240 találat a(z) üzletrész cimkére

Ingatlanértékesítés társaságban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben várnám szíves állásfoglalását: Egy egyszemélyes kft. nagyértékű ingatlannal rendelkezik. A tag eladja üzletrészét egy belföldi magánszemélynek névértéken, 3 millió forintért. A kft. korábbi tagja belföldi illetőségű magánszemély, ugyanúgy, mint a vásárló tag, egy napig sem bírtak külföldi illetőséggel. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben van-e bármilyen bejelentési kötelezettségem a NAV felé akár változásbejelentő leadásának tekintetében, vagy akár illetékkivetéshez történő adatszolgáltatáshoz vagy társaságiadó-fizetési kötelezettség megállapításához? Keletkezik-e adó- vagy illetékfizetési kötelezettség bármilyen tekintetben bármelyik szereplőnél? Második kérdésem hasonló: ha egy nagy eszközértékű társaság belföldi magánszemély tagja eladja üzletrészét egy másik hasonló magánszemélynek úgy, hogy az üzletrész eladásáért nem kér többet, mint az üzletrész névértéke, keletkezik-e bármilyen adófizetési kötelezettsége akár a régi, akár az új tagnak, akár a társaságnak? Azzal tisztában vagyok, hogy a tagok személyében történt változásról változásbejelentőt kell küldenem a NAV-nak – ez minden esetben így van, mikor olyan változás történik a társasági szerződésben/alapító okiratban mely a tagok személyének változását illeti. Válaszát előre köszönöm.

Üzletrész-ajándékozás egyeneságbeli rokonnak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. üzletrészét szeretné szülő a gyerekének ajándékozni. Az ajándékozás során ajándékozási illeték nem merül fel (?!), de van-e adóvonzata az ajándékozásnak, ha az ajándékozott üzletrész névértékét meghaladja a megszerzett üzletrész piaci értéke? Köszönöm.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

A férj 50 százalékos tulajdonában lévő cég (25%-os) üzletrészt vásárol a feleség (tulajdoni részesedése: 25%) résztulajdonában lévő társaságban. Kapcsoltnak minősül a két cég? Vagy a kapcsoltság már azáltal is megvalósul, hogy az egyik üzletrészt vásárol a másikban? Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel: CsK

Üzletrészeladás részletfizetésssel Kérdés

Amennyiben egy kft. magánszemély tulajdonosa üzletrészét eladja másik magánszemélynek több évi részletfizetéssel, mikor kell adót fizetni az eladónak? Az átruházáskor vagy amikor megkapja a részleteket?

Magánszemély üzletrész-értékesítésének adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2018 februárjában "A" Kft. magánszemély tulajdonosa értékesíti "B" Kft. részére üzletrészét. (A "B" Kft. lesz az "A" Kft. egyedüli tulajdonosa.) A magánszemély törzsbetétje 3 500 000 forint. A vételár 25 400 000 forint lesz. Kérdésem az lenne, hogy a magánszemélynek a 25 400 000-3 500 000=2 900 000 forint után keletkezik 15 százalék szja- és 14 százalék ehofizetési kötelezettsége? Ha ez így helyes, akkor 21 900 000 forintot külön adózó jövedelemként részesedés-átruházás 15 százalék adóval kell számfejtenem? A 3 500 000 forint törzsbetét kifizetése milyen jogcímen történjen? Bognárné

Üzletrész értékesítése Kérdés

Egy egyszemélyes, 30 millió forint jegyzett tőkéjű kft. kiválással átalakult. A kiválási vagyontervezetben a tulajdonos megosztotta a két cég között a jegyzett tőkét, könyvszerinti értéken: 30% változatlanul tovább működő kft. 70%-ban új kft. A 30 millió forint jegyzett tőkéjű kft. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésére a tulajdonos a múltban szerződésekkel igazolhatóan mindösszesen 47 millió forintot fizetett. A végleges vagyonmérlegben a kiválást követően mindkét cég 3 millió forint jegyzett tőkével lett bejegyezve, A jegyzett tőke 3 millió forint feletti része tartalékba került, illetve eredménytartalékban maradt az új kft.-ben, illetve a változatlanul tovább működő kft.-ben. Kérdések: Amennyiben a tulajdonos a változatlanul továbbműködő kft.-t értékesíti 15 millió millió forintért, keletkezik-e szja kötelezettsége? A kiválási vagyontervezetben meghatározott jegyzett tőke elosztási arányát kell figyelembe venni a beszerzési érték arányosításánál? A jövedelem utáni adót mikor kell befizetni, magánszemély vásárló esetén?

Kamatjövedelem adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély eladja 100 százalékos üzletrészét egy tőle teljesen független vállalkozásnak. Az ügyletből jelentős árfolyam-nyeresége keletkezik a magánszemélynek. Ennek megállapítása után a kifizető vevő vállalkozás levonja a magánszemélytől az szja-t és nyilatkoztatja a magánszemélyt az eho-értékhatárról is. Az üzletrész vételárának kifizetése a kifizető hibájából megkésve történik az eladó részére, ezért a kifizetőnek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie az eladó magánszemélynek. Kérdés: a "kamattranzakciót" a felek közötti eredeti ügyletként (üzletrészeladás szerinti adózással) kell kezelni (tehát 15 százalék szja+14 százalék eho), vagy egyéb jövedelemként (szja+kifizetői 22 százalék ehóval)?

Üzletrész-átruházás taovonzata Kérdés

Tisztelt Cím! Cégünknek 20 százalékos üzletrésze volt egy másik kft.-ben (nem volt bejelentett részesedés). Tekintve, hogy soha nem kaptunk belőle osztalékot, még a kötelező törzstőkeemelés előtt úgy döntöttünk, hogy megszabadulunk tőle. 100 ezer forint volt a tartós részesedés könyv szerinti értéke. A piaci értéke nem számottevő. 10 ezer forint névleges összegért adtuk vissza a kft.-nek. Olvasatom szerint ennek a tranzakciónak nincsen adóalap övelési kötelezettsége. Árfolyam-veszteségként könyveltem le a 90 ezer forint különbözetet. Jól értelmeztem a jogszabályokat? Tényleg elismert költségnek ismeri el az állam, és nem kell növelnem ezzel az összeggel a tao-ban az adóalapot? Mert ha 0 forintért adtam volna át, adóalapnövelő lenne, igaz? Várom szíves válaszukat.

Saját üzletrész értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekre szeretnék választ kapni. Egy kft. a könyv szerinti értéken nyilvántartott 5 millió 200 ezer forint saját üzletrészét 2017.12.29-én eladja 30. millió forintért egy magánszemélynek, pénzmozgás – két részletben – 2018-ban lesz. A szerződést az ügyvéd elkészítette, de a cégbírósághoz csak 2018 januárjában kerül benyújtásra. Ebben az esetben az árfolyamnyereséget 2017. évre (szerződés dátuma) vagy 2018. évre (cégbírósági benyújtás) kell elszámolni? Befolyásolja-e az évek közti elszámolást, hogy a pénzügyi teljesítésre a mérlegkészítés előtt vagy a mérlegkészítés után kerül sor? Mi történik akkor, ha a vételárat csak részben vagy egyáltalán nem egyenlítik ki? Ha az érintett felek egymástól függetlenek, az ügylet igényel-e adóalap-módosítást? Ha a vásárló a kft. egyik tulajdonosa, és az ár a piaci érték felett van, akkor milyen adóalap-módosítást kell elszámolni?

Üzletrészeladás (árfolyamnyereség vs egyéb jövedelem) Kérdés

Surányi Imréné alábbi cikkével kapcsolatban: http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Egyeb_jovedelemnek_vagy_arfolyamnyeresegnek_LKUOV3#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly&utm_content=201610_adozonauser Nem értek egyet azzal, hogy a szokásos piaci árat ebben az esetben vizsgálni kellene. Az szja törvény 67. § (1) "az értékpapír átruházása ellenében megszerzett bevétel"-ről beszél, a bevétel fogalmát pedig az Szja 4. § (2) adja meg. Semmi nem utal a jogszabályban véleményem szerint arra, hogy a szóban forgó esetben vizsgálni kellene az üzletrész piaci értékét, és annak megfelelően megosztani és külön adóztatni a nyereség egy részét. A megszerzés és járulékos költségek meghatározásával egyetértek. Kérdésem, hogy a cikkben bemutatott vélemény NAV-os gyakorlat is? Köszönöm

Jövedelem minősítése Kérdés

Szeretném megtudni szakmai véleményüket az alábbiakról: Egy magánszemély egy kft.-ben kisebbségi (1 százalékos részarányt biztosító) üzletrészt tulajdonolt, melynek eladására kerül most sor, a teljes cég eladásával egyidejűleg. A céget egy céges befektető veszi meg az összes (5) tulajdonostól. Az adásvétel során az egyes üzletrészek külön tárgyalási eljárásban cserélnek gazdát, azzal, hogy a kérdéses magánszemély a cég egész vételárához viszonyítottan nemcsak a rá eső 1 százalékos részt, hanem ennek többszörösét tudta kialkudni az ártárgyalások során. Miként fog adózni a szóbanforgó magánszemély ilyen tárgyú jövedelme? Egyéb jövedelemként vagy pedig árfolyamnyereségként?

Üzletrész vásárlás illetéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. "Eladó Kft." – mely ingatlantulajdonnal rendelkezik és főtevékenysége a bérbeadás – eladja "X" magánszemély részére a cég 50 százalékát, "Vevő Kft." részére pedig 30 százalékát. A Vevő Kft. "X" magánszemély 100 százalékos tulajdona. Kérdésem, hogy ez esetben a közvetlen és közvetett részesedés összeadódik-e, és a 75 százalékot meghaladó részesedés miatt "X" magánszemélynek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik? Válaszát előre is köszönöm!

Üzletrész ajándékozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérném a segitségét. Adott egy ingatlannal rendelkezö kft., a jegyzett tőke 6 millió forint, a saját tőke 64 millió forint. Egy házaspár a tulajdonos, és az üzletrészüket szeretnék elajándékozni a gyereküknek 100 százalékban. A kérdésem: illeték az nincs, de szja és eho keletkezik-e a szülőknél a saját tőke/jegyzett tőke különbözetére? A gyereknél pedig ha kiveszi a cégből a piaci értéken 100 millió forintos ingatlant, aminek a könyv szerinti értéke 60 millió forint, akkor mi után adózik? Köszönöm.

Üzletrész adásvétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-nek (3 millió forint törzstőkével) az egyik tagja eladja az üzletrészének egy részét. Az eladott üzletrész névértéke 100 ezer forint. A vevő ezért az üzletrészért 100 ezer forintot fizet. Úgy gondolom, hogy az eladónak így nem keletkezik jövedelme az adásvétel során. De nem tudom, hogy a vevőnél is ugyanez a helyzet? A kft. saját tőkéje 120 millió forint. Ha az Szja törvény 3.§ (9) pontjában leírtakat veszem alapul, akkor a 100 ezer forint üzletrész szokásos piaci ára 4 millió forint lenne, de a vevő nem ennyit fizet érte, vagyis a törvény szerint egyéb jövedelme keletkezett (Szja törvény 28. § (7) b))? Az adás-vételi szerződésnek viszont van egy pontja, ami az alábbiakat tartalmazza: „A szerződő felek kijelentik, hogy az üzletrész vételárát a társaság vagyonának, illetve tevékenységének ismeretében határozták meg, melyet a felek reálisnak fogadnak el.” Ebben az esetben is kell egyéb jövedelem címén adóznia a vevőnek? Válaszát előre is köszönöm!

Üzletrészvásárlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. magánszemély tulajdonosai eladják az üzletrészüket más magánszemély tulajdonosoknak. Az üzletrészüket alacsonyabb értéken adják el. A régi tulajdonos az 1,5 millió forint összegű üzletrészt 500 ezer forint értékben adja el. Az új tulajdonosoknak kell-e adót fizetniük amiatt, hogy 1,5 milliós üzletrészt 500 ezer forintért vásároltak meg? Tehát 1 millió forint vagyoni előnyhöz jutottak fejenként az új tulajdonosok. Mikor és hogyan kell ezt leadózniuk?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Sportlövészet oktatás áfa

Bunna Erika

adótanácsadó

Őcsg

Lepsényi Mária

adószakértő

Őstermelő

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 március
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31