123 találat a(z) szünetelés cimkére

Egyéni vállalkozó eszközértékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi adózási kérdésben kérném szíves állásfoglalásukat: Katás, áfakörös egyéni vállalkozó 2016. 10. hóban vásárolt gépet, melyet kizárólag a vállalkozás érdekében használt. Az áfát levonásba helyezte. A kata adózás alól 2018. 02. 01-jével kijelentkezett, majd 2018. 02. 02-től tevékenységét is szünetelteti. 2018 novemberében a gépet értékesíteni szeretné. 1. A befolyt nettó bevétel ebben az esetben az szja vállalkozói adózás szerinti bevétel, de kérdés, hogy milyen költség számolható el vele szemben a gép tekintetében? Az értékesítésig el nem számolt értékcsökkenést ebben az esetben hogyan helyes kiszámolni a szüneteltetésre tekintettel? A katás időszakot elszámoltnak kell tekinteni? Az el nem számolt értékcsökkenés érvényesíthető-e a vállalkozói bevétellel szemben? Vagyis, hogyan számolandó helyesen ebben az esetben a vállalkozói szja-alap 2018-ra, ha más bevétele nem keletkezett? 2. Van-e ebben az esetben a vállalkozónak minimumadóalap-számítási kötelezettsége, ha ez az első szja alá tartozó bevallása, mivel eddig a katatörvény szerint adózott? Ha igen, akkor az értékesített eszköz nettó bevétele képezi az adóalapot? 3. Az értékesítésről kiállított számla alapján a fizetendő áfát milyen időszaki bevallásban kell teljesíteni, ha a vállalkozó negyedéves bevalló? 4. Kell-e utólag korrigálni a szüneteltetésre tekintettel a 2017-ben levonásba helyezett eszköz áfát, ha eladásra kerül és ezért most befizetendő áfa keletkezik? Köszönöm előre is a segítséget

Katás kismama EU jogviszonnyal Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar állampolgárságú katás egyéni vállalkozó kismama 5 hónapos gyermekkel az alábbi kérdéseket tette fel nekem, melyek megválaszolásához segítséget kérnék. Jelenleg Luxemborgban él, ott van jogviszonya, Magyarországról semmiféle támogatásban nem részesül a gyermekére való tekintettel. Kérdések: 1. Főállású katásnak vagy mellékállásúnak minősül-e az EU-s biztosítotti viszonyára való tekintettel? 2. Dolgozhat-e a gyermek mellett, ha nem kap itthonról semmiféle támogatást? 3. Illetve szüneteltetheti-e egyéni vállalkozói tevékenységét a gyermekre való tekintettel? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel, Annamária

Vállalkozás szüneteltetése, ha az alkalmazott táppénzen van Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy egyéni vállalkozó szüneteltetheti-e vagy megszüntetheti-e a vállalkozását abban az esetben, ha alkalmazottja táppénzen van? Köszönöm Cséva

Csed, kata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó jelenleg kismama, pár héten belül szűlni fog. Vállalkozását 2015-ben egy nagyösszegű támogatás elnyerésével indította, melynek feltétele, hogy a vállalkozás nem szüneteltethető. Egy közreműködő bevonásával a működésnek folyamatosnak kell lennie. A kérdésem az lenne, hogy mivel a katát a bevételszerzés végett végett fizetnie kell, csedre jogosult lesz-e? Köszönettel: Fazekasné

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2018.05.31-étől szünetel. Szünetelés alatt elkezdi fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot (06.27-éig fizeti), majd 06.28-ától munkaviszonyt létesít. Munkaviszonya megszűnik 09.06-án. Ez több mint 45 nap. Ebben az esetben a munkaviszony megszűnését követően 45 napig biztosított marad-e (jogosult marad egészségügyi szolgáltatásra), vagy mivel szünetelő egyéni vállalkozó, így a munkaviszony megszűnését követően nincs 45 nap, hanem az első naptól (09.07-étől) kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Köszönettel: Molnár Edit

Tárgyi eszköz értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó 2018.01.01-től szünetelteti vállalkozását, egyúttal 2018.01.01-től az áfa alanyi mentességet választotta. 2008-ban 2 000 ezer Ft + áfa összegért vásárolt tárgyi eszközét (teherautóját) a szünetelés időszaka alatt 2018 szeptemberében értékesíti. A tárgyi eszköz beszerzési értéke a korábbi években amortizációs költségként elszámolásra került, nettó értéke 0 Ft. 1.) A szünetelés alatt állíthat-e ki számlát, illetve számlaadási kötelezettsége ugyanúgy fennáll-e? A tárgyi eszköz értékesítésére fel kell-e számolnia az áfát jelen áfa alanyi adómentes időszakában? 2.) A tárgyi eszköz értékesítés adózását a vállalkozói személyi jövedelem adózás, az önálló tevékenység szerinti adózás vagy az ingó értékesítés szerinti adózás szerint állapítja meg a szünetelő vállalkozó? Válaszát előre is köszönöm!

Katás egyéni vállalkozó szünetelése Kérdés

Egyéni vállalkozó (áfában alanyi mentes) 2018.02.01-től katás, előtte az szja szerinti tételes szabályok vonatkoztak rá. 2018.10.01-től szüneteltetné tevékenységét. Az alábbi kérdésekben kérném szakértői véleményüket: - A katára áttérés előtti napon számba vette a készletét, a szünetelés okán van-e ezzel teendő? Jól értelmezem-e, hogy a számba vett készlet növeli a bevételét, ha visszatér az szja hatálya alá, illetve ha megszünteti a tevékenységét, akkor katás bevételnek számít? - Van-e annak jelentősége az előző kérdéshez kapcsolódva, ha a kata időszak alatt a készlet értékesítésre került? - Az szja-s időszak alatt fejlesztési tartalék képzés történt, amit 2020-ig kell felhasználni. A szünetelés befolyásolja-e a fejlesztési tartalék felhasználásának időszakát? - Áfa szempontjából szükséges-e a 8 millió forintos alanyi mentesség határát időarányosítani 9 hónapra? Válaszuk sürgős lenne, amennyiben lehetséges, kérem szíveskedjenek mielőbb válaszolni!

Ügyvédi iroda tagja táppénzen, anyasági ellátáson Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ügyfelem egyetlen tulajdonosként/tagként dolgozik ügyvédi irodájában. Babát tervez, és felmerült a kérdés, hogy jogosult lesz-e táppénzre és csedre, gyedre, amennyiben az orvos kiírja veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba, és ő az Ügyvédi Kamaránál bejelenti tevékenysége szüneteltetését? Mikor érdemes bejelenteni a szüneteltetést, illetve van-e erre vonatkozóan kötelező érvényű szabály? Esetleg a csed indítása után kellene bejelenteni a szüneteltetést azért, hogy jogosult legyen az ellátásokra? A táppénzes időszak alatt nyilván fizetné maga után a táppénz 1/3-ot. Válaszukat előre is köszönöm!

Alanyi adómentesség szüneteltetés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelünk szüneteltette a tevékenységét 2017.12.01-jétől 2018. augusztus 31-éig. A vállalkozása 4 hónapig fog 2018-ban működni. Alanyi adómentes volt és most is az. A 8 millió forint alanyi adómentes határt kell-e ilyenkor arányosítani? Azonos a megítélése az újraindításnak és a tevékenység kezdésének (adóalanykénti nyilvántartásba vétel)? Az adóhivatal telefonos ügyfélszolgálata szerint a szünetelés utáni újraindítás azonos a tevékenység kezdéssel, míg itt az Adózónán több szakértői választ találtam az ellenkezőjéről. Köszönettel: Vaspöri Antalné

Szülési szabadság és egyéni vállalkozói jogállás Kérdés

Tisztelt Széles Imre! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a munkáltatónak be kell-e jelenteni a biztosítás szünetelését a szülési szabadság kapcsán? A témához kapcsolódó válaszában (https://adozona.hu/kerdesek/2018_3_27_Biztositas_szunetelesenek_bejelen_ofj) azt írja, hogy nem számít biztosítás szünetelésének, ha a fizetés nélküli szabadság alatt csed, gyed, gyes folyósítása történik. Akkor sem, ha nem a munkáltató folyósítja az ellátást (nem kifizetőhely)? Azért érdekes számomra ez a kérdés, mert ha ezt a biztosításszünetelést nem kell bejelenteni, és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozó is a magánszemély, akkor a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján tényleg munkaviszony melletti vállalkozónak tekinti az egyéni vállalkozót, miközben a munkaviszonyos biztosítás szüneteltetése alatt főállású vállalkozónak minősül, aki a gyed idejére mentesül a minimum járulék fizetése alól, de a gyes alatti vállalkozói tevékenysége esetén már nem. Ha egy egyéni vállalkozónak szülés előtt volt munkaviszonya, és gyes alatt vállalkozói tevékenységet folytat, "megúszhatja" a járulékfizetést anélkül, hogy a rendszer hibát jelezne?

Szünetelő egyéni vállalkozó (katás) bankszámla-használata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéssel szeretnék Önhöz fordulni: Katás egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét 2018.01.01-től. Bevétele, költségei nem keletkeznek ez idő alatt. A bankszámláján (melyet kifejezetten egyéni vállalkozása pénzforgalmára nyitott és használt, úgynevezett mikrovállalkozói számla) felhalmozódott összeget (katás bevételéből származott még a szünetelés kezdetét megelőzően) fordíthatja-e személyes és családi kiadásainak kiegyenlítésére? Arra várnék megerősítést, hogy igen, használhatja, mivel a kata megfizetésével ez adózott jövedelemmé vált. Mégis aggályos számomra, hogy mivel ez egy vállalkozói bankszámla, jogszerű-e erről magán kiadásokat fedezni? Amennyiben erről a bankszámláról történik magáncélú költés, kifogásolhatja-e ezt az adóhatóság? Szíves válaszukat köszönöm. Tisztelettel: Győri Erika

Szja-bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2013. szeptember óta szüneteltetem az egyéni vállalkozásomat. Előtte kata alá tartozó vállalkozó voltam. 2017 évben öregségi nyugdijas voltam, más jövedelmem nem volt. Kérdésem: kell-e szja-bevallást tennem, vagy valamilyen más bevallást szükséges-e tennem? Köszönettel: TJ.né

Iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Főállás mellett végző kisvállalkozó iparüzési adó bevallásával kapcsolatban érdeklődnék, hogy mikor tudja választani a kisvállalkozói kedvezményes 8 millió forint alatti árbevétel esetén, ha most pótolná a 2017. évi bevallást. mivel már tavaly azaz 2017. 11. hótól szüneteltette. Ilyenkor csak a költségelszámolásos lehetőséget tudja elszámolni és számlával kell igazolni és üzemanyagfogysztást nem tartalmazhat a költségnél.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szja alatt adózó, áfás egyéni vállalkozó 2017.01.02.-án beszerez az adóköteles tevékenységéhez egy tehergépkocsit, az áfáját jogszerűen levonásba helyezi. 2017.11.30.-tól szünetelteti a vállalkozását. 2018 februárjában benyújtja a 2017. évi szja-bevallását. Mivel a fuvarozáshoz beszerzett tevékenysége nem igazán hozta a korábban tervezett bevételi számokat, így úgy döntött, árulja a 2017-ben beszerzett tehergépkocsiját. Érkezik is áprilisban egy vevő, aki tisztességes árért megvenné. Kérdés 1.: a szünetelés alatt befolyt tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel egyéni vállalkozásból származó jövedelemként, önálló tevékenység jövedelmeként, vagy ingóság értékesítéséből származó jövedelemként lesz adóköteles (a szüneteltetés csak 2018 szeptemberéig fog tartani, azaz nem a teljes adóévben lesz szüneteltető státusza)? Kérdés 2.: a szüneteltetés alatt értékesített tárgyi eszközt számláznia kell-e, kell-e áfát felszámítania (hiszen korábban jogszerű áfa-levonási jog kapcsolódott hozzá) és amennyiben igen, akkor azt milyen időszaki áfa-bevallásban kell szerepeltetnie (hiszen szünetel az áfa alanyisága)? Köszönettel. Pap Attila

Szünetelés alatti épület-karbantartás Kérdés

Tisztelt Szakértö! Ügyfelem jelenleg szünetelteti a vállalkozását, anno éttermet üzemeltetett, majd ezt a tevékenységi körét megszüntette, s fuvarozással foglalkozott. Az étterem ingatlan benne van a vállalkozásban. A kérdésem: szünetelés alatt az épület karbantartását elszámolhatja-e, s a karbantartás áfáját visszaigényelheti?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Folyamatos munkarend (megszakítás nélküli)

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Átalányadós jövedelem után fizetendő szocho

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1