268 találat a(z) öröklés cimkére

Örökösödés Kérdés

Megjelent egy cikkük arról, hogy mik az örökösök teendői, ha az adózó meghal. Mi van abban az esetben, ha az adózó meghalt, és tartozásai voltak (adó, kölcsön), volt ingatlanvagyona is, de az nem fedezte ezeket a tartozásokat? Az örökös házastársa, gyereke csak az örökség erejéig felel a tartozásért?

Örökléskor milyen időponttal számít egy lakás megszerzettnek? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy személy örökség útján jutott egy társasházi lakás 100 százalékos tulajdonjogához. Úgy tudom, ilyen esetben a szerzési érték 0 forint, amennyiben 5 éven belül elidegeníti, a teljes vételár adóköteles. Azt szeretném megkérdezni, hogy az szja-törvény szerinti 5 évet hogyan kell meghatározni, milyen időponttól számít? A hagyatéki végzés jogerőre emelkedése 2014. 11. 18.. A földhivatali bejegyzéssel kapcsolatban a budapesti 2. számú földhivatal még semmilyen lépést nem tett.

Őstermelői tevékenység öröklése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Őstermelő halála esetén mi a teendőjük az örökösöknek? Kérem, írjon arról is, hogy a már bevetett földek műveléshez tartozó költségeinek elszámolása és a bevételek figyelembe vétele hogyan történik, a területalapú támogatást kinek kell kérvényeznie. A hagyatéki tárgyalás csak pár hónap múlva lesz.

Üzletrész megváltása Kérdés

Abban az esetben, ha a kft. az örökösöktől az üzletrészüket meg kívánja váltani, az milyen adóterheket von maga után mind az örökösöktől történő levonás esetében, mind a kft. adókötelezettsége vonatkozásában?

Kiskorúnak venne, ajándékozna ingatlant? Ilyen terheket vállal vele Cikk

Kiskorúak esetében mind vagyonszerzéskor, mind a vagyontárgy, ingatlan eladásakor szigorú szabályokat kell betartani. Gondoljunk csak bele, milyen problémákat vetne fel, ha a gyermek már kiskorában olyan ingatlant szerezhetne meg, amely tele van terhekkel, illetve úgy adhatnának el egy örökölt ingatlant a nevében, hogy a vételárat a szülő magára költi.

Öröklés-pereskedés Kérdés

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban érdeklődöm: 2006-ban meghalt az édesapa, akinek egyetlen örököse a lánya volt. Az öröklés tárgyát egy fél lakóingatlan képezte. Sajnos a hagyatéki végzést megtámadták, s egy hosszú pereskedés kezdődött. A jogerős bírósági ítélet 2012-ben mondta ki, hogy a tulajdonjogot a lány javára kell bejegyezni. A földhivatal a tulajdonjogot 2013-ban jegyezte be. Ezt az ingatlan 2014-ben értékesítette a lány. Kérdés: Tekinthető-e a tulajdonjog szerzési évének a 2006-os év, amikor az édesapja meghalt? Válaszukat előre is köszönöm.

Öröklés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Édesapám Amerikából örökölt. Amikorra megérkezett az örökölt pénzösszeg, édesapám már nem élt. Édesapámnak nem volt bankszámlája, ezért az én számlámra utalták az örökölt összeget. Póthagyatéki eljárást kértem, de az eljárást megszüntették póthagyatéki vagyon hiányában, mivel nem az örökös (édesapám) nevén volt a számla, amire az örökség érkezett. Kérdésem, hogy mi a teendőm ebben az esetben? Válaszát megköszönve, tisztelettel.

Hagyaték és adózás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, aki családi gazdaság vezetője volt, elhalálozott 2014. április 30-án. Családja nem volt, így édesapja örökölt mindent, aki szintén a családi gazdaság tagja volt, és a haláleset után őstermelőként folytatta a gazdálkodást. A hagyatéki végzésben az apa örökségeként feltüntették azt a terményértékesítésből származó ellenértéket összegszerűen, amit a hagyatéki végzés előtt az apa nevére számlázott, és fizetett ki az átvevő. Az lenne a kérdésem, hogy az apának őstermelői adóköteles bevételként kell-e szerepeltetni ezt az összeget? Mivel a hagyatéki végzésben fel volt tüntetve, mint öröklés. Köszönettel: J. Judit

Tagi jogviszony kezdete öröklésnél Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy kft. elhunyt tagja utáni időszakban fennálló biztosítási jogviszonyok meghatározásában szeretném a segítségüket kérni. Az ügyvezető tag 2013. 12. 09-én meghalt, két lánya örökölte a társaságot. Egyik lány korábban is tagja volt a cégnek, máshol biztosítási jogviszonya nincs. A társaságban nem végez tevékenységet. 2014. 02. 21-én a másik lány lett a társaság ügyvezetője, de tagként még nincs bejegyezve a cégbíróságon, máshol biztosítási jogviszonya nincs. Mivel még nem szerepel az iratokban tagként, megbízással havi 10 000 forint díj ellenében látja el az ügyvezetői teendőket. 2014. 08. 15-én jogerőre emelkedett a hagyatékátadó végzés, ettől az időponttól jelentettük be a tagi jogviszonyt, és fizetjük a minimális járulékokat az ügyvezető tag után. A 2013. 12. 09-2014. 02. 21-ig terjedő időszakra egyik örökösnek sincs bejelentett jogviszonya a társaságban. Kérdésem, hogy helyesen jártunk-e el a tagi jogviszony meghatározásakor. Előre is köszönöm a válaszukat.

Közalkalmazottak jubileumi jutalma: így kaphatja meg az örökös Cikk

Megkaphatja-e az örökös a 40 éves jubileumi jutalmat, ha az elhalálozott közalkalmazottnak 35 év közszolgálati jogviszonya volt? – kérdezte olvasónk. dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász szakértőnk válaszolt.

Üzletrész öröklése Kérdés

Kérném a szakértő válaszát a kft. tag (ügyvezető) elhalálozása esetén a házastárs öröklésére vonatkozóan, az új törvény szerint. Köszönettel: Batizi Lászlóné

Biztosítás és illeték Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az szja-törvényben meghatározott adómentes, illetve kedvezményes adózású juttatások illetékkötelezettségével kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni. Az szja-törvény szerint mentes a halál esetére szóló biztosítási szolgáltatás, azaz a biztosított halála esetén az örökösöknek vagy a kedvezményezetteknek fizetett biztosítási összeg. Az Itv. 16. § (1) c) szerint az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 000 000 forint, továbbá az I.) pont szerint az örökhagyó egyenes ági rokona és a túlélő házastársa által megszerzett örökrész. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az általános szabályok szerint 18 százalék illetéket kell fizetnie az örökösnek? Továbbá felmerülhet-e ajándékozási illeték fizetési kötelezettség, ha a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja részesül ilyen kedvezményes juttatásban, mivel a 17. § (1) k) alapján mentes az ajándékozási illeték alól a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól. Az szja-törvény azonban kifizetőt nevesít, ami lehet munkáltató is, de a kifizető fogalma ennél szélesebb kört ölel fel, és szemben a béren kívüli juttatásokkal, nem nevesíti törvény, hogy a társas vállalkozás is munkáltatónak minősül, és ez az Art. 178. § 22. pontjából sem következik.

Evás bt. végelszámolása Kérdés

Bevételi nyilvántartást vezető, a számviteli törvény (Szt.) hatálya alá nem tartozó bt. a beltag halála miatt végelszámolását határozta el. A végelszámolás kezdő napjával az evaalanyisága megszűnik. Nyitómérleget kell készítenie és visszatérnie a Szt. hatálya alá. Bankszámláján az evás időszakból származó lekötött betét szerepel, melynek forrása az evás időszakból származó ki nem vett osztalék. Szerepeltethető-e ez az összeg a nyitómérlegben, mint ki nem vett osztalék alapítókkal szembeni kötelezettségként? Ez esetben mi lehet az osztalék megállapításának időpontja? Kit illet meg ez az osztalék?Egyedül a kültagot,vagy a beltag örököseit is? A beltag örökösei lemondhatnak-e az őket megillető osztalékról a kültag javára? Milyen adózási, illetve illetékfizetési kötelezettségekkel jár ez? Vagy ezt az összeget eredménytartalékba kell helyezni, és csak a végelszámolás végén osztható fel, mint törzstőkén felüli vagyon? Adózni, gondolom, ezután sem kell, mivel az evás időszakben már le lett adózva. Lehet-e a nyitómérlegben eredménytartalék? Szives válaszukat előre is köszönöm.

A kft.-ben jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék öröklése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Kérdésem a kft. elhunyt többségi tulajdonosa részére jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék és fel nem vett munkabér öröklésével kapcsolatos. A hagyatéki vagyonleltárban ezeket kötelezően fel kell-e tüntetni, vagy elég feltüntetni csak az elhunyt tag üzletrészét, és a korábbi években jóváhagyott osztalék a hagyatéki végzéssel, az örökösöknek arányosan kifizethető? Több örökös van. Az elhunyt ügyfelem cégéről van szó, akinél a hagyatéki tárgyalást megtartották. Amennyiben szükséges a jóváhagyott osztalékot szerepeltetni a hagyatéki leltárban, ehhez a bruttó adózatlan összeget kell megadnom, a fel nem vett munkabér esetében pedig én a nettó kifizetendő összeget tartanám logikusnak. Mikor fizethető ki az örökösöknek ez a jóváhagyott osztalék, és hogyan adózik, van-e illetékvonzata az öröklésnek? A jóváhagyott osztalék összege meghaladja a 10 millió forintot. Köszönettel Trembeczky Magdolna

Illeték – lakás, pénz Kérdés

Szülő gyermekének ajándékoz pénzösszeget. A pénz bankszámláról kerül átvezetésre, ugyanazon bankon belül a szülő számlájáról, melyen a megajándékozott gyermek is rendelkezési joggal volt meghatalmazva, a gyermek számlájára. Kérdés: van-e valamilyen illetékfizetési, illetve NAV-hoz bejelentési kötelezettség? Esetleg összeg nagyságától függ-e az ajándékozó vagy a megajándékozott ezzel kapcsolatos teendője? Másik illetékkel kapcsolatos kérdés: egyik szülő halála miatt lakásingatlan tulajdonosa lett 1/4-1/4 arányban két gyermek az életben maradt szülő haszonélvezeti jogával. Az ingatlant az egyik gyermek 100 százalékos tulajdonába szeretnék adni. Kifogásolható-e, ha az egyik 1/4 részben tulajdonos testvér a fele részben tulajdonos szülőnek ajándékozza a tulajdoni hányadát, majd a szülő az összesen 3/4 részt a megajándékozott gyermeknek? Ezzel ügyfelem értelmezése szerint elkerülhető lenne az illeték-fizetési kötelezettség. Mi a teendő abban az esetben, ha a megajándékozott gyermek később ezt a lakásingatlant értékesíti? Ilyen esetben hogyan alakul az illeték-fizetési kötelezettség?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

NTAK adatszolgáltatás számlázás esetén

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Megbízási díj

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink