hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Digitalizáció: egyre jobban belelát az adózói szándékokba a NAV

  • Kocsis Zoltán közgazdász, Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

A NAV jövőbeli elképzeléseit ismertette november 29-én, Budapesten tartott adókonzultációján. A hatóság terveiben a fejlesztés és a digitalizáció adta lehetőségek kihasználása mellett továbbra is jelentős hangsúlyt kap a gazdálkodó társaságok ellenőrzése. Elsődleges cél a jogkövető magatartás elősegítése és betartatása, amelyhez jelentős támogatást ad a 2020 júliusától megvalósuló teljes körű számlaadat-szolgáltatás. Továbbra is szükségszerű a cégek véletlenszerű vizsgálata, és várhatóan nem csökken, csak célirányosabbá válik majd az adóellenőrzések száma.

Óriási változás előtt áll az adózás és a NAV, amely várhatóan szolgáltatóként is megjelenik az adózási piacon. A teljes körű számlaadat-szolgáltatás és az OECD ajánlás alapján bevezetésre kerülő SAF-T (standard audit fájl) adatszolgáltatás átformálja a NAV ellenőrzési gyakorlatát, így a tervek szerint elérhető lesz, hogy a hatóság minden évben valamennyi adózót ellenőrizzen. A könyvelés és adótanácsadás szerepe felértékelődik, viszont az elektronikus számlaadat-szolgáltatás és visszanyerés miatt az adatrögzítés és elektronikus adattárolás jelentősen egyszerűsödik. A bűnügyi szakterület kiemelt szerepet tölt be a későbbiekben is a költségvetésre specializálódott piaci szereplők gyors felderítésével és kivonásával. A NAV óriási hagsúlyt fektet a digitális fejlesztés területére is, és nemsokára akár chatbot-ok is segíthetnek adózási kérdéseinkben. Jelen cikk az eseményen elhangzottak nem teljes terjedelmű ismertetése.

Elektronikus számlaadatok beküldése

Az elektronikus számlaadatküldés nemcsak a 100 ezer forint áfatartalmat meghaladó számlák, hanem valamennyi számla esetén kötelező lesz 2020 július 1-jétől, tehát a NAV az adózók közötti valamennyi gazdasági (számlázási) kapcsolatot látni fogja.

SAF-T (standard audit fájl)


Az OECD ajánlása egy olyan adatszolgáltatás megvalósítása, amely az adóhatóságok számára lehetővé teszi, hogy részletesen elemezzék a gazdasági társaságok közötti ügyleteket. Lényegében ez egy olyan egységes adatszolgáltatás, amely attól függetlenül, hogy az adózó milyen számlázó programot használ, egy homogén és a NAV számára részletesen, automatizáltan elemezhető adathalmazt hoz létre nemcsak a számlaadatokról, hanem a gazdasági eseményekről is. Amennyiben ez megvalósul, számtalan új lehetőség nyílik meg az adóhatóság előtt, mint például az ellenőrzés idejének lerövidítése, az adatok ellenőr részére történő automatikus összegyűjtése és a problémák jelzése. Ezenkívül lehetősége lesz a NAV-nak mint szolgáltatónak is részt venni a piacon, és a megfelelő azonosítást követően adatot, információt szolgáltatni a vállalkozásoknak.

Teljesen új típusú (adó) ellenőrzések

Jelenleg is tendencia, hogy sokkal kevesebb az adóellenőrzés, mivel csak akkor rendel el adóellenőrzést az adóhivatal, ha biztos az adókötelezettség megszegésében, adóhiány megállapításában. Tehát ha valaki adóellenőrzést kap, ne dugja homokba a fejét, forduljon adóellenőrzésben jártas szakemberhez!

Az adóellenőrzések számának csökkenésével a jogkövetési vizsgálatok száma szaporodott meg, amelyek sokkal gyorsabban lefolytatható vizsgálatok (30 nap az ellenőrzésre rendelkezésre álló idő, amely egyszer hosszabbítható meg ugyanennyivel), így gyorsan kideríthető kell-e adóellenőrzést elrendelni. A vizsgálatok nem titkolt célja a jogkövetés ösztönzése, tehát amennyiben az adózó ezen vizsgálat végéig, illetve bizonyos esetekben belátható időn belül javítja a hibáját, abban az esetben a hatóság eltekint az időigényes adóellenőrzéstől. Éppen ezért jogkövetési vizsgálatok során is nagyon fontos a NAV előtti megfelelő képviselet, a kapcsolattartás az adóhivatallal, és így csak az kerüljön javításra, amire tényleg szükség van.

Jelenleg a jogkövetési vizsgálatok legnagyobb nehézségeit az információ, az adatok adózótól történő megszerzése jelenti a hivatal számára. Ezt követően pedig a különböző programokból, a különböző felépítésű információhalmazok áttekintése is energiát kíván az ellenőrtől. Az új rendszer bevezetését követően egy ellenőrzés során a homogén adatállományból, minden a revízió számára fontos információ azonnal átkerül ellenőrzésre. Az adatállományt a szoftver automatikusan ellenőrzi és az ellenőr már egy a lehetséges problémákat is megjelölő elemzést kap. Az elemzést követően szükség esetén a szerződéseket kell még beszereznie az adóellenőrnek. Ezen rendszernek köszönhetően pedig elérhetővé válik az a adóhivatali cél, hogy minden évben valamennyi adózó ellenőrzése megtörténhessen. Az ellenőrzések hatékonysága mind időben, mind feltárásban és jogkövetésben javulhat, mivel a rendszer valamennyi problémánál pirosan villoghat és nem siklik át felette az ellenőr időhiány vagy egyéb ok miatt. Mivel a fiktív számlák egyre nagyobb kockázatot jelentenek és az egyéb adózói „stiklik” egy automata ellenőrző rendszer által kiküszöbölhetők, ezért az adótanácsadók szerepe erősödni fog a tényleges adócsökkentési lehetőségek kidolgozásának érdekében, és a könyvelők szerepe is felértékelődik, mert a könyvelési hibák is könnyedén kibukhatnak, az adóhivatal komolyabb erőfeszítése nélkül.

A jogkövetés elősegítése érdekében a NAV motiváló levelek küldését szorgalmazza. Azaz probléma felmerülése esetén (ez lehet pénztárgéppel, kockázatos partnerrel, nem megfelelő könyveléssel, bevallással stb. kapcsolatos) a jogkövetésre ösztönző levelek tömeges küldését tervezi, és már alkalmazza is néhány esetben. Emellett a hivatal adózással kapcsolatos tájékoztatókat és informáló leveleket is küld, mint például kivaalanyiságra alkalmas társaságok kiva adózásra történő áttérésének ösztönzése érdekében. Ezen leveleket természetesen nem postai úton, hanem elektronikusan cég- vagy ügyfélkapun (KÜNY tárhelyre) keresztül kézbesítik.

Ellenőrzéstípusok adóbesorolás alapján

Már most is gyakorlat, de a jövőre nézve cél, hogy a hivatal az ügyfél besorolásához képest határozza meg az ellenőrzés módszerét.

A NAV az adózókat 4 kategóriába sorolja.

1. Jogkövetők, akik be akarják és be is tudják tartani az adószabályokat. Van hozzá elegendő tőkéjük, szaktudásuk (adótanácsadó, könyvelő) és akaratuk is. Esetükben az ellenőrzések nem fognak terhet jelenteni, csak rutinfeladatot, amelyet szinte észre sem vesznek. Tájékoztató és motiváló, vagy apróbb hibák esetén hibajavító levelekre számíthatnak.

2. Hibázók, akik be akarják ugyan tartani a szabályokat, de ez valamiért nem sikerül nekik, vagy azért, mert nem rendelkeznek megfelelő információval, tudással, vagy nem fordítanak rá elegendő időt stb. Ezekben az esetekben is alapvetően motiváló, figyelemfelhívó levelekkel kezd a hivatal, de itt már megjelenhetnek a támogató eljárások, jogkövetési vizsgálatok is. Mivel feltételezhetően akarják a jogkövetést, ezért adóellenőrzés kiírására nem lesz szükség náluk.

3. Szabálykerülők, akik nem szeretnek túl sok adót fizetni, ezért próbálkoznak annak csökkentésével, illetve éppen olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnak vagy nem akarnak adót fizetni. Ezen adózói kör esetében is elsődleges a jogkövetésre történő rábírás, a mulasztás súlyától függően motiváló levél vagy jogkövetési vizsgálat segítségével. Ha nem sikerül a jogkövetést elérni, feltétlenül számíthatnak adóellenőrzésre is. Ezen adózói kört a NAV folyamatosan és kiemelten figyeli, és a kontroll funkcióját alkalmazza az ellenőrzési eszközrendszerén keresztül.

4. Csalók, akik szándékosan olyan üzleti modellt építenek, ahol az adó eltűnik, illetve ilyen szervezeteket üzemeltetnek. Ezekben az esetekben a NAV minden lehetséges módon fellép az adóellenőrzéstől kezdve az ideiglenes biztosítási intézkedésen át a haszonhúzók vagyonelkobzásáig, és a hatóság büntető eljárást is kezdeményez. A vagyonvisszaszerzés kiemelt fontosságú amiatt, hogy ugyanazon elkövetői kör ne tudjon könnyen újabb vagyonelkerülő vállalkozásokat alapítani. Az adókijátszásra létrejött társaságokkal kapcsolatban álló vállalkozások pedig biztosan számíthatnak a NAV motiváló vagy jogkövetésre ösztönző levelére. Ezen adózói körnél a NAV a bűnüldözői funkcióját alkalmazza speciális eszközrendszerén keresztül.

Szolgáltató adóhatóság

A szolgáltató adóhatóság az ösztönző rendszereken túl, tényleges tevékenységek keretében is megvalósul.

Tájékoztató funkciót lát el mind ügyfélszolgálatai, mind kiküldött tájékoztató levelei által, amelyekben a kedvezőbb adózási lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet, illetve megpróbálja majd az adókedvezményeket alapvetően beépíteni az általa elkészített bevallástervezetekbe. Nem nekünk kell azzal bíbelődni, hogy vajon milyen adókedvezményre vagyunk jogosultak, ugyanis terv szerint valamennyi bevallástervezetet a NAV készíti majd el számunkra. Persze ez nem óriási ördöngősség, mert a könyvelő program jelenleg is elkészíti azt, ha ismeri a lekönyvelt anyagainkat.

Ingyenes számlázási felületet biztosít: https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

Adatot szolgáltat. Már most is megvan a lehetősége, hogy xml formátumban lekérdezzük az általunk online adatszolgáltatás keretében elküldött számláinkat és azokat a számlákat is, amelyeket számunkra állítottak ki partnereink (bejövő számlák). Természetesen amíg nem minden számláról megy adatszolgáltatás, addig ez a lista hiányos, de ha már teljes körű lesz és a könyvelő programok tudják importálni az adatokat, akkor sok energiát lehet megtakarítani, mivel az adatrögzítésre fordított idő megspórolható. Ettől függetlenül a számlákat ugyanúgy könyvelni kell, és a NAV által elkészített bevallástervezetet (tervben van, hogy a bevallástervezetet a NAV elkészíti) ellenőrizni szükséges és adott esetben javítani kell.

Chatbot – A NAV távlati terveiben szerepel a honlapon indított chatbot robot üzemeltetése, amely megpróbálja majd manuális beavatkozás nélkül megválaszolni kérdéseinket. Ennek alapfeltétele, hogy az adóhatóság szolgáltató funkcióján keresztül minél részletesebb és az adózók számára is értelmezhető tájékoztatást tudjon adni az adózással kapcsolatosan. Így például információs füzetek közzététele, bővítése és tájékoztatók közlése.
(https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz)

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Tőkebevonás kezelése kilépő tag miatt

Pölöskei Pálné

adószakértő

Ültetvény

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Parkoló értékesítése

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close