195 találat a(z) nyílt végű pénzügyi lízing cimkére

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni a következőket, mert konkrét választ még nem olvastam erről. Egyéni vállalkozó személygépkocsit bérel nyílt végű pénzügyi lízing keretében. Az egyértelmű, hogy a bevétel 1 százalékát költségként elszámolhatja a lízingdíjból. Útnyilvántartást vezet, a hivatali használatra elszámolhatja az üzemanyagot. Kérdésem a következő költségekre vonatkoznak, amelyek az üzembentartót terhelik: kötelező biztosítás, CASCO, súlyadó, cégautóadó. A felsorolt költségekből mennyit lehet elszámolni? Esetleg az éves hivatali célú használat arányában? Kérdés még a lízingdíj kamata, azt miként számolhatom el költségként, mert gondolom az nincs benne az 1 százalékban. Köszönöm a választ!

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyílt végű pénzügyi lízing keretében személygépkocsi vásárlása során a törvényi előírások alapján az áfa 50 százaléka levonásba került a lízing 5 éves futamideje alatt, illetve a kezdő részlet megfizetésekor, viszont a futamidő végén a személygépkocsi maradványértéken megvásárlásra kerül. Ebben az esetben az áfát a lízing teljes futamidejére önellenőrizni kell vagy csak a maradványértéken történő vásárlás összegéből nem lehet az áfát levonásba helyezni? Válaszát köszönöm.

Nyílt végű lízing Kérdés

Nyílt végű lízing (kft. vásárol személygépkocsit céges és magánhasználatra). * A cégnek milyen bekerülési értéken és mi alapján kell a tárgyi eszközök közé felvenni az eszközt? Lízingszerződés alapján, az abban szereplő nettó értéken (áfa nélküli)? * A le nem vonható áfa (első részleté) a bekerülési értéket növeli 50 százalékos levonási tilalom, illetve az attól való eltérés esetén is, vagy egyéb ráfordítás? * Ha az 50 százalékos levonási tilalmat választja a cég kell-e útnyilvántartás, vagy ajánlott egy-két alkalommal menetlevelet írni? * Ha viszont azt választja, hogy eltér az 50 százalékos levonási tilalomtól (például 80 százalék céges használat, 20 százalék magáncél), akkor kötelező az útnyilvántartás? A kezdő lízingdíj és a későbbiekben a havidíjak számlája alapján is ebben az arányban számolhatja el az áfát? * Az esetleges javítási, alkatrészszámlák, gázolajfogyasztás számlái alapján levonható az áfa? Az 50 százalékos tilalom, illetve az attól való eltérés esetén is milyen arányban? Ha ezek a számlák más (a cég tulajdonában lévő), például teherautók költségét is tartalmazzák, célszerű külön számlát kérni a bizonyítás miatt? * Maradványérték esetén (a cég döntése, hogy megvásárolja a személygépkocsit), ha arról a futamidő végén számla készül, annak az áfája nem levonható, lévén, hogy értékesítés történik? Ha viszont a cég egyből tovább is értékesíti, akkor levonható? Ezt a maradványértéket rá kell aktiválni az eszközre a futamidő végén? * Cégutóadót a lízingbe vevő fizeti? Köszönöm.

Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kivaalany kft. új személygépkocsit lízingel nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel. A kft. a személygépkocsira megfizeti a cégautóadót, a személygépkocsit nem kizárólag üzleti célra fogja használni, útnyilvántartást nem kíván vezetni. A lízingbeadó bank a kezdő részletről kiállította az áfás számlát (amely a teljes ár összegének a 30%-a), illetve a havonta fizetendő lízingdíjakról készülő bizonylatban is szerepel áfatartalom. Az lízingszerződésben a szerződés céljaként az alábbi szerepel: a nyílt végű pénzügyi lízing futamidejének lejártával a szerződésben meghatározott maradványértéken lehetősége lesz lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, vagy a tulajdonjog megszerzésére 3. személy megjelölésére, illetve a tulajdonjog megszerzése nélküli visszaszolgáltatásra, amely maradványérték a teljes bruttó ár 20%-a. A maradványértékről is majd áfás bizonylat készül, a futamidő végén. Kérdésem: 1.) Kivás adóalany kft. a kezdő lízingdíjat, illetve a havi lízingdíjakat, valamint a megmaradt maradványértéket (ha megszerzi a tulajdonjogot) hogyan számolja el a könyvelésében, hogyan történik a gazdasági esemény kontírozása? 2.) A kft. jogosult lesz-e az áfát tartalmazó bizonylatok alapján az előzetesen felszámított áfa levonására a kezdő részlet, a havi díjak, illetve a maradványérték vonatkozásában, illetve az esetleges javítási, alkatrészszámlák áfatartalmára? Köszönöm megtisztelő válaszukat.

Kivaalany, nyílt végű lízing Kérdés

Kivaalany gazdasági társaság nyílt végű lízingszerződést kötött 2 darab személygépjárműre. A szerződés alapján kiállított számlák tartalmazzák a lízingdíj tőkerészét, az ezutáni 27 százalék áfát és a lízingdíj kamatrészét. Kérdéseim: ebben az esetben hogyan viselkedik az áfa (visszaigényelhető avagy sem), a személygépjármű bekerül-e a könyvekbe (szerintem nem, lévén nyílt végű lízingről beszélünk), a kiva hogy viszonyul ehhez a szerződéshez? A válaszokat előre is köszönöm!

Lízingelt autó megvásárlása maradványértéken Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdéses lízingelt autó 3 éves, aminek lejár most a nyílt végű lízingje. Maradványértéke 2 millió forint. A cégnek jogában áll egy 3. személyt megjelölni jövendő tulajdonosként, aki a maradványértéket kifizeti. A cég nem igényelt vissza áfát a lízingdíjakból. A maradványérték megfizetésén túl az új tulajdonosnak kell-e fizetnie a cégnek? Ha igen, akkor mennyit és hogyan? Az autó 4,5 millió forintot ér az EUROTAX szerint. Szakértő segítségét köszönöm.

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ügyfelünk, egy belföldi gazdasági társaság még 2018 elején nyílt végű pénzügyi lízing keretén belül kezdett lízingelni egy személygépjárművet. Az üzembentartó a lízingbevevő társaság. A lízingszerződés futamidejének lejártakor a lízingbevevő nyilatkozhat arról, hogy a lízingtárgyat saját maga vagy az általa kijelölt személy meg kívánja venni. Kérdésünk a fenti eset számviteli kezelése, adózása. Aktiválni kell-e a lízingelt gépjárművet a tárgyi eszközök közé? A számlában (nagy összegű kezdő számla + havi lízingdíjak) szereplő áfatartalom visszaigényelhető-e? (2018-ban az üzleti rész visszaigényelhető-e akkor, ha pénzügyi lízingről van szó?) A lízingbevevő társaság ügyvezetője állítja, hogy a lízingbeadó fizeti cégautóadót. Ez létezhet? Köszönettel.

Nyílt végű pénzügyi lízing lezárása futamidő vége előtt Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társaságunk 2016. évtől nyílt végű pénzügyi lízing keretében egy személygépjárművet vett igénybe. Idén, lejárat előtt került sor a szerződés megszüntetésére, vevőkijelölési jogunkkal élve, mely szerint 3. fél vásárolta meg az autót. A vevő átutalta a banknak a személygépkocsi vételárát, mely megegyezik a hátralévő tőketartozás plusz áfa összegével. Cégünk birtokában van a banktól kapott hátralévő tőketartozás plusz áfáról szóló LEZÁRÁSNAK, valamint egy mínuszos SZÁMLÁNAK, ami a tőketartozás áfa nélküli összegéről szól. A mínuszos számla összege, valamint a lezárás áfa nélküli összege megegyezik a 43-as lízingkötelezettség főkönyvi számlánk "K"egyenlegével. Nagy segítségünkre lenne, ha a lezárási ügylettel kapcsolatos összes könyvelési lépést számunkra megadni szíveskednének! Köszönjük szépen!

Egyéni vállalkozó – nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Adózóna! Trafikot üzemeltető egyéni vállalkozó nyílt végű pénzügyi lízing keretében személygépkocsit vásárolt. Hogyan és milyen mértékben lehet ezt az egyéni vállalkozásban elszámolni? Milyen nyilvántartásokra van szükség? Köszönettel: Mzné

Nyílt végű lízing végén autóértékesítés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy társaságnak van egy nyílt végű pénzügyi lízing konstrukciója egy személyautóra, ami a végéhez közeledik. A kérdés az lenne, hogy a maradványértéken történő megvásárlás esetén a kapcsolódó áfarésszel mi történik? A cég megveszi maradványértéken az autót, ezt – ha jól sejtem – már vásárlásnak minősül, és nem vonható le az áfa, azonban ő ezt egyből tovább is adná harmadik félnek, feltehetően magánszemélynek. Ennek a két ügyletnek az áfamegítélése érdekelne minket. Köszönettel!

Nyílt végű pénzügyi lízing áfájának könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingje esetén a társaság az 50 százalékos áfalevonási átalányt választja. Ez esetben a személygépkocsi bekerülési értékének a részét (és így az értékcsökkenés alapját) fogja képezni a le nem vonható áfarész? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Nyilt végű pénzügyi lizing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft., amely gyártással és kereskedelemmel is foglalkozik, most nyílt végű lízinggel vásárolt egy nagy értékű motorkerékpárt (999 cm3). Kérdésem, hogy tárgyi eszközként az áfát nem vonhatom le? Vagy milyen arányban lehet levonni az áfát? Válaszukat köszönöm

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Cím! Ügyfelem nyílt végű pénzügyi lízinggel vásárolt személygépkocsit. A lízing időtartalma 24 hónap, a első lízingdíj a vételár 50 százaléka. Kérdés, hogy ebben az esetben is élhet-e az ügyfél az áfa 50 százalékának visszaigénylésével? Köszönettel: Ané

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Levonásba helyezhető-e a nyílt végű lízing során beszerzett személygépkocsi kezdő részlet számlájának áfája?

Lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő: nyílt végű pénzügyi lízing egy éven túli összege az éves beszámolóban a beruházási és fejlesztési hitel sorban vagy egyéb hosszú lejáratú hitel mérleg sorban tüntetendő fel? Köszönöm a választ.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Társasház – bérbeadás szja

Lepsényi Mária

adószakértő

Nem saját tulajdonú ingatlan bérbeadása

Lepsényi Mária

adószakértő

Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése

Kocsis Zoltán

közgazdász

Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close