86 találat a(z) tőketartalék cimkére

Tőkeemelés tagi kölcsönből, de mi lesz később? Cikk

Ha apportálnák a tag tagi kölcsönből eredő követelését, és így teljesítené a kft. a kötelező tőkeemelést, különböző gazdasági események bekövetkeztekor milyen adó- és járulékterhekre lehet számítani a jövőben? Olvasói kérdésre Erdős Gabriella adószakértő válaszolt.

Törzstőke rendezése Kérdés

Tisztelt Sinka Júlia! A törzstőke rendezéséről szóló cikkéből sok hasznos információt kaptam, sok kérdésemre választ adott. A tulajdonosok által előzőekben nyújtott és a könyvekben tagi kölcsönként szereplő összeg jegyzett tőkébe vagy tőketartalékba történő beemelése sok cég problémáját megoldhatja. Felmerül azonban a kérdés, hogy ha a tulajdonosok a társasággal szembeni követelésüket átengedik a társaságnak, ebből adódóan lesz-e egyéb fizetési kötelezettsége a magánszemélynek vagy a társaságnak? Gondolok itt például az elengedett követeléskor fizetendő illetékre. Tisztelettel: Kecskemétiné H Katalin

Forintban jegyzett tőkére befizetett devizás összeg Kérdés

Tisztelt Szakértő! A vállalkozás jegyzett tőkéjének összegét a cégbírósági bejegyzés szerinti forintösszegben kell könyvelni. A befizetés teljesítése devizában történik deviza számlára. A számviteli politikában rögzített, választott árfolyamon veszem nyilvántartásba a deviza számlára befizetett jegyzett tőkét. Így a tőkére befizetett összeg eltért, azaz több lett, mint a bejegyzett összeg. Ebben az esetben a tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy lemondanak a többletről? Természetesen írásba foglalva. A társasági szerződésben nem rendelkeztek a tulajdonosok a többlet sorsáról, például visszafizetnék, vagy tőketartalékba helyeznék. Ha lemondanak a többletről, akkor még 2015-ben a rendkívüli bevételek között elszámolható a különbözet? Válaszukat előre is köszönöm.

Szellemi termék kft.-be való bevitele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ben a tagok létrehoztak egy szofvert, amely használatát most szeretnék a piacra bevezetni. Eddig a szoftver ingyen volt használható az interneten, most díj ellenében fogják a használatát engedélyezni. A szoftvert milyen módon és könyveléssel tudnák a cégbe betenni? A létrehozásra csak munkaóra-ráfordítás volt, egyéb anyag- és szolgáltatási költség nem volt. A tagok jelenleg nem főállásban vannak a kft.-ben, ezért bérköltség itt nem volt elszámolva. A piaci érték jelenleg több millió forint. Az 1-es számlaosztályba, hogy felkerüljön, mivel szemben kellene, hogy álljon?Tőketartalékkal? Jegyzett tőkét emeljenek? Saját termelésű készlettel? Adókímélő megoldást szeretnénk választani. Várom válaszukat.

Apportáfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném állásfoglalását kérni: Alakul egy cég 4 millió forint készpénzbefizetéssel és 40 millió forint vagyoni értékű jog átadásával. A 4 millió forint pénzeszközt jegyzett tőkébe, a 40 millió forint apportot tőketartalékba kívánják helyezni a tulajdonosok. Az áfatörvény 17. §-a alapján apport esetén nem keletkezik áfafizetési kötelezettség. Kérdésem: Igaz-e, hogy amennyiben a vagyoni értékű jog a tőketartalékba kerül, akkor a jog átadóját kb. 11 millió forintt (a 40 millió forint 27 százaléka) áfafizetési kötelezettség terhelné, míg ha a törzstőkébe, akkor az apport áfamentes lene? Igaz-e, hogy azok a tőketartalékba helyezett vagyoni hozzájárulások, amelyekről a társasági szerződés egyértelműen akként rendelkezik, hogy apportként a tőketartalékba helyezik, nem járnak áfafizetési kötelezettséggel, mentesek az áfa alól? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel.

Erdei közjóléti létesítmények támogatásának számviteli elszámolása Kérdés

A 66/2013 (VII.29) VM-rendelet alapján létrehozott erdei közjóléti létesítmények (jelen esetben erdei kilátó) megvalósításához nyújtandó támogatások a gazdasági társaság esetében hogyan számolhatók el? Időbeli elhatárolásként, vagy tőketartalékként, a kilátó tárgyi eszközként nyilvántartásba vételével együtt? A támogatást nem költségarányosan, hanem kvóta alapján a létesítmény rendelet szerint euróban meghatározott összegben, utólag folyósítják, függetlenül a tényleges költségtől, természetesen a szakmai előírások szigorú betartása mellett.

Számla Kérdés

1992. évben "A" külföldi kft. alapított "A" magyar kft.-t. "A" külföldi cég még abban az évben beruházásokra a törzstőkén felül jelentős pénzt küldött, melyet tőketartalékként könyveltük, tartottuk nyilván. Külföldi társ cége, nevezzük "B" külföldinek, alapított egy "B" belföldi kft.-t. 2014. évben az "A" belföldi cég telephelyét eladták. A bankszámlán lévő pénzt mint tőketartalékot a "B" magyar kft.-nek utalták. "A" és "B" külföldi cégek ebben megállapodtak, a B külföldi cég a B belföldi cég számláit ebből egyenlítette ki. A két külföldi cég egymással számol el. Helyesen jártak-e el, illetve jártunk el? Válaszát köszönöm szépen

Erdőtelepítés aktiválása, mikor és hogyan Kérdés

Erdőtelepités állami támogatással történt, a támogatást tőketartalékba kell helyezni, a felmerült költségeket – telepítés, ápolás, művelés költségeket a beruházás számlán gyüjtöttem. Mikor kell aktiválni az erdőt, és a költségeket hogyan vezetem ki a beruházás számláról? A költségek áfáját folyamatosan levonásba helyeztem. Aktiváláskor kell-e áfát felszámitani.

Mi lesz a végelszámolással megszűnő kft. üzletrész-befektetésével? Cikk

Mi lesz a sorsa végelszámolás során a végelszámolt vállalkozás más társaságban meglévő részesedésnek, ha a másik társaság nem tudja azt megvásárolni, és a megszűnő kft. tulajdonosai sem tartanak igényt az üzletrészre? – kérdezte olvasónk. Sinka Júlia adószakértő, mérlegképes könyvelő szakértőnk válaszolt.

Apport tőketartalékba helyezéssel Kérdés

„X” kft a tulajdonában lévő 350 M Ft könyv szerinti értékű ingatlant 350 M Ft apport értéken tőkeemeléssel „Y” cégbe apportál, úgy, hogy 1 M Ft a jegyzett tőkét növeli, 349 M Ft a tőketartalékba kerül. Sztv. 86. § (3) és (69) bekezdés szerint az apportot átadó tagnál az apportba adásakor az ingatlan 350 M Ft könyv szerinti értéke rendkívüli ráfordítás, az ingatlan társasági szerződés szerinti értéke rendkívüli bevétel. Kérdésem: mennyi az apportot nyújtó tagnál a részesedés értéke: – csak a jegyzett tőke értéke: 1 M Ft vagy – az apportáló részesedésére jutó saját tőke értéke: 1 M Ft a jegyzett tőkében és 349 M Ft a tőketartalékban, azaz összesen 350 M Ft, ezen az értéken kerül be a tagnál a részesedés a könyvekben. Könyvelése: T 8. Rendkívüli ráfordítások - K 1. Ingatlanok könyv szerinti érték: 350 M Ft T 3. Egyéb követelés - K 9. Rendkívüli bevételek 1+349 M Ft, összesen 350 M Ft Cégbírósági bejegyzés után: T 1. Tartós részesedés - K 3. Egyéb követelés 350 M Ft VAGY T 8. Rendkívüli ráfordítások - K 1. Ingatlanok könyv szerinti érték: 350 M Ft T 3. Egyéb követelés - K 9. Rendkívüli bevételek 1 M Ft Cégbírósági bejegyzés után: T 1. Tartós részesedés - K 3. Egyéb követelés 1M Ft

Tartalék Kérdés

T.Szakértő! Tőketartalékból lehet-e negatív eredménytartalékot megszüntetni? Segítségét köszönöm. Ildi

Támogatás Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Bruttó utófinanszírozású, beruházási célú, vissza nem térítendő támogatási szerződés alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújt támogatást egy bt.-nek. Konkrétan paragrafusra nem hivatkozik a szerződés, de a 2011. évi CLV. törvény alapján a tőketartalékba kell helyeznem az összeget. 2014-ben támogatási előleg érkezett, 2015-ben pedig megjött a maradék pénz. A kérdéseim a következők: 1. Valóban helyezhetem tőketartalékba a törvény alapján, vagy csak akkor, ha a szerződésben kifejezetten le van írva a tőketartalékba helyezés szövegrész? 2. Az előleget kötelezettségként kezelem 2014-ben, vagy rögtön tehetem azt is tőketartalékba? (Az elszámolás megtörtént 2014-ben, csak a pénzt 2015-ben tudták utalni.) 3. A szreződés szerint a "jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső támogatási összegnek azt a hányadát köteles a Támogató visszafizetni, amilyen arányban az eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra került" (5 évig kell üzemeltetni a tárgyi eszközt). Az idézett rész azt jelenti, hogy lekötött tartalékba kell átvezetnem a tőketartalékot, vagy mindig egy hányadát? Legyen szíves egy példával illusztrálni ennek az aránynak a kiszámítását! Válaszukat előre is köszönöm!

Beruházási támogatás miatti tőketartalék kezelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági vállalkozás gépbeszerzéséhez támogatást kapott, melyet előírtak, hogy tőketartalékként kell kimutatni. Az lenne a kérdésem, hogy az örökre ott marad, vagy hová, és mikor kell átvezetni, lekönyvelni? A beruházással annyi kötelezettsége van a cégnek, hogy az üzembehelyezést követő 5. év végéig nem adhatja el. Kell-e valamikor a támogatás összegét átvezetni bevételek közé, vagy befolyásolja-e az éves elszámolt értékcsökkenés-összegeket? Köszönettel.

Egyesület fejlesztési támogatása Kérdés

Egy egyesület megnyert két pályázatot az egyik a 35/2013. (V.22.) VM rendelet (épületfelújítás és tárgyi eszköz beszerzése), a másik a 102/2012.(X.1.) VM rendelet (játszótéri eszközök). A rendeletekben nem találtam, hogy ezen támogatásokat bevételként kell-e elszámolni, vagy tőketartalékba helyezni. Azzal tisztában vagyok, hogy ha rendkívüli bevételbe kell tennem, akkor azt át kell vezetnem az elhatárolásba és onnan minden évben az értékcsökkenés összegével megegyező értékben bevételként kell figyelembe vennem. De ha tőketartalékként kell nyílvántartanom, akkor meddig kell így szerepeltetnem? És a pályázaton beszerzett tárgyi eszközre értékcsökkenést ha elszámolok, az az egyesület eredményét minden évben veszteségbe viszi. Vagy ha tőketartalékba teszem akkor innen vezetem minden évben a bevételbe az értékcsökkenésként elszámolt összeget? Vagy a pályázaton nyert összeg mindig a tőketartalékon fog szerepelni? Köszönöm a segítséget!

Pályázat elszámolása Kérdés

Tisztelt Cím! Egy kettős könyvvitelű bt. pályázati támogatásban részesül, mely összeget az előírásoknak megfelelően a tőketartalékba helyeztünk (ezt a pályázati szerződés tartalmazza). A pályázati összegből különböző tárgyi eszközöket szerzett be, valamint elszámolt tanácsadást, illetve a pályázat lebonyolításával kapcsolatos úgynevezett projekt menedzsment-et. Ez utóbbi kettő számviteli elszámolás szempontjából igénybe vett szolgáltatás, vagy mivel a pályázattal, így a tárgyi eszközök beszerzésével összefüggésbe hozható kiadás, a tárgyi eszközök bekerülési értékét növelő tétel? A tanácsadás és projekt menedzsment tartalmilag nem a tárgyieszközök beszerzéséhez kapcsolódott, hanem a pályázati elszámolás elkészítéséhez, lebonyolításához.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Szoftvervásárlás Ausztriában

Kelemen László

adószakértő, jogász

Előlegszámla lejelentése a NAV felé

Kelemen László

adószakértő, jogász

Személy- vagy tehergépkocsi

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close