hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Részletesen a szállásdíj-dokumentálási kötelezettségről

  • adozona.hu

Az Adózóna olvasója a helyes számlázási gyakorlat kialakításához kért tanácsot a booking.com oldalon foglalt szállások kapcsán. Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt.

A kérdés konkrétan így szolt: "Az alábbi gazdasági eseményekre kérném a helyes számlázási gyakorlat kialakításához a véleményüket. A booking.com oldalon foglalt szállások a következők szerint működnek:
– A booking.com oldal szolgáltatását igénybe véve foglal a vendég szállást, és utal annyi előleget, amennyit az adott szállásadó megjelöl a regisztráció során (0-100%-ig).
– A vendég a booking számára átutalja az előre elkért – ifa nélküli – összeget euróban.
– Az utalást követő kb. 60 nap múlva utalja a pénzt a szálláshely-szolgáltató bankszámlájára.
– A vendég vagy megérkezik vagy nem addig, amíg a pénzt megkapja.
– Természetesen a booking szolgáltatásáról áfamentes számlát kapunk. Az áfatörvény 20. §-a alapján az EK területi hatálya alatt – mivel közösségen belüli szolgáltatást veszünk igénybe –, 65-ös bevallást és A60 adatszolgáltatást is időszakonként be kell nyújtani. Ha egyébként alanyi mentesként végezzük az egyéb szálláshely-szolgáltatást, akkor havi bevallás benyújtására leszünk kötelezettek, és az áfa összegét be is kell fizetnünk.
– Végül pedig minden dokumentálási kötelezettség a szálláshely-szolgáltatót terheli.
Kérdés: hogyan lehet a fenti gazdasági tevékenységnél, a vázolt esetekben tökéletesen, törvényesen dokumentálni, hogy minden aktuális jogszabálynak megfeleljen?
• Ha a szállást foglaló kifizető, a szállásadó pedig adószámmal rendelkező magánember, felmerül-e a kifizetői '08-as bevallás? Azaz kell-e adót és járulékot vonni a szállásdíjból a kifizetőnek?
• Aminek minden egyes ügyletnél egyformának kellene lennie:
o A booking.com értesítése alapján a vendég utalását követő 15. napon legkésőbb ki kellene állítani az előlegszámlát. Kérdésem: milyen árfolyamon?
o A booking.com számlája alapján az áfabevallás és az A60-as összesítő benyújtása az adózóra irányadó áfabevallási gyakorisággal, vagy ha alanyi mentes, akkor havonta.
o Minden idegenforgalmi adó dokumentálására javasolt a külön bizonylat, azaz nem a számlán történő feltüntetés. Bár törvény nem tiltja.
• A vendég az utalását követő 60 napon belül érkezik, a szállásadó még nem kapta kézhez az általa utalt összeget. Annak beérkezési árfolyamáról fogalma sincs, akár bejelentette a NAV felé az MNB-árfolyam használatát, akár a számlavezető bankjának árfolyamával vezeti a nyilvántartásait.
• A vendég az utalást követően 15 napon belül megérkezik a szállásra.
o Van-e lehetőségünk arra, hogy ne előlegszámlát bocsássunk ki, hanem már a végszámlát írjuk meg? Különös tekintettel arra, hogy az is előfordulhat, a teljes szolgáltatás díját előre kifizeti a vendég."

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Úgy látom, szakember kérdez, nagyon örülök neki, igazán megtisztelő. Ennek ellenére végigmegyek az alapokon is.

A legfontosabb kérdés annak tisztázása, hogy az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás két különböző tevékenység és különböző adókötelezettséget eredményez.

Az adókötelezettségek meghatározásához mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy a magánszemély interneten meghirdetett szolgáltatása szálláshely-szolgáltatásnak vagy ingatlan-bérbeadásnak minősül.

A szálláshely-szolgáltatás kizárólag üzletszerű gazdasági tevékenység keretében végezhető, tehát adószám birtokában gyakorolható.

(Általában) nem huzamos idejű tartózkodás céljára – éjszakai ott tartózkodást és a pihenést is magába foglaló – szálláshely-, illetve egyéb szálláshely- (ideértve a falusi szálláshelyet is) és az ezzel közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások (takarítás, ágyneműk mosása stb.) biztosítására irányul.

Szálláshely-üzemeltetési engedély birtokában és a kormányrendeletben a szálláshelyre előírt egyéb követelmények teljesítése alapján végezhető.

Szálláshely alatt a szálláshely-szolgáltatás céljából létesített vagy használt önálló épület, épületrész, illetve terület értendő.

Egyéb szálláshely – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – olyan önálló épület, vagy annak elhatárolt része, melyet a magánszemély nem kizárólag szálláshely-szolgáltatásra használ, de nem kizárólag e célra létesített, és az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. Tehát egyéb szálláshelyként akár a magánszemély saját célra épített épülete is hasznosítható.

Falusi szálláshelynek – bizonyos kivételekkel – olyan egyéb szálláshely tekinthető, mely 5000 fő, illetve a 100 fő/négyzetkilométer népsűrűség alatti területeken található, és amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Az ingatlan-bérbeadás jellemzői elsősorban a Ptk.-ról szóló 2013. évi V. törvény bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseiből vezethetők le, melyek értelmében az ingatlan-bérbeadás bérleti szerződés alapján jön létre. Az ingatlan időleges – általában huzamosabb időszakra történő – használatba adását jelenti, tehát az ingatlan birtokának puszta biztosításán túl egyéb szolgáltatásokat – így például a szálláshely szolgáltatásnál említett takarítást – nem tartalmaz.

Nem szükséges hozzá szálláshely-üzemeltetési engedély.

Nem minden esetben történik üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, tehát a magánszemély bérbeadó bizonyos feltételek teljesítése esetén mentesül a tevékenysége adóhatósági bejelentése és az adószám kiváltása alól.

Tehát ismét: e bérbeadás és az egyéb szálláshely-szolgáltatás két külön fogalom, mely különböző tevékenységeket fed le, így ezek mind az Szja törvény, mind az Eho törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor megkülönböztetve kezelendők.

A teljesítési hely esetében az ingatlan fekvése határozza meg azt. A booking-, az airbnb-szolgáltatás áfaköteles tevékenység, amely után 18 százalék áfát kell Magyarországon felszámítani, ha az ingatlan fekvés szerint itt található – kivéve, ha a szálláshely-bérbeadó alanyi adómentességet választott, amely évi 8 millió forintos árbevételig lehetséges.

A kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás közvetítése során előfordul, hogy a szolgáltatást társaság veszi igénybe, így közösségi adószám igénylése is szükséges lehet.

A kereskedelmiszálláshely-szolgáltatónak minden esetben számlakiállítási kötelezettsége van, ha a vevő a booking és speciális számlázási szabályok vonatkoznak rá, hiszen az idegenforgalmi adó alanya is, így ezt fel kell tüntetnie a számláján áfa felszámítása nélkül.

https://www.nav.gov.hu/.../Kereskedelmi_szallashely___2017_es_korr_nelkul_teljes

A kereskedelmiszálláshely-szolgáltatásra akkor két külön törvény is vonatkozik az általános adótörvényeken kívül: a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.

E szerint ismét szálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Egyéb szálláshely a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, szállodának, panziónak, kempingnek, üdülőháznak, közösségi szálláshelynek nem minősülő, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Bejelentést kell tenni a jegyzőhöz, illetve T101-es nyomtatványon kell az adóhivatalhoz bejelentkezni, valamint az önkormányzathoz idegenforgalmi adó alá.

Kereskedelmi szálláshely adózási formák esetében, magánszemélyként az alábbi adózási formák közül lehet választani:

• önálló tevékenység: tételes vagy diktált 10 százalék költséghányad elszámolása, 15 százalék személyi jövedelemadó, 19,5 százalék egészségügyi hozzájárulás;

• tételes átalányadózás: 38 400 forint/szoba/év, legfeljebb 3 nem szálláshely rendeltetésű lakásban, vagy üdülőben végzett tevékenység esetében, így korlátok: egyéb szálláshely-szolgáltatást nyújtó választhatja csak, az adóévben ugyanannak a személynek 90 napot meg nem haladó időtartamra adhatja csak bérbe, a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő egy lakásban vagy üdülőházban folytatja – a T101-es nyomtatványon ezt kell választani;

• katás adózás;

• egyéni vállalkozás szerinti tevékenység adózása, a vállalkozói személyijövedelem-adózás, vagy az átalányadózás. Évi 15 millió forintos bevételi határig választható az átalányadózás, ebben az esetben a bevétel 60 százalékát kell jövedelemnek tekinteni, amely után 15 százalék személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli az adózót. A járulékokat most nem érintem.

Adóelőleget kell fizetni a negyedévet követő hó 12-éig, amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője magánszemély, vagy ha a kifizető a szolgáltatás díjából nem vonta le az adóelőleget, akkor a szállásadónak kell az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint megállapított adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-éig a NAV-hoz befizetnie.

Ha kifizetőtől, akkor van előleglevonási kötelezettség. Nem állítom, hogy jó a szabály, de így szól, ha nem egyéni vállalkozás keretében végzem a tevékenységet.

A jövedelem megállapítása az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén két módszer szerint történhet. Az egyik a tételes költségelszámolás, a másik a 10 százalékos költséghányad alkalmazása.

Tételes költségelszámolás és megfelelő nyilvántartás vezetése mellett a szálláshely-szolgáltatásból származó bevétel csökkenthető többek között

– a bizonylattal, nyilvántartással igazoltan a szálláshely-szolgáltatási tevékenység érdekében felmerült és elismert költségekkel, így például a kizárólag a szálláshely-szolgáltatáshoz használt tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére, előállítására fordított kiadással, ha az a 100 ezer forintot nem haladja meg;

– az értékcsökkenési leírás összegével, mely kizárólag bérbeadásra hasznosított ingatlan esetén 2, 3, vagy 6 százalék lehet, a nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épületre ennek időarányos, illetve területarányos része, akár egyéni válllalkozó esetében a kizárólagos akár gyorsított 3%-os leírási kulccsal. Tehát amennyiben a bérbeadás nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg, az értékcsökkenési leírás összegéből:

› a bérbeadás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt);

› a bérbeadott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét;

› ha az előző két eset együttesen áll fenn, akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni az előző pontban meghatározott kulcs alapján számított összegből;

– a tevékenységének megkezdését megelőzően beszerzett, és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag- és árukészlet beszerzésére fordított kiadásainak összegével;

– a vendég által elfogyasztott áram, víz, fűtés stb. díja, amennyiben ez bizonylatokkal igazolható módon kimutatható;

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a központi költségvetésbe vagy a helyi önkormányzatnak megfizetett egyes adókkal, így például a magánszemély által e tevékenysége után fizetett és részére meg nem térített 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulás.

A fentiek alapján meghatározott jövedelem után a magánszemély 15 százalékos szja-t köteles fizetni.

Amennyiben a szálláshelyet kifizető veszi igénybe, a magánszemély által számlázott bevételből a kifizető köteles az adóelőleget levonni, mely tételes költségelszámolás esetén nem haladhatja meg a bevétel 50 százalékát. Amennyiben a magánszemély a költségeiről nem nyilatkozik, jövedelemként a bevétel 90 százalékát kell a kifizetőnek figyelembe vennie.

Alapnyilvántartás-vezetési kötelezettség

Az a magánszemély, aki az adóelőleg vagy a jövedelem meghatározásakor szálláshely-szolgáltatási tevékenységével összefüggésben

– költséget számol el, vagy

– az adóévben nem vagy nem csak kifizetőnek minősülő vendégtől szerez bevételt,

az Szja törvény alapján alapnyilvántartás vezetésére köteles, melynek típusát maga választja meg, és e választását a tárgyévre nem változtathatja meg.

Az alapnyilvántartást az adó, az adóelőleg megállapítására előírt időszakonként az alapnyilvántartás egyes adatsorainak összesítésével le kell zárnia.

Az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemélynek e kötelezettségét pénztárkönyv vezetésével kell teljesítenie, ha más alapnyilvántartás vezetését nem választhatja, vagy a más alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó választási jogával nem élt.

A booking áfamentes számlát ad, az alap szolgáltatási díjat forintra váltjuk, ha devizában van. A forint érték a számla kiállításának dátumakor érvényes árfolyam (aki választotta az MNB-t EKB-t, akkor annak az, aki nem, annak a saját banki deviza eladási árfolyam kell) (áfatörvény 80–80/A §).

Amennyiben volt még több foglalás és több booking-os számla, akkor azoknak mind kiszámoljuk a fentiek szerint az adóalapját és áfaösszegét, majd összesítve írjuk be az áfabevallásba, illetve az összesítő nyilatkozatba is.

Idegenforgalmi adó (IFA) a vendégéjszakák után

Az idegenforgalmi adó helyi adó, mértékéről az önkormányzat dönt. Ezt az adót a vendég fizeti meg, a szállásadó csak behajtja, adóbeszedésre kötelezett, és havonta befizeti a helyi önkormányzat számlájára, valamint speciális havi bevallást (idegenforgalmiadó-bevallás) teljesít, amelyet a következő hónap 15-éig kell beadnia.

Idegenforgalmi adó építmény után (ingatlanadó)

A fizetendő adót az önkormányzat kiveti, mértéke szintén a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Helyi iparűzési adó (hipa)

Azon magánszemély, aki szálláshely-szolgáltatási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi, a helyi adótörvény értelmében nem minősül vállalkozónak, így a helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége e tevékenység után nem keletkezik, az egyéni vállalkozónak, illetve a társaságnak az általános szabály szerinti székhely-, telephelymegosztás alkalmazható szabályai szerint keletkezik.

Pénztárgép használata


A TEÁOR’08 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatást végzők pénztárgép használatára kötelezettek.

Ugyanakkor, amennyiben a szállásadó minden esetben számlát vagy egyszerűsített számlát állít ki, e kötelezettség alól mentesül, nem kell pénztárgépet beszereznie. Abban az esetben, ha nincs számlakiállítási kötelezettsége az áfatörvény 159. §-a alapján és állít ki számlát, önként, és nyugta helyett, a jelenlegi szabályozás szerint a számla kibocsátását következő hónap 12-éig az erre szolgáló PTGSZLAH adatlapon kell bejelentenie az ilyen számla adattartalmát.

Amennyiben van olyan hónap, amikor nem történt számlakibocsátás, az adatszolgáltatást sem kell teljesíteni.

Az ügyfélkapu-regisztrációt bármelyik kormányablaknál létre lehet hozni, az elektronikus nyomtatványok beküldéséhez a NAV honlapjáról az ÁNYK nyomtatványkitöltő program telepítése szükséges, az ÁNYK-ban lehet telepíteni és kitölteni a különböző nyomtatványokat.

A szállásadó magánszemély a szálláshely-szolgáltatásáról számlát, illetve bizonyos feltételek fennállása estén gépi nyugtát köteles kiállítani.

A gépi nyugta kiállítására csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség:

› ha a megszálló vendég nem áfaalany magánszemély,

› a szállásdíjat a szálláshely igénybevételének időpontjában készpénzben azonnal megtéríti, és

› a szállásdíj adót is tartalmazó összege a 900 ezer forintot nem haladja meg.

Az online pénztárgép használatát szabályzó rendeletek alapján és a KSH besorolása alapján az egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR/ÖVTJ 55.2 besorolás) pénztárgép-használati kötelezettséggel járó tevékenység, így e szolgáltatást nyújtó magánszemélyeknek online pénztárgépet kell üzemeltetniük, kivéve, ha a gépi nyugta kiállítása helyett kizárólag számlakibocsátással tesznek eleget bizonylatolási kötelezettségüknek.

Ez utóbbi körbe tartozó magánszemélyeknek 2015. január 01-jétől a NAV felé havonta elektronikus úton bejelentést és adatszolgált kell teljesíteniük e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltéről, sorszámáról, a vevő nevéről és címéről, az ellenérték adót is tartalmazó összegéről, illetve adómentesség esetén az ellenérték összegéről a NAV által meghatározott struktúrában, naponkénti bontásban.

Az online felületen meghirdetett szálláshelyek esetében – így például az említett airbnb-n, bookingon keresztül történő foglalás esetén is – bevett gyakorlat, hogy a vendég a foglaláskor a szállásdíjakat nem közvetlenül a szállásadónak, hanem a hirdetési felületen keresztül a portál üzemeltetőjének fizeti meg, aki a befolyt összeget a szálláshely elfoglalásakor utalja tovább a szállásadó részére.

Ez esetben a nyugtaadáshoz szükséges készpénzes, azonnali fizetési feltétel hiányában, az online hirdető szállásadó a szállásdíjról kizárólag számlát bocsát ki.

Ezekben az esetekben tehát a gépi nyugta helyetti számla kibocsátására nem a szállásadó választása, hanem az áfatörvény kötelező előírása alapján kerül sor, így e számlák tekintetében a szállásadónak nem áll fenn az onlinepénztárgép-használati kötelezettségnél említett havi adatszolgáltatási kötelezettsége.

Utazási irodai tevékenység áfa szempontjából

– utazási csomag

› utasnak (árrés)

› nem utasnak normál adózás

– utazásközvetítés: normál adózási szabály

– egyedi normál turisztikai szolgáltatás intézése, közvetítése: áfatörvény 15. § közvetített szabályok szerint

– bármi más: egyéb normál szabályok.

A teljesítés forgalma a szerződésben leírt feltételek teljesülése, amelynek joghatása az adófizetési kötelezettség keletkezése, a számla kiállítása, a számviteli elszámolása.

A teljesítés időpontja a kereskedelmi szálláshely esetében, tényállásszerű teljesítés, áfatörvény 55. §, időszaki elszámolás áfatörvény 58. §, előleg áfatörvény 59. §, fordított áfa 60. § szerinti szabályok szerint.

A devizás tételek "forintosítását" is a teljesítés megállapítása szerint szabályozza az áfatörvény 80. § (1) bekezdése.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás csed és gyed számításának alapja

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Jövedelem piaci érték alatti bérleti díj miatt

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szövetkezet igazgatójának jogviszonya

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close