálnunk, és mivel ezek esetében még a külföldi cég kapcsolódó adatai fel sem merülnek, így 2019. évre a cégnek nem lett volna szükséges innovációs járulékot fizetnie? - Jól értelmezzük-e azt, hogy a 2020-as kötelezettség fennállásának megállapításához a 2017-es és 2018-as beszámolókat szükséges vizsgálnunk, és mivel csak a 2018-as beszámoló esetében szükséges hozzáadnunk a külföldi tulajdonos vállalat mutatószámait a belföldihez, így a kétéves szabály miatt még 2020-ra sem tekinthető a belföldi cég járulékfizetésére kötelezettnek, majd csak 2021-től kezdődően? -A 2019. évben bevallott és megfizetett előlegekkel kapcsolatban hogyan lenne szükséges eljárnunk? Járható-e az az út, hogy az éves elszámolásban nulla tényleges adókötelezettséget vallunk be? Válaszát köszönöm!

Önkormányzatnál az év végi számlák helyes kezelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megjelent a PM-tájékoztató a 2019. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről. A tájékoztató 6.oldalán található a számlák év végi kezelésének leírása. A tájékoztató 2 pont "A" szakasza vonatkozik az önkormányzati intézményekre, a 2. pont "B" szakasza vonatkozik a helyi önkormányzatra, nemzetiségi önkormányzatra, társulásra és intézményeire? Az önkormányzatnál és az intézményeknél van olyan év végi számla, amelyhez kapcsolódóan a szerződés megkötése 2019. évi, teljesítés 2019. év, fizetési határidő 2020. Van olyan szerződés, amely több évet érint, és van olyan is, amely teljesítésben és fizetésben is lezárul 2019. 06. 30-áig. Mi dönti el hogy a költségvetési évben esedékes, vagy költségvetési évet követően esedékes kötelezettség lesz-e az önkormányzatnál illetve az intézményeknél? Válaszukat előre is köszönöm! Krisztiánné

Osztalékelőleg Kérdés

Tisztelt Szakértők! Osztalékelőleg kifizetésére került sor 2020. január 20-án. Ezen összeg melyik évről szóló beszámolóban elfogadott osztalékkal szemben kerül elszámolásra? A 2019. évivel vagy a 2020 évivel? Tisztelettel: Arany Tamás

Kivás cég egyszerűsített végelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kivás cég egyszerűsített végelszámolását bejelentettük január elején. Készítjük a 2019.12.31-ei, tevékenységet lezáró beszámolót. A kiva alatti (2019.12.31-ig) eredménytartalék: +2000 eFt. Osztalékot a kft. nem kapott, 90 eFt a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke. A 2019-es év -1500 eFt adózott eredménnyel zár. 1. 1910 eFt lekötött tartalékot kell kimutatnunk a 19.12.31-ei tevékenységet lezáró beszámolóban? 2. Amennyiben 150 napon belül sikerül a végelszámolást lezárni, akkor az 1910 eFt-os lekötött tartalékot, mint fel nem használt fejlesztési tartalékot kell 9 százalékkal leadózni? 3. A kekötött tartalék ilyenkor feloldásra kerül, és visszamegy az eredménytartalékba? Azaz már összeadódik az összes eredmény, és akár mínusz is lehet? 4. A 2019. év mínusz 1500 eFt-os eredménye majd a vagyon tagok felé történő kiadásánál fog mutatkozni, és csökkenteni fogja annak szja- és szochoalapját? Köszönöm szépen a válaszát! Tisztelettel: Hné Zsuzsi

A bevétel számviteli elhatárolása 2020. január 1. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A törvényhely alkalmazható-e a 2019. évi beszámoló elkészítésénél? Ha igen milyen feltételekkel? Két cikk jelent meg a honlapon a számviteli törvény 2020 január 1-jei változásával, a nettó árbevétel elhatárolásával kapcsolatban. Kérdésem – ahogy a címben is jeleztem – ehhez a témához és a magyarázatához kapcsolódik. Számviteli törvény 72. § 2-(4a) * Az értékesítés nettó árbevételét: a) növeli az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összege meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban – az e bekezdés, a (2)-(4) bekezdés és a 73. § alapján – elszámolt árbevételt, b) csökkenti az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban – az e bekezdés, a (2)–(4) bekezdés és a 73. § alapján – elszámolt árbevétel meghaladja a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összegét. 177. § (77) * E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvénnyel megállapított 3. § (4) bekezdés 11-13. pontját, 28. § (3a) bekezdését, 32. § (8) bekezdését, 44. § (7) bekezdését, 62. § (2) bekezdését, 72. § (4a) bekezdését, 98. § b) pontját a 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre nem kötelező alkalmazni. c) (78) * Ha a vállalkozó a 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre alkalmazza az e törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvénnyel megállapított 3. § (4) bekezdés 11–13. pontját, 28. § (3a) bekezdését, 32. § (8) bekezdését, 44. § (7) bekezdését, 62. § (2) bekezdését, 72. § (4a) bekezdését, 98. § b) pontját, úgy az érintett szerződésekre, az e törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvénnyel hatályon kívül helyezett 62. § (3) bekezdését nem alkalmazhatja. Válaszukat előre is köszönöm!

Mikrogazdálkodó visszatérés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk 3 éve mikrogazdálkodói beszámolót készít. A feltételeknek továbbra is megfelelünk, de 2020-tól már nem készítenénk mikrogazdálkodói beszámolót, hanem egyszerűsített éves beszámolóra térnénk vissza. Kérdésünk ezzel kapcsolatban, hogy elegendő-e, ha 2020.01.02-án az ügyvezető írásban nyilatkozik erről, vagy esetleg a NAV felé is jelenteni kell? Számvitelileg 2020-ban a visszatéréskor van-e valamilyen teendőnk? Válaszukat előre is köszönöm.

Magyar társaság részesedést vásárol EU-s társaságban Kérdés

Az alábbi kérdésben kérném szíves tájékoztatásukat: Egy magyarországi bt. részesedést vásárolna egy osztrák kft.-ben. Ezen kft. 100%-os részesedése lenne a magyar bt.-é. Az után szeretnék érdeklődni, hogy az osztrák kft.-ben megtermelt nyereség utáni osztalék hogyan adózik? Milyen különös szabályok vonatkoznak a magyar bt.-re (például beszámoló)? Milyen plusz adminisztrációs terhek vannak Magyarországon? Mire kell figyelni?

Teendők meghiúsult egyszerűsített végelszámolás újraindításakor Cikk

Nem sikerült határidőre befejezni az egyszerűsített végelszámolást. A társaság újból, ismét ebben a formában zárná le tevékenységét. Mi a teendője? Olvasói kérdésre Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló válaszolt.

Egyszerűsített végelszámolás lezárása, újraindítása Kérdés

Társaságunk 04.30-án egyszerűsített végelszámolással történő megszűnés mellett határozott. 10.27-én 08.31-es záró dátummal valamennyi bevallást benyújtottuk a NAV, illetve az önkormányzati adóhatóság felé, feltöltöttük a záró beszámolónkat, és benyújtottuk a cégbíróságnak az előírt dokumentumokat. A bevallásokat az adóhatóságok fel is dolgozták, az önkormányzat a céget törölte az adóalanyok közül. 11.08-án érkezett egy elutasító határozat a 19T201T nyomtatvánnyal kapcsolatban, az egyszerűsített végelszámolás 150 napos határidejének be nem tartása miatt. A Ctv. 115/A § (3) szerint ilyenkor a végbíróság a végelszámolás kezdő időpontját (05.01.) követő 211. napon (11.28.) a végelszámolás befejezését bejegyzi a cégjegyzékbe, és törli a cég nevéből a v.a. toldatot. Kérdésem: mi ilyenkor a helyes számviteli, adójogi eljárás? A végelszámolásról 05.01-11.28. időszakra vonatkozón el kell készíteni a záró beszámolót és bevallásokat (1908, 1901, 1965, 1971), be kell nyújtani egy újabb 19T201T jelű nyomtatványt? Az erre nyitva álló határidő 30 nap? Mi a teendő a korábban beadott/feltöltött, feldolgozott bevallásokkal/beszámolóval? A társaságnak szándékában áll az egyszerűsített végelszámolást újra elhatározni, 11.30-án, 12.01-jei kezdődátummal. Jól gondolom, hogy a 11.29-11.30. időszakról be kell nyújtani a záró bevallásokat, és a beszámolót? Az egyszerűsített végelszámolás áthúzódik jövőre. Ilyenkor csak a 2019.11.01-2020….. időszakra vonatkozóan kell a 2071-est és beszámolót elkészíteni?

Új kiva-alany Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk a kettős könyvvitel szabályai szerint euróban vezeti könyveit. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készít euróban. Társasági adót fizet. Szeretnénk, ha a vállalkozás kiva-hatálya alá tartozna, 2020. január 1-jétől. Milyen lépéseket kell tennünk? Köszönöm válaszát!

Be nem adott beszámolók: tömegesen érkeznek a felszólítások Cikk

A NAV felszólítást küld minden olyan vállalkozásnak, amely még mindig nem adta be 2018-as éves beszámolóját. Tapasztalataink szerint szeptemberben rengeteg cégnek küldte meg az első felszólítást az adóhatóság a beszámolók pótlására. Ezen cégek az értesítés átvételétől számított 30 napon belül szankciómentesen beadhatják a beszámolót.

Befogadó kft. zrt.-vé alakulása esetén mi lehet a vagyonmérleg alapja? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy "A" Kft.-be beolvad egy "B" Zrt. A végleges átalakulási választott időpont 2019. december 31., mert amúgy is kell gazdasági évet záró beszámolót készíteni, közzétenni. Az "A" Kft., ami a továbbműködő jogutód társaság, rögtön zrt.-vé kíván átalakulni (formaváltás). Sajnos beolvadás esetén a befogadó formaváltást nem végezhet, így két egymás utáni átalakulással tudja megoldani. Kérdés: a 2019. december 31-ére összeállított és közzéteendő éves beszámoló, ami alapján az 1. átalakulási vagyonmérleg készül, lehet-e alapja a 2. átalakulás vagyonmérleg tervezetének? A számviteli törvény 141. § (3) bekezdés alapján idézem: ".. Az az átalakuló gazdasági társaság, amely az átalakulás során nem szűnik meg (beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöket-kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolási, ezek különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében – az átalakulás időpontjával – rendezi…” vagyis az évet az „A” kKt. eleve úgy zárja, hogy a beolvadás adatait is tartalmazza. Köszönöm jogszabályra hivatkozó egyértelmű válaszukat.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Beruházási költségek utólagos aktiválása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Tb-audit és adatvédelem

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Átálányadó és munkaviszony csed, gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs