265 találat a(z) öröklés cimkére

Magánszemély külföldön örökölt, hol kell adót fizetnie? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérem az állásfoglalását és tájékoztatását. Magyar állampolgárságú felnőtt magánszemély az ügyfelem, magyarországi lakóhellyel. Romániában élő nagyszülei halála után (mivel édesapja meghalt) örökölt ¼ részben egy ingatlant. Az ingatlan eladásra került, a vételárat a vevő euróban fizette ki, román állampolgár vette meg. Fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekre várom a válaszukat: az örökösödéssel kapcsolatban melyik országban kell adóznia (Magyarország, Románia) és milyen pénznemben? Kell-e okiratot csatolni? Válaszukat előre is köszönöm.

Örökölt ingatlan értéke eladásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi lakás eladásánál szeretném megtudni az adó összegét: A tulajdonszerzés: – a lakás 50 százalékát 2014-ben örökléssel szereztem, a hagyatéki okiratban "beköltözhetően X1 Ft" és "lakottan Y1 Ft" szövegezéssel is szerepel lakásár. – ugyanezen lakás 50 százalékát 2017-ben örökléssel szereztem, a hagyatéki okiratban "forgalmi értéke X2 Ft" és "lakottan Y2 Ft" szövegezéssel is szerepel lakásár. A lakást 2018-ban eladnám, kérdéseim: – A hagyatéki okiratokból melyik lakásárakkal kell számolnom, és hogyan? – A hagyatéki eljárás közjegyzői díja csökkentheti-e a számítandó adóalapot? – Érdekes-e az, hogy a 2017-es hagyatékiban a lakás értéke körülbelül a duplája a 2014-es hagyatékiban szereplőnek (emelkedtek a lakásárak, de azért nem a duplájára)? Köszönöm, üdvözlettel: Miklós Attila

Illeték örökölt ingatlan vételárából vásárolt lakásnál Cikk

Olvasónk 35 év alatti magánszemély örökléssel szerzett lakásának eladásából vásárolt lakás illetékéről, illetve az érvényesíthető kedvezményről érdeklődött. Kérdéseire Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

Öröklött, haszonélvezettel terhelt ingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A hagyatéki végzésben egy ingatlan 1/2 részét két testvér örökli az anya holtig tartó haszonélvezetével. A haszonélvezet értéke nincs meghatározva, az ingatlanrész adó és értékbizonyítvány értéke 3 500 eFt. Egy év múlva eladják az ingatlant 9 800 eFt-ért. A vételárból az anya 6 370 eFt-ot kap, melyből 1 470 eFt a haszonélvezet megváltása. A testvérek fejenként 1 715 eFt-ot kapnak. Mennyi a testvérek fejenkénti szerzési értéke?

Tao-bevallás és beszámolóbeadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kicsit összetett kérdésben kérem segítségüket. A gazdasági társaság tulajdonosai közül 2 fő elhunyt, az üzletrészük együtt meghaladta az 50%-ot. Hagyatékátadó végzés még nincs, így már teljesen biztos, hogy 2018. 05. 31-éig a gazdasági társaság nem tud olyan határozatképes taggyűlést tartani, ami a vezetőség által aláírt, könyvvizsgáló által levizsgált 2017. évi beszámolót a taggyűlés elfogadhatná, és határozatot hozhatna az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Közzétenni csak a taggyűlés által elfogadott beszámolót lehet, a határozattal együtt. A cég tudja, hogy ki lesz az örökös az egyik személy esetében, de mivel az külföldi, azok a dokumentumok még hiányoznak, mely alapján a bíróság a tagváltozást bejegyezné. A taggyűlést összehívták 2018.05.30-ra, de teljesen biztos, hogy az örökléses tagváltozást addigra nem jegyzik be, így a taggyűlés nem lesz határozatképes 1. kérdés: Mit tegyen a társaság, hogy elkerülje a bírságot, amiért nem tud elfogadott beszámolót közzétenni? 2. kérdés: A társaságiadó-bevallást be lehet-e küldeni a NAV-hoz? Telefonon felhívtuk a NAV-ot, ahol a társaságiadó-bevallással kapcsolatban kérdeztük, hogy ha május 31-éig – a fenti okok miatt – nem lesz elfogadott beszámoló, attól a 2017-es társasági adóbevallás beküldhető-e. Közölték, hogy a rendszer befogadná, de a jogszerűségével gond lenne, mivel nem elfogadott beszámolón alapul. Válaszukat előre is köszönöm!

Ingatlanértékesítés jövedelme Kérdés

1998-ban öröklés útján szereztünk a testvéremmel 1/12-1/12 tulajdoni részt egy ingatlanban. A teljes ingatlant a tulajdonosok 2017-ben értékesítették. Kell-e szerepeltetni az idei adóbevallásban?

Öröklés utáni szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy lakóházat örököltem édesanyámtól. Ez az ingatlan értékesítésre került 2017-ben. A lakóingatlant kevesebb összegért értékesítettünk, mint a hagyatéki tárgyaláson meghatározott értéke volt. Kérdésem: keletkezik-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettségem? Válaszát előre is köszönöm.

Földtulajdonszerzés időpontja különleges esetben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy mi a földtulajdonszerzés időpontja szja szempontjából az alábbi esetben? Az adásvételi szerződés 1985. évben készült, amit az egyik eladó halála miatt soha nem jegyeztek be a földhivatalnál. Időközben a másik eladó is elhunyt. A földtulajdon rendezésére végül 2013. évben került sor, két külön hagyatéki eljárásban. A hagyatéki eljárásokban az eladó örökösei elismerték az eredeti adásvételi szerződést, így a hagyatékátadó végzésben hagyatéki egyezség alapján került a föld a vevőkhöz. Az eljárásban a föld vételárát hagyatéki hitelezői igényként tüntették fel. A földhasználat 1985. évtől igazolt. A földet 2017-ben értékesítették.

Örökölt lakás eladása és új ingatlan vásárlásának adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéskörben szeretném a segítségüket kérni: Tavalyi évben megörököltük a szülői családi ház 1/3-át (kb. 23 millió forint értékben), amelyet idén szeretnénk értékesíteni. Mivel egy nagyobb értékű ingaltant szeretnénk vásárolni (42 millió forint értékben), amely után vagyonszerzési illetéket kell fizetnünk, arra gondoltunk, hogy az örökölt ház anyai 1/3-át is ránk íratnánk ajándékozással, ami egyenes ágon illetékmentes, így a házrész 2/3-ának értéke meghaladja az új ingatlan értékét, és így nem szükséges vagyonszerzési illetéket fizetni. Viszont azt nem tudjuk pontosan, hogy az örökölt lakás eladásából származó bevétel után milyen adófizetési kötelezettségünk keletkezik, ha a bevételből új lakóingatlant vásárolunk? Segítségüket előre is köszönjük!

Örökléssel, tartási szerződéssel szerzett ingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mi az ingatlan megszerzésének időpontja az alábbi helyzetben? 2018. évben értékesítettek egy lakóingatlant. Szerzések: 2001.: öröklés 1/4 rész 2001.: tartási szerződés a lakás fejében, holtig tartó haszonélvezeti joggal 1/2 részre. Ekkor a földhivatal bejegyezte az eltartót tulajdonosként az 1/2 részre, jogosultságként tartást jegyeztek be. 2014.: az eltartott elhunyt. 2016.: a közös tulajdon megszüntetésére került sor szerződés alapján, a fennmaradó 1/4 részre a másik örökössel. A közös tulajdon megszerzéséért fizettek. Kérdésem, hogy melyik rész adózik? A tartással megszerzett résznek a szerzése 2001. év véleményem szerint, nem 2014. év, amikor birtokba is vehette a lakást a tulajdonos. Jól gondolom, hogy csak a 2016. évben megszerzett rész után kell adót számítani, fizetni?

Hagyatékból származó ingatlan eladásának adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő lenne. Egy ingatlan tulajdonjogának a felét megszerezte két testvér, fele-fele arányban 20 évvel ezelőtt, édesapjuk halálakor. A másik felét 2016-ban szerezték meg, szintén fele-fele arányban, édesanyjuk halálakor. Az ingatlant 2017-ben eladták, többért, mint a második alkalommal a hagyatéki végzésben megállapított ingatlanérték. Miképpen adózik ez az ügylet a szja-ban? Válaszát előre köszönöm!

Adózás örökölt, majd elajándékozott, később értékesített ingatlannál Cikk

Magánszemély egyenesági rokonának ajándékozta a kettőjük által közösen örökölt ingatlanok rá eső tulajdonrészét, amit a megajándékozott fél később továbbértékesített; milyen adókötelezettsége keletkezik? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

Szja-kötelezettség ingatlanértékesítés után Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő lenne, amiben szíves segítségét kérem: Egy magánszemély 2018-ban lakóingatlant ad el. Az ingatlan 55 százalékát még 2011-ben szerezte, a másik 45 százalék viszont 2018-ban került a tulajdonába ajándékozás útján. Az ajándékozási szerződésen 6 millió forint szerepel forgalmi értékként, ugyanez az ajándékozási illeték alapja is a NAV határozatán. Kérdésem az, hogy miként fog adózni jövőre ez az ügylet? A mi álláspontunk az, hogy a ingatlan eladási árából (13 millió Ft) 55 százalék adómentesnek tekinthető a 2011-es szerzésre való tekintettel. Viszont a 45 százalék adóköteles lesz, véleményünk szerint a 13 millió forint 75 százalékát lehet költségként tekintetni, az így fennmaradó rész (4 387 500 forint) lesz a szja alapja, mely után 15 százalék az adókötelezettség. Feltételezésünk helyes? Köszönöm szépen válaszát előre is!

Ingatlanértékesítésnél elszámolható költség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély örökölt ingatlant értékesített 2017-ben. Kérdésem, hogy megszerzésre fordított költségként levonható-e az örökhagyó temetésének költsége (számlával rendelkezik)? Válaszát előre is köszönöm.

Üzletrész öröklése utáni lemondás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.-ben két tulajdonos van. Apa és a mostoha fia. Az apa elhunyt, és a vér szerinti gyermeke örökli a részét, aki erről lemond a másik tag javára. Kell-e ajándékozási illetéket (18%) fizetni ebben az esetben? A kft. átalakulhat egyszemélyes kft.-vé (a másik tulajdonos 100%-os részesedésével), és ebben az esetben mi lesz a vér szerinti lánya által örökölt üzletrésszel? Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Jegyzett, de be nem fizetett tőke feltöltése eredménytartalékból

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

Gépjárműadó beszámítása cégautóadóba

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink