136 találat a(z) saját tőke cimkére

Tőketartalék felvétele bankból, pénztárból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2003. évben keletkezett jelentős vesztesége meggyengítette a saját tőkéjét. A saját tőke rendezése céljából 13 millió forint tőketartalékot fizetett be a tulajdonos. 2017. év végén a saját tőkénk olyan erős, hogy a befizetett 13 millió forint tőketartalék feleslegessé vált. Kérdésem: a befizetett 13 millió forintot kiveheti-e a bankból és a pénztárból a tulajdonos? Kivételesen sürgősen kérném segítségüket. Üdvözlettel: Ildi

Eredménytartalék terhére emelt saját tőke kivonása végelszámoláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy végelszámolás alatt álló kft. A 2016-ban kötelező jegyzett tőke-módosítást eredménytartalék terhére (2 500 ezer Ft) teljesítette. Végelszámolás zárásakor a saját tőke helyzete: -jegyzett tőke : 500 ezer Ft, eredménytartalékból emelt jegyzett tőke: 2 500 Ft, eredménytartalék: mínusz. A kérdésem, hogy ebben az esetben a) a 2,5 millió Ft-ot, amit eredménytartalékból emelt, vissza kell könyvelnem eredménytartalékra és a fennmaradó eredménytartalékkal (ami közben negatív lett) elérhető tőkét (kevesebb, mint a jegyzett tőke) összege alapján fizettetem meg az szja-t és eho-t, b) mindentől függetlenül a 2,5 millió után meg kell fizetni az szja-t és ehot és a maradék tőke kerül taggal szembeni kötelezettségre (amit további adó nem terhel). Melyik út a helyes? Válaszát előre is köszönöm.

Részesedések értékvesztése Kérdés

Tisztelt Cím! Hogyan kell kiszámolni az értékvesztés összegét a befektető cégnél 2016. évre és 2017, évre, ha 1. a részesedések (egy másik kft.-ben 50 százalék tulajdonban) névértéke és bekerülési értéke is 49 milliö Ft, 2. a befektetést élvező társaság évvégi adatai 2015-ben JT 3 millió Ft, mínusz -91, 927 ezer Ft. 2016-ban 90 millió Ft ázsiós tőkeemelést hajtottak végre a tulajdonosok /(tőketartalékba helyeztek 90 millió Ft-ot (de továbbra is ST mínusz 20.003 ezer Ft a jegyzettőke 4 millió Ft. 2017. évre várhatóan javul a ST, de még mínuszban fog maradni. Hogyan kell kiszámolni az értékvesztést, milyen arányokat kell figyelembe venni? Szeretném, ha a választ számokkal levezetné. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Polyák Márta

Átalakulás kiválással Kérdés

Egy kft. rendelkezik KÁT engedéllyel, és kiválással projektcéget kíván létrehozni, melybe viszi az engedélyt is. A jogelőd cég sajáttőkeelemei között van negatív eredménytartalék. Kérdéseim: 1. A számviteli törvény megengedi átalakulás esetén a jogelőd cégnél a negatív eredménytartalékot (138. §.(6) bekezdés). Kiválás esetén a továbbműködő cégnek (kft.) lehet-e továbbra is negatív eredménytartaléka? 2. A létrejövő (kiváló cég) kft.-be bevihető-e a negatív eredménytartalék, és a KAT engedély átértékelésével – mivel sokkal többet ér, mint a régi könyv szerinti értéke – rendezhető-e a negatív tőkeelem?

Bevételi nyilvántartásos evás társaság végelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2003. 01.01. óta evás adóalany bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, 2018. 01.01-i nappal kezdődően jogutód nélkül, végelszámolás útján az általános szabályok szerinti megszüntetését jelentette be a cégbíróságnak. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel a végelszámolás kezdő időpontjával nyitómérleget kell összeállítani, ebben az esetben a nyitómérleg adatainak összeállításához hány évre kell visszamennie a cégnek? A mérleg forrásadatainak összeállítását milyen bizonylatokból tudom elkészíteni, a saját tőkét –eredménytartalékot – hogyan tudom megállapítani? Tisztelettel: Fodor Gyuláné

Kiva – tőkekivonás Kérdés

A 2017. évi kiva adozási mód mellett a tárgyévi veszteség elszámolása a saját tőkén belül változást okoz. A számviteli törvény alapján kettős könyvelést vezet a cég: árbevétel-költség-kiva-veszteség. Választ keresek erre az esetre. A kiva adóalap-növelő korrekcios tétele tőkekivonásról beszél. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy az előző évek eredménytartalékát adófizetés nélkül lehet felhasználni. Vagyis a saját tőke csökken. Ez így csak egy közvetett levezetés, konkrét anyagot erre nem találtam. Köszönöm a segitséget. Dajkáné

Egyszemélyes kft. pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft.-nél, ha nincs benne az alapító okiratban a pótbefizetési kötelezettség, van-e lehetőség pótbefizetésre? A kft. 2014-ben alakult. 2014-2015 évben veszteséges volt. A 2016 évi mérlegében a halmozott veszteség miatt a saját tőke nem érte el a jegyzett tőkét (a 3 millió forintot). Milyen intézkedéseket kell(ett), illetve lehet tennie a saját tőke rendezésére ? Üdvözlettel várom szíves válaszát.

Fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértő! Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén hogyan kell értelmezni a Ptk. alábbi rendelkezéseit? "Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;" Fióktelep esetén nincs törvényben meghatározott minimális törzstőke, így a b) pontot értelmezésem szerint nem kell figyelembe venni (és így a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésében leírtakat sem). Azonban ha veszteség folytán a jegyzett tőke fele alá csökken a saját tőke, mi a teendő, van-e egyáltalán bármilyen teendő a tőke visszapótlásával kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm!

Veszteséges a cég: lehetséges és kötelező tennivalók Cikk

Létezik-e valamilyen konkrét törvényi előírás arra vonatkozóan, hogy egy kezdő vállalkozás mennyi ideig lehet veszteséggel működő anélkül, hogy ebből problémája származna, valamely hivatal megkérdőjelezné a működés jogosságát? Ha a saját tőke rendezése megtörténik, tehát nem csökken a jegyzett tőke fele alá, az segít a kezdeti veszteség tolerálásában? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Tagi hitel kamata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi gazdasági eseményt kérném véleményezni adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából: Egy kft. negatív saját tőkéjének rendezését, az évek alatt felhalmozódott tagi hitelállományból rendezte. Mivel a tagi hitelszerződésekben volt kamat kikötve (5 százalék), de ezt a kamatot soha nem fizették ki a tagok részére, ezzel a kamattal is megnövelték a tagi hitelt és ezzel az emelt összeggel rendezték a negatív saját tőke helyzetét. A kérdés az, hogy keletkezik-e a tagok részéről bármiféle adófizetési kötelezettség abban a pillanatban, mikor a kamatot felszámították és a tagi hitelállományhoz csatolva a saját tőke rendezésére fordították? Jó megoldás lehet-e az, ha egy mögöttes analitikát vezetve az eredeti tagi hitelről és kamatáról, akkor történik majd az adófizetési kötelezettség a kamat tekintetében, ha a kft. pozitív gazdasági mutatói miatt a majdani visszafizetés vagy részkifizetés megtörténik, és először a kamatból történik? Használhatom-e az Szja tv. 9. § (2) a) bekezdését, ugyanezen paragrafus (2) g) bekezdése helyett, mivel a kamat elsősorban pénz (hiszen abban fizetik vissza) és nem vagyoni érték?

Beolvadásnál kilépő taggal elszámolás a vagyonmérlegben Kérdés

Tisztelt Cím! Béta Kft. beolvad az Alfa Kft.-be úgy, hogy az Alfa Kft. lesz az átalakulással létrejött társaság. Alfa Kft. saját tőkéje 180 e jegyzett tőke 3 e (50-50%-ban magánszemélyek a tulajdonosok) és 177 e az eredménytartalék. Béta Kft. saját tőke 803 e jegyzett tőke 503e (500 e 99% Alfa Kft. és 3 e 1% magánszemélyek tulajdona) és 300 e eredménytartalék. Béta Kft. 3 JT 1% os tulajdonosa kilép, nem kíván részt venni az Alfa Kft.-ben. Megegyeztek, hogy az üzletrészt Alfa Kft. megveszi tőle a saját tőke 1%-ban meghatározva. A beolvadással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet oszlopában szerepel a jegyzett tőke soron -500 e, illetve eszköz oldalon a részesedéseknél a -500 e. Ezek után a jegyzett tőke 3e+3e=6 e lenne? De hogyan kell szerepeltetni és melyik soron a kilépő taggal történt elszámolást? Megállapodás alapján ST 1%-a 8 e/3e, jegyzettőke 5 e eredménytartalék. Ha így számolok el, hogy a JT 3 e-rel az ET 5 e-rel csökken és nő a tagokkal szembeni köt. tartalék, akkor a jegyzettőke csak 3 e marad? Jól gondolom? Viszont az 1% az átalakulással létrejött Alfa Kft. kettő 50-50%os tulajdonosáé lesz, így állapodtak meg. Kérdésem: hogy néz ki az átalakulással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet és utolsó átalakulással létrejött társaság vagyona oszlopa a saját tőkét illetően? Válaszukat előre is köszönöm! Polyák Márta

Saját tőke hiánya Kérdés

Tisztelt Dr. Szeiler Nikolett! A nemrégiben feltett kérdésemre adott válaszát köszönöm. Nem világos számomra, pontosan melyik évben kell(ett) volna rendezni a saját tőke hiányt? Az egyes évek saját tőkéjét azért soroltam fel, hogy konkrét segítséget kapjak. Ami megzavar engem, az az, hogy végig 3 M Ft volt a törzstőkénk, majd a minimális előírás változott 500 e Ft-ra, utána újra vissza 3 M Ft-ra, ráadásul a Gt.- és Ptk.-változások miatt a korábbi években más volt az előírás, Ön pedig a most érvényes szabályozást írta le. Tehát azt szeretném megtudni, hogy "végiglépdelünk" az egyes éveken, akkor mikor jött el az a pillanat, amikor a saját tőke már nem volt elégséges. Köszönöm szépen.

Saját tőke hiány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakra kérem szépen válaszukat. Egy kft. saját tőkéje a következőképpen alakult: 2007-ben: 3000 e, 2008-ban: 642 e, 2009-ben 2462 e, 2010-ben 2705 e, 2011-ben 3234 e, 2012-ben 3711 e, 2013-ban 2089 e, 2014-ben 1023 e, 2015-ben 1950 e, 2016-ban 1404 e. Mikor kell feltőkésíteni és mennyire? Mi lehet ennek a módja [pl. pótbefizetés, jegyzett tőke emelés, tagi kölcsön (jelenleg 4 millió Ft) elengedése, értékhelyesbítés alkalmazása]. A tagi kölcsön elengedése ,ha jól tudom, az eredménytartalékot növeli (tehát a későbbiekben csak osztalékként, adózva lehetne kivenni, illetve hogy illetékmentes). A kiegészítő mellékletben ezt a tőkehiányt/tőkerendezést kell mutatni? Köszönöm szépen.

Tagi kölcsön pótbefizetésként, lekötött tartalékba Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Egyik társaságunk saját tőkéje negatív, viszont tagikölcsön-állománya magas. A legalul látható linkeken olvasható tanácsok nem egyértelműek, szeretném kérni a pontosítást a következők szerint: - a tagi hitel "konvertálása" lekötött tartalékba csak jegyzett tőke emelésével együtt lehetséges? - amennyiben a társasági szerződés megengedi, lehetséges csupán a lekötött tartalék emelés (JT változtatás nélkül) tagi hitelből pótbefizetésként (követelés apportálás)? Vagy csak ha valóban megvalósul a pénzmozgás? - ha választani lehet, melyik megoldás szabályozását látják védhetőbbnek, egyértelműbbnek? Van valamilyen speciális szabály amire könyveléskor oda kell figyelni? Köszönettel, Szentesi Péter Virtus Kft. És az említett 3 válasz: http://adozona.hu/kerdesek/2016_3_3_Potbefizetes_tulajdonosi_kolcsonb_wih http://adozona.hu/kerdesek/2017_5_9_sajat_toke_rendezes_shd http://adozona.hu/kerdesek/2016_11_14_Tulajdonosok_altal_nyujtott_hitel_nqm

Saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben szeretnék állásfoglalást kérni: könyvelek egy kft.-nek, amelynek évek óta mínuszban áll a saját tőkéje. Tőketartalék címen befizettettem 6 millió forintot. Mivel a pénzbefizetéssel megnőtt a pénztár, igy a bent lévő tagi kölcsön kifizetésre került. Helyesen jártam-e el, hogy egyrészt befizettettem, majd más címen kivetettem? Kérném segítségüket, köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Mikrogazdálkodói beszámoló

Kis Gábor

számviteli és adótanácsadás

Finacont Kft

Visszadó

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Monitor előtti munkavégzés

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs