24 találat a(z) zárómérleg cimkére

Kiva adóalap kiszámítása 2019. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kivabevallás pénztár értékének tárgyévi csökkenése sor kitöltésének számításában szeretnék segítséget kérni. 2013. óta kiva adót választó cégről van szó. 2019. évi összes bevétel: 29 070 ezer forint, pénztár kimutatott értéke 2017. évi nyitómérleg adat: 9 364 ezer forint. 2018. évi zárómérleg pénztár összege: 2 713 ezer forint, 2019. évi zárómérleg pénztár összege: 1 632 ezer forint. Ezen adatok szerint milyen adat kerülhet a a nyomtatvány 9. sorába? Tisztelettel: Nagy Józsefné Glove Bt.

Evás bt. végelszámolása Kérdés

Ügyfelem evás, bevételi nyilvántartást vezető bt. 2019-ben. 2020. 01. 01-jével tao szerint adózik, szeretne mielőbb egyszerűsített végelszámolással megszűnni. Helyes-e az az elgondolás, hogy 2019-re vonatkozóan nem készít mérleget, 2020.01.01-jével elkészíti a nyitómérleget, és ugyanezzel a nappal meg is szűnik? Jól gondolom, hogy ez megoldás lehet, vagy van valami jobb javaslatuk (mert esetleg késésben vagyunk a megszűnés tekintetében)? Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel: CsK

Áttérés kivára Kérdés

Tudom, hogy ha egy cég át akar térni kivára, akkor olyan zárómérleget kell készítenie, mint ha jogutód nélkül megszűnne. Egy valódi zárómérlegnél az eszközöket, készleteket értékesítik vagy felosztják a tagok között, a követeléseket behajtják, a kötelezettségeket teljesítik. Így jön létre a nullás mérleg, ami a megszűnéshez kell. De nem értem, hogyan történik ez egy olyan társaságnál, amely lényegében tovább működik, csak más szabályok szerint. Mi lesz az eszközeivel, kötelezettségeivel stb.? Erre kérném érthető és gyakorlatias válaszukat! Köszönettel.

Katás bt. megszűnése Kérdés

Tisztelt Szakértő Katás bt. elhatározza megszűnését. Eddig a beltag volt bejelentve katásként, a kültag nem működött közre a tevékenységben. A megszűnés elhatározását megelőző nappal lezárul a katás időszak. A bt. bankszámláján a februárban kiállított számlák ellenértéke szerepel. Záró-, illetve nyitómérleget kell készíteni, amiben más eszköz nem lévén, ezt tudja szerepeltetni a bt. mint eszközt. Egyszerűsített végelszámolással, amikor a bt. megszűnik, ebből a pénzből várhatóan még jelentős összeg megmarad. Kérdéseim: 1.) Ebből az összegből a katás tagra jutó összeg kivehető-e minden adó és más járulék nélkül, mint a kata megfizetésével “rendezett” jövedelemkivét a végelszámolási időszakban, tehát már a számviteli törvény és a társaságiadó-törvény hatálya alatt? Ez milyen kifizetésnek minősül, kell-e szerepeltetni valamilyen bevallásban (08-as)? Milyen dokumentum alapján történhet meg a kifizetés (nincs a katás időszak alatt eredménykimutatás, osztalékelőírás), illetve a kifizetendő összeget hol kell a nyitómérlegben szerepeltetni? 2.) Kötelező-e a másik tagra eső rész kifizetése “osztalékként” ezzel egy időben? Ennek mik az adóvonzatai? 3.) Amennyiben a bentmaradt pénzt csak a vagyonfelosztásnál kapják meg a tagok, akkor a katásként bejelentett beltagnak fizetett összeg után milyen adó- és ehofizetési kötelezettség van, illetve van-e egyáltalán, vagy mint katás időszak alatt elért bevétel már leadózottnak minősül?

Katás bt. végelszámolása, beszámoló közzététetle Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kata hatálya alatt lévő bt. végelszámolása befejeződött. A végelszámolás időszaka 2017.09.21-2017.11.30-ig tartott. Kérdésem az, hogy ebben az esetben hány beszámolót kell közzétenni? Csak a végelszámolás végéről, vagy a nyitómérleget is közzé kell tenni? Köszönöm a válaszát.

Kivás cég átalakulása, megszűnése Kérdés

Kivás kft.-be olvadt egy másik kft., az átalakulás napja: 2017. 07. 06. Ezzel egyidejűleg a NAV 2017. 07. 05-ével a társaságot kizárta a kivából. Lehetséges az, hogy a társaságnak 2017. 07. 05-ével egy zárómérleget és 2017. 07. 06-ával pedig egy átalakulási vagyonleltár, vagyonmérleget kell készítenie? Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel, CsK

Felszámolás megszüntetése Kérdés

Egy bt. több éve felszámolás alatt volt. A felszámolás megszűnt, a bíróság határozata alapján, egyezség miatt a cég tovább működhet. A felszámoló átadta az iratanyagot és a 2017. márciusi főkönyvi kivonatot és analitikákat. A kérdés az, hogy nem kellett volna-e a felszámolónak zárómérleget is készítenie, illetve így az átadott főkönyv alapján megnyitva a 2017-es évet tovább könyvelhető-e a cég, van-e bármilyen bejelentési kötelezettség vagy ezt a felszámolónak kell bejelentenie?

Belépés kivába – kiegészítő kérdés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A belépés kivába 2017.03.09-ei kérdéshez szeretnék pontosítást kérni, mivel hasonló gazdasági esemény előtt állunk. A NAV honlapján megjelent NAV-NGM tájékoztató szerint az év közbeni belépéskor a kezdést megelőző napot követő 5. hónap végéig kell záró társaságiadó-bevallást beadni. A kivatörvény szerint, mivel a társaság marad a számviteli törvény hatálya alatt – értelmezésem szerint –, nem kell zárómérleget benyújtani, hiszen a könyvvezetés nem változik, csak az adó megállapításának módja. Lehet, hogy a szakértői válasz a katás adózóra vonatkozott, aki valóban csak bevételi nyilvántartásra kötelezett? A választ előre is köszönöm! Aignerné Orcsik Emese

Katás bt. végelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét kérem a következőkben: Katás bt. végelszámolás előtt nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá, akkor miért kell zárómérleget készítenie? A számviteli törvény szerint csak nyitó mérleget kell. Még azt szeretném kérdezni, hogy ezt közzé kell-e tenni? Válaszát köszönöm.

Átalakulással létrejött kft. év végi mérlege Kérdés

Tisztelt Szakértő! Átalakulással jött létre egy kft. 2015. 03. 01-jén. A kft. 2015 évi zárómérlegébe az előző év oszlopába az átalakuláskori vagyonmérleg adatait kell beírnunk?

Katás bt. megszüntetése, beltag járulékfizetése, zárómérleg készítése Kérdés

Tisztelt Sinka Júlia! Az Ön által megválaszolt témakörhöz kapcsolódva az alábbiakban kérném még a segítségét: Ha jól értelmezem a választ, akkor alanyi adómentes áfa státusza mellett nem kell a katás időszakban eladott eszköz után áfát fizetni? A végelszámolónak, aki nyugdíj mellett heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, véleményem szerint nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. Ha a katás időszak lezárásakor sem eszköze, sem tartozása (forrása) nincs a cégnek, akkor a nyitómérleg csak pénzeszköz és jegyzett tőke megegyező összegéből áll? Jelen esetben ez 30 000 forint. Mint tudjuk, ennél a cégeljárási és ügyvédi költségek is magasabbak. A többletkiadás akkor csak tagi kölcsön lehet, amely után a tulajdonosoknak még, mint elengedett kötelezettség, után illetéket is kell fizetniük?

Katás bt megszüntetése, beltag járulékfizetése, zárómérleg készítése. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy katás, áfa alanyi mentes bt. (nem kettős könyveléses), ahol a beltag (egyben üzletvezető) a főállású katás adózó, neki máshol nincs jogviszonya. Kültag nyugdíjas, máshol még főállással rendelkező alkalmazott is. Egyszerűsített végelszámolást kezdenének december 1-jétől. Arra gondoltunk, hogy a nyugdíjas kültagot bíznánk meg a végelszámolói feladatokkal. Neki így járulékot nem kellene fizetnie. Mi történik a beltaggal a végelszámolás időszaka alatt? Kötelező utána a megszűnés napjáig, mint társas vállalkozó után járulékot fizetni? A záró mérlegben (ami egyben a végelszámolás nyitó mérlege is), milyen eszközöket ,és mi alapján kell a kötelezettségekkel szembeállítani? Vevő,i szállítói, adótartozás nincs, csak a pénztárban lévő kata adózott pénzből van bent, melyből talán a végelszámolás költségeit finanszírozni tudja majd, hogy ezeket ne tagi kölcsönből kelljen, hiszen az is gondot okozhat a lezáráskor. Vagy ami a pénztárban marad, az eleve tagi kölcsön lesz, mert katával már leadózta? Egy tárgyi eszköze van, egy közel 15 éves tehergépkocsi, melynek könyv szerinti értéke nulla, piaci értéke vitatható. Ha ezt eladja, akkor áfa 27 százalékkal adhatja csak el? Ha nem tudja eladni, akkor bármelyik tag felé kell áfasan átadni, plusz még az átírási költség is várható?

Evás bt. megvásárlása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ügyfelem evás bt.-t szeretne megvásárolni, és kata alá bejelentkezni. A kérdésem az lenne, hogy ha tulajdonosváltásra kerül sor, valóban rögtön kikerül-e az eva hatálya alól a cég, és záró mérleggel, könyvvizsgálattal is kell számolni? Olvastam egy ötletet: ha az adott évben 50 százalékos tulajdoni hányadot szerez az evás cégben, és a következő évben veszi meg a másik 50 százalékot, akkor mindez elkerülhető. Válaszukat előre is köszönöm!

Osztalékadót kiváltó adó bt.-vé alakuló kft. esetében Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni az alábbi kérdésben: Kft. 2015-ben átalakul bt.-vé. A jogutód bt. már az alakulás első napjától katás adózó. A kft. zárómérlege tartalmaz adózott eredményt és eredménytartalékot. Kérdésem az lenne, hogy az osztalékadót kiváltó adót még a kft.-nek, vagy már a katatörvény szerint a bt.-nek kell megfizetnie? (Véleményem szerint már a bt.-nek.) Ezt milyen bevalláson kell benyújtani? A bt. bejegyzésének napján, akkor is, ha a bt.-nek nincs társasági adóval lezárt időszaka? (Mivel alakulástól katás lett.) Segítségét és válaszát előre is köszönöm. M.Sz.Fruzsina

Jegyzett tőke kiadása eszközben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszerűsített végelszámol a társaság. A tulajdonosok a jegyzett tőkéjük összegét eszközökben veszik ki. Van 100 ezer forint alatti és van nagyértékű eszköz is. A problémám, hogy a gépkocsik maradványértéken, a többi nulla értéken, illetve a kis értékűek csak analitika leltárában vannak nyilvántartva. Elképzelésem: piaci értékre korrigálni a könyv szerinti értéket a 13/14-98, illetve a 88-13/14 számlákra. Majd kivezetni a maradványértéket: 86-13/14. Itt lenne egy kérdésem. Amennyiben a könyv szerinti érték (= maradványérték) magasabb a piaci értéknél, az jó megoldás, hogy a leértékelés és a könyv szerinti érték különbözete lesz kivezetve maradványértékként? A rendezések utáni tétel: 13/14 - 47 tulajdonosokkal szembeni kötelezettség. Eddig a zárómérleg. Majd vagyonfelosztás után: 47-411, és így lenne felosztás után nulla. Végül az eszközök kivezetése az analitikából. Szeretném kérdezni, hogy Ön szerint jó-e ez így számvitelileg? Köszönettel: Magdi

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Tartós bérlet

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close