268 találat a(z) öröklés cimkére

Haszonélvezeti jog szerzési értéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015-ben örököltem édesapámtól ingatlant, melyre édesanyám haszonélvezeti jogát még a közjegyzőnél bejegyeztettük. Az öröklés illetékmentes volt, a hagyatéki leltárban a haszonélvezeti jog értékét nem tüntettük fel. Idén eladtuk az ingatlant. Hogyan alakul a haszonélvezeti jog után kapott bevétel adózása? Alkalmazható a 75 százalékos szabály, vagy a teljes bevétel után kell adózni, illetve az évek száma miatt 10 százalékkal lehet csökkenteni azt? Válaszát köszönöm és boldog karácsonyt kívánok!

Őstermelés – öröklés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Édesapám őstermelői tevékenységet végzett. Éves árbevétele nem haladta meg a 8 millió forintot. Értékesítéskor 12 százalékos kompenzációs felárra volt jogosult. Sajnos 2017.08.05-én elhunyt. Ezt a tevékenységét én fogom a továbbiakban végezni. A hagyatéki eljárás folyamatban van. Én nem főállásban mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozom. Az áfakörbe tartozom (nem vagyok jogosult kompenzációs felárra). Édesapám halála előtt csak az őszi árpát tudta értékesíteni. (Összes 2017. évi bevétele 393 eFt + 213 eFt területalapú támogatás.) A betakarítást, a termények értékesítését és a földek művelését én végzem. Mit kell tennem, mi a teendőm a NAV felé? Mikor, milyen kötelezettségem van? Apukám után maradtak ki nem egyenlített számlatartozások is, melyek fizetési határideje: 2017.11.30. A számlák az ő nevére szólnak. Az értékesítés bevételéből ezeket a szállítói kötelezettségeket ki fogom fizetni. Kérdésem, hogy ezeket a számlákat én, mint áfakörös, hogyan tudom költségként elszámolni? Jogosult leszek ezen tételek áfájának visszatérítésére? Válaszát előre is köszönöm! Szalai Mihály

Nonprofit számvitel és társasági adó Kérdés

Közhasznú alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez, hagyatékként örökölt egy lakást. A lakást nem használja, értékesíteni fogja. A kapott vételárat a végrendelet szerint az alapítvány céljaira fogja használni. Hogyan kell könyvelni az öröklést, illetve az értékesítést? A társaságiadó-bevallásban a megszerzést, illetve az értékesítést kell-e szerepeltetni? Kell-e társasági adót fizetni? Hogyan történik a könyvelés és adózás ha 1. idén lesz értékesítve? 2 jövőre lesz értékesítve? Köszönöm

Tagi kölcsön a kölcsönadó halála esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy kft. egyik tulajdonosa, aki tagi kölcsönt nyújtott, meghal, mit tehetnek az örökösök, ha a hagyatéki leltárban nem tüntették fel a tagi kölcsönt?

Az élettársak automatikusan nem örökölnek egymás után Cikk

Az élettársaknak is érdemes hivatalossá tenniük kapcsolatukat valamilyen módon, hiszen például a családi adókedvezmény vagy az özvegyi nyugdíj csak akkor érhető el számukra, ha igazolni tudják élettársi viszonyukat – mondta Toldi Judit közjegyző az M1 szombati műsorában.

Munkaválalló halála Kérdés

Tisztelt Szakértő! Sajnos az egyik ügyfelünk dolgozója elhunyt. Állítólag nincsenek rokonai, csak a munkáltató és néhány másik dolgozó látogatta a kórházban. Kiszámoltattam, járna neki járandóság is. Tudom, hogy csak az örökös(ök)nek fizethető ki, meg a papírokat is neki(k) kell odaadni, de mi van, ha nincs neki örököse, és nem is jelentkezik senki a járandóságáért? Ilyenkor a munkáltató mihez kezdjen a pénzzel és a papírokkal: elrakja, a pénzösszeget pedig majd leírja a könyvelésben? Köszönöm szépen előre is a segítséget!

Öröklés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban az esetben, ha a szülő gyermeke meghal, és az elhunytnak nincs felesége, gyermeke, akkor ki lesz az örökös, ha az elhunytnak még a szülőn kivűl van két testvére? Lehet-e a testvér az örökös? Köszönettel.

Duplán rótt ki illetéket a NAV, a Kúria visszadobta az ügyet a bíróságnak Cikk

A hagyaték egyes tárgyai után az örökös csak egyszeresen kötelezhető illetékfizetésére, s ha nem ismételhető meg a hagyatéki eljárás, akkor a forgalmi értéket az illetékkiszabás során kell meghatározni – szögezte le legfrissebb ítéletében (Kfv.I.35.666/2016/11.) a Kúria.

Egyszemélyes kft. öröklése, továbbműködtetése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ügyfelem, egy egyszemélyes kft. tulajdonos-ügyvezetője a napokban elhunyt. Élettársi kapcsolatban élt 17 éve, a kapcsolatból van egy 14 éves gyermeke. Hogyan működik ez esetben a cég tulajdonjogának öröklése? A hagyatéki tárgyalás lefolytatásáig lehet-e külön a céggel kapcsolatban intézkedni, hogy az zavartalanul működhessen tovább (van bejelentett alkalmazott, aki folytatná a tevékenységet)? A helyzetet bonyolítja, hogy a kft. hatósági tevékenységet végez, autókat vizsgáztat. Azt az információt kaptuk, hogy ha van a tevékenység végzéséhez szükséges végzettségű alkalmazott, akkor 90 napig folytathatja a tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a 90 nap letelte után fel kell függeszteni a tevékenységet a hagyatéki ügy lezárásáig? További kérdés, hogy a NAV felé lejelentsük-e azt, hogy a cég örökösödés alatt áll? Ha igen, ez milyen módon lehetséges? A változás-bejelentő lap (201), a régi ügyvezető jogviszonyának lezárása (1041) és a könyvelő meghatalmazásának módosítása (EGYKE) csak akkor lesz lehetséges, ha lezárult a hagyatéki tárgyalás? Válaszukat előre is köszönjük!

Ingatlaneladás, szja Kérdés

1.) 2011. évben örökölt lakóház értéke 10 millió forint. 2016. évben az adóalany ennek 1/2-ed részét örökölte a másik 1/2-ed részt a gyermekei örökölték, de azon az adóalany haszonélvezeti joga maradt. Az ingatlant terhelö 3 962 810 forint hitelt csak az adóalany fizette vissza. 2015. évben az egyik gyermeke odaajándékozta az adóalany részére az 1/4-ed tulajdoni hányadát 1 500 000 forint (hitel teher nélküli) nettó értékben. Majd ez a lakóház 2016 évben eladásra került 10 500 000 forint összegben, melyből az adóalany része 8 662 500 forint, a gyermekéé 1 837 500 forint. A vételárból az adóalany visszafizette a 3 962 810 forint bankhitelt. Keletkezhetett-e adófizetési kötelezettsége. 2.) Egy másik ingatlant is értékesitett 2016. évben. Ennek a 2010. évi hagyatéki végzés szerinti értéke 2 300 000 forint 1/3-ad rész az adóalanyé a 2/3-ad rész a tervéreké 2016. évben ez a lakóház értékesitésre került 3 000 000 forint értékben. Az örökléskori költségek (228 000 forint temetés+illeték) levonása után keletkezik-e szja kötelezettsége? Várom segitő válaszukat.

Lakóházas ingatlan értékesítése 2016 szja Kérdés

Tisztelt szakértő! 2014. december 03-án hagyatékátadó végzéssel, szülőtől örökölt 2/4 tulajdoni hányaddal, 2 testvér(4.500.000 Ft), a családi házas ingatlant. 2016.02.09.-én kelt adásvételi szerződéssel értékesítésre került 14.500.000 Ft értékben. Az ingatlan másik 2/4 része már 2010-ben öröklésre került. Hogy adózunk utána? Felmerült hirdetési költség, örökösödési illeték, igazgatási szolgáltatási díj, az öröklés fele-fele arányban történt a 2 testvér között. A felsorolt költségek csak 1-1 személy nevére szólnak. Illeték, hirdetés stb. költségként egyenlő arányba kerülnek levonásra, vagy csak a számlán szereplő személy vonhatja le? A 2010-ben örökölt rész már nem adóköteles, így annak illetéke és a költségek már nem számolhatók el? Kérném segítségét a helyes adóköteles jövedelem megállapításához! Köszönettel!

Adózás örökölt lakóház eladása után Kérdés

Egy hitellel terhelt lakóház eladása esetén az eladási ár 10 millió 500 ezer forint, a vételárból az eladó visszafizetett 4 millió forintot. A lakóház szerzéskori értéke (2011. évi hagyatéki végzés szerint) 10 millió 890 ezer forint volt. Kérdésem, hogy terheli-e szja-kötelezettség az eladót?

Szerzés éve öröklés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Helyesen járok el, ha bevételt 40 százalékos mértékkel csökkentem abban az esetben, ha az örökhagyó halálának éve 2007 volt, azonban a hagyatéki tárgyalás 2016-ban zárult le? Az örökösök nevére 2016-ban került a külterületi szántó megnevezésű ingatlan, ami után ekkor is fizettek illetéket. 2017-ben értékesítették. Válaszát előre is köszönöm!

Társasági ingatlanvagyon egy részének értékesítése Kérdés

2014-ben anyám halála után örököltem egy kft. üzletrészének a felét. A társaság vagyonába több önálló ingatlan is tartozik. Az egyik raktárt a földterülettel együtt el kívánjuk adni. Vita van a tulajdonosok között, hogy ez milyen formában történjen, minthogy az elképzeléseknek más-más adóvonzata van. A társaság fele ezt az ingatlant először magántulajdonba akarja kivinni, és úgy értékesíteni, a másik fele azt állítja, hogy ez adózási szempontból hátrányos, inkább a társaság értékesítse. Ebben az esetben ugyanis olyan egyéb bevétel keletkezik, amelyik kedvezően adózik, minthogy az ingatlanértékesítés e körbe tartozik. A vevő elsősorban társaságként szeretné megszerezni az ingatlant, de egy pontig kompromisszumra hajlandó. Kérdésem: 50 millió forintos ingatlanértékből kiindulva milyen adóvonzata van adónemenként az első és a második verziónak? Hogyan kell megállapítani a szerzési értéket? Számít-e, hogy ezt a társasági vagyonrészt örököltem? Van-e a két említettnél kedvezőbb adóvonzattal járó megoldás, és az mi lenne? Köszönöm segítségét, tanácsát.

Ingatlanértékesítés utáni szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő esettel kapcsolatban kérem tájékoztatását. Adott egy testvérpár, akik 1/2-1/2 arányban öröklés útján szerezték meg édesanyjuk lakását. A szerzést (szerzésüktől számított 5. évet) követően az egyik testvér adásvétel útján megszerzi a testvére tulajdonrészét. Ezt követően 5 éven belül az ingatlantulajdonos harmadik személynek értékesíti a lakást. Kérdés, hogy ebben az esetben keletkezik-e szja fizetési kötelezettsége a volt tulajdonosnak ingatlanértékesítés után – amennyiben a testvértől történt vásárlás során az ingatlannal kapcsolatban megállapított forgalmi értékkel egyező, vagy azt meghaladó mértékű értékesítésre kerül sor a második értékesítés során? Kérdés továbbá: ha a testvérek között nem adásvétel, hanem ajándékozás a szerzés jogcíme, befolyásolja-e az értékesítő tulajdonos szja fizetési kötelezettségét? Kérem, hogy válaszában a vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésére is térjen ki. Előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Képernyő előtti munkavégzés

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Átalakulás esetén eredménytartalék felosztása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink