153 találat a(z) saját tőke cimkére

Sajáttőke-kritérium Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2014-ben 500 ezer forint jegyzett tőkével alakuló kft. 2014-ben és 2015-ben sem számolt el bevételt, ezért a 2015. év végi saját tőkéje -1565 ezer forint lett (jegyzett tőke: 500 ezer forint, eredménytartalék: -1263 ezer forint, mérleg szerinti eredmény: -802 ezer forint). A társaság 2500 ezer forint tagi kölcsönnel rendelkezik, a kötelező jegyzett-tőke-emelést ennek apportálásával kívánják végrehajtani. Mivel a tőkeemelés után sem érte el a saját tőke a jegyzett tőke felét, véleményem szerint pótbefizetésre is szükség lesz. Kérdésem az lenne, hogy megvalósítható-e egyidejűleg, egy társasági szerződés módosítása keretében a jegyzett tőke emelése tagikölcsön-apportálással, és a 600 ezer forintos pótbefizetéssel? Ekkor a saját tőke 1535 ezer forint lenne (jegyzett tőke: 3000 ezer forint, eredménytartalék: -2065 ezer forint, lekötött tartalék: 600 ezer forint). Megoldás lenne-e ez ebben a formában, és ekkor a kft. megfelelne minden törvényi előírásnak? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Osztalék-kifizetés Kérdés

Egy cég évekkel ezelőtt nagy nyeresége után osztalékot hagyott jóvá. Ezután beruházásba kezdett, melyhez banki hitelt vett fel. Kikötésként szerepelt, hogy a hitel visszafizetése alatt nem fizethetnek osztalékot. Kérdés: nem találom sehol, hogy az 5 éve ki nem fizetett osztalékot kell, vagy lehetőség elévültként kezelni? A jóváhagyáskor nem döntöttek a kifizetés időpontjáról. Így hogyan számolandó az elévülés? A hitel lejártakor csak az egyik tulajdonos részére történne meg az osztalék-kifizetés (megfelelő sajáttőkearányban), mert még nincs meg az osztalékra a teljes pénzügyi fedezet. (Korlátok a saját tőkére nincsenek, csak likviditási nehézségek.) A másik tulajdonos a következő évben venné fel a részére jutó osztalékot. Lehetséges ez? A jogszabályokban eltérő kifizetési korlátot sehol nem találtam, mindig csak a részesedés aránya szerepel korlátként. Segítségüket előre is köszönöm.

Rendkívüli tételek átsorolása 2016. évben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget kérnék, hogy a társasházak, illetve lakásszövetkezetek esetében a tagok véglegesen átadott pénzeszköze (régen felújitási alap) az új szabályozás keretében hova tartozik, a saját tőkén belül kell kezelnünk vagy az egyéb, bevételt érintő tételek közé fog kerülni január elsejétől? Iránymutatásukat előre is megköszönve, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kivánok!

Negatív saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfeleim között van egy ügyvédi iroda. Jegyzett tőkéje 2 millió forint, azonban a saját tőkéje évek óta mínusz. Kötelező ebben az esetben a jegyzett tőkét felemelni? Van-e a beszámolókban jelentősége annak, hogy a tulajdonosnak tudomása van arról, hogy a saját tőke a jegyzett tőke alá süllyedt, illetve arról, hogy a saját tőke rendezésére 3 hónap áll a rendelkezésére? Köszönöm a válaszát.

Ingatlanvásárlás vagy sajáttőke-emelés? Kérdés

Korábban devizahitel miatt a mérleg szerinti sajáttőkesorunk enyhén mínuszba fordult. Idén viszont már újra nyereségesek vagyunk, és van mondjuk 3 millió forint a bankszámlánkon. A kft. jegyzett tőkéje 5 millió forint. Viszont tudjuk, hogy az új törvények szerint a cégeknek meg kell felelniük annak a törvényi kötelezettségnek is, hogy a sajáttőkesoruk a mérlegben eléri a jegyzett tőke felét – esetünkben az 5 millió fele 2,5 millió. Tehát az értelmezésem szerint a mérlegben szereplő sajáttőkesort javítanunk kell, különben felszámolnak bennünket. Amire természetesen felhasználhatnánk az idén megkeresett 3 millió forintot, ami a bankszámlán van, hiszen ha nem költjük el semmire, akkor a mérleg szerinti eredmény megjelenik az éves mérlegben a saját tőkét növelve. Viszont az gond, hogy nekünk semmi szükségünk likviditásra, és így feleslegesen áll a bankszámlán a 3 millió forint. Szívesebben költenénk ezt az összeget ingatlanbefektetésre, ami a cég vagyonát növelné. Ha viszont a 3 millió forintot elköltjük ingatlanra, akkor a mérleg szerinti eredmény már megint nulla lesz, azaz nem fogja növelni a saját tőkét, s az ingatlan viszont, amire a 3 milliót költöttem NEM jelenik meg a saját tőke soraiban, hiszen nincs a saját tőke soraiban ingatlanelem. Jól értem, hogy ebben a helyzetban, ha ingatlanra költöm ezt a 3 millió forintot, akkor valóban nem javul a mérlegben a sajáttőkesorom, és annak ellenére, hogy nő a cég vagyona, felszámolhatják a céget 2016 márciusában, arra hivatkozva, hogy a saját tőke nem éri el a jegyzett tőke felét? kérem segítségüket! köszönöm!

Önellenőrzés Kérdés

Társaság 2011-ben a megszokottnál nagyobb nyereséget ért el, így elhatározta, hogy felvesz 5 millió forint osztalékot. A döntés nem volt életszerű, mert a következő évben 25 milliós ingatlant vásárolt a társaság, így a 2011. évi saját tőke 8978 ezer forintos összege nem indokolta a várható beruházás mellett az osztalék kifizetésre irányuló döntést. A társaság azóta sem tudta az osztalékot kifizetni, sőt finanszírozásához átmeneti tagi kölcsönt is kellett folyósítania. A 2013-14-es évek veszteségesek voltak, így a saját tőke 637 ezer forintra csökkent. Kérdés: Jogosult-e a cég 2015-ben önellenőrzéssel felülbírálni a 2011. évi döntését, és az osztalékról szóló döntést visszavonni, és vissza könyvelni az eredménytartalékba? A társaság ketté akar válni, és az átalakulásnál nagyon fontos lenne a tőkeerő. Válaszukat várom. Tisztelettel köszönöm.

Ügyvédi iroda könyvelése Kérdés

Az ügyvédi irodának nincs jegyzett tőkéje. A 4-es számlaosztályban mi képezi a saját tőkét, ha a mérleg szerinti eredmény minden évben kiosztásra kerül?

Osztalékfizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy evás kft., amely még nem emelte fel a jegyzett tőkéjét 3 millió forintra, a 2014-es év után osztalékot hagyott jóvá, és ki is fizette a tagok részére. A kifizetés után a saját tőkéje kétmillió forint maradt, ami megegyezik a jegyzett tőkével. Kérdés, hogy valóban nem lehetett volna az osztalékfizetést teljesíteni mindaddig, amíg nem emeli meg a jegyzett tőkét? Ha igen, megfelelő-e az orvoslás aképpen, hogy gyorsan megemeli a jegyzett tőkét? Köszönettel: Vné

Bt. negatív saját tőkével Kérdés

Tisztelt Szakértő! Évek óta nem működő, gazdasági tevékenységet nem végző betéti társaság negatív saját tőkével rendelkezik, van a cégben tagi kölcsön. Kérdések: – A bt. kötelezett-e a saját tőke rendezésére? Mit tud tenni a cégbíróság, vagy a NAV, ha évek óta negatív a saját tőke? – A tagok követeléseikből emelnének tőkét a bt.-ben. A tagi kölcsön milyen módon válhat apportálhatóvá? Véleményünk szerint illetékkötelezettsége nem keletkezhet. – Később a tagok a bt.-t végelszámolni szeretnék. Ezt tagi hitellel nem tudják megtenni, azért a tagi hitelt meg kell szüntetni. A tagi kölcsön apportálásának számviteli elszámolásában kérem segítségét. Köszönettel.

Tagi kölcsön és pótbefizetés Kérdés

Egy kft.-nél évek alatt nagyobb összegű tagi kölcsön gyűlt össze. Ennek következtében a saját tőkéje is mínuszossá vált. Van-e arra lehetősége a cégnek, hogy a tagi kölcsönt pótbefizetésként lekötött tartalékba tegye? Ezzel a saját tőkéje nem lenne mínuszos. Jár-e ez valamilyen adófizetéssel vagy illetékfizetéssel? Várom válaszukat. Kisfaludyné

Ptk-ban szereplő Gt.-szabályok Kérdés

A Gt. úgy szabályozott, ha a saját tőke a jegyzett tőke alá esett, hogy az ügyvezetőnek intézkednie kellett a megszűnésről a tőke feltöltéséről vagy az átalakulásról. Hol van ez a szabály a 2014. évre vonatkozóan, mire lehet hivatkozni, amikor fel akarjuk hívni az ügyvezető figyelmét, hogy a szükséges intézkedést megtegye?

Kivás cég elhatárolt vesztesége Kérdés

Kivás elszámolásra bejelentkezett cég elhatárolt veszteségek elszámolása, bevallása pénzforgalmi szemléletben során a saját tőkét a bevallás után hogyan módosítja?

Mínuszos saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni, hogy, ha egy kft. törzstőkéje 3 millió forint, de a saját tőke kb. 10,5 millió forint, akkor mennyinek kell minimum a saját tőkének lenni, hogy a cég tovább működhessen? A Gt. 51. § (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkéve, és a társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak... Ennek értelmében erre a cégre már a az új törvény értelmében a 3 milliós törzstőkét kell figyelembe venni. Neki, ha 10,5 millió forint volt a saját tőkéje, akkor ebben az évben mindenképp a 3 millió forintos saját tőkével kell rendelkeznie, hogy a cég továbbra is működőképes legyen. Milyen szankcióra számíthat az a cég, amely a saját tőkéje összegét a törvényben előírt határidőn belül nem rendezi?

Jegyzett tőke leszállítása Kérdés

Adott egy kft. amelynek a jegyzett tőkéje 10 millió forint, az eredménytartalék mínusz 5 millió 550 ezer forint, vagyis a saját tőke 4 millió 450 ezer forint. Ha a jegyzett tőkét leszállítja 4 millió forintra, akkor mi lesz az eredménytartalékkal? Teljes egészében megszüntethető a negatív eredménytartalék ez esetben? Vagy ilyenkor az eredménytartalékot is olyan arányban kell csökkenteni, amilyen arányban a jegyzett tőkét? Vagyis, ha a jegyzett tőke csökkenne 60 százalékkal, és így lenne 4 millió forint, akkor az eredménytartalék is csak 60 százalékkal csökkenthető? Ez utóbbi esetben nem vagyunk előrébb a jegyzett tőke csökkentéssel. Ilyenkor milyen megoldást tudnának ajánlani, hogy a jegyzett tőke csökkentése helyrehozza a saját tőkét? Válaszukat előre is köszönöm.

Jogszerűtlen osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tagjai 2013. évre osztalékot hagytak jóvá, úgy, hogy ezt jogszerűen nem tehették volna meg, mivel a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent. (Jegyzett tőke: 3 000 EFt, eredménytartalék -1 700 EFt, adózott eredmény 1 400 EFt). A taggyűlési határozatot, amiben az osztalékról döntöttek, közzétették. A kft. hogyan tudja ezt a hibát helyrehozni? Segítségét köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadó

Adózóna szakértő

kérdések és válaszok

Munkaköri leírás aláírása

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Közszolgálati tisztségviselő / közigazgatási alapvizsga

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 május
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs