75 találat a(z) tételes költségelszámolás cimkére

Magánszemély ingatlan-bérbeadás értékcsökkenés Kérdés

Szja-bevallás – Családi gazdálkodás tagja Kérdés

Fizetővendéglátás – szocho Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fizetővendéglátó tevékenységet folytató adószámos magánszemély tételes költségelszámolást választott. A 2019. évi tevékenysége után kell-e szociális hozzájárulást fizetnie?

Őstermelő szocho, szja-bevallás Kérdés

Tételes költségelszámolású, nyugdíjas őstermelő 5 282 000 forint adóalappal rendelkezik. Ez után megfizeti a 15 százalék szja-t és szociális hozzájárulást is fizetnie kell. Ennek az őstermelőnek más nem önálló tevékenységből származó jövedelme is volt, 2 000 000 forint. Mennyi lesz a fizetendő szociális hozzájárulása, hogyan kell kitölteni az szja-bevallás 9. lapját?

Önálló tevékenység veszteség elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Főállású méhész őstermelő önálló tevékenység keretében hobbiállat tenyésztéssel foglalkozik. Mindkét tevékenységében tételes költségelszámolást alkalmaz. Önálló tevékenységének jövedelméből levonhatja-e az előző évben keletkezett veszteségét, ha igen, akkor azt megteheti-e úgy, hogy a költségeit megnöveli a veszteség összegével? Köszönöm válaszát!

Napenergia-termelés visszatérítése Kérdés

Családi házamra napelemet telepítettem saját célú energiatermelésre. Az energiaszolgáltatóval szerződést kötöttem, oda-vissza felhasználásra. Most, az éves felhasználás elszámolásakor részemre pénzbeli visszatérítés keletkezik. Nyilatkozatot kell tennem, hogy a kapott összeget milyen adóelőleg-elszámolás alapján kérem. Főállású őstermelő (kistermelő) vagyok. Tételes költségelszámolást alkalmazok. Negyedéves tb-bevallásom van. Kérdésem: a nyilatkozat több lehetőséget felkínál. Melyik pontot kell bejelölni? 1. Önálló tevékenységből származó bevétel adóelőlegének megállapítása során 10%-os költséghányad alkalmazását kérem, vagy a bevételből …… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem. 2. Az önélló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a 10%-os költség hányad alkalmazását kérem, vagy a bevételből …..Ft elismert költség levonását kérem. 3. A nem önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a bevételből..... Ft felmerülő elismert költség levonását kérem. 4. Az adóelőleg megállapítása során az igazolás nélkül elszámolható költség levonását kérem: A. az önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés összegéből, B a nem önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből. 2020-ra nincs számlám, hiszen 2019-ben történt a beruházás. Köszönöm.

Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulás Kérdés

A mezőgazdasági őstermelőnek főfoglalkozású munkaviszonya van, ahol biztosított. A szociális hozzájárulási adó felső határát eléri (3 576 000 forintot). A mezőgazdasági őstermelésből tételes költségelszámolást választotta, jövedelme keletkezett. A mezőgazdasági őstermelésből számított jövedelemnél a szociális hozzájárulási adó felső határa figyelembe vehető-e? A mezőgazdasági őstermelésből keletkezett jövedelme után meg kell-e fizetni a szociális hozzájárulási adót?

Lakóingatlanok bérbeadása + katás egyéni vállakozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély tavaly márciustól bérbe adja egy lakóingatlanát. Majd vásárolt még egy ingatlant, melyet júniustól ad bérbe. Augusztus 1-jétől katás egyéni vállalkozó lett, mérnöki tevékenységet végez. A bérbeadási tevékenység keretében a tételes költségelszámolást választotta. A NAV tájékoztatott arról, hogy a T101E jelű nyomtatványt be kell (kellett volna) adnia és megjelölnie a bérbeadási tevékenységet 3-as kóddal (azaz a tevékenységet mint magánszemély végzi), majd be kell jelentenie ezeket az ingatlanokat mint telephelyeket, valamint mint magánszemély számlát kell kiállítania a bérbe vevő részére (átutalással küldik a bérleti díjat). Így az adószámát mint katás egyéni vállalkozó és mint adószámos magánszemély használja. Mint katás egyéni vállalkozó az áfa tekintetében adómentességet jelölt meg. A kérdésem, hogy valóban a fentiek szerint kell-e (kellett volna) eljárnia? Amennyiben nem, akkor mi a helyes eljárás ebben az esetben? Illetve áfamentesség kapcsán együtt kell-e majd figyelembe venni a bérbeadásból és a katás tevékenységéből származó bevételeit 12 millió forint határig? Valamint az, hogy több ingatlant ad bérbe (tervezi egy harmadik ingatlan vásárlását is), nem jelent-e akadályt a katás vállalkozásában és egyebekben? Köszönöm válaszát!

Lakásbérbeadás – kérdések Kérdés

Tisztelt Szakértő! Házaspár 50-50% tulajdonú lakását adja bérbe. A bérleti szerződést a férj szeretné megkötni a bérlőkkel, így ő vallja be a bevételt. Milyen megállapodást kell kötnie ehhez a házaspárnak? A jövedelem meghatározására a tételes költségelszámolást szeretné választani. Elszámolhatja-e a lakás egészére az értékcsökkenést? A bérbeadás két magánszemély részére történik, akik a bérleti szerződésben is külön-külön fel vannak sorolva. A férj egyéni vállalkozó, tehát van adószáma, de a bérbeadást magányszemélyként végzi. Szükséges-e számlát adnia a bérleti díjról, és ha igen, akkor ez a két bérlőnek külön legyen írva, azaz egy hónapról két számla készüljön, felezve a bérleti díjat? Köszönettel: Nagyné

Adóelőleg-nyilatkozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Heti 36 órát meghaladó munkaviszony melletti egyéni vállalkozó 2020. januártól megbízási díjban (más kifizetőtől) is részesül. A megbízási díjból származó összeg meghaladja a minimálbér 30 százalékát, tehát biztosítási jogviszonyt eredményez. Mivel az egyéni vállalkozásból származó jövedelem után tételes költségelszámolás kerül alkalmazásra, ezért adóelszámoláskor a megbízási díjra is ezt a költségelszámolási módot kell alkalmazni. Van-e rá lehetőség, hogy év közben nem a 10 százalék költséghányad figyelembevételét kéri, hanem a megbízási díj teljes összege adó- és járulékalapként kerülne figyelembevételre? A megbízási díjjal szemben ugyanis nem merül fel költsége, adóelszámoláskor pedig nincs mód kétfajta költségelszámolás alkalmazására. Előre is köszönöm megtisztelő válaszukat! Tisztelettel: Dézsenyiné H. Anett

Változások az őstermelők szochójának elszámolásában, a kötelezettségek fizetésében és bevallásában Cikk

A nyári és az őszi adócsomag az őstermelők esetében főképpen a szociális hozzájárulási adó költségek közötti elszámolását, valamint a fizetési és bevallásadási kötelezettséget érintette. Ismertetjük a részleteket.

Nem saját tulajdonú ingatlan bérbeadásának adózása Kérdés

Közeli családtag (apa) tulajdonában álló ingatlant szeretne a magánszemély (fia) bérbeadni. Van-e jogszabályi akadálya a bérbeadásnak? Amennyiben lehetséges így a bérbeadás, a bérbeadó elszámolhatja-e az ingatlan beszerzési értéke után az értékcsökkenést a jövedelem megállapításánál, amennyiben tételes költségelszámolást alkalmaz?

Egyéni vállalkozók, őstermelők, bérbeadók! Újból itt az adóelőleg-fizetési határidő Cikk

A 2019. évre vonatkozó – negyedik negyedévi – adóelőleget a személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) hatálya alá tartozó magánszemélyeknek 2020. január 13-áig kell megfizetniük (január 12-e vasárnapra esik). Ide sorolhatók az egyéni vállalkozók, az őstermelők és azok a magánszemélyek, akik nem tartoznak az előzőek szerinti körbe, de jogszabály esetükben adóelőlegfizetési-kötelezettséget ír elő, mert például nem kifizetőtől (hanem mondjuk bérbeadásból) származik az összevonandó jövedelem.

Ingatlan-bérbeadás tételes költségelszámolással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tudásom szerint a kérdésben említett esetben alapnyilvántartást kell vezetnem. A 2019. január 1-jétől életbe lépett lakáskiadás adózására vonatkozó szabályok szerint a közműszolgáltatások díja, más szóval rezsiköltség nem minősül bevételnek, ha az az igénybevétellel arányosan a bérlőre van hárítva. Kérdés: ha az áthárított rezsiköltség nem bevétel, akkor kell szerepeltetni a nyilvántartásban? Ha igen, akkor hogyan tudok ennek eleget tenni, ha a szolgáltatók nem küldenek minden hónapban számlát? Következő kérdésem a közös költséggel kapcsolatban fogalmazódik meg. A NAV honlapján közzétett magyarázat így szól: 1. A közüzemi díjak és a bevétel………… • „Nem alkalmazható az új szabály a bérlőre áthárított társasházi közös költségre sem, még ha az tartalmaz is például vízdíjat, szemétdíjat. Tehát a bérlő által megfizetett közös költség a bérbeadó ingatlan-bérbeadásából származó bevételének minősül, amelyből költségelszámolásra van lehetőség." Én ebből azt veszem ki, hogy a közös költséget nem lehet elszámolni. Akkor miért bevétel, és milyen költséget lehet ebből elszámolni, ha nem a 10% átalány szerint adózom ? Válaszukat előre is megköszönvén, Áldott Ünnepeket kívánok, Péter Sándor

Eva - átalányadó - ekho Kérdés

Tisztelt Szakértő! Evás áfás egyéni vállalkozó 2020-tól az átalányadó választását fontolgatja. Ön javasolja-e ezt, mintgy 20 millió Ft-os nettó árbevétele van, szellemi tevékenységről lévén szó kevés áfás költsége van. Számításaink szerint még a magas tb-fizetési kötelezettség mellett is előnyösebb az átalányadó választása, mint a tételes költségelszámolás. A vállalkozónak ekhos bevételei is vannak, amit szeretne továbbra is ilyen módon leadózni. A 2019 teljesítésű számlákra evafizetési kötelezettségünk van annak ellenére, hogy 2020-ban fizetik ki a számlát? A számla keltének van-e jelentősége? Válaszukat előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Munkavállalótól levont költség könyvelése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close